De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Title Warmte en energie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Title Warmte en energie"— Transcript van de presentatie:

1 Title Warmte en energie
Fysica Warmte en energie FirstName LastName – Activity / Group

2 Title Warmtehoeveelheid FirstName LastName – Activity / Group

3 Definitie θ Temperatuur = maat voor de warmtegraad van een lichaam
Title Temperatuur = maat voor de warmtegraad van een lichaam FirstName LastName – Activity / Group

4 Warmteoverdracht Title Lichaam op hoogste temperatuur  lichaam op laagste temperatuur Thermisch evenwicht FirstName LastName – Activity / Group

5 Warmtehoeveelheid Title De hoeveelheid energie die van een lichaam overgaat naar een ander lichaam als gevolg van hun onderling temperatuurverschil Grootheid Symbool Eenheid Warmtehoeveelheid Q [Q] = J (de joule) FirstName LastName – Activity / Group

6 Warmtehoeveelheid ↔ temperatuurverandering
Verschil Title Warmtehoeveelheid ↔ temperatuurverandering Q ↔ ΔT Verband? FirstName LastName – Activity / Group

7 Verband tussen Q en ΔT De temperatuur stijgt met ...°C in 1 min
Title De temperatuur stijgt met ...°C in 1 min 1) ΔT ~ Δt De vlam van de blunsenbrander brandt constant 2) Q ~ Δt 1 & 2) Q ~ ΔT of FirstName LastName – Activity / Group

8 Verband tussen Q en m PROEF 2x m water + ∆T = ∆t 2x Q 2x Q ~ m of
Title PROEF 2x m water + ∆T = ∆t 2x Q 2x Q ~ m of FirstName LastName – Activity / Group

9 Verband tussen ΔT en de aard van de stof
Title De temperatuurstijging ∆T na het toevoegen van eenzelfde warmtehoeveelheid Q, is bij gelijke massa’s nog afhankelijk van de aard van de stof. Q = + m = ∆T afhankelijk aard van de stof c stelt coëfficiënt voor die van de aard van de stof afhangt FirstName LastName – Activity / Group

10 Afleiding Title Q = c . m . ΔT Hoeveelheid warmte nodig om 1 kg van een bepaalde stof met 1 Kelvin/graad Celcius te doen stijgen FirstName LastName – Activity / Group

11 Soortelijke warmtecapaciteit van water
Title Zeer grote soortelijke warmtecapaciteit. Dit verklaart het gebruik van water in de centrale verwarming, het milde klimaat aan de kust,... FirstName LastName – Activity / Group

12 Inwendige energie en wamte
Title Inwendige energie en wamte FirstName LastName – Activity / Group

13 Waartoe dient de opgenomen warmte?
Inleiding Title ΔT  Q Q  ΔT? Faseovergangen: Q  ΔT Q ≠ ΔT Waartoe dient de opgenomen warmte? FirstName LastName – Activity / Group

14 Deeltjesmodel bij aggregatietoestanden
Title FirstName LastName – Activity / Group

15 Energie van het deeltje
Title Als gevolg van de plaats  Ep Als gevolg van zijn beweging  Ek Totale energie van een deeltje:  Ek + Ep = Et Totale energie van alle deeltjes:  Uk + Up = U FirstName LastName – Activity / Group

16 Verandering van inwendige energie
Title Door warmte: Uk: Temperatuur van een lichaam Up: Faseovergangen Door arbeid FirstName LastName – Activity / Group

17 Title Warmtecapaciteit FirstName LastName – Activity / Group

18 Warmtecapaciteit van een lichaam
Title Hoeveel energie er nodig is om een voorwerp 1 Kelvin te laten stijgen. Kan gemeten worden met een calorimeter. De formule: FirstName LastName – Activity / Group


Download ppt "Title Warmte en energie"

Verwante presentaties


Ads door Google