De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting H 5 Energie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting H 5 Energie."— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting H 5 Energie

2 Achtereenvolgens komen aan de orde:
3 manieren van warmtetransport energiestroomdiagram rendement soortelijke warmte warmtecapaciteit

3 3 manieren van warmtetransport
Geleiding: (warmte)energie (=bewegings-energie) wordt doorgegeven van het ene molecuul aan het andere. Stroming: (warmte)energie wordt door moleculen meegenomen Straling: vorm van (warmte)energie-transport zonder tussenkomst van moleculen.

4 Stroomdiagram van een energieomzetter
Ein (Etotaal ) Apparaat Euit(Enuttig) Rendement  Afval

5 Meestal voorzien van getallen:
Apparaat Rendement  = ? 2000 J 1600 J …?. J

6 Da’s snel ……..! Apparaat Rendement  = 0,80 2000 J 1600 J 400 J

7 Formules rendement ()
Of in formule:

8 En omdat E = P .t kan je ook schrijven:
Of in formule:

9 Soortelijke Warmte (c) Zie Basis-Binas (15-16)
Soortelijke warmte is de hoeveelheid energie(J) die nodig is om één g (of 1kg) van een stof 1 °C (of 1K) in temperatuur te laten stijgen

10 In formule; (zie ook BB(10))
Energie (warmte) in Joules Temperatuursverschil in °C Soortelijke warmte in J/g.°C Massa in g Q = m . c.  T

11 Warmte-Capaciteit (C)
Warmte-capaciteit is de hoeveelheid (warmte-)energie (in J) die nodig is om het hele voorwerp 1°C in temperatuur te laten stijgen.

12 In formule; (zie ook BB(10))
Energie (warmte) in Joules Warmte-Capaciteit in J/°C Temperatuursverschil in °C Q = C .  T

13 Verschillende soorten toegevoerde energie:
Chemische energie: aardgas, aardolie, benzine, steenkool etc. Echem = rv . V waarin rv = verbrandingswarmte en V is het volume in m 3 (voorbeeld aardgas) of Echem = rm.M waarin rm = verbrandingswarmte en M is de massa in kg (voorbeeld steenkool) Elektrische energie Warmte-energie

14 Warmte- en elektrische energie (wat verder uitgewerkt)
Er kunnen natuurlijk zeer veel soorten energie woorden toegevoerd .Twee voorbeelden: Warmte Q = m . c . T Elektrische energie E elektrisch = P.t Let op: J = W.s of kWh=kW.h

15 Temperatuur is een maat voor de beweging van moleculen.
Absolute temperatuur Kelvinschaal Celsiusschaal T(K) = T(oC) + 273 Dus 27 oC= = 300 K Extra’tje: beweging van een stofje in de lucht


Download ppt "Samenvatting H 5 Energie."

Verwante presentaties


Ads door Google