De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De tweede pensioenpijler voor contractanten: concrete feiten en cijfers Ronde van Vlaanderen 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De tweede pensioenpijler voor contractanten: concrete feiten en cijfers Ronde van Vlaanderen 2011."— Transcript van de presentatie:

1 De tweede pensioenpijler voor contractanten: concrete feiten en cijfers Ronde van Vlaanderen 2011

2 2 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Agenda Context Pensioenkloof Initiatief van VVSG en RSZPPO Concrete werking van de tweede pensioenpijler contractanten Kenmerken van de groepsverzekering Specifiek onderwerp: de inhaaltoelage Toezichtscomité Financieel en administratief beheer Ethisch beleggingsbeleid Concrete cijfers Ambities en verdere aanpak Info-sessies Online tools Uitkeringen en pensioenfiches

3 3 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Verschillen in wettelijk pensioen tussen vastbenoemden en contractanten

4 4 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Spanningsveld tussen statutaire en contractuele tewerkstelling Verdeling van het aantal werknemers van de plaatselijke en provinciale overheden per statuut STATUUT AANTAL WERKNEMERS IN KOPPEN 19952010 CONTRACTANTEN 133.15249,52%216.15560,94% STATUTAIREN (vastbenoemden) 135.72250,48%138.51139,06% RSZPPO-Publicatie : studie contractuele en statutaire tewerkstelling (1995-2010)

5 5 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Initiatief van VVSG en RSZPPO Sectoraal Akkoord en Kaderpensioenreglement in Comité C1 Overheidsopdracht voor het administratief en financieel beheer van de groepsverzekering georganiseerd door RSZPPO als opdrachtencentrale Opdracht toegewezen aan een samenwerking tussen Dexia Verzekeringen en Ethias: Tijdelijke handelsvennootschap DIB – Ethias lokale contractanten Opstart groepsverzekering met o.a. oprichting paritair samengesteld Toezichtscomité inning premies door RSZPPO verzending aan de besturen van protocolovereenkomst, groepsverzekeringsreglement en winstdelingsreglement ter ondertekening opzet gegevensstromen met KSZ 2009 2010 2011

6 6 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Opfrissing - Kenmerken van de Groepsverzekering Groepsverzekering type vaste bijdrage Begindatum vanaf 1/1/2010 of later Vaste bijdrage vanaf 1% (1,5%, 2%,... ) tot 6%, naar keuze van elk bestuur Enkel werkgeversbijdrage, geen persoonlijke bijdrage Valorisatie van de reeds gepresteerde carrière geheel of gedeeltelijk mogelijk  via “inhaaltoelage” (zie verder) Uitkering in rente vanaf 65 jaar ter aanvulling van wettelijk pensioen Dekking bij overlijden vóór 65 jaar (lijfrente, “wezenrente” tot 25 jaar, rente op basis van de opgebouwde reserve op het ogenblik van het overlijden)

7 7 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Opfrissing - Kenmerken van de Groepsverzekering Beheer in TAK 21  met kapitaal- en intrestgarantie Gewaarborgde intrestvoet op gedane stortingen Aangevuld met winstdeelname Afzonderlijk beheer van de activa in afgezonderde fondsen Efficiënt beheer met inning via RSZPPO en elektronische gegevensoverdracht via KSZ Lage beheerskosten dankzij schaalvoordelen Jaarlijkse pensioenfiche voor iedere aangesloten contractant Rapportering naar en toezicht door Toezichtscomité, met vertegenwoordigers van werkgevers en -werknemers en met RSZPPO

8 8 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Waarom inhaaltoelagen ? Zonder inhaaltoelage worden enkel de toekomstige carrières gevaloriseerd in de groepsverzekering. Door toevoegen van een inhaaltoelage kan men voor de medewerkers wiens toekomstige loopbaan eerder beperkt is toch in een aanzienlijker aanvullend pensioen voorzien. Beslissing tot (gehele of gedeeltelijke) valorisatie van het verleden kan door ieder bestuur afzonderlijk genomen worden.

9 9 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Mogelijke opties voor inhaaltoelagen  Volledige valorisatie  normaal toelagepercentage * som van de in het verleden bij het bestuur verdiende weddes  Gedeeltelijke valorisaties  Beperken tot de carrière gepresteerd vanaf een bepaald jaar.  In aanmerking nemen van carrière gepresteerd tussen jaar X en jaar Y.  Beperken van het bedrag van de inhaaltoelage tot een absoluut bedrag per contractant.  Specifieke bijdragevoet voor de inhaaltoelage.

10 10 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Inhaaltoelagen praktisch? De THV Dexia Verzekeringen – Ethias staat de besturen bij met simulaties Deze simulaties worden gemaakt op basis van de historische lonen van de contractanten (worden aangeleverd via RSZPPO) Deze simulaties laten het bestuur toe een keuze te maken die aansluit bij hun beleidsmatige keuzes en dit binnen een vooraf bepaald budget Facturatie van de inhaaltoelage en toevoeging aan de individuele reserves van de aangeslotenen

11 11 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Aandachtspunten voor inhaaltoelagen Iedere contractant moet volgens dezelfde regels genieten van een inhaaltoelage Respecteren van de antidiscriminatie wetgeving Respecteren van de Wet Aanvullende Pensioenen: vb. onderscheid op basis van anciënniteit is mogelijk, onderscheid op basis van leeftijd is strikt gereglementeeerd Let wel: direct onderscheid o.b.v. anciënniteit kan indirecte discriminatie op grond van leeftijd inhouden wanneer de facto één leeftijdscategorie een gunstiger regime krijgt dan een andere leeftijdscategorie => bij voorkeur een getrapt systeem van inhaaltoelage o.b.v. anciënniteit Gelijke behandeling voor contractanten die deeltijds of voltijds werken

12 12 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Het Toezichtscomité Paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van representatieve werkgeversorganisaties en vertegenwoordigers van representatieve werknemersorganisaties. Dexia Verzekeringen en Ethias nemen gezamenlijk en permanent deel aan Toezichtscomité: informatie verstrekken over transparantieverslag, de verklaring van de beleggingsbeginselen, de beleggingsresultaten, het financieel en administratief beheer en andere punten waarover krachtens de wetgeving informatie dient verstrekt Voorzitterschap: vertegenwoordiger van RSZPPO, met raadgevende stem Streven naar eventuele beslissingen bij unanimiteit en in concertatie met voorzitter en pensioeninstellingen. Een beslissing, motie, advies, aanbeveling of andere akte van het Toezichtscomité kan maar aangenomen worden met bijzondere meerderheid = zowel meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden alsook akkoord van minstens 1 lid van werkgevers- organisatie én minstens 1 lid van werknemersorganisatie

13 13 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Financieel beheer Beleggingsbeleid streeft naar  enerzijds voorzichtig beheer om gewaarborgde rentevoet te behalen (tak 21) gewaarborgd kapitaal gewaarborgd rendement  anderzijds streven naar een optimaal rendement: winstdeelname Winstdelingsreglement bevat ruime verdeelsleutels per type van activa  in functie van de verwachte in- en uitkomende geldstromen, de marktomstandigheden en financiële verwachtingen herbepalen de asset managers periodiek de tactische activa-allocatie  meer gedetailleerde info hierover bij de trimestriële en jaarlijkse rapportering Sociaal en ethisch verantwoord beleggingsbeleid  Dexia Verzekeringen: Portfolio 21 (zie verder)  Ethias: Ethibel Excellence label (zie verder)

14 14 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Samenwerking Dexia Verzekeringen - Ethias alle pensioentoelages en inhaalbijdrages Administratief beheer (opmaken fiches, verwerking pensioneringen enz.): voor alle contractanten van een bestuur steeds door één verzekeraar, ofwel Dexia Verzekeringen ofwel Ethias. 50% beleggingspolitiek en winstdelingsreglement inhoudelijk gelijkaardig Afgezonderd fonds DIB-RSZPPO Afgezonderd fonds Ethias-RSZPPO

15 15 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 DIB-RSZPPO fonds beheerd volgens duurzaamheidsprincipes van Portfolio 21 Extra beleggingscriteria, met name op gebied van mensenrechten, milieubescherming en uitsluiting van defensie-industrie  Naleving van de internationaal aanvaarde basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)  Milieunormen o.b.v. internationale normen en criteria gehanteerd door Noorse Pensioenfonds  Uitsluiting van Defensie-industrie Doel van Portfolio21 is ook om verbetering te bekomen  Contact met uitgevers indien mogelijkerwijze niet in overeenstemming met de internationale standaarden = “engagement procedure”  Actieve dialoog gericht op winnen van informatie en bekomen van verbetering. Als dialoog onvruchtbaar blijft, wordt bedrijf uitgesloten van belegging en daarvan op de hoogte gebracht.

16 16 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Ethias-RSZPPO fonds beheerd volgens ethische beleggingsprincipes van Ethibel Excellence Gebruikte criteria  De Ethibel kwaliteitslabels zijn voor de investeerder een waarborg dat hij enkel belegt in duurzame bedrijven,  geselecteerd op basis van zeer strikte ethische criteria in termen van maatschappelijk verantwoord ondernemen,  met bijzondere aandacht voor thema’s zoals het milieu, de mensenrechten of de duurzame ontwikkeling.  Respecteren van de fundamentele principes opgenomen in de basisovereenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).  De sociale en de maatschappelijke verantwoordelijkheid moet bevorderd worden – Ethias wil haar verbondenheid met de sociale economie bevestigen.  Ethias wenst de milieuverantwoordelijkheid en de duurzame ontwikkeling te bevorderen. Zo zijn beleggingen in bedrijven die ernstige milieuschade toebrengen door het overtreden van internationale normen rond milieubeheer uitgesloten.

17 17 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Stand van zaken 30/09/2011 Rekening houdend met de andere initiatieven, met name provincie Limburg en OFP Provant en enkele individuele initiatieven, zijn bijna alle lokale besturen van Vlaanderen aangesloten in een 2e pijlerpensioenplan voor contractanten

18 18 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Stand van zaken 30/09/2011 Heel Vlaanderen # toegetreden besturen # contractanten (‘000) Besturen met inhaalbijdrage Provincies en steden/gem.22923,619 OCMW’s22516,817 Per bijdrage% 1%30226,0 1,5 – 2%12111,0 2,5 – 3%253,4 > 3%60,6 Oost-Vlaanderen # toegetreden besturen # contractanten (‘000) Besturen met inhaalbijdrage Provincies en steden/gem.657,95 OCMW’s625,75 Per bijdrage% 1%979,3 1,5 – 2%263,6 2,5 – 3%40,7 > 3%00

19 19 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Stand van zaken 30/09/2011 West-Vlaanderen # toegetreden besturen # contractanten (‘000) Besturen met inhaalbijdrage Provincies en steden/gem.566,69 OCMW’s554,67 Per bijdrage% 1%636,0 1,5 – 2%404,3 2,5 – 3%60,7 > 3%20,2 Vlaams-Brabant # toegetreden besturen # contractanten (‘000) Besturen met inhaalbijdrage Provincies en steden/gem.576,42 OCMW’s584,42 Per bijdrage% 1%937,6 1,5 – 2%141,7 2,5 – 3%61,4 > 3%20,1

20 20 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Stand van zaken 30/09/2011 Antwerpen # toegetreden besturen # contractanten (‘000) Besturen met inhaalbijdrage Provincies en steden/gem.383,03 OCMW’s381,93 Per bijdrage% 1%342,0 1,5 – 2%351,8 2,5 – 3%50,7 > 3%20,4 Limburg # toegetreden besturen # contractanten (‘000) Besturen met inhaalbijdrage Provincies en steden/gem.130,90 OCMW’s120,50 Per bijdrage% 1%140,3 1,5 – 2%70,4 2,5 – 3%40,7 > 3%00,0

21 21 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Stand van zaken 30/09/2011 Heel Vlaanderen # toegetreden besturen # contractanten (‘000) Besturen met inhaalbijdrage AGB160,26 Intercommunale100,23 Andere100,11 Per bijdrage% 1%220,2 1,5 – 2%70,2 2,5 – 3%50,1 > 3%20,0

22 22 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Verdere aanpak Provinciale info-sessies Extranet / online tool Informatie en simulaties rond inhaaltoelagen Informeren en sensibiliseren intercommunales Ontvangst en verwerking loon- en personeelsgegevens en start verwerking pensioneringen, overlijdens, uit diensten Opmaak pensioenfiches (zie verder)

23 23 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Info-sessies  Wat: 5 ‘provinciale’ info-sessies  Inhoud: Praktische informatie aan besturen - Krachtlijnen van het plan - Praktische werkwijze (in- en uitdiensten, pensionering, betalingen) - FAQ naar personeelsleden - Info over de pensioenfiche - Presentatie en brochure voor intern gebruik

24 24 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175  Voor wie: In eerste orde gericht op de mensen die de contractanten zullen te woord staan bij vragen; vaak : de personeelsdienst  Concreet: Een 3-tal personen per bestuur kunnen worden afgevaardigd  Doel: Zorgen dat het bestuur zijn plan aan de personeelsleden kan voorstellen met kennis van zaken en dat de eerste lijnsvragen binnen het bestuur beantwoord kunnen worden Info-sessies

25 25 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175  Waar en wanneer: Telkens een voormiddagsessie (10-13u)  17/11/11 West-Vlaanderen Tielt  22/11/11 Limburg Sint-Truiden  24/11/11 Oost-Vlaanderen Lede  01/12/11 Antwerpen Edegem  06/12/11 Brabant Leuven  Hoe inschrijven: Uitnodiging tot inschrijving wordt verstuurd aan de secretaris met de vraag tot 3 personeelsleden aan te duiden. Uitnodiging door de verzekeraar die administratief beheer doet. Info-sessies

26 26 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Extranet / online tool Wat: online informatietools die stelselmatig uitgebreid worden naargelang de gegevens bij de verzekeraars aanwezig zijn Functionaliteiten: - documentenbeheer  documentenzone waar elk relevant document m.b.t. het pensioenplan beschikbaar zal gesteld worden (pensioenreglement, groepsverzekeringsovereenkomst, enz.) - simulaties:  simulatietoepassing die inrichter toelaat om bij nieuwe aanwerving te simuleren hoe groot het extralegaal voordeel is dat hij de kandidaat sollicitant kan aanbieden onder bepaalde hypotheses(naam, burgerlijke staat, enz.) - uitwisselen van berichten  berichten uitwisselen met alle inrichters - bijv. in het kader van een wetswijziging - alsook met een specifieke inrichter

27 27 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Functionaliteiten (vervolg): Zodra plan op kruissnelheid: ook meer specifieke op het bestuur en op de contractant gerichte informatie. - consultatie van het pensioenplan:  aangesloten personeelsleden (naam, burgerlijke staat, enz.)  verworven reserves per contractant  berekeningselementen (datum indiensttreding, …) - aangesloten contractant zal, indien hij dat wenst, via beveiligde toegang zijn individuele situatie kunnen raadplegen  hierdoor kan hij te allen tijde zijn dossier inkijken en zijn pensioenfiche raadplegen en downloaden. Extranet / online tool

28 28 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Gegevensstromen, uitkeringen en pensioenfiches Berekening uitkeringen en opmaak pensioenfiches Ontvangst loon- en personeelsgegevens vanwege RSZPPO / KSZ Verificaties en correcties in aangifte en in financiële stromen (o.a. statutairen op proef, vergelijking tss. gegevens en ontvangen gelden, enz.) Ontvangst en verwerking gegevens uitdiensttredingen en filtering van aansluitingen < 1 jaar Betrokken stromen tussen RSZPPO / KSZ / Dexia Verzekeringen - Ethias Consequentie Streefdoel opstart uitbetalingen Q4 2011 (pensioenen en overlijdens) Streefdoel verwerken en versturen Pensioenfiche na oplevering correcte set gegevens van 2010, d.i. in Q2 2012

29 V r a g e n ?

30 30 AAA Blanc R: 255 G: 255 B: 255 AAA Reflex Bleu R: 0 G: 37 B: 150 AAA Vert pré R: 141 G: 192 B: 47 AAA Pantone 2603 R: 109 G: 30 B: 126 Pantone 213 R: 228 G: 22 B: 106 AAA Pantone 151 R: 255 G: 121 B: 0 AAA Pantone 7406 R: 253 G: 200 B: 47 AAA Ciel R: 128 G: 215 B: 239 Azur R: 0 G: 167 B: 219 Bleu saphir R: 0 G: 111 B: 175 Bleu foncé R: 0 G: 85 B: 166 AAA Gris moyen R: 178 G: 178 B: 178 Gris foncé R: 64 G: 64 B: 64 AAA Gris sombre R: 128 G: 128 B: 128 AAA Rouge R: 175 G: 0 B: 62 AAA Menthe R: 114 G: 179 B: 79 AAA Vert foncé R: 67 G: 141 B: 45 AAA Vert amande R: 145 G: 215 B: 175 Contactpersonen Dexia Verzekering en Ethias Provincie Oost-Vlaanderen: Marc De Dobbeleer0478/88.42.21marc.de.dobbeleer@dib.be Kris Rutten 0473/96.31.65 kris.rutten@ethias.be Provincie West-Vlaanderen: Peter De Strooper0474/48.14.52 peter.de.strooper@dib.be Adri Van Seer 0475/95.65.43 adri.vanseer@ethias.be Provincie Antwerpen: Peter De Somer 0476/60.02.19 peter.de.somer@dib.be Didier Reynaerts0476/23.83.63 didier.reynaerts@ethias.be Provincie Vlaams-Brabant: Rik Heymans 0476/60.01.84 rik.heymans@dib.be Didier Reynaerts 0476/23.83.63 didier.reynaerts@ethias.be Provincie Limburg: Rik Heymans 0476/60.01.84 rik.heymans@dib.be Valérie Leto 011/28.23.88 valerie.leto@ethias.be


Download ppt "De tweede pensioenpijler voor contractanten: concrete feiten en cijfers Ronde van Vlaanderen 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google