De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud deze les Enkele afspraken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud deze les Enkele afspraken"— Transcript van de presentatie:

1 Inhoud deze les Enkele afspraken
Structuur van deze les op basis van de opdracht van vorige week Aanvulling grenzen aan de groei Les economische groei en lessen rond internetopdracht = hoofdstuk 1 in cursus (p143- p149)‏

2 Verbeteren opdracht economische groei meten
1. Welke gegevens heb je nodig om het BBP per inwoner ( = BBP per capita) te meten? Het BBP van het land en het aantal inwoners

3 Verbeteren opdracht economische groei meten
2. Zoek het BBP per inwoner op van België, Nederland en de Verendigde Staten. Wat is je conclusie? Conclusie: Volgens het BBP zijn de VS veel rijker dan België en Nederland, volgens het BBP per inwoner blijkt dat de inwoners ongeveer even rijk zijn

4 Verbeteren opdracht economische groei meten
3. Waarom is het BBP per inwoner een betere indicator voor de welvaart van een land dan het BBP van het hele land? Het BBP van een land is een som: Hoe groter het land hoe groter het BBP en hoe 'rijker' het land. Maar dit zegt niets over hoe welvarend een inwoner van dat land is. Een betere indicator is het BBP per capita.

5 Verbeteren opdracht welvaart meten
Vraag 3 bis: Is het BBP per inwoner dan ook een goede indicator om de welvaart van alle mensen van een land te meten? Het BBP per inwoner is slechts een gemiddelde. Niet alle inwoners zijn even welvarend. In realiteit is de rijkdom veel slechter verdeeld.

6 Verbeteren opdracht economische groei meten
4. Zoek het BBP voor 1995 en 2003 van vijf andere landen: is er economische groei?

7 Verbeteren opdracht welvaart meten
Welke vijf indicatoren kunnen naast het BBP nog gebruikt worden om de welvaart van een land te meten?

8 Verbeteren opdracht welvaart meten
Vijf indicatoren: 1. de kans dat een kind voor zijn vijfde jaar sterft (kinderen per 1000 kinderen)‏ 2. de kans dat een kind voor zijn eerste jaar sterft (kinderen per 1000 kinderen)‏ 3. levensverwachting van een kind 4. percentage +15 jarigen die kunnen lezen en schrijven 5. aantal kinderen in lagere school gedeeld door kinderen op lagereschoolleeftijd

9 Verbeteren opdracht grenzen aan de groei
Wat is De wereldbank? De wereldbank is een internationale organisatie die leningen, giften en technische ondersteuningen biedt om ontwikkelingslanden te helpen hun armoedebestrijdingsplannen uit te voeren. De deelnemende landen krijgen een stem per dollar dat ze inbrengen.

10 Verbeteren opdracht grenzen aan de groei
Wat vind jij van deze verdeling van stemmen? Wat zou daarvan het gevolg kunnen zijn?

11 Verbeteren opdracht grenzen aan de groei
Wat is UNICEF? UNICEF is de afkorting van "United Nations International Childrens Fund" (Kinderfonds van de Verenigde Naties) De organisatie werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht (1946) om alle kinderen te helpen die slachtoffer werden van het geweld.

12 Verbeteren opdracht grenzen aan de groei
De rode draad doorheen het werk van UNICEF is het Kinderrechtenverdrag. Alle kinderen hebben immers gelijke rechten. En die rechten moeten gerespecteerd worden.UNICEF komt op voor de rechten van ieder kind.

13 Verbeteren opdracht grenzen aan de groei
Wat zijn de doelstellingen van de Club Van Rome? --> Wat is de Club van Rome? Zie cursus: Dit is een internationale denktank, opgericht in 1958, die zich zorgen maakte om de toenemende milieuvervuiling. Aan de hand van computermodellen berekenden zij hoe de wereld er zou uitzien in de toekomst als we zo verder doen als we bezig zijn.

14 Verbeteren opdracht grenzen aan de groei
Wat zijn de doelstellingen van de Club Van Rome? - onderzoek van de samenhang tussen de wereldproblemen (bevolkingsgroei, industrialisatie, uitputting nat. hulpbronnen...)‏ - de wereld wijzen op de ernst van die problemen - regeringen stimuleren maatregelen te nemen ter verbetering van de situatie

15 Verbeteren opdracht grenzen aan de groei
Lukt het makkelijk om die doelstellingen te bereiken? Dit gaat moeizaam want De Club Van Rome heeft geen economische of politieke macht

16 Verbeteren opdracht grenzen aan de groei
De Club Van Rome voorspelde in 1972 dat onze hulpbronnen binnen honderd jaar zouden uitgeput zijn als we niets aan ons verbruik en manier van verbruiken zouden veranderen. Dit maakte men bekend met het rapport Limits to Growth

17 Verbeteren opdracht grenzen aan de groei
De wereld werd wakker geschud en ging op zoek naar oplossingen. Wat heeft men onder andere gedaan?

18 Verbeteren opdracht grenzen aan de groei
Leg uit: De bevolking groeit exponentieel maar de energiebronnen niet. Dit is de redenering waarvan men in het rapport vertrok. Men berekende de resterende jaren aan de hand van volgende formule:

19 Verbeteren opdracht grenzen aan de groei
Een exponentiële functie

20 Verbeteren opdracht grenzen aan de groei
Bereken je ecologische voetafdruk wwf.footprint.be zie volgende les

21 Grenzen aan de groei Op het rapport 'Limits to Growth' kwam ook kritiek... Wie zou kritiek kunnen hebben? Waarom?

22 Grenzen aan de groei In de Westerse landen is de economie erop vooruitgegaan, meer mensen kunnen aan beter voedsel en men ontwikkelde 'schone technologieën'. Mening Globalisten: De westerse wereld kan de rest van de wereld helpen door deze groei naar daar te exporteren. Er is dus nog meer groei nodig. Men streeft naar mondiale economische groei.

23 Grenzen aan de groei World Trade Organisation (WTO) =
wereldhandelsorganisatie pleit voor vrijhandel Wat is daarvoor nodig? Dit doet men door te streven naar de opheffing van handelsbarrières of handelsbelemmering

24 Grenzen aan de groei Maar lukt dit ook?
Hoe gaat het er in de realiteit aan toe? De cineast Hubert Sauper bracht met zijn documentaire 'Darwin's nightmare' het dilemma van deze 'welvaart' in beeld.

25 Grenzen aan de groei


Download ppt "Inhoud deze les Enkele afspraken"

Verwante presentaties


Ads door Google