De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 2 Opleiding schoolsecretariaten Bekwaamheidsbewijzen en artistieke ervaring in het deeltijds kunstonderwijs

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 3 Inhoud  Deel 1. Bekwaamheidsbewijzen algemeen  wie, wat, waar, waarom, …?  Begrippen ‘BPB’, ‘VE’, ‘VO’, ‘AND’  Artistieke ervaring  rechtspositie

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 4 Inhoud  Deel 2 Beeldende kunst  Online opzoeken  Aandachtspunten  Enkele vakken ter illustratie

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 5 Inhoud  Deel 3 Muziek, woordkunst, dans  Online opzoeken  Aandachtspunten  Instrument  Deel 4 Speciale situaties  Gelijkstellingsvakken  Niet-Vlaamse studiebewijzen

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 6 Deel 1 Bekwaamheidsbewijs?  Overheid  Decreet en besluiten Vlaamse regering  Besluiten 31 juli 1990  Wordt regelmatig (jaarlijks) geactualiseerd  Omzendbrief DKO/2011/01 (21/06/2011)  www.ond.vlaanderen.be/edulex www.ond.vlaanderen.be/edulex  Rubriek wetgeving of rubriek omzendbrieven  Deeltijds kunstonderwijs  Personeel

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 7 bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  Basisdiploma  Bewijs van pedagogische bekwaamheid

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 8 bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  basisdiploma  Benaming −Vb. diploma van interieurarchitect −Vb. diploma master in muziek, instrument-zang, zang  Of omschrijving −Vb. diploma hoger kunstonderwijs 2 de graad −Vb. diploma bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs (juiste inhoud van omschrijving: BVR art. 6, 7 en 8)  Verschillende niveaus: master, bachelor, SO

9 www.agodi.be AgODi Bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  Nieuw vanaf 1/9/2013 (1) academische bachelor (ABA) aanvaard als basisdiploma: en indien behaald in:  Architectuur  Audiovisuele en beeldende kunst  Muziek en dramatische kunst  Muziek en podiumkunsten = diploma hoger kunstonderwijs 1st graad opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 9

10 www.agodi.be AgODi Bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  Nieuw vanaf 1/9/2013 (2)  Bachelor na bachelor (banaba)  Master na master (manama) = basisdiploma opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 10

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 11 bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  bewijs van pedagogische bekwaamheid  Elke lerarenopleiding komt in aanmerking als BPB  Meest voorkomende BPB’s in DKO: −Diploma bachelor onderwijs – secundair onderwijs −Diploma specifieke lerarenopleiding (CVO, HO) −Getuigschrift pedagogische leergangen (GPL)  Volledige lijst BPB: −Zie artikel 3 van de 2 besluiten bekwaamheidsbewijzen van 31/07/1990

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 12 bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  Basisdiploma + BPB −Sommige diploma’s zijn twee in 1 – Vb. diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs – groep 1 – Vb. diploma van laureaat met aanvullende vermelding “…en muziekopvoeding van…” – Vb. diploma van leraar dans

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 13 ‘Vereiste’, ‘voldoend geachte’ en ‘andere’  Online opzoeken: www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/dko.htm www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/dko.htm  Van vak naar diploma  Drie rubrieken: VE, VO en AND  Opsomming  Salarisschalen  Soms voetnoot met opmerking  Van diploma naar vak:  Enkel overzicht van vakken met VE

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 14 Categorieën  vereiste bekwaamheidsbewijzen  Vereist: ‘vakspecialisten’ −“iemand met deze diploma’s is zeker geschikt voor dit vak”  Specialisatie op basisdiploma  In overeenstemming met vak DKO  Altijd + BPB  Voorbeeld: −Master beeldende kunsten, fotografie + BPB = VE voor SAA fotokunst −Eerste prijs voordracht + BPB = VE voor voordracht in MG en HG

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 15 Categorieën  Voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen: −Voldoend geacht: – “iemand met deze diploma’s is misschien geschikt voor dit vak” −Ruime omschrijvingen – Voor KV in principe alleen diploma’s hoger kunstonderwijs −Altijd + BPB −Voorbeeld: – Voldoend geacht voor het vak ‘instrument’ LG » Diploma HKO 3e graad (incl master en meester) + BPB » Diploma HKO 2 e graad + BPB » Diploma HKO 1 e graad + BPB

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 16 Categorieën  voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen  DKO-school acht de persoon bekwaam voor een vak, ook al stemt de specialisatie op zijn basisdiploma niet overeen met dat vak −Kennis verworven door: ervaring, aanverwante opleidingen, zelfstudie… −School beoordeelt dit zelf in samenspraak met het personeelslid

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 17 Categorieën  Vereist of voldoend geacht  School kiest vrij tussen houders van VE en VO −wel beperkingen op VO in rechtspositie (zie verder)  Zelfde salarisschaal  VO is een evenwaardig alternatief

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 18 Categorieën  andere bekwaamheidsbewijzen  ‘noodoplossing’ −“iemand met deze diploma’s is (nog) niet helemaal geschikt voor dit vak”  Omschrijving ‘ten minste HSO’ −Lager diplomaniveau −Geen BPB

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 19 Categorieën  Andere bekwaamheidsbewijzen  Voorlopige toestand −School vindt geen geschikte VE of VO – ‘verklaring op eer’ (behalve voor periode tot 97 dagen) Of −Personeelslid (nog) geen BPB – Kan 3 schooljaren zonder ‘verklaring op eer’  Lagere salarisschaal  Tijdelijk

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 20 4. Categorieën  Artistieke ervaring  Uitzonderlijk  Ervaring = bekwaamheidsbewijs DKO −Min 6 j artistieke ervaring, autoriteit −Procedure – IM roept commissie samen » Directeurs DKO en docenten hogescholen » Advies aan IM – IM beslist over erkenning

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 21 4. categorieën  Artistieke ervaring  Meedelen aan het werkstation op papier −Typeformulier (bijlage 2 bij omzendbrief DKO/2011/01)  Resultaat −Ervaring = voldoend geacht bekwaamheidsbewijs – Volwaardige aanstelling mogelijk (VO) – Beperkt tot de vakken, vermeld in de beslissing – Ook geldig in andere DKO-scholen

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 22 Rechtspositie Rol van bekwaamheidsbewijzen in regelingen rechtspositie en TBSOB/REA Rechten & plichten Van personeelslid & school

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 23 Rechtspositie bekwaamheidsbewijzen Welke vakken MAGMOET een leraar geven ? de school aan een leraar geven ?

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 24 1. Tijdelijk  Voorwaarde voor gewone tijdelijke aanstelling “houder van een bekwaamheidsbewijs, zoals door de Vlaamse regering voor het ambt bepaald”

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 25 1. Tijdelijk  Vb. 1  HKO 2° gr beeldhouwkunst + BPB  Vakken: 8/20 SAA beeldhouwkunst (VE) en 2/20 SAA keramiek (VO)  Vb. 2  Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs  Vakken: 3/22 verbale vorming MG (VO) en 1/22 toneel MG (VO)

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 26 2. Tijdelijke aanstelling doorlopende duur  Recht: −720 dagen dienstanciënniteit −Verworven over minstens 3 schooljaren −Bij de inrichtende macht −Hiervan 600 dagen effectief gepresteerd  Berekening dienstanciënniteit: −Diensten minder dan de helft FT worden gehalveerd −Diensten gepresteerd tussen 1/9 en 30/6 −Niet vermenigvuldigen met 1,2

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 27 2. Tijdelijk doorlopende duur  Leraars: onderscheid VE en VO  Personeelslid nu in vak met VE  Wat telt mee voor de berekening dienstanciënniteit: −Diensten gepresteerd in vakken met een VE −Diensten gepresteerd in vakken met een VO

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 28 2. Tijdelijk doorlopende duur  Leraars: onderscheid VE en VO  Personeelslid nu in vak met VO  Wat telt mee voor de berekening dienstanciënniteit: −Enkel de diensten gepresteerd in dit specifieke vak (VO)

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 29 2. Tijdelijke doorlopende duur  Vb.1.  Aanstelling voor: −8/20 SAA beeldhouwkunst (VE) −2/20 SAA keramiek (VO)  Recht op TADD −SAA beeldhouwkunst na 3 schooljaren met 720 d. DA als leraar (VE/VO) −SAA keramiek na 5 schooljaren met 720 d. DA als leraar keramiek

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 30 2. Tijdelijke doorlopende duur  Vb. 2  Aanstelling voor: −5/22 toneel (VO) −6/22 verbale vorming (VO)  Recht op TADD −Toneel na 5 schooljaren met 720 d. DA als leraar toneel −Verbale vorming na 5 schooljaren met 720 d. DA als leraar verbale vorming

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 31 3. Vast benoemd  Voorwaarde voor vaste benoeming  Tijdelijk aangesteld zijn voor doorlopende duur in ambt (leraar)  Recht op TADD hebben in het vak van vaste benoeming

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 32 3. Vast benoemd  Voorwaarde: TADD als leraar en recht op TADD voor vak  Vb.  SAA beeldhouwkunst (VE) −VB mogelijk in 4 de schooljaar  SAA keramiek (VO) −VB mogelijk in 6 de schooljaar

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 33 4. Vast benoemd draagwijdte  Vaste benoeming van leraar geldt voor:  Alle vakken waarvoor VE  Alleen die vakken met VO waarvoor hij expliciet vast benoemd is  Bestaande vaste benoeming geldt niet automatisch voor vakken met VO −Verschuiven binnen vaste benoeming naar vak met VO kan zomaar niet!

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 34 4. Vast benoemd draagwijdte  Vb1. VB geldt voor  SAA beeldhouwkunst (VE)  SAA keramiek (VO)  En ook −SAA tekenkunst (VE), tekenen (VE), bijzondere kunstgeschiedenis (VE) ABV (VE), kleurstudie (VE), kunstinitiatie (VE), vormstudie (VE), waarnemingstekenen (VE) −Niet voor andere vakken waarvoor VO

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 35 4. Vast benoemd draagwijdte  Vb. 2. VB geldt voor:  Verbale vorming (VO)  Toneel MG (VO)  Niet voor andere vakken −Geen waarvoor VE −Niet benoemd voor andere waarvoor VO

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 36 Deel 2. Beeldende kunst  BB Online:  Vb. algemeen beeldende vorming −Afstudeerrichtingen van zo’n 40 jaar −Overeenstemming met vak – Breed in LG en MG – Gespecialiseerd in HG en SG

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 37 Diploma van master  Vanaf 1/9/2008 −Ook als VE opgenomen −Niet bij alle vakken −Niet verwarren met ‘meesterdiploma’  VE in  Alle vakken LG en MG  HG en SG: enkele ateliers −Vb. SAA fotokunst −Maar niet bij SAA beeldhouwkunst, SAA schilderkunst…

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 38 Diploma van master  VO: mogelijke vermeldingen:  ‘diploma HKO 3 de graad (inclusief master en meester) + BPB’: −Geldt enkel voor masters in volgende studiegebieden: – Architectuur – Audiovisuele en beeldende kunst – Muziek en dramatische kunst – Muziek en podiumkunst −Voorbeeld: – Master beeldende kunsten, vrije kunsten : OK – Master industriële wetenschappen, bouwkunde: niet OK

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 39 Diploma van master  VO: mogelijke vermeldingen:  ‘ten minste master (inclusief diploma HKO 3 de graad) + BPB’: −Geldt voor masters in alle studierichtingen – Master beeldende kunsten, mode: OK – Master bedrijfseconomie: OK

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 40 Vak: digitale beeldverwerking  Geen vereiste!  Geen gespecialiseerde opleiding aanwijsbaar  Voldoende geachte −Ruimer dan kunstdiploma’s

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 41 AV: kunstgeschiedenis  Andere  Ten minste bachelor vervangt vroegere benaming ten minste HOKTVL (zelfde inhoud)  Strenger dan andere vakken waar niveau voor ‘andere’ ten minste HSO is

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 42 Directeur BK  Onderscheid instelling met/zonder HG  Met strengere bekwaamheidsbewijzen  Hogere salarisschalen  Andere −Was ‘ten minste HKO 2 de graad’ −Is nu ‘ten minste HKO 1 e graad’ – Salarisschaal 302

43 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 43 Deel 3. Muziek, woordkunst, dans  BB Online  Vb. algemene muziekcultuur  Vereiste −Diploma’s van vroeger en nu −Overeenstemming met specialiteit vak!

44 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 44 Diploma van master  Vanaf 1/9/2008 −Ook als VE opgenomen −Bij alle vakken Muziek en Woordkunst −Voor Dans bestaan er geen masteropleidingen −Niet verwarren met ‘meesterdiploma’

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 45 Diploma van master  VO: mogelijke vermeldingen:  ‘diploma HKO 3 de graad (inclusief master en meester) + BPB’: −Geldt enkel voor masters in volgende studiegebieden: – Architectuur – Audiovisuele en beeldende kunst – Muziek en dramatische kunst – Muziek en podiumkunst −Voorbeeld: – Master muziek, instrument/zang, piano : OK – Master taal- en letterkunde (Nederlands): niet OK

46 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 46 Diploma van master  VO: mogelijke vermeldingen:  ‘ten minste master (inclusief diploma HKO 3 de graad) + BPB’: −Geldt voor masters in alle studierichtingen −Voorbeeld: – Master drama: OK – Master handelswetenschappen: OK

47 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 47 Professioneel gerichte bachelor (PBA)  VE:  In MWD: één bachelor opgenomen −Bachelor (PBA) dans + BPB = VE voor alle dansvakken

48 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 48 Vak instrument  Hoe online opzoeken:  “Voor het vak instrument * gelden de volgende BB” * = alle mogelijke instrumenten  “OPM: 4” = overzicht instrumentengroepen  SAMENLEZEN

49 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 49 Vak instrument  Leraar geeft een welbepaald instrument(vak)  Leraar heeft een diploma in een welbepaald instrument  Vereist bekwaamheidsbewijs?  Als het instrument op zijn diploma in dezelfde groep zit als het instrument dat hij geeft  Vb −Diploma trompet = −VE voor trompet, bugel en cornet. −NIET voor andere kopers

50 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 50 Vak instrument jazz en lichte muziek  Eigen instrumentbenamingen  Eigen groepen  VE:  Alleen met opleiding Jazz en lichte muziek  Desbetreffend instrument

51 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 51 Woordkunst  Voldoend geachte  LG en MG ruimer dan kunstdiploma’s

52 www.agodi.be AgODi woordkunst  Vakken ‘toneel’ en ‘voordracht’:  Sommige diploma’s enkel VE voor MG, maar niet voor HG  Vb. master drama, acteren + BPB = VE voor MG Voordracht = VO voor HG Voordracht opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 52

53 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 53 Dans  VE:  Voor alle vakken Dans: dezelfde bekwaamheidsbewijzen −Uitz: dansinitiatie: ruimere BB  Dansopleidingen  GPB dans is omschrijving −Omvat alle diverse benamingen van deze opleiding −(juiste inhoud van omschrijving BVR art. 8, §8)

54 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 54 Directeur  Onderscheid met / zonder hogere graad niet relevant, alleen ‘met…’  Voldoend geachte  HKO 2 e graad + BPB  Dus niet bvb 1 ste prijs instrument  Andere −Was ‘ten minste HKO 2 de graad’ −Is nu ‘ten minste HKO 1 e graad’ – Salarisschaal 302

55 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 55 Deel 4: de Kunstacademie  1 instelling:  Zowel BK als Muziek en Woord en/of Dans  Bekwaamheidsbewijzen: −Leraar en begeleider: zie bestaande bekwaamheidsbewijzen voor de studierichting −Directeur: zie omzendbrief DKO/2009/03 (06/07/2009) −Uren-leraar voor beleidsondersteuning: via gelijkstelling met vak

56 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 56 Deel 5. speciale situaties Gelijkgestelde uren  Uren die geen lesuren zijn:  Pedagogische coördinatie  Functies gelijkgesteld met ambt / vak:  Extra uren voor ICT-coördinatie  Extra uren voor beleidsondersteuning (enkel in de Kunstacademie)  Extra uren voor projecten:  Tijdelijk project DKO  Project GOK kunstinitiatie

57 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 57 Gelijkgestelde uren  Bezoldiging en prestaties  Gelijkstellen met één van de vakken/specialiteiten afhankelijk van het bekwaamheidsbewijs −Salarisschaal bepaald op basis van gelijkstellingsvak  Vb  Master drama, acteren + BPB −5/22 ped coörd gelijkgesteld met drama MG −Salarisschaal 301

58 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 58 Gelijkgestelde uren  Elektronische melding:  Vakcodes: −Pedagogische coördinatie :430 −GOK kunstinitiatie: 786 −ICT-coördinatie: 785 −Beleidsondersteuning: 971 −tijdelijk project-DKO: 698  Steeds gelijkstellingsvak (ambt) invullen

59 www.agodi.be AgODi Niet-Vlaamse studiebewijzen  Buitenlandse diploma’s: niet opsturen naar werkstation  Eerst erkenningsprocedure via NARIC:  Conformiteitsattest: bepaalt voor welke vakken personeelslid een VE heeft  Gelijkwaardigheidsbesluit: bepaalt met welk Vlaams diploma een diploma gelijkwaardig is opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 59

60 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 60 Niet-Vlaamse studiebewijzen  conformiteitsattest  wat? −Professionele erkenning in de Europese Economische Ruimte van een erkend lerarendiploma  wie? −Onderdanen van de Europese Economische Ruimte, d.i. de 28 lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen  hoe? −Erkenning door NARIC

61 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 61

62 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 62 Niet-Vlaamse studiebewijzen  gelijkwaardigheiderkenning  wat? −Officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van 2 diploma’s  wie? −Iedereen in het bezit van een erkend niet-Vlaams studiebewijs −Uitzondering: – toegang tot beschermde beroepen, bijv. advocaat, arts,…

63 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 63 Niet-Vlaamse studiebewijzen  hoe? −Erkenning door de Vlaamse minister van Onderwijs of zijn gemachtigde −Procedure via NARIC  voorbeelden:

64 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 64

65 www.agodi.be AgODi Nederlandse diploma’s  Automatische gelijkwaardigheid van Nederlandse diploma’s met Vlaamse diploma’s (moet dan niet via NARIC)  MAAR voor Nederlandse kunstdiploma’s: grote onduidelijkheid  DAAROM: ook via NARIC erkenning aanvragen opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 65

66 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 66 Niet-Vlaamse studiebewijzen  meer informatie:  Naric@vlaanderen.be Naric@vlaanderen.be  Tel: 02/553.97.44  NARIC-Vlaanderen Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL  www.naric.be

67 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 67 NIET-VLAAMSE STUDIEBEWIJZEN  OPGEPAST: taalvereisten  Vereiste kennis onderwijstaal Nederlands  Bewijzen taalkennis: −zie cursus indiensttreding −Omzendbrief PERS/2010/01 (19/01/2010)

68 www.agodi.be AgODi Opsturen diploma’s: tips  Enkel relevante diploma’s verzenden nl. die van belang zijn voor subsidiëring  Vb. opsturen diploma HSO niet nodig als personeelslid aangesteld en betaald wordt op basis van zijn masterdiploma  Stuur altijd diplomasupplement mee!!  Kan belangrijke info bevatten over specialisatie en kan nodig zijn om te bepalen of een personeelslid een VE of VO heeft opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 68

69 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014 69 Nog even checken?  www.ond.vlaanderen.be www.ond.vlaanderen.be  Werken in het onderwijs  Schooldirecties - en secretariaten  Cursus voor schoolsecretariaten


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google