De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014

2 Opleiding schoolsecretariaten
Bekwaamheidsbewijzen en artistieke ervaring in het deeltijds kunstonderwijs opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Inhoud Deel 1. Bekwaamheidsbewijzen algemeen wie, wat, waar, waarom, …? Begrippen ‘BPB’, ‘VE’, ‘VO’, ‘AND’ Artistieke ervaring rechtspositie opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Inhoud Deel 2 Beeldende kunst Online opzoeken Aandachtspunten Enkele vakken ter illustratie opleiding schoolsecretariaten

5 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Inhoud Deel 3 Muziek, woordkunst, dans Online opzoeken Aandachtspunten Instrument Deel 4 Speciale situaties Gelijkstellingsvakken Niet-Vlaamse studiebewijzen opleiding schoolsecretariaten

6 Deel 1 Bekwaamheidsbewijs?
Overheid Decreet en besluiten Vlaamse regering Besluiten 31 juli 1990 Wordt regelmatig (jaarlijks) geactualiseerd Omzendbrief DKO/2011/01 (21/06/2011) Rubriek wetgeving of rubriek omzendbrieven Deeltijds kunstonderwijs Personeel opleiding schoolsecretariaten

7 bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
Basisdiploma Bewijs van pedagogische bekwaamheid opleiding schoolsecretariaten

8 bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
basisdiploma Benaming Vb. diploma van interieurarchitect Vb. diploma master in muziek, instrument-zang, zang Of omschrijving Vb. diploma hoger kunstonderwijs 2de graad Vb. diploma bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs (juiste inhoud van omschrijving: BVR art. 6, 7 en 8) Verschillende niveaus: master, bachelor, SO opleiding schoolsecretariaten

9 Bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
Nieuw vanaf 1/9/2013 (1) academische bachelor (ABA) aanvaard als basisdiploma: en indien behaald in: Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Muziek en dramatische kunst Muziek en podiumkunsten = diploma hoger kunstonderwijs 1st graad opleiding schoolsecretariaten

10 Bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
Nieuw vanaf 1/9/2013 (2) Bachelor na bachelor (banaba) Master na master (manama) = basisdiploma opleiding schoolsecretariaten

11 bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
bewijs van pedagogische bekwaamheid Elke lerarenopleiding komt in aanmerking als BPB Meest voorkomende BPB’s in DKO: Diploma bachelor onderwijs – secundair onderwijs Diploma specifieke lerarenopleiding (CVO, HO) Getuigschrift pedagogische leergangen (GPL) Volledige lijst BPB: Zie artikel 3 van de 2 besluiten bekwaamheidsbewijzen van 31/07/1990 opleiding schoolsecretariaten

12 bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
Basisdiploma + BPB Sommige diploma’s zijn twee in 1 Vb. diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs – groep 1 Vb. diploma van laureaat met aanvullende vermelding “…en muziekopvoeding van…” Vb. diploma van leraar dans opleiding schoolsecretariaten

13 ‘Vereiste’, ‘voldoend geachte’ en ‘andere’
Online opzoeken: Van vak naar diploma Drie rubrieken: VE, VO en AND Opsomming Salarisschalen Soms voetnoot met opmerking Van diploma naar vak: Enkel overzicht van vakken met VE opleiding schoolsecretariaten

14 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Categorieën vereiste bekwaamheidsbewijzen Vereist: ‘vakspecialisten’ “iemand met deze diploma’s is zeker geschikt voor dit vak” Specialisatie op basisdiploma In overeenstemming met vak DKO Altijd + BPB Voorbeeld: Master beeldende kunsten, fotografie + BPB = VE voor SAA fotokunst Eerste prijs voordracht + BPB = VE voor voordracht in MG en HG opleiding schoolsecretariaten

15 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Categorieën Voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen: Voldoend geacht: “iemand met deze diploma’s is misschien geschikt voor dit vak” Ruime omschrijvingen Voor KV in principe alleen diploma’s hoger kunstonderwijs Altijd + BPB Voorbeeld: Voldoend geacht voor het vak ‘instrument’ LG Diploma HKO 3e graad (incl master en meester) + BPB Diploma HKO 2e graad + BPB Diploma HKO 1e graad + BPB opleiding schoolsecretariaten

16 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Categorieën voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen DKO-school acht de persoon bekwaam voor een vak, ook al stemt de specialisatie op zijn basisdiploma niet overeen met dat vak Kennis verworven door: ervaring, aanverwante opleidingen, zelfstudie… School beoordeelt dit zelf in samenspraak met het personeelslid opleiding schoolsecretariaten

17 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Categorieën Vereist of voldoend geacht School kiest vrij tussen houders van VE en VO wel beperkingen op VO in rechtspositie (zie verder) Zelfde salarisschaal VO is een evenwaardig alternatief opleiding schoolsecretariaten

18 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Categorieën andere bekwaamheidsbewijzen ‘noodoplossing’ “iemand met deze diploma’s is (nog) niet helemaal geschikt voor dit vak” Omschrijving ‘ten minste HSO’ Lager diplomaniveau Geen BPB opleiding schoolsecretariaten

19 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Categorieën Andere bekwaamheidsbewijzen Voorlopige toestand School vindt geen geschikte VE of VO ‘verklaring op eer’ (behalve voor periode tot 97 dagen) Of Personeelslid (nog) geen BPB Kan 3 schooljaren zonder ‘verklaring op eer’ Lagere salarisschaal Tijdelijk opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
4. Categorieën Artistieke ervaring Uitzonderlijk Ervaring = bekwaamheidsbewijs DKO Min 6 j artistieke ervaring, autoriteit Procedure IM roept commissie samen Directeurs DKO en docenten hogescholen Advies aan IM IM beslist over erkenning opleiding schoolsecretariaten

21 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
4. categorieën Artistieke ervaring Meedelen aan het werkstation op papier Typeformulier (bijlage 2 bij omzendbrief DKO/2011/01) Resultaat Ervaring = voldoend geacht bekwaamheidsbewijs Volwaardige aanstelling mogelijk (VO) Beperkt tot de vakken, vermeld in de beslissing Ook geldig in andere DKO-scholen opleiding schoolsecretariaten

22 Rechtspositie Rol van bekwaamheidsbewijzen in regelingen
rechtspositie en TBSOB/REA Rechten & plichten Van personeelslid & school opleiding schoolsecretariaten

23 Rechtspositie bekwaamheidsbewijzen
Welke vakken MAG MOET een leraar geven ? de school aan een leraar geven ? opleiding schoolsecretariaten

24 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
1. Tijdelijk Voorwaarde voor gewone tijdelijke aanstelling “houder van een bekwaamheidsbewijs, zoals door de Vlaamse regering voor het ambt bepaald” opleiding schoolsecretariaten

25 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
1. Tijdelijk Vb. 1 HKO 2° gr beeldhouwkunst + BPB Vakken: 8/20 SAA beeldhouwkunst (VE) en 2/20 SAA keramiek (VO) Vb. 2 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Vakken: 3/22 verbale vorming MG (VO) en 1/22 toneel MG (VO) opleiding schoolsecretariaten

26 2. Tijdelijke aanstelling doorlopende duur
Recht: 720 dagen dienstanciënniteit Verworven over minstens 3 schooljaren Bij de inrichtende macht Hiervan 600 dagen effectief gepresteerd Berekening dienstanciënniteit: Diensten minder dan de helft FT worden gehalveerd Diensten gepresteerd tussen 1/9 en 30/6 Niet vermenigvuldigen met 1,2 opleiding schoolsecretariaten

27 2. Tijdelijk doorlopende duur
Leraars: onderscheid VE en VO Personeelslid nu in vak met VE Wat telt mee voor de berekening dienstanciënniteit: Diensten gepresteerd in vakken met een VE Diensten gepresteerd in vakken met een VO opleiding schoolsecretariaten

28 2. Tijdelijk doorlopende duur
Leraars: onderscheid VE en VO Personeelslid nu in vak met VO Wat telt mee voor de berekening dienstanciënniteit: Enkel de diensten gepresteerd in dit specifieke vak (VO) opleiding schoolsecretariaten

29 2. Tijdelijke doorlopende duur
Vb.1. Aanstelling voor: 8/20 SAA beeldhouwkunst (VE) 2/20 SAA keramiek (VO) Recht op TADD SAA beeldhouwkunst na 3 schooljaren met 720 d. DA als leraar (VE/VO) SAA keramiek na 5 schooljaren met 720 d. DA als leraar keramiek opleiding schoolsecretariaten

30 2. Tijdelijke doorlopende duur
Vb. 2 Aanstelling voor: 5/22 toneel (VO) 6/22 verbale vorming (VO) Recht op TADD Toneel na 5 schooljaren met 720 d. DA als leraar toneel Verbale vorming na 5 schooljaren met 720 d. DA als leraar verbale vorming opleiding schoolsecretariaten

31 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
3. Vast benoemd Voorwaarde voor vaste benoeming Tijdelijk aangesteld zijn voor doorlopende duur in ambt (leraar) Recht op TADD hebben in het vak van vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten

32 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
3. Vast benoemd Voorwaarde: TADD als leraar en recht op TADD voor vak Vb. SAA beeldhouwkunst (VE) VB mogelijk in 4de schooljaar SAA keramiek (VO) VB mogelijk in 6de schooljaar opleiding schoolsecretariaten

33 4. Vast benoemd draagwijdte
Vaste benoeming van leraar geldt voor: Alle vakken waarvoor VE Alleen die vakken met VO waarvoor hij expliciet vast benoemd is Bestaande vaste benoeming geldt niet automatisch voor vakken met VO Verschuiven binnen vaste benoeming naar vak met VO kan zomaar niet! opleiding schoolsecretariaten

34 4. Vast benoemd draagwijdte
Vb1. VB geldt voor SAA beeldhouwkunst (VE) SAA keramiek (VO) En ook SAA tekenkunst (VE), tekenen (VE), bijzondere kunstgeschiedenis (VE) ABV (VE), kleurstudie (VE), kunstinitiatie (VE), vormstudie (VE), waarnemingstekenen (VE) Niet voor andere vakken waarvoor VO opleiding schoolsecretariaten

35 4. Vast benoemd draagwijdte
Vb. 2. VB geldt voor: Verbale vorming (VO) Toneel MG (VO) Niet voor andere vakken Geen waarvoor VE Niet benoemd voor andere waarvoor VO opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Deel 2. Beeldende kunst BB Online: Vb. algemeen beeldende vorming Afstudeerrichtingen van zo’n 40 jaar Overeenstemming met vak Breed in LG en MG Gespecialiseerd in HG en SG opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Diploma van master Vanaf 1/9/2008 Ook als VE opgenomen Niet bij alle vakken Niet verwarren met ‘meesterdiploma’ VE in Alle vakken LG en MG HG en SG: enkele ateliers Vb. SAA fotokunst Maar niet bij SAA beeldhouwkunst, SAA schilderkunst… opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Diploma van master VO: mogelijke vermeldingen: ‘diploma HKO 3de graad (inclusief master en meester) + BPB’: Geldt enkel voor masters in volgende studiegebieden: Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Muziek en dramatische kunst Muziek en podiumkunst Voorbeeld: Master beeldende kunsten, vrije kunsten : OK Master industriële wetenschappen, bouwkunde: niet OK opleiding schoolsecretariaten

39 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Diploma van master VO: mogelijke vermeldingen: ‘ten minste master (inclusief diploma HKO 3de graad) + BPB’: Geldt voor masters in alle studierichtingen Master beeldende kunsten, mode: OK Master bedrijfseconomie: OK opleiding schoolsecretariaten

40 Vak: digitale beeldverwerking
Geen vereiste! Geen gespecialiseerde opleiding aanwijsbaar Voldoende geachte Ruimer dan kunstdiploma’s opleiding schoolsecretariaten

41 AV: kunstgeschiedenis
Andere Ten minste bachelor vervangt vroegere benaming ten minste HOKTVL (zelfde inhoud) Strenger dan andere vakken waar niveau voor ‘andere’ ten minste HSO is opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Directeur BK Onderscheid instelling met/zonder HG Met strengere bekwaamheidsbewijzen Hogere salarisschalen Andere Was ‘ten minste HKO 2de graad’ Is nu ‘ten minste HKO 1e graad’ Salarisschaal 302 opleiding schoolsecretariaten

43 Deel 3. Muziek, woordkunst, dans
BB Online Vb. algemene muziekcultuur Vereiste Diploma’s van vroeger en nu Overeenstemming met specialiteit vak! opleiding schoolsecretariaten

44 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Diploma van master Vanaf 1/9/2008 Ook als VE opgenomen Bij alle vakken Muziek en Woordkunst Voor Dans bestaan er geen masteropleidingen Niet verwarren met ‘meesterdiploma’ opleiding schoolsecretariaten

45 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Diploma van master VO: mogelijke vermeldingen: ‘diploma HKO 3de graad (inclusief master en meester) + BPB’: Geldt enkel voor masters in volgende studiegebieden: Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Muziek en dramatische kunst Muziek en podiumkunst Voorbeeld: Master muziek, instrument/zang, piano : OK Master taal- en letterkunde (Nederlands): niet OK opleiding schoolsecretariaten

46 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Diploma van master VO: mogelijke vermeldingen: ‘ten minste master (inclusief diploma HKO 3de graad) + BPB’: Geldt voor masters in alle studierichtingen Voorbeeld: Master drama: OK Master handelswetenschappen: OK opleiding schoolsecretariaten

47 Professioneel gerichte bachelor (PBA)
VE: In MWD: één bachelor opgenomen Bachelor (PBA) dans + BPB = VE voor alle dansvakken opleiding schoolsecretariaten

48 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Vak instrument Hoe online opzoeken: “Voor het vak instrument * gelden de volgende BB” * = alle mogelijke instrumenten “OPM: 4” = overzicht instrumentengroepen SAMENLEZEN opleiding schoolsecretariaten

49 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Vak instrument Leraar geeft een welbepaald instrument(vak) Leraar heeft een diploma in een welbepaald instrument Vereist bekwaamheidsbewijs? Als het instrument op zijn diploma in dezelfde groep zit als het instrument dat hij geeft Vb Diploma trompet = VE voor trompet, bugel en cornet. NIET voor andere kopers opleiding schoolsecretariaten

50 Vak instrument jazz en lichte muziek
Eigen instrumentbenamingen Eigen groepen VE: Alleen met opleiding Jazz en lichte muziek Desbetreffend instrument opleiding schoolsecretariaten

51 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Woordkunst Voldoend geachte LG en MG ruimer dan kunstdiploma’s opleiding schoolsecretariaten

52 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
woordkunst Vakken ‘toneel’ en ‘voordracht’: Sommige diploma’s enkel VE voor MG, maar niet voor HG Vb. master drama, acteren + BPB = VE voor MG Voordracht = VO voor HG Voordracht opleiding schoolsecretariaten

53 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Dans VE: Voor alle vakken Dans: dezelfde bekwaamheidsbewijzen Uitz: dansinitiatie: ruimere BB Dansopleidingen GPB dans is omschrijving Omvat alle diverse benamingen van deze opleiding (juiste inhoud van omschrijving BVR art. 8, §8) opleiding schoolsecretariaten

54 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Directeur Onderscheid met / zonder hogere graad niet relevant, alleen ‘met…’ Voldoend geachte HKO 2e graad + BPB Dus niet bvb 1ste prijs instrument Andere Was ‘ten minste HKO 2de graad’ Is nu ‘ten minste HKO 1e graad’ Salarisschaal 302 opleiding schoolsecretariaten

55 Deel 4: de Kunstacademie
1 instelling: Zowel BK als Muziek en Woord en/of Dans Bekwaamheidsbewijzen: Leraar en begeleider: zie bestaande bekwaamheidsbewijzen voor de studierichting Directeur: zie omzendbrief DKO/2009/03 (06/07/2009) Uren-leraar voor beleidsondersteuning: via gelijkstelling met vak opleiding schoolsecretariaten

56 Deel 5. speciale situaties Gelijkgestelde uren
Uren die geen lesuren zijn: Pedagogische coördinatie Functies gelijkgesteld met ambt / vak: Extra uren voor ICT-coördinatie Extra uren voor beleidsondersteuning (enkel in de Kunstacademie) Extra uren voor projecten: Tijdelijk project DKO Project GOK kunstinitiatie opleiding schoolsecretariaten

57 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Gelijkgestelde uren Bezoldiging en prestaties Gelijkstellen met één van de vakken/specialiteiten afhankelijk van het bekwaamheidsbewijs Salarisschaal bepaald op basis van gelijkstellingsvak Vb Master drama, acteren + BPB 5/22 ped coörd gelijkgesteld met drama MG Salarisschaal 301 opleiding schoolsecretariaten

58 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Gelijkgestelde uren Elektronische melding: Vakcodes: Pedagogische coördinatie :430 GOK kunstinitiatie: 786 ICT-coördinatie: 785 Beleidsondersteuning: 971 tijdelijk project-DKO: 698 Steeds gelijkstellingsvak (ambt) invullen opleiding schoolsecretariaten

59 Niet-Vlaamse studiebewijzen
Buitenlandse diploma’s: niet opsturen naar werkstation Eerst erkenningsprocedure via NARIC: Conformiteitsattest: bepaalt voor welke vakken personeelslid een VE heeft Gelijkwaardigheidsbesluit: bepaalt met welk Vlaams diploma een diploma gelijkwaardig is opleiding schoolsecretariaten

60 Niet-Vlaamse studiebewijzen
conformiteitsattest wat? Professionele erkenning in de Europese Economische Ruimte van een erkend lerarendiploma wie? Onderdanen van de Europese Economische Ruimte, d.i. de 28 lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen hoe? Erkenning door NARIC opleiding schoolsecretariaten

61 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014

62 Niet-Vlaamse studiebewijzen
gelijkwaardigheiderkenning wat? Officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van 2 diploma’s wie? Iedereen in het bezit van een erkend niet-Vlaams studiebewijs Uitzondering: toegang tot beschermde beroepen, bijv. advocaat, arts,… opleiding schoolsecretariaten

63 Niet-Vlaamse studiebewijzen
hoe? Erkenning door de Vlaamse minister van Onderwijs of zijn gemachtigde Procedure via NARIC voorbeelden: opleiding schoolsecretariaten

64 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014

65 Nederlandse diploma’s
Automatische gelijkwaardigheid van Nederlandse diploma’s met Vlaamse diploma’s (moet dan niet via NARIC) MAAR voor Nederlandse kunstdiploma’s: grote onduidelijkheid DAAROM: ook via NARIC erkenning aanvragen opleiding schoolsecretariaten

66 Niet-Vlaamse studiebewijzen
meer informatie: Tel: 02/ NARIC-Vlaanderen Koning Albert II-laan BRUSSEL opleiding schoolsecretariaten

67 NIET-VLAAMSE STUDIEBEWIJZEN
OPGEPAST: taalvereisten Vereiste kennis onderwijstaal Nederlands Bewijzen taalkennis: zie cursus indiensttreding Omzendbrief PERS/2010/01 (19/01/2010) opleiding schoolsecretariaten

68 Opsturen diploma’s: tips
Enkel relevante diploma’s verzenden nl. die van belang zijn voor subsidiëring Vb. opsturen diploma HSO niet nodig als personeelslid aangesteld en betaald wordt op basis van zijn masterdiploma Stuur altijd diplomasupplement mee!! Kan belangrijke info bevatten over specialisatie en kan nodig zijn om te bepalen of een personeelslid een VE of VO heeft opleiding schoolsecretariaten

69 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Nog even checken? Werken in het onderwijs Schooldirecties - en secretariaten Cursus voor schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google