De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EPC Vlaanderen - Inspectie1 Inspectie1. EPC Vlaanderen - Inspectie2 Inhoud 1.Uitgangspunten 2.Algemeen Toepassingsgebied Aanpak Hulpmiddelen 3.Projectgegevens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EPC Vlaanderen - Inspectie1 Inspectie1. EPC Vlaanderen - Inspectie2 Inhoud 1.Uitgangspunten 2.Algemeen Toepassingsgebied Aanpak Hulpmiddelen 3.Projectgegevens."— Transcript van de presentatie:

1 EPC Vlaanderen - Inspectie1 Inspectie1

2 EPC Vlaanderen - Inspectie2 Inhoud 1.Uitgangspunten 2.Algemeen Toepassingsgebied Aanpak Hulpmiddelen 3.Projectgegevens 4.Bouwkundige gegevens Algemeen Oppervlakte U-waarde 5.Installatie Ruimteverwarming Sanitair warm water Overig

3 EPC Vlaanderen - Inspectie3 Ontwerp methodiek In Vlaanderen bestond nog geen EPC methodiek EAP (maatwerkadvies) en EPB (nieuwbouw) hadden eigen specifieke doelen Voor EPC eigen methode, gebaseerd op EAP en EPB Methode bestaat uit zowel inspectie als berekening Gebouwgebonden energiegebruik Gebruikersonafhankelijk (standaardgebruiker)

4 EPC Vlaanderen - Inspectie4 Randvoorwaarden Nauwkeurigheid –Overeenstemmen met werkelijkheid –Aspecten die veel invloed hebben op energiegebruik correct verdisconteren Reproduceerbaarheid Nodig voor geloofwaardig certificaat! –Zelfde uitkomst bij 2 energiedeskundigen –Inspectiegegevens zijn visueel vast te stellen –Toegestane bronnen beschreven –Protocol strict opvolgen Kosten –Inspectietijd

5 EPC Vlaanderen - Inspectie5 Resulterende methode Streven naar optimum van alle onderliggende aspecten Minder relevante factoren vervangen door vaste waarden Indeling in categorieën (bv indeling beschermd volume voor installaties) Moeilijk te inspecteren gegevens vervangen door gegevens die wel inspecteerbaar zijn (bv U-waardebepaling)

6 EPC Vlaanderen - Inspectie6 Toepassingsgebied 1 certificaat per wooneenheid Wooneenheid: Een wooneenheid is elke eenheid in een woongebouw die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Dit houdt in dat een wooneenheid naast een leefruimte ook over een eigen toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette moeten beschikken. Een wooneenheid kan zijn: eengezinswoning, appartement, studio, serviceflat,.. Voor een collectief woongebouw wordt het certificaat opgemaakt voor het gehele gebouw.

7 EPC Vlaanderen - Inspectie7 Toepassingsgebied (2) Niet-residentiële bestemmingen (ander dan industrie) toestaan als: Beschermd volume niet-residentieel < 800 m 3, en Volume niet-residentieel < volume residentieel Oplossingen: Niet-residentieel onderbrengen in woongebouw, of Apart energieprestatiecertificaat niet-residentieel Overwegingen voor een al dan niet afzonderlijk EPC: zelfde toegang, eigendom

8 EPC Vlaanderen - Inspectie8 Voorbeelden

9 EPC Vlaanderen - Inspectie9 Voorbeelden

10 EPC Vlaanderen - Inspectie10 Voorbeelden

11 EPC Vlaanderen - Inspectie11 Aanpak gebouwinspectie In vijf stappen: Bepalen van het beschermd volume Berekenen van bruikbare vloeroppervlakte Specifieke projectgegevens Berekenen verliesoppervlakte en bepalen van de U-waarde Gegevens i.v.m. installaties

12 EPC Vlaanderen - Inspectie12 Hulpmiddelen bij inspectie (digitale) afstandsmeter en/of landmeterswiel; hoogte- en/of vouwmeter; hellingsmeter en/of inclinometer; aansteker en glasmeter; fototoestel; kompas; magneet; rekenmachine; schroevendraaier; lang dun voorwerp (bv. fietsspaak of breinaald); zaklamp eventueel een ladder

13 EPC Vlaanderen - Inspectie13 Bronnen Certificaat is juridisch document Reproduceerbaarheid is belangrijk Eigen waarneming –Woninginspectie –Aanvullend toegestane bronnen (limitatieve opsomming)

14 EPC Vlaanderen - Inspectie14 Toegestane informatiebronnen 1.EPB-aangifte 2.Vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat 3.Lastenboek 4.Subsidieaanvragen Vlaamse overheid 5.Originele facturen van geregistreerde aannemer 6.Originele facturen van bouwmaterialen, van de ruimteverwarmingsinstallatie of van de sanitair warm water installatie 7.Technische documentatie van de ruimteverwarmings- installatie of van de sanitair warm water installatie 8.Originele gedateerde uitvoeringsdetails schaal 1/50ste en as- built-plannen 9.Vaststellingen uit werfverslagen, postinterventiedossier, vorderingsstaten 10.Chronologie van foto’s

15 EPC Vlaanderen - Inspectie15 Beschermd volume Beschermd volume is: het volume van alle kamers en ruimten van een gebouw die men thermisch wil beschermen tegen warmteverliezen naar de buitenomgeving, naar de grond en naar aangrenzende ruimten (die niet tot een beschermd volume behoren). Het beschermd volume van een gebouw omvat: alle kamers of ruimten die continu of af en toe verwarmd worden alle onrechtstreekse verwarmde kamers of ruimten die indirect verwarmd worden Omvang op basis van buitenafmetingen!

16 EPC Vlaanderen - Inspectie16 Bepaling beschermd volume (1) Stappenplan: 1.Plaats isolatie is gekend → niet-geïsoleerde zoldertip of oversteek van (volledig) geïsoleerde woning behoort niet tot beschermd volume 2.Aanwezigheid verwarmingsafgiftelichaam → verplaatsbaar elektrisch toestel geldt niet → ketel zelf is geen afgiftelichaam 3.Woon- en leefruimten behoren standaard tot het BV → leefruimte, kookruimte, slaapruimte, wasruimte, circulatieruimte, toilet, → andere ruimte op zelfde verdieping (zoals bergruimte) indien toegankelijk vanuit de woonruimte

17 EPC Vlaanderen - Inspectie17 Bepaling beschermd volume (2) 4.Werkwijze andere ruimten → toegankelijkheid vanuit beschermd volume (bv zolder ladder, kruipruimte) →Specifieke richtlijnen - veranda’s: behoren tot BV indien ze niet kunnen afgesloten worden - kelders en zolders: kijken naar bruikbaarheid en afwerking (wind- en waterdicht en beschikt over aangepaste openingen). Kelders lager dan 1,70m en kruipkelders behoren nooit tot het BV. - Vereenvoudigingen:  Als 75% van de zolder of kelder tot BV behoort, dan de rest ook  Toegang tot kelder of zolder behoort tot BV. Begrenzing is vloer.

18 EPC Vlaanderen - Inspectie18 Bepaling beschermd volume (3) 5. Garages → Indien niet toegankelijk vanuit BV, niet bij BV → Volledig aangebouwd, niet bij BV 6. Aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR) Ruimten die niet tot BV behoren, maar grenzen aan BV zijn AOR’s

19 EPC Vlaanderen - Inspectie19 Bepaling beschermd volume (4)

20 EPC Vlaanderen - Inspectie20 Bruikbare vloeroppervlakte (1) Bruikbaar vloeroppervlakte is: de som van de vloerverdiepingen van alle vloerniveaus omsloten door het beschermd volume ook hier rekenen met buitenafmetingen –de grondoppervlakte van binnen- en buitenwanden meegerekend. –gemene muur voor de helft meetellen Oppervlakten met een hoogte lager dan 1,5 m, bijvoorbeeld onder een hellend dak, worden niet tot de bruikbare vloeroppervlakte gerekend.

21 EPC Vlaanderen - Inspectie21 Bruikbare vloeroppervlakte (2) Meestal kan dikte van muren gemeten worden (muuropeningen) of worden afgeleid Anders hanteren van default constructiedikten: –30 cm: buitenmuren –20 cm:gemene muren op perceelsgrens –20 cm: gemene muren tussen verwarmde ruimten niet op perceelsgrens –15 cm: buitenmuur naar AOR Trappen en liften: op elk niveau meegerekend Niet meenemen: –Vides en schalmgaten > 4 m 2 –Uitstekende delen <0,5 m 2 –nissen > 0,5 m 2

22 EPC Vlaanderen - Inspectie22 Projectgegevens Oriëntatie voorgevel In software worden hiervan de oriëntaties van andere gevels afgeleid Daarna worden deze: “links, rechts, achter” genoemd Voorgevel is bijvoorbeeld gevel met voordeur Als maar consequent wordt toegepast

23 EPC Vlaanderen - Inspectie23 Thermische massa 3 klassen: 1.Zwaar 2.Half zwaar/matig zwaar 3.Licht Een massiefbouw woning met een massieve vloeren, muren en een betonnen dak valt in de categorie “zwaar”. Een houten skeletbouw zijnde een woning met houten vloeren, muren en dak valt in de categorie “licht”. De overige woningen vallen in de categorie “half zwaar/matig zwaar”

24 EPC Vlaanderen - Inspectie24 Infiltratiedebiet Alleen als luchtdichtheidsmeting conform NBN EN 13829 Overige gevallen: defaultwaarde

25 EPC Vlaanderen - Inspectie25 Gebouwschil 1. Oppervlaktebepaling 2. U-waarde bepaling

26 EPC Vlaanderen - Inspectie26 Verliesoppervlakte Alle oppervlakken die beschermd volume scheiden van buitenomgeving, grond, AOR, kruipruimten Niet: aangrenzende verwarmde ruimten Gemene muren op perceelsgrens niet ingeven als er woning gebouwd is; Let op: –1° als buurwoning kleiner is, moeten de uitstekende delen wel worden ingegeven; –2° als er geen buurwoning staat, wordt de muur op de perceelsgrens wel ingegeven (werkelijke situatie op het ogenblik dat het EPC wordt opgemaakt, wordt beschouwd) In appartementen: aangrenzende ruimten altijd verwarmd Afmetingen: buitenmaten, dus inclusief dikte van muren, vloer en dak

27 EPC Vlaanderen - Inspectie27 Oppervlakte: invoer in software Onderscheid in vlakken

28 EPC Vlaanderen - Inspectie28 Oppervlaktebepaling Eerst totaal oppervlak, daarna openingen (vensters, deuren, poorten) aftrekken Restoppervlak is dichte gevel, vloer, dak h b

29 EPC Vlaanderen - Inspectie29 Oppervlakte van dichte constructies Hellende daken (> 15 °) Hellingshoek zinvol voor oppervlakte Dakkapel Platte daken Geen overstek Koepels: projectie Plafonds Grenzend aan AOR

30 EPC Vlaanderen - Inspectie30 Oppervlakte van openingen Buitenmaten Van binnen ook mogelijk (correctie)

31 EPC Vlaanderen - Inspectie31 Oppervlakte van openingen Inclusief profiel Software bepaalt verhouding glas-profiel Sieronderverdeling niet meenemen Ventilatieroosters niet apart opnemen Helling (alleen voor hellende daken): –0, 45 of 90°

32 EPC Vlaanderen - Inspectie32 Oppervlakte van openingen Meerdere vullingen in 1 profiel: Profiel onderverdelen

33 EPC Vlaanderen - Inspectie33 Tips oppervlaktebepaling Doorloop in het begin alle ruimten Maak een schets van beschermd volume en ieder schildeel Afmeting op basis van buitenmaten (binnenmaten kunnen nuttig zijn) Oppervlakten afleiden uit tekening Vaste werkwijze

34 EPC Vlaanderen - Inspectie34 Bepalen van U-waarde van gebouwschil U-waarde van ieder schildeel vaststellen –U-waarde = warmte die per seconde, per m² en per graad temperatuurverschil doorgelaten wordt hoge U-waarde betekent een slecht geïsoleerd constructiedeel. Eenheid voor de U-waarde is W/(m².K). –U-waarde omvat o.a. warmteoverdracht door geleiding van materialen van de schil (dikte en λ- waarde van de materiaallagen)

35 EPC Vlaanderen - Inspectie35 U-waardebepaling Filosofie Nauwkeurig Reproduceerbaar Alleen belangrijkste componenten: Isolatie Spouw Hoofdtypen schildelen

36 EPC Vlaanderen - Inspectie36 Effect isolatie

37 EPC Vlaanderen - Inspectie37 Stroomschema 1.Is U-waarde EPB bekend (ja: einde, nee:2) 2.Is isolatie aanwezig (ja:3, nee: 6, onbekend:4) 3.Is isolatiedikte bekend (ja: 5, nee:4) 4.Is verbouwjaar bekend (6) 5.Is isolatiemateriaal bekend (6) 6.Is luchtspouw aanwezig (7) 7.Wat is hoofdtype

38 EPC Vlaanderen - Inspectie38 Isolatie Als: Onbekend of isolatie aanwezig is Isolatie aanwezig is, maar dikte onbekend is Dan: Defaultwaarden op basis van bouwjaar of verbouwjaar → hogere reproduceerbaarheid!

39 EPC Vlaanderen - Inspectie39 Isolatiematerialen Alleen indien isolatiedikte bekend Kurk PUR/PIRXPSMW EPS CGVermiculiet

40 EPC Vlaanderen - Inspectie40 Spouw Stilstaande luchtlaag tussen twee materiaallagen Ventilatiegraad is niet van belang Een volledig met isolatie gevulde spouw is geen spouw

41 EPC Vlaanderen - Inspectie41 Hoofdtypen Indeling op basis van: Herkenning (visueel) U-waarde referentieconstructies (van lagen anders dan isolatie en spouw) Beperkt aantal typen Indien onbekend: 1e type (energetisch slechtste)

42 EPC Vlaanderen - Inspectie42 Begrenzing Buiten/water Grond Kruipruimte Aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR) Schildeel eventueel opdelen

43 EPC Vlaanderen - Inspectie43 Gevels: isolatie en spouw Spouwmuren: Open stootvoegen Verluchtingsroosters Metselverband Naisolatie: boorgaten Elektrische verwarming: isolatie aanwezig Gevels met leien: lei oplichten voor isolatie Geen spouw Houtskeletbouw (na 1975): stopcontact losschroeven, zolder inspecteren

44 EPC Vlaanderen - Inspectie44 Gevels: 5 hoofdtypen Op basis van samenstelling en muurdikte Niet cellenbeton of niet-isolerende snelbouwsteen Breder dan 30 cm in baksteen, snelbouwsteen met afwerking Isolerende snelbouwsteen Cellenbeton Dragende muur in cellenbeton breder dan 24 cm

45 EPC Vlaanderen - Inspectie45 Vloeren Isolatie Doorgaans geen isolatie Bij vloerverwarming: 3cm isolatie Hoofdtypen Standaard vloer Cellenbeton -Grote overspanning -Meestal niet bij vloeren op volle grond -Geen spouw

46 EPC Vlaanderen - Inspectie46 Daken hellend Isolatie Dakisolatie vanaf jaren ’70 Aanwezigheid vaststellen bij doorvoeropeningen Elektrische verwarming: dakisolatie Hoofdtypen: Standaard hellend dak In riet

47 EPC Vlaanderen - Inspectie47 Daken plat Isolatie Dakisolatie vanaf jaren ’70 Aanwezigheid vaststellen bij doorvoeropeningen Hoofdtypen: Standaard plat dak Met cellenbeton

48 EPC Vlaanderen - Inspectie48 Plafonds Als dakbedekking vanaf binnenzijde zichtbaar is, dan hoort zolder niet bij beschermd volume → zoldervloer invoeren Hoofdtypen: Standaard plafond Met cellenbeton

49 EPC Vlaanderen - Inspectie49 Openingen Profielen Beglazing (ook g-waarde) Paneel Deur

50 EPC Vlaanderen - Inspectie50 Profielen Metaal niet thermisch onderbroken Metaal thermisch onderbroken Kunststof – 1 kamer Kunststof – 2 kamers of meer (aanvullend bewijs nodig) Hout Geen profiel

51 EPC Vlaanderen - Inspectie51 Beglazing (1) Enkelvoudig Glasbouwstenen Gewone dubbele beglazing Hoogrendementsglas bouwjaar <2000 –Met coating (kleur vlam) Hoogrendementsglas bouwjaar ≥2000 Driedubbel glas zonder coating Driedubbel glas met coating

52 EPC Vlaanderen - Inspectie52 Beglazing (2) Voorzetramen: tel totaal aantal glaslagen Zonwerend glas: kies type zonder zonwerende eigenschappen Zonwering: alleen buiten of tussenzonwering ook rolluiken

53 EPC Vlaanderen - Inspectie53 Vulpanelen Ongeïsoleerd Geïsoleerd

54 EPC Vlaanderen - Inspectie54 Deuren en poorten Ongeïsoleerd metaal Ongeïsoleerd niet-metaal Geïsoleerd metaal Geïsoleerd niet-metaal

55 EPC Vlaanderen - Inspectie55 Aanbouwen, insprongen en dakkapellen Invoerwizards Maakt alle constructies + afmetingen aan Voor eenvoudige geometrieën Indien nodig: later aanpassen

56 EPC Vlaanderen - Inspectie56 Aanbouwen Gevel waaraan gekoppeld Type aanbouw: –Plat dak –Lessenaarsdak nok  gevel, lage kant links –Lessenaarsdak nok  gevel, lage kant rechts –Lessenaarsdak nok in gevel, lage kant links –Zadeldak nok  gevel Zijgevels: nee, links, rechts, beide Afmetingen: lengte, breedte, hoogte, (hoogte2)

57 EPC Vlaanderen - Inspectie57 Insprongen Gevel waaraan gekoppeld Zijgevels: nee, links, rechts, beide Vloer aanwezig Plafond aanwezig Afmetingen: lengte, breedte, hoogte Altijd rechthoekige insprong

58 EPC Vlaanderen - Inspectie58 Dakkapellen Type dakkapel: –Plat dak –Zadeldak Zijgevels: nee, links, rechts, beide Afmetingen: lengte, breedte, hoogte, hellingshoek

59 EPC Vlaanderen - Inspectie59 Dakkapellen- afmetingen B L H 


Download ppt "EPC Vlaanderen - Inspectie1 Inspectie1. EPC Vlaanderen - Inspectie2 Inhoud 1.Uitgangspunten 2.Algemeen Toepassingsgebied Aanpak Hulpmiddelen 3.Projectgegevens."

Verwante presentaties


Ads door Google