De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EPC Vlaanderen - Inspectie

Verwante presentaties


Presentatie over: "EPC Vlaanderen - Inspectie"— Transcript van de presentatie:

1 EPC Vlaanderen - Inspectie

2 EPC Vlaanderen - Inspectie
Inhoud Uitgangspunten Algemeen Toepassingsgebied Aanpak Hulpmiddelen Projectgegevens Bouwkundige gegevens Oppervlakte U-waarde Installatie Ruimteverwarming Sanitair warm water Overig EPC Vlaanderen - Inspectie

3 EPC Vlaanderen - Inspectie
Ontwerp methodiek In Vlaanderen bestond nog geen EPC methodiek EAP (maatwerkadvies) en EPB (nieuwbouw) hadden eigen specifieke doelen Voor EPC eigen methode, gebaseerd op EAP en EPB Methode bestaat uit zowel inspectie als berekening Gebouwgebonden energiegebruik Gebruikersonafhankelijk (standaardgebruiker) EPC Vlaanderen - Inspectie

4 EPC Vlaanderen - Inspectie
Randvoorwaarden Nauwkeurigheid Overeenstemmen met werkelijkheid Aspecten die veel invloed hebben op energiegebruik correct verdisconteren Reproduceerbaarheid Nodig voor geloofwaardig certificaat! Zelfde uitkomst bij 2 energiedeskundigen Inspectiegegevens zijn visueel vast te stellen Toegestane bronnen beschreven Protocol strict opvolgen Kosten Inspectietijd EPC Vlaanderen - Inspectie

5 EPC Vlaanderen - Inspectie
Resulterende methode Streven naar optimum van alle onderliggende aspecten Minder relevante factoren vervangen door vaste waarden Indeling in categorieën (bv indeling beschermd volume voor installaties) Moeilijk te inspecteren gegevens vervangen door gegevens die wel inspecteerbaar zijn (bv U-waardebepaling) EPC Vlaanderen - Inspectie

6 EPC Vlaanderen - Inspectie
Toepassingsgebied 1 certificaat per wooneenheid Wooneenheid: Een wooneenheid is elke eenheid in een woongebouw die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Dit houdt in dat een wooneenheid naast een leefruimte ook over een eigen toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette moeten beschikken. Een wooneenheid kan zijn: eengezinswoning, appartement, studio, serviceflat,.. Voor een collectief woongebouw wordt het certificaat opgemaakt voor het gehele gebouw. EPC Vlaanderen - Inspectie

7 EPC Vlaanderen - Inspectie
Toepassingsgebied (2) Niet-residentiële bestemmingen (ander dan industrie) toestaan als: Beschermd volume niet-residentieel < 800 m3, en Volume niet-residentieel < volume residentieel Oplossingen: Niet-residentieel onderbrengen in woongebouw, of Apart energieprestatiecertificaat niet-residentieel Overwegingen voor een al dan niet afzonderlijk EPC: zelfde toegang, eigendom EPC Vlaanderen - Inspectie

8 EPC Vlaanderen - Inspectie
Voorbeelden EPC Vlaanderen - Inspectie

9 EPC Vlaanderen - Inspectie
Voorbeelden EPC Vlaanderen - Inspectie

10 EPC Vlaanderen - Inspectie
Voorbeelden EPC Vlaanderen - Inspectie

11 Aanpak gebouwinspectie
In vijf stappen: Bepalen van het beschermd volume Berekenen van bruikbare vloeroppervlakte Specifieke projectgegevens Berekenen verliesoppervlakte en bepalen van de U-waarde Gegevens i.v.m. installaties EPC Vlaanderen - Inspectie

12 Hulpmiddelen bij inspectie
(digitale) afstandsmeter en/of landmeterswiel; hoogte- en/of vouwmeter; hellingsmeter en/of inclinometer; aansteker en glasmeter; fototoestel; kompas; magneet; rekenmachine; schroevendraaier; lang dun voorwerp (bv. fietsspaak of breinaald); zaklamp eventueel een ladder EPC Vlaanderen - Inspectie

13 EPC Vlaanderen - Inspectie
Bronnen Certificaat is juridisch document Reproduceerbaarheid is belangrijk Eigen waarneming Woninginspectie Aanvullend toegestane bronnen (limitatieve opsomming) EPC Vlaanderen - Inspectie

14 Toegestane informatiebronnen
EPB-aangifte Vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat Lastenboek Subsidieaanvragen Vlaamse overheid Originele facturen van geregistreerde aannemer Originele facturen  van bouwmaterialen, van de ruimteverwarmingsinstallatie of van de sanitair warm water installatie Technische documentatie van de ruimteverwarmings-installatie of van de sanitair warm water installatie Originele gedateerde uitvoeringsdetails schaal 1/50ste en as-built-plannen Vaststellingen uit werfverslagen, postinterventiedossier, vorderingsstaten Chronologie van foto’s   EPC Vlaanderen - Inspectie

15 EPC Vlaanderen - Inspectie
Beschermd volume Beschermd volume is: het volume van alle kamers en ruimten van een gebouw die men thermisch wil beschermen tegen warmteverliezen naar de buitenomgeving, naar de grond en naar aangrenzende ruimten (die niet tot een beschermd volume behoren). Het beschermd volume van een gebouw omvat: alle kamers of ruimten die continu of af en toe verwarmd worden alle onrechtstreekse verwarmde kamers of ruimten die indirect verwarmd worden Omvang op basis van buitenafmetingen! EPC Vlaanderen - Inspectie

16 Bepaling beschermd volume (1)
Stappenplan: Plaats isolatie is gekend → niet-geïsoleerde zoldertip of oversteek van (volledig) geïsoleerde woning behoort niet tot beschermd volume Aanwezigheid verwarmingsafgiftelichaam → verplaatsbaar elektrisch toestel geldt niet → ketel zelf is geen afgiftelichaam Woon- en leefruimten behoren standaard tot het BV → leefruimte, kookruimte, slaapruimte, wasruimte, circulatieruimte, toilet, → andere ruimte op zelfde verdieping (zoals bergruimte) indien toegankelijk vanuit de woonruimte EPC Vlaanderen - Inspectie

17 Bepaling beschermd volume (2)
Werkwijze andere ruimten → toegankelijkheid vanuit beschermd volume (bv zolder ladder, kruipruimte) →Specifieke richtlijnen - veranda’s: behoren tot BV indien ze niet kunnen afgesloten worden - kelders en zolders: kijken naar bruikbaarheid en afwerking (wind- en waterdicht en beschikt over aangepaste openingen). Kelders lager dan 1,70m en kruipkelders behoren nooit tot het BV. - Vereenvoudigingen: Als 75% van de zolder of kelder tot BV behoort, dan de rest ook Toegang tot kelder of zolder behoort tot BV. Begrenzing is vloer. EPC Vlaanderen - Inspectie

18 Bepaling beschermd volume (3)
5. Garages → Indien niet toegankelijk vanuit BV, niet bij BV → Volledig aangebouwd, niet bij BV 6. Aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR) Ruimten die niet tot BV behoren, maar grenzen aan BV zijn AOR’s EPC Vlaanderen - Inspectie

19 Bepaling beschermd volume (4)
EPC Vlaanderen - Inspectie

20 Bruikbare vloeroppervlakte (1)
Bruikbaar vloeroppervlakte is: de som van de vloerverdiepingen van alle vloerniveaus omsloten door het beschermd volume ook hier rekenen met buitenafmetingen de grondoppervlakte van binnen- en buitenwanden meegerekend. gemene muur voor de helft meetellen Oppervlakten met een hoogte lager dan 1,5 m, bijvoorbeeld onder een hellend dak, worden niet tot de bruikbare vloeroppervlakte gerekend. EPC Vlaanderen - Inspectie

21 Bruikbare vloeroppervlakte (2)
Meestal kan dikte van muren gemeten worden (muuropeningen) of worden afgeleid Anders hanteren van default constructiedikten: 30 cm: buitenmuren 20 cm: gemene muren op perceelsgrens 20 cm: gemene muren tussen verwarmde ruimten niet op perceelsgrens 15 cm: buitenmuur naar AOR Trappen en liften: op elk niveau meegerekend Niet meenemen: Vides en schalmgaten > 4 m2 Uitstekende delen <0,5 m2 nissen > 0,5 m2 EPC Vlaanderen - Inspectie

22 EPC Vlaanderen - Inspectie
Projectgegevens Oriëntatie voorgevel In software worden hiervan de oriëntaties van andere gevels afgeleid Daarna worden deze: “links, rechts, achter” genoemd Voorgevel is bijvoorbeeld gevel met voordeur Als maar consequent wordt toegepast EPC Vlaanderen - Inspectie

23 EPC Vlaanderen - Inspectie
Thermische massa 3 klassen: Zwaar Half zwaar/matig zwaar Licht Een massiefbouw woning met een massieve vloeren, muren en een betonnen dak valt in de categorie “zwaar”. Een houten skeletbouw zijnde een woning met houten vloeren, muren en dak valt in de categorie “licht”. De overige woningen vallen in de categorie “half zwaar/matig zwaar” EPC Vlaanderen - Inspectie

24 EPC Vlaanderen - Inspectie
Infiltratiedebiet Alleen als luchtdichtheidsmeting conform NBN EN 13829 Overige gevallen: defaultwaarde EPC Vlaanderen - Inspectie

25 EPC Vlaanderen - Inspectie
Gebouwschil Oppervlaktebepaling U-waarde bepaling EPC Vlaanderen - Inspectie

26 EPC Vlaanderen - Inspectie
Verliesoppervlakte Alle oppervlakken die beschermd volume scheiden van buitenomgeving, grond, AOR, kruipruimten Niet: aangrenzende verwarmde ruimten Gemene muren op perceelsgrens niet ingeven als er woning gebouwd is; Let op: 1° als buurwoning kleiner is, moeten de uitstekende delen wel worden ingegeven; 2° als er geen buurwoning staat, wordt de muur op de perceelsgrens wel ingegeven (werkelijke situatie op het ogenblik dat het EPC wordt opgemaakt, wordt beschouwd) In appartementen: aangrenzende ruimten altijd verwarmd Afmetingen: buitenmaten, dus inclusief dikte van muren, vloer en dak EPC Vlaanderen - Inspectie

27 Oppervlakte: invoer in software
Onderscheid in vlakken EPC Vlaanderen - Inspectie

28 EPC Vlaanderen - Inspectie
Oppervlaktebepaling Eerst totaal oppervlak, daarna openingen (vensters, deuren, poorten) aftrekken Restoppervlak is dichte gevel, vloer, dak b h EPC Vlaanderen - Inspectie

29 Oppervlakte van dichte constructies
Hellende daken (> 15 °) Hellingshoek zinvol voor oppervlakte Dakkapel Platte daken Geen overstek Koepels: projectie Plafonds Grenzend aan AOR EPC Vlaanderen - Inspectie

30 Oppervlakte van openingen
Buitenmaten Van binnen ook mogelijk (correctie) EPC Vlaanderen - Inspectie

31 Oppervlakte van openingen
Inclusief profiel Software bepaalt verhouding glas-profiel Sieronderverdeling niet meenemen Ventilatieroosters niet apart opnemen Helling (alleen voor hellende daken): 0, 45 of 90° EPC Vlaanderen - Inspectie

32 Oppervlakte van openingen
Meerdere vullingen in 1 profiel: Profiel onderverdelen EPC Vlaanderen - Inspectie

33 Tips oppervlaktebepaling
Doorloop in het begin alle ruimten Maak een schets van beschermd volume en ieder schildeel Afmeting op basis van buitenmaten (binnenmaten kunnen nuttig zijn) Oppervlakten afleiden uit tekening Vaste werkwijze EPC Vlaanderen - Inspectie

34 Bepalen van U-waarde van gebouwschil
U-waarde van ieder schildeel vaststellen U-waarde = warmte die per seconde, per m² en per graad temperatuurverschil doorgelaten wordt hoge U-waarde betekent een slecht geïsoleerd constructiedeel. Eenheid voor de U-waarde is W/(m².K). U-waarde omvat o.a. warmteoverdracht door geleiding van materialen van de schil (dikte en λ-waarde van de materiaallagen) EPC Vlaanderen - Inspectie

35 EPC Vlaanderen - Inspectie
U-waardebepaling Filosofie Nauwkeurig Reproduceerbaar Alleen belangrijkste componenten: Isolatie Spouw Hoofdtypen schildelen EPC Vlaanderen - Inspectie

36 EPC Vlaanderen - Inspectie
Effect isolatie EPC Vlaanderen - Inspectie

37 EPC Vlaanderen - Inspectie
Stroomschema Is U-waarde EPB bekend (ja: einde, nee:2) Is isolatie aanwezig (ja:3, nee: 6, onbekend:4) Is isolatiedikte bekend (ja: 5, nee:4) Is verbouwjaar bekend (6) Is isolatiemateriaal bekend (6) Is luchtspouw aanwezig (7) Wat is hoofdtype EPC Vlaanderen - Inspectie

38 EPC Vlaanderen - Inspectie
Isolatie Als: Onbekend of isolatie aanwezig is Isolatie aanwezig is, maar dikte onbekend is Dan: Defaultwaarden op basis van bouwjaar of verbouwjaar → hogere reproduceerbaarheid! EPC Vlaanderen - Inspectie

39 EPC Vlaanderen - Inspectie
Isolatiematerialen Alleen indien isolatiedikte bekend PUR/PIR XPS MW EPS CG Vermiculiet Kurk EPC Vlaanderen - Inspectie

40 EPC Vlaanderen - Inspectie
Spouw Stilstaande luchtlaag tussen twee materiaallagen Ventilatiegraad is niet van belang Een volledig met isolatie gevulde spouw is geen spouw EPC Vlaanderen - Inspectie

41 EPC Vlaanderen - Inspectie
Hoofdtypen Indeling op basis van: Herkenning (visueel) U-waarde referentieconstructies (van lagen anders dan isolatie en spouw) Beperkt aantal typen Indien onbekend: 1e type (energetisch slechtste) EPC Vlaanderen - Inspectie

42 EPC Vlaanderen - Inspectie
Begrenzing Buiten/water Grond Kruipruimte Aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR) Schildeel eventueel opdelen EPC Vlaanderen - Inspectie

43 Gevels: isolatie en spouw
Spouwmuren: Open stootvoegen Verluchtingsroosters Metselverband Naisolatie: boorgaten Elektrische verwarming: isolatie aanwezig Gevels met leien: lei oplichten voor isolatie Geen spouw Houtskeletbouw (na 1975): stopcontact losschroeven, zolder inspecteren EPC Vlaanderen - Inspectie

44 EPC Vlaanderen - Inspectie
Gevels: 5 hoofdtypen Op basis van samenstelling en muurdikte Niet cellenbeton of niet-isolerende snelbouwsteen Breder dan 30 cm in baksteen, snelbouwsteen met afwerking Isolerende snelbouwsteen Cellenbeton Dragende muur in cellenbeton breder dan 24 cm EPC Vlaanderen - Inspectie

45 EPC Vlaanderen - Inspectie
Vloeren Isolatie Doorgaans geen isolatie Bij vloerverwarming: 3cm isolatie Hoofdtypen Standaard vloer Cellenbeton Grote overspanning Meestal niet bij vloeren op volle grond Geen spouw EPC Vlaanderen - Inspectie

46 EPC Vlaanderen - Inspectie
Daken hellend Isolatie Dakisolatie vanaf jaren ’70 Aanwezigheid vaststellen bij doorvoeropeningen Elektrische verwarming: dakisolatie Hoofdtypen: Standaard hellend dak In riet EPC Vlaanderen - Inspectie

47 EPC Vlaanderen - Inspectie
Daken plat Isolatie Dakisolatie vanaf jaren ’70 Aanwezigheid vaststellen bij doorvoeropeningen Hoofdtypen: Standaard plat dak Met cellenbeton EPC Vlaanderen - Inspectie

48 EPC Vlaanderen - Inspectie
Plafonds Als dakbedekking vanaf binnenzijde zichtbaar is, dan hoort zolder niet bij beschermd volume → zoldervloer invoeren Hoofdtypen: Standaard plafond Met cellenbeton EPC Vlaanderen - Inspectie

49 EPC Vlaanderen - Inspectie
Openingen Profielen Beglazing (ook g-waarde) Paneel Deur EPC Vlaanderen - Inspectie

50 EPC Vlaanderen - Inspectie
Profielen Metaal niet thermisch onderbroken Metaal thermisch onderbroken Kunststof – 1 kamer Kunststof – 2 kamers of meer (aanvullend bewijs nodig) Hout Geen profiel EPC Vlaanderen - Inspectie

51 EPC Vlaanderen - Inspectie
Beglazing (1) Enkelvoudig Glasbouwstenen Gewone dubbele beglazing Hoogrendementsglas bouwjaar <2000 Met coating (kleur vlam) Hoogrendementsglas bouwjaar ≥2000 Driedubbel glas zonder coating Driedubbel glas met coating EPC Vlaanderen - Inspectie

52 EPC Vlaanderen - Inspectie
Beglazing (2) Voorzetramen: tel totaal aantal glaslagen Zonwerend glas: kies type zonder zonwerende eigenschappen Zonwering: alleen buiten of tussenzonwering ook rolluiken EPC Vlaanderen - Inspectie

53 EPC Vlaanderen - Inspectie
Vulpanelen Ongeïsoleerd Geïsoleerd EPC Vlaanderen - Inspectie

54 EPC Vlaanderen - Inspectie
Deuren en poorten Ongeïsoleerd metaal Ongeïsoleerd niet-metaal Geïsoleerd metaal Geïsoleerd niet-metaal EPC Vlaanderen - Inspectie

55 Aanbouwen, insprongen en dakkapellen
Invoerwizards Maakt alle constructies + afmetingen aan Voor eenvoudige geometrieën Indien nodig: later aanpassen EPC Vlaanderen - Inspectie

56 EPC Vlaanderen - Inspectie
Aanbouwen Gevel waaraan gekoppeld Type aanbouw: Plat dak Lessenaarsdak nok  gevel, lage kant links Lessenaarsdak nok  gevel, lage kant rechts Lessenaarsdak nok in gevel, lage kant links Zadeldak nok  gevel Zijgevels: nee, links, rechts, beide Afmetingen: lengte, breedte, hoogte, (hoogte2) EPC Vlaanderen - Inspectie

57 EPC Vlaanderen - Inspectie
Insprongen Gevel waaraan gekoppeld Zijgevels: nee, links, rechts, beide Vloer aanwezig Plafond aanwezig Afmetingen: lengte, breedte, hoogte Altijd rechthoekige insprong EPC Vlaanderen - Inspectie

58 EPC Vlaanderen - Inspectie
Dakkapellen Type dakkapel: Plat dak Zadeldak Zijgevels: nee, links, rechts, beide Afmetingen: lengte, breedte, hoogte, hellingshoek EPC Vlaanderen - Inspectie

59 Dakkapellen- afmetingen
B L H a EPC Vlaanderen - Inspectie


Download ppt "EPC Vlaanderen - Inspectie"

Verwante presentaties


Ads door Google