De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Determinanten van tekstbegrip en schrijfvaardigheid van eentalige en tweetalige risicoleerlingen in het voortgezet onderwijs Mirjam Trapman (Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Determinanten van tekstbegrip en schrijfvaardigheid van eentalige en tweetalige risicoleerlingen in het voortgezet onderwijs Mirjam Trapman (Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 Determinanten van tekstbegrip en schrijfvaardigheid van eentalige en tweetalige risicoleerlingen in het voortgezet onderwijs Mirjam Trapman (Universiteit van Amsterdam) Amsterdam Center for Language and Communication Amos van Gelderen en Roel van Steensel (SCO-Kohnstamm Instituut) Jan Hulstijn (ACLC-UvA) Studie naar Achtergronden van Lees- en Schrijfontwikkeling van Adolescenten SALSA

2 Lezen en schrijven van groot belang voor middelbare scholieren Echter: –Veel leerlingen stuiten op onvoldoende vaardigheden (o.a. Hacquebord ea 2004; Hofman ea 2009; NCES 2005; Perie ea 2005) –Groot aandeel hiervan meertalige leerlingen (Dagevos, Gijsberts & van Praag 2003; Elley 1992; OECD 2001; NCES 2005; Soussi, Broi, Moreau & Wirthner 2004). –Relatief weinig onderzoek naar factoren die het lezen en schrijven van ‘zwakkere leerlingen’ beïnvloeden Onderwijs Research Dagen 2010 Achtergrond SALSA 2 Mirjam Trapman

3 Project SALSA Lees-/schrijfontwikkeling Van Steensel Onderwijscontext De Milliano Buitenschoolse context Van Kruistum Individuele attributen Trapman Mirjam TrapmanOnderwijs Research Dagen 2010 3

4 Lezen en schrijven interactief proces waarin lagere en hogere ordecomponenten een rol spelen. Verschillende niveaus van componenten die leiden tot beter tekstbegrip en schrijfvaardigheid. 1. Woordherkenning 2. Vormelijke linguïstisch 3. Betekenisgericht 4. Metacognitief Daarnaast: werkgeheugen en logisch redeneren Componenten tekstbegrip en schrijfvaardigheid 4 Mirjam TrapmanOnderwijs Research Dagen

5 Jongere versus meer ervaren lezers –Rol lagere orde componenten neemt af naarmate leerlingen ouder worden, rol hogere orde vaardigheden neemt toe. Aarnoutse & Van Leeuwe 1988; Adams, 1990, Francis, Fletcher, Catts & Tumblin 2005; Hoover & Gough 1990; Juel 1988, 1991; Mommers 1987; Perfetti 1985, 1998. Eentalige versus tweetalige lezers –L2-tekstbegrip wordt gezien als functie van L2-kennis en tekstbegripsvaardigheden in L1 (o.a. Bernhardt 2000) Risicoleerlingen versus niet-risicoleerlingen? Onderwijs Research Dagen 2010 Rol varieert per populatie 5 Mirjam Trapman

6 Onderzoeksvragen (1)Wat zijn de bijdragen van de componenten van lagere en hogere orde (en wm en nv-IQ) voor het tekstbegrip en de schrijfvaardigheid van risicoleerlingen in het VO? (2) In welke mate verschillen de bijdragen van deze componenten tussen de een- en de tweetalige risicoleerlingen? Onderwijs Research Dagen 2010 Deelstudie 6 Mirjam Trapman

7 Vmbo 1 – bbl/kbl Criteria op school-/klas-/leerlingniveau –Geen gediagnostiseerde dyslexie, leer- of gedragsproblemen –CITO-score (indien beschikbaar) < 531. Eentalige (N = 32) en tweetalige leerlingen (N = 31) –Marokkaans (n = 10), Turks (n = 9), Antilliaans (n = 4), Surinaams (n = 4), Kaapverdiaans (n = 3), Chinees (n = 1) Onderwijs Research Dagen 2010 Steekproef 7 Mirjam Trapman

8 Afhankelijke variabele: tekstbegrip en schrijfvaardigheid –SALSA lees- en schrijftoets (Van Steensel e.a.) –9 leestaken 4 tekstgenres – narratief, argumentatief, uiteenzettend en instruerend 4 typen media –(school)boeken, kranten/tijdschriften, officiele documenten en internet Continue en discontinue teksten –3 schrijftaken 3 genres –Narratief, argumentatief en instruerend Onderwijs Research Dagen 2010 Instrumenten: afhankelijke variabele 8 Mirjam Trapman

9 Onderwijs Research Dagen 2010 Predictoren tekstbegrip en schrijfvaardigheid 9 Mirjam Trapman Woordherkenning 1. Drie-Minuten-Toets 2. Woordherkenningssnelheid Vormelijk linguïstisch3. Grammaticale kennis 4. Receptieve woordenschat Betekenisgericht5. Zinsverificatiesnelheid Metacognitief6. Metacognitieve kennis Overig7. Werkgeheugen 8. Nonverbaal IQ

10 Onderwijs Research Dagen 2010 Resultaten (gehele groep) 10 Mirjam Trapman LezenSchrijven 1. DMT.22.25* 2. Woordherkenningssnelheid-.16-.23 3. Grammatica.66**.61** 4. Woordenschat.59**.64** 5. Zinsverificatiesnelheid-.25-.40* 6. Metacogn. kennis.41**.38** 7. Werkgeheugen.42**.20 8. Nonverbaal IQ.35**.17

11 Onderwijs Research Dagen 2010 Resultaten - tekstbegrip 11 Mirjam Trapman Eentalige leerlingenMeertalige leerlingen ModelR2R2  R 2 R2R2 1.23 *.01 2.25.02.61.60** 3.27.02.67.06 4.27.00.67.00 Model 1: technisch lezen en woordherkenning Model 2: + grammatica Model 3: + woordenschat en zinsverificatiesnelheid Model 4: + metacognitieve kennis

12 Onderwijs Research Dagen 2010 Resultaten - schrijfvaardigheid 12 Mirjam Trapman Eentalige leerlingenMeertalige leerlingen ModelR2R2 R2R2 R2R2  R 2 1.24 *.04 2.37.13*.37.33** 3.38.01.56.19* 4.47.09.57.01 Model 1: technisch lezen en woordherkenning Model 2: + grammatica Model 3: + woordenschat en zinsverificatiesnelheid Model 4: + metacognitieve kennis

13 (1)Wat zijn de bijdragen van de componenten van lagere en hogere orde (en wm en nv-IQ) voor het tekstbegrip en de schrijfvaardigheid van risicoleerlingen in het VO? Grammatica en woordenschat Onderwijs Research Dagen 2010 Conclusie (1) 13 Mirjam Trapman

14 Onderwijs Research Dagen 2010 Conclusie (2) 14 Mirjam Trapman (2) In welke mate verschillen de bijdragen van deze componenten tussen de een- en de tweetalige risicoleerlingen? Lezen: - eentalige lln: technisch lezen en woordherkenningssnelheid - tweetalige lln: grammatica Schrijven: - eentalige lln: technisch lezen, gramm. - tweetalige lln: gramm., woordenschat

15 Eerder gevonden verschil een- en tweetaligen mbt rol lagere orde vaardigheden? –Nieuwe analyse data bestaande onderzoeken (Van Gelderen ea 2007, Schijf 2008) Mogelijke verklaringen verschillen: –Beperktere linguïstische kennis tweetalige leerlingen: technisch lezen helpt hen niet. Onderwijs Research Dagen 2010 Discussie 15 Mirjam Trapman

16 Bedankt Contact Mirjam Trapman M.J.W.Trapman@uva.nl 020 525 4427 Website SALSA project: http://salsa.socsci.uva.nlhttp://salsa.socsci.uva.nl


Download ppt "Determinanten van tekstbegrip en schrijfvaardigheid van eentalige en tweetalige risicoleerlingen in het voortgezet onderwijs Mirjam Trapman (Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google