De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 3: Syllabe  Opbouw van het college Eerste Uur: 1.De syllabe als fonologische constituent 2.Mora-theorie Tweede Uur: 3.De Syllabe in OT 4.Extra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 3: Syllabe  Opbouw van het college Eerste Uur: 1.De syllabe als fonologische constituent 2.Mora-theorie Tweede Uur: 3.De Syllabe in OT 4.Extra."— Transcript van de presentatie:

1

2 College 3: Syllabe 

3 Opbouw van het college Eerste Uur: 1.De syllabe als fonologische constituent 2.Mora-theorie Tweede Uur: 3.De Syllabe in OT 4.Extra informatie over Extrasyllabiciteit

4 Syllabe Constituentenmodel syllabe t  krss rijm nucleus peak onset margin m.corecoda satell. pre-m. app. Gebaseerd op gemarkeerdheid van structurele positie in syllabe in combinatie met sonoriteitsschaal model uit Klankleer 1

5 De Syllabe Moeilijk te omschrijven voor fonoloog, maar intuïtief bekend bij native speaker (zie klankleer 1) Waarom hebben we de syllabe nodig in de fonologie?

6 De syllabe als fonologische constituent Zonder syllabe als fonologische eenheid moeten processen beschreven worden als regels op woorden en foneemopeenvolgingen vb. Main stress in het Engels (in SPE)

7 De syllabe als fonologische constituent

8 Evidentie voor syllabe als domeingrens: processen aan de grenzen van de syllabe Final devoicing: rechter syllabegrens Data: Nederlands: [  ] 'paarden‘ [  ] 'paard' Russisch: [  ] 'steden' [  ] 'stad' Turks: [  ] 'kleur' (poss.) [  ] (nom.)

9 Aspiratie: linker grens van (beklemtoonde) syllabe Data: Engelscat[  ] attend [  ] complicated [  ] De syllabe als fonologische constituent

10 Data: Engels cat[  ] niet in andere posities: hamster*[   ](*m.core na /s/) peak*[  ](*coda) post*[  ](*appendix) vgl. top - stop De syllabe als fonologische constituent

11 De syllabe lijkt bestaansrecht te hebben in de fonologie Fonologen stellen verschillende syllabemodellen voor naast constituentenmodel: mora-theorie Hoe kunnen we een extra syllabemodel motiveren? De syllabe als fonologische constituent

12 Nasalisatie in het Frans: rechter syllabegrens Data: bon[b  ]'goed' grand[  ]'groot' sentiment[  ]'gevoel' De syllabe als fonologische constituent

13 Scope van een segment wordt vergroot als compensatie voor het verdwijnen van een (adjacent) segment vb. Frans [  ] vs. [  ] Compensatory Lengthening

14 Dialect A: impiso 'naald’indali 'bier' impale‘broek’inzu 'huis' imfula'regen'i  gwe 'luipaard' intemu 'slang' imbululuka 'ik vlieg' i  cese'schaap'indima 'ik ren' i  kafu‘koe'i  cina 'ik dans' insami'vlieg'i  jola 'ik groei' imbeda'rat'i  kuba 'ik sla' Compensatory Lengthening Lumasaaba (Uganda) (Brown 1972) Q: Wat is de onderliggende vorm van het prefix?

15 Dialect A: impiso 'naald’indali 'bier' impale‘broek’inzu 'huis' imfula'regen'i  gwe 'luipaard' intemu 'slang' imbululuka 'ik vlieg' i  cese'schaap'indima 'ik ren' i  kafu‘koe'i  cina 'ik dans' insami'vlieg'i  jola 'ik groei' imbeda'rat'i  kuba 'ik sla' Compensatory Lengthening Lumasaaba (Uganda) (Brown 1972) A: Onderliggende vorm van het prefix is /iN/

16 Dialect A:Dialect B:Dialect A:Dialect B: impiso i:piso indali indali impale i:pale inzu inzu imfula i:fula i  gwe i  gwe intemu i:temu imbululuka imbululuka i  cesei:cese indimaindima i  kafui:kafu i  cina i:cina insamii:sami i  jola i  jola imbedaimbeda i  kubai:kuba Compensatory Lengthening Lumasaaba (Uganda) (Brown 1972)

17 SPE-regel: (1)V  [+ long] / ___ C C [+ nas] [-vce] (2)C  Ø /... ___... C [+ nas] [-vce] Compensatory Lengthening SPE-regel CL

18 Commentaar: regelomkering is tegen-intuïtief, maar output bij eerst nas.-deletie en daarna verlenging voor stemloze obstruent: * i:pi:so SPE-regel: (1)V  [+ long] / ___ C C [+ nas] [-vce] (2)C  Ø /... ___... C [+ nas] [-vce] Compensatory Lengthening SPE-regel CL

19 vgl. ook Amsterdamsmens[  ] lijf[  ] kuis [  ] SPE-regel: (1)V  [+ long] / ___ C C [+ nas] [-vce] (2)C  Ø /... ___... C [+ nas] [-vce] Compensatory Lengthening SPE-regel CL

20 vgl. ook Amsterdamsmens[  ] lijf[  ] kuis [  ] regelomkering geeft ook::mes[  ] lef[  ] kus[  ] SPE-regel: (1)V  [+ long] / ___ C C [+ nas] [-vce] (2)C  Ø /... ___... C [+ nas] [-vce] Compensatory Lengthening SPE-regel CL

21 Algemeen nadeel: de functie van verlenging is onduidelijk: uit niets in de SPE-regel blijkt dat het om een regel gaat die compensatie uitdrukt Compensatory Lengthening SPE-regel CL

22 Alternatief: Mora-theorie (Hyman, 1985; Hayes, 1984) Mora-theorie Compensatory Lengthening

23 Alternatief: Mora-theorie (Hyman, 1985) Centrale begrip: mora ("weight-bearing unit" (  )); Subconstituent van de syllabe, dus structurele rol; Vervangt rijm, nucleus en coda; Zware  : twee morae;Lichte  : 1 mora Mora-theorie Compensatory Lengthening

24   i N Mora-theorie Compensatory Lengthening

25 nasaal wordt gedeleerd   i N Mora-theorie Compensatory Lengthening

26 nasaal wordt gedeleerd; gewichtsverlies dreigt;   i Mora-theorie Compensatory Lengthening

27 nasaal wordt gedeleerd; gewichtsverlies dreigt; maar nasaaldeletie kan gecompenseerd worden door tweede mora nieuwe inhoud te geven: i wordt ook aan tweede mora geassocieerd;   i Mora-theorie Compensatory Lengthening

28 nasaal wordt gedeleerd; gewichtsverlies dreigt; maar nasaaldeletie kan gecompenseerd worden door tweede mora nieuwe inhoud te geven: i wordt ook aan tweede mora geassocieerd; voordeel: het hele proces speelt zich af op een en hetzelfde punt: de tweede mora;   i Mora-theorie Compensatory Lengthening

29 nasaal wordt gedeleerd; gewichtsverlies dreigt; maar nasaaldeletie kan gecompenseerd worden door tweede mora nieuwe inhoud te geven: i wordt ook aan tweede mora geassocieerd; voordeel: het hele proces speelt zich af op een en hetzelfde punt: de tweede mora; deze wordt van zijn inhoud beroofd en krijgt nieuwe inhoud terug   i Mora-theorie Compensatory Lengthening

30 Waarom niet in templaatmodel?  onsetrhyme peakcoda  CV-tier Mora-theorie Compensatory Lengthening

31 In het templaatmodel is CL niet adequaat te beschrijven  onsetrhyme peakcoda  CV-tier Mora-theorie Compensatory Lengthening

32 Spreiding van de vocaal naar de coda-positie kan niet: de coda-positie is gesubcategoriseerd voor consonanten  onsetrhyme peakcoda  CV-tier Mora-theorie Compensatory Lengthening

33 Wel in mora-model:   Mora-theorie Compensatory Lengthening

34 Wel in mora-model:   Mora-theorie Compensatory Lengthening

35 Wel in mora-model:   Mora-theorie Compensatory Lengthening

36 Voordeel: Mora-theorie drukt cruciale eigenschap van syllabes (rhyme) uit: gewicht of zwaarte    X XX X Mora-theorie Gewicht

37 Voordeel: Mora-theorie drukt cruciale eigenschap van syllabes (rhyme) uit: gewicht of zwaarte    X XX X Nadelen: Sonoriteitsverschil 'onsetsegmenten' is niet structureel weergegeven Mora-theorie

38 Voordeel: Mora-theorie drukt cruciale eigenschap van syllabes (rhyme) uit: gewicht of zwaarte    X XX X Nadelen: Sonoriteitsverschil 'onsetsegmenten' is niet structureel weergegeven Geen hiërarchische verhouding tussen 'onsetsegmenten' Mora-theorie

39 Voordeel: Mora-theorie drukt cruciale eigenschap van syllabes (rhyme) uit: gewicht of zwaarte    X XX X Nadelen: Sonoriteitsverschil 'onsetsegmenten' is niet structureel weergegeven Geen hiërarchische verhouding tussen 'onsetsegmenten‘ Onsetsegmenten slaan representatie niveau over Mora-theorie

40 Het gewicht van een syllabe speelt niet alleen een grote rol bij de beschrijving van fonologische processen, maar ook bij de beschrijving van de prosodie van een taal Syllabe structuur & Prosodie

41 Gewicht speelt een rol bij klemtoontoekenning: in veel talen moet een syllabe "zwaar" genoeg zijn om beklemtoond te kunnen worden (vgl. CL) alleen syllabes met twee morae zijn zwaar en kunnen klemtoon krijgen Syllabegewicht

42 In alle talen waar gewicht een rol speelt: lange vocalen zijn zwaar genoeg voor stress      Klemtoon & Gewicht

43 Talen verschillen: CVC zwaar genoeg voor stress? Klemtoon & Gewicht

44 Talen verschillen: CVC zwaar genoeg voor stress? Latijn, Nederlands: CVC zwaar genoeg   C V C Klemtoon & Gewicht

45 Talen verschillen: CVC zwaar genoeg voor stress? Latijn, Nederlands: CVC zwaar genoeg: weight by position (parameterinstelling)    C V C Klemtoon & Gewicht

46 Talen verschillen: CVC zwaar genoeg voor stress? Latijn, Nederlands: CVC zwaar genoeg: weight by position (parameterinstelling)    C V C Klemtoon & Gewicht

47 Talen verschillen: CVC zwaar genoeg voor stress? Lardil: CVC te licht (parameterinstelling)   C V C Klemtoon & Gewicht

48 Idee mora: Griekse / Latijnse gedichten hexameter: Klemtoon & Gewicht

49 Idee mora: Griekse / Latijnse gedichten hexameter: voeten in versregel niet geconstrueerd op basis van alternerende sterke en zwakke syllabes, maar op basis van kwantiteit van de syllabe (Allen, 1964; in: Fox, 2000) Klemtoon & Gewicht

50 Idee mora: Griekse / Latijnse gedichten hexameter: voeten in versregel niet geconstrueerd op basis van alternerende sterke en zwakke syllabes, maar op basis van kwantiteit van de syllabe (Allen, 1964; in: Fox, 2000) 6 , elke  heeft 2 lange  (spondee), of 1 lange + 2 korte  (dactylus). Klemtoon & Gewicht

51 Metrisch gezien is een lange  dus gelijk aan twee korte  ’s  lange  = 2                          Klemtoon & Gewicht

52 Metrisch gezien is een lange  dus gelijk aan twee korte  ’s  lange  = 2  Ook: Latin accent rule: accent op de antepenult (voorvoorlaatste)  van het woord als de penult kort is, maar op de penult (voorlaatste) zelf als die lang is     Klemtoon & Gewicht

53 Metrisch gezien is een lange  dus gelijk aan twee korte  ’s  lange  = 2  Ook: Latin accent rule: accent op de antepenult  van het woord als de penult kort is, maar op de penult zelf als die lang is  accent valt op de  die de penulte  bevat voor de laatste               Klemtoon & Gewicht

54 Latijn: finale  extrametrisch (telt niet mee) klemtoon valt op eerste zware syllabe rechts is de voorlaatste  licht, dan valt klemtoon op de voorvoorlaatste  á(mo) (ik hou van) stress op lichte , maar geen alternatief (vgl. OT) amá:(mus) (we love); ama:bá:(mus) (we loved); ama:bán(tur) (they will be loved); amá:ve(ras) (you had loved); amá:bi(mus) (we shall love) Data             

55 Latijn: voorlaatste zwaar: stress: [inimí:(kus)] (inimicus) [re:ks  s(tis)] (rexistis) voorlaatste licht: stress op voorvoorlaatste  : [insu(la:)] (insula) Data             

56 Mora -theorie meest geschikt voor beschrijving van processen als compensatory lengthening en voor klemtoontoekenning Vgl. met constituentenmodel

57 Mora -theorie meest geschikt voor beschrijving van processen als compensatory lengthening en voor klemtoontoekenning Constituentenmodel lijkt beter geschikt voor beschrijving clusterreductiedata Vgl. met constituentenmodel

58 Mora -theorie meest geschikt voor beschrijving van processen als compensatory lengthening en voor klemtoontoekenning Constituentenmodel lijkt beter geschikt voor beschrijving clusterreductiedata NB. Syllabe en mora spelen verschillende rol in talen: Japans: mora-gericht (Cutler, 1997) cf. Japanse haiku’s Vgl. met constituentenmodel

59 De Syllabe in OT 

60 Taak Taalkunde Taaluniversalia: door alle talen gedeeld Taalvariatie: de mogelijke variatie tussen talen Universele Grammatica: aangeboren kennis van taal van alle mensen; universele kenmerken van taal + toegestane variatie tussen talen

61 Waarom Syllabe in OT? Taalkunde:voorspellen wat mogelijk voorkomt en wat onmogelijk is OT laat zien dat het een goede theorie is, als het mogelijk is om met herschikking van een beperkt aantal universele constraints alle mogelijke taalvariatie in syllabestructuur te beschrijven en slechts alle

62 Waarom Syllabe in OT? Taalkunde:voorspellen wat mogelijk voorkomt en wat onmogelijk is Voorbeeld: CV-distributie in verschillende talen: –Yawelmani –Hawaiiaans –Engels (vgl. Nederlands) –Berber Mogelijke Constraint Rangschikkingen

63 OT is geen theorie over representaties !!! Sommige constraints zijn gebaseerd op een constituentenmodel: vb. *Coda: Coda’s zijn verboden Andere constraints zijn juist gebaseerd op een mora-model vb. FtBin:Voeten bestaan uit twee syllabe’s De Syllabe in OT

64 Yawelmani ((Yokuts) Indianentaal Californië, uitgestorven)

65 CV-distributie: Yawelmani Ongemarkeerde klankopeenvolging: CV Yawelmani (Yokuts): alle woorden beginnen met CV vgl. Engels/Nederlands: CV-structuur sing, like, wish maar ook meer gemarkeerde syllabes, CCCV, V: stripe, gleam, smooth (consonantclusters) apple, important, up (begint met vocaal)

66 Vergelijk Hawaiiaans

67 CV-distributie: Hawaiiaans Hawaïaans: geen consonantclusters kanaka‘man’ wahine‘vrouw’ alapine‘vaak’ Engelse leenwoorden: vocalen geïnserteerd tussen consonanten vgl. Eng.flourHaw.palaoa velvetweleweka vgl. Yawelmani: midden in woord: 2 consonanten in sequentie; begin en eind van woord: slechts 1 consonant

68 Vergelijk Engels Engels

69 CV-distributie: Engels Zowel in het midden als aan de uiteinden van woorden consonantclusters construct, spring, sixths vgl. Nederlands: straks, abstract, herfst In beide talen clusters niet vereist: heaven (Eng.)haven (Ned.)

70 Vergelijk Berber Berber (Marokko)

71 CV-distributie: Berber Nog extremer: Berber (Marokko) Geen klinkers nodig in woord txdmt‘hout sprokkelen’ trglt‘slot’ maar initiële klinkers zijn wel toegestaan: ildi‘trekken’

72 CV-distributie Niet waargenomen in de talen van de wereld: Alle consonanten aan het begin en alle vocalen aan het einde, zodat mrnaiabestaat marinaniet bestaat

73 CV-distributie: Gemarkeerdheid Er bestaan talen die ongemarkeerde kenmerken hebben en geen gemarkeerde Er bestaat geen taal die gemarkeerde kenmerken heeft maar geen ongemarkeerde Er bestaat dus geen taal die wel woorden als stroop heeft en geen woorden als papa

74 CV-distributie: Gemarkeerdheid Talen met alleen gemarkeerde structuren bestaan niet, maar zijn toch heel goed te verzinnen ‘Talen’ met niet-bestaande patronen zijn in sommige gevallen zelfs gemakkelijker te beschrijven dan bestaande talen, zoals Hawaiiaans, Engels, Nederlands, Berber en Yawelmani

75 Gemarkeerdheid & Universalia en Variatie Vragen die de taalwetenschapper zich stelt: Welke patronen komen voor in natuurlijke talen? Hoe kunnen we de voorkomende patronen karakteriseren? Hoe kunnen we patronen uitsluiten die we niet vinden in talen en waarvan we vermoeden dat ze niet bestaan?

76 Yawelmani CV-distributie Woorden moeten beginnen met een consonant xathin‘at’ (imperf. van ‘eten’)*alapine Aan woordgrenzen: niet meer dan één consonant toegestaan (maar hoeven niet te eindigen in consonant, i.t.t. het woordbegin) xathin

77 Yawelmani CV-distributie Niet meer dan één opeenvolgende vocaal xathin*xathain Midden in woord: maximaal twee opeenvolgende consonanten, één mag ook logwen‘zal verpulveren’*logwnen xaten‘zal eten’

78 Taalwetenschap Om universalia te kunnen beschrijven, moeten beschrijvingen zo generaliserend mogelijk zijn  syllabestructuur

79 Syllabestructuur Ongemarkeerde syllabes: –Onset: syllabes beginnen met een consonant –Peak: syllabes hebben een vocaal –*Coda: syllabes eindigen met een vocaal (niet met een consonant) –*Complex: syllabegrenzen bestaan uit hoogstens één consonant (geen clusters van consonanten) Er bestaan syllabes die niet aan deze regels voldoen. Die zijn dus gemarkeerd

80 Syllabe Constituentenmodel syllabe t  krss rijm nucleus peak onset margin m.corecoda satell. pre-m. app. Gebaseerd op gemarkeerdheid van structurele positie in syllabe in combinatie met sonoriteitsschaal

81 Syllabestructuur: Yawelmani Yawelmani heeft een vrijwel helemaal ongemarkeerde syllabestructuur, behalve dat *Coda soms geschonden wordt: –CV voldoet aan Peak, Onset, *Coda en *Complex –CVC schendt *Coda Syllabes die niet voorkomen in het Yawelmani schenden nog meer constraints: –CVCC schendt *Coda en *Complex –VC schendt Onset en *Coda

82 Syllabestructuur: Yawelmani m.b.v. deze beschrijving van syllabes krijgen we precies de kenmerken die we verwachten in het Yawelmani: Woorden moeten beginnen met een consonant, want elke syllabe begint ook altijd met een consonant (Onset) xat.hin Aan woordgrenzen: niet meer dan één consonant toegestaan, wel minder, want syllabes beginnen met een consonant (Onset) en mogen in een consonant eindigen. *Complex zorgt ervoor dat er nooit meer consonanten aan syllabegrenzen voorkomen xat.hin

83 Constraints Markedness Constraints bepalen sterk universele tendensen: ongemarkeerde patronen Schending van deze constraints: voorspellen het vóórkomen van gemarkeerde patronen De gemarkeerdheidsconstraints zijn in conflict met correspondence constraints

84 Constraints Faithfulness / Correspondence: MAX-IO: every segment of the input has a correspondent in the output (prohibits deletion) DEP-IO: every segment of the output has a correspondent in the input (prohibits epenthesis)

85 Constraint ranking Constraints zijn gerangschikt t.o.v. elkaar Elk taaltype: eigen rangschikking van constraints Variatie tussen talen verklaard door verschillende rangschikkingen van universele constraints Een constraint kan alleen geschonden worden om te voldoen aan een hoger gerangschikte constraint

86 Constraint ranking Yawelmani In het Yawelmani wordt *Coda geschonden Dit mag alleen om te voldoen aan (een) hoger gerankschikte constraint(s): Correspondence (Max-IO en Dep-IO)

87 Constraint ranking Yawelmani /xat-en/ PeakOnset*ComplMax-IODep-IO*Coda xa.ten * xa.te.n xa.te xa.te.ni ☞ *! Coda’s komen voor: universele *Coda-constraint mag dus geschonden worden om aan andere constraints te kunnen voldoen NB Rangschikking dominante constraints nog niet duidelijk op basis van dit voorbeeld

88 Constraint ranking Yawelmani Voorkómen van schending *Coda: –Consonant syllabificeren als syllabenucleus (output kandidaat 2) –Deleren van consonant (output kandidaat 3) –Inserteren van vocaal (output kandidaat 4) /xat-en/ PeakOnset*ComplMax-IODep-IO*Coda xa.ten * xa.te.n xa.te xa.te.ni ☞ *!

89 Constraint ranking Yawelmani In alle outputkandidaten wordt er een constraint geschonden Om toch een output te krijgen is de output die een lager gerangschikte constraint (hier: *Coda) schendt de meest optimale (ofwel de minst slechte)

90 Constraint ranking Dit is een taalspecifieke rangschikking van universele constraints voor het Yawelmani De andere oplossingen (vocaalinsertie, consonantdeletie of syllabificatie van een consonant) bestaan wel, in andere talen Die andere talen moeten dus wel een andere constraintrangschikking hebben!

91 Syllabificatie van consonantclusters: Yawelmani Yawelmani futurum tense: -en suffix woordmorf.syll.gloss xatenxat-enxa.ten‘zal eten’ logwenlogw-enlog.wen ‘zal verpulveren’ Probleem bij verledentijdssuffix –hin: xathinxat-hinxat.hin‘at’ logw-hin‘verpulverde’

92 Syllabificatie van consonantclusters: Yawelmani Opties syllabificatie:        logw hin log whinlog w hin     log hinlo giw hin *** *

93 Syllabificatie van consonantclusters: Yawelmani /logw-hin/*ComplexMax- IO PeakDep- IO logw.hin log.whin log.w.hin log.hin lo.giw.hin ☞ *! *

94 Syllabificatie van consonantclusters: Spaans Adjectief-suffix: -to infinitiefadjectief/nomen absorb-erabsor-to*absorbto esculp-irescul-tor*esculptor Consonantclusters niet toegestaan Probleem vergelijkbaar met Yawelmani, maar anders opgelost

95 Syllabificatie van consonantclusters: Spaans /absorb-to/ Dep- IO Peak*Complex Max- IO ab.sor.to * ab.sorb.to ab.sor.be.to ab.sor.b.to ☞ *!

96 Syllabificatie van consonantclusters: Engels adjectief  nomen: suffix –ness adjectiefnomen (geen deletie; geen insertie) limplimp.ness*lim.ness*lim.pi.ness softsoft.ness*sof.ness*sof.ti.ness crispcrisp.ness*cris.ness*cris.pi.ness strangestrange.ness*stran.ness*stran.gi.ness

97 Syllabificatie van consonantclusters: Engels /l  mp-n  / Dep- IO Peak Max- IO *Complex l  mp.n  * l  m.n  l  m.p .n  l  m.p.n  ☞ *!

98 Syllabificatie van consonantclusters: Berber Werkwoorden met prefix i- (3 e pers. masc.) en prefix t- (3 e pers. fem.) 3 m sg3 f sggloss il.ditl.di‘trekken’ iz.ditz.di‘in elkaar zetten’ if.sitf.si‘losmaken’ is.tits.ti‘selecteren’

99 Syllabificatie van consonantclusters: Berber /t-fsi/Dep-IO*ComplexMax-IOPeak t.fsi.si f.si t.si tif.si tf.si ☞ *! *!* *! * * * *

100 Syllabificatie van consonantclusters De rangschikking van constraints voorspelt precies de vier voorkomende oplossingen Yawelmani Spaans Engels Berber Er worden geen oplossingen voorspeld die niet voorkomen Conclusie

101 Optimality Theory Taalwetenschap: Universelen  set van constraints Gemarkeerdheid  schendbaarheid van constraints Variatie  verschillende constraint rankings

102 Extra Informatie Extrasyllabiciteit/Extrametriciteit

103 syllable onsetrhyme marginnucleus (pre-m.)m. core sat.peaksatell. coda (appendix) segments: b r  n [t] h  n [t] h  [p] f e [s] l  [f] Extrametriciteit / Extrasyllabiciteit Final Devoicing: rechter syllabegrens Data: brand, hond, heb, fez, Liv

104 syllable onset rhyme marginnucleus (pre-m.) m. core sat. peak sat. coda (appendix)   [  ]   e [t]   [p]t Data: gids, steeds, abt Extrametriciteit / Extrasyllabiciteit Appendix telt niet mee bij final devoicing Commentaar: alternatief: domein final devoicing is coda

105 syllable  onsetrhyme margin nucleus (pre-m.) m. core satpeak sat. coda (appendix) f á: to f át to p é: to p ét to m án to Extrametriciteit / Extrasyllabiciteit Pre-margin extrasyllabisch: verlenging V in open syllabes (Italiaans)

106  *p á: s t a *v é: s p a s á: c r o r é: t r o Extrametriciteit / Extrasyllabiciteit

107  *p á: s t a   *v é: s p a s á: c r o r é: t r o p á s t a v é s p a Extrametriciteit / Extrasyllabiciteit

108 Tegenargument: pre-margin /s/ niet extrasyllabisch aspiratie Engels:[  ] maar:[  ] Extrametriciteit / Extrasyllabiciteit

109 Hoe nu syllabestructuur van s + obstruent onsets als eerste syllabe? Italiaanse data:straccio'lompen' strage'massamoord' sprezzo'verachting' Extrametriciteit / Extrasyllabiciteit /s/ extrasyllabisch?

110 Argument 1:/s/ vormt geen eenheid met obstruent ter rechterzijde Data:pásta vs. sá:cro vgl. ook Spaans: España, Nederlands: Oslo, pastoor Extrametriciteit / Extrasyllabiciteit /s/ extrasyllabisch?

111 Argument 2:bep. lidw. mnl. is il voor woorden die met een onset beginnen; bep. lidw. mnl. is lo in andere gevallen (deletie o voor een V) Data:il costo'de prijs'l'arco'de boog' il treno'de trein'l'elenco'de lijst' il sale'het zout' Extrametriciteit / Extrasyllabiciteit /s/ extrasyllabisch?

112 Argument 2:bep. lidw. mnl. is il voor woorden die met een onset beginnen; bep. lidw. mnl. is lo in andere gevallen (deletie o voor een V) Data:il costo'de prijs'l'arco'de boog' il treno'de trein'l'elenco'de lijst' echter: initieel /s/ + obstruent, dan bep. lidw. mnl.: lo Data:lo stracciolo sprezzo Extrametriciteit / Extrasyllabiciteit /s/ extrasyllabisch?

113 Commentaar: Is dit argument juist? Extrametriciteit / Extrasyllabiciteit

114 Commentaar: Is dit argument juist? als /s/ extrasyllabisch is, verwacht je als lidwoord il Extrametriciteit / Extrasyllabiciteit

115 Commentaar: Is dit argument juist? als /s/ extrasyllabisch is, verwacht je als lidwoord il Andere mogelijkheid: oorspronkelijke vorm: lo estraccio (vgl. España), dan /s/ is Coda-segment Extrametriciteit / Extrasyllabiciteit


Download ppt "College 3: Syllabe  Opbouw van het college Eerste Uur: 1.De syllabe als fonologische constituent 2.Mora-theorie Tweede Uur: 3.De Syllabe in OT 4.Extra."

Verwante presentaties


Ads door Google