De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 5 Features & Syllabes eerste uur: het foneem gerepresenteerd als bundel distinctieve features fonologische regels tweede uur: het foneem als onderdeel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 5 Features & Syllabes eerste uur: het foneem gerepresenteerd als bundel distinctieve features fonologische regels tweede uur: het foneem als onderdeel."— Transcript van de presentatie:

1

2 College 5 Features & Syllabes eerste uur: het foneem gerepresenteerd als bundel distinctieve features fonologische regels tweede uur: het foneem als onderdeel van een syllabe

3 Onderliggende Vorm Onderliggende vorm/h  nd/ /h  nd +  n/ –uniek, constant   Oppervlaktevorm[h  nt] [h  nd  n] –variabel, geconditioneerd argument aanname onderliggende vorm en regels: je past ze ook toe bij nieuwvormingen/nonsens twee blanden - een bland [bl  nt]

4 Final Devoicing Data:hond, heb, lev-, reiz-, brand, rib, wuiv-, huiz- /d/  [t]; /b/  [p]; /v/  [f]; /z/  [s] mist generalisatie

5 Stelling: Foneem is niet kleinste bouwsteen Sommige foneemverschillen ‘kleiner’ dan andere: verschil dak-tak is vergelijkbaar met verschil bak-pak verschil dak-tak is kleiner dan verschil mak-tak

6 Features Feature = eigenschap van een klank

7 Features Feature = eigenschap van een klank Foneem wordt gerepresenteerd als een bundel distinctieve (= potentieel woordonderscheidende) features

8 Bundel Distinctieve Kenmerken van /i/ /i/ + high - back - round + tense (+stem) wijzekenmerken plaatskenmerken laryngeaal kenmerk Redundant feature

9 Vocalen van het Nederlands FrontCentralBack Close Close-mid Open-mid Open             low back high tenseround

10 Features Vocalen HIGH/i/ is [+high, -low] LOW/a/ is [-high, +low] /e/ is [-high, -low] BACK/i/ is [-back] /u/ is [+back] TENSE/e/ is [-high, -low, +tense] /  / is [-high, -low, -tense] ROUND/i/ is [-round]; /y/ is [+round]

11 Fonetische Features niet in alle gevallen toereikend Hoe generaliseer je over alle data? –heb-, club, lev-, wuiv- –hond, Rod, rijd-, fez, lez-, huiz –zag-, vrag-, kroeg Major Class Features

12 Fonetische Features niet in alle gevallen toereikend Hoe generaliseer je over alle data? –heb-, club, lev-, wuiv- –hond, Rod, rijd-, fez, lez-, huiz –zag-, vrag-, kroeg Verschillende plaatsen van articulatie Verschillende wijzes van articulatie Stemhebbendheid niet altijd ‘trigger’: –slotklanken in lam, pa, pal, geeuw ondergaan proces niet.

13 Features Fonoloog gebruikt vaak andere features dan foneticus. (fonoloog is op zoek naar generalisaties) Functie features: –woordonderscheidende klankverschillen aangeven: /t/ vs. /d/; /t/ vs. /s/ –aanwijzing articulatie (cf. fonetiek) –karakterisering natuurlijke klassen

14 Natuurlijke Klasse Verzameling fonemen waarop dezelfde regels van toepassing zijn. Voor de karakterisering van de klasse zijn minder kenmerken nodig dan voor de karakterisering van ieder foneem afzonderlijk.

15 Major Class Features er/aarer/aar2 Final devoicingInsertieregel

16 [sonorant] Def. Poging: Bij sonorante klanken passeert de luchtstroom zonder veel tegenwerking van de articulatieorganen door de mond-, neus- en/of keelholte. –Obstructie is relatief: bijvoorbeeld bij vocalen minder dan bij nasalen. Vocalen /a,i,u,.../, glides /j,w/, liquids /l,r/ en nasalen /n,m,…/ zijn [+son] Obstruenten /p,t,k,b,d,f,s,z,x,…/ zijn [-son] Primaire functie: aanduiding natuurlijke klasse

17 terug naar: Final Devoicing Data:hond, heb, lev-, reiz-, brand, rib, wuiv-, huiz- /d/  [t]; /b/  [p]; /v/  [f]; /z/  [s] mist generalisatie Major Class Features

18 Final Devoicing Data:hond, heb, wuiv-, huiz-, Niet in:pa, geeuw, bar, bal, raam Major Class Features

19 Final Devoicing Data:hond, heb, wuiv-, huiz-, Niet in:pa, geeuw, bar, bal, raam Regel:[-sonorant]  [-stem] Major Class Features

20 Final Devoicing Data:hond, heb, wuiv-, huiz-, Niet in:pa, geeuw, bar, bal, raam Domein: ABVA, hebzucht Regel:[-sonorant]  [-stem] / $ Major Class Features

21 Bundel Distinctieve Kenmerken van /t/ /t/ - sonorant + anterieur + coronaal - continuant - nasaal - stem wijzekenmerken plaatskenmerken hoofd kenmerk laryngeaal kenmerk

22 Fonologische Plaatsfeatures         er/aarer/aar2 Insertieregel

23 Fonologische abstracties /p/ : /b//f/ : /v/ +ant; -cor zowel bilabiaal als labiodentaal /t/ : /d//s/ : /z/ +ant; +cor /  / : /  //  / : /  / -ant; +cor /k/ : /  //x/ : /  / -ant; -cor generaliseert over velair en uvulair

24 Allofonen van velaire fonemen /x/  [  ] /k/  [  ]Schisisspraak koek /kuk/  [  u  ] kijk /k  k/  [  ] cacao /k  k  /  [  ]

25 Allofonen van /  / Het taalsysteem is niet veranderd! /  / → ?

26 -er/-aar Data: reken-; tennis-; handel-; reinig- woeker-; zanik-; knutsel-

27 -er/-aar reken- handel- woeker- knutsel- reinig- zanik- tennis- Major Class Features

28 -er/-aar reken- handel- woeker- knutsel- reinig- zanik- tennis- /  r/  [a:r] /  +son + +cons Major Class Features

29 -er/-aar reken- handel- woeker- knutsel- reinig- zanik- tennis- balsem- (!) plaatsfeatures Major Class Features

30 -er/-aar reken- handel- woeker- knutsel- reinig- zanik- tennis- balsem- (!) /  r/  [a:r] /  +son + +cons +cor plaatsfeatures Major Class Features

31 Insertieregel data: half, Belg, melk, darm, durf, borg, hark niet: soms, hars, hart, vals, geefs, België Major Class Features plaatsfeatures

32 Insertieregel   [  ] / +son [-cor] $ +cons -nas data: half, Belg, melk, darm, durf, borg, hark niet: soms, hars, hart, vals, geefs, België uitzondering: doorn, lantaarn Major Class Features plaatsfeatures

33 Assimilatieregel +nasal   ant /  ant +cor  cor  cor  back where   and  variables over + and - data: inpakken, inkopen

34 Regelvolgorde Opdr. Geef geordende regels voor de afleidingen: –hebzucht[h  ps  xt] –zandbak[z  mb  k] Om wat voor soort processen gaat het hier?

35 Syllabe Moeilijk te definiëren –fonetisch: ‘mond open-mond dicht’ echter:little (Engels), kopen (Gronings) –definitiepoging: syllabe bestaat uit een V, eventueel voorafgegaan en/of gevolgd door één of meer C’s

36 Functie Syllabe Fonotactische restricties Domein fonologische regels (met name in prosodie)

37 Eenvoudig Syllabemodel syllabe rhyme onsetnucleuscoda

38 Eenvoudig Syllabemodel syllabe rhyme onsetnucleuscoda k  t

39 Sonoriteitshiërarchie Minst sonorant: obstruenten /p,t,k../ /f,s,x../ nasalen /n,m../ liquids /l,r../ glides /j,w../ vocalen /i,u../ Meest sonorant: /a/

40 Sonority Slope (UG principe) Sonoriteit neemt toe tot aan de nucleus van de syllabe en neemt weer af vanaf de nucleus b r  n d

41 Uitgewerkt Syllabemodel syllabe onset rhyme margin nucleus pre-m. m.coresatellite peaksatellite coda app. Nederlands: peak alleen vocalen; margin core en coda alles behalve vocalen Satellites: alleen sonorante consonanten; Extra-syllabische posities: s, t (p, k)

42 Minimale Syllabe syllabe rhyme nucleus peak

43 Optimale Syllabe syllabe onsetrhyme marginnucleus m.core peak

44 CVC-syllabe syllabe onsetrhyme marginnucleus m.core peak coda

45 Syllabe en Sonority Slope syllabe onset rhyme margin nucleus m.core satellite peak satellite coda b r  n d s m  r f

46 Nederlandse Syllabe syllabe onset rhyme margin nucleus pre-m. m.core satellite peaksatellite coda app. b r  n d s t r  n d h  r f st

47 syllabe onset rhyme margin nucleus pre-m. m.core satellite peaksatellite coda app. b  s k ks  n Extra-syllabische posities

48 syllabe onset rhyme margin nucleus pre-m. m.core satellite peaksatellite coda app.   sp ps i Extra-syllabische posities

49 syllabe onset rhyme margin nucleus pre-m. m.core satellite peaksatellite coda app. s n u p Meerdere parseringen

50 Minimale Syllabe syllabe rhyme nucleus peak (0;10)

51 Optimale Syllabe syllabe onsetrhyme(1;2) marginnucleus m.core peak

52 Optimale Syllabe syllabe onsetrhyme(1;3) marginnucleus m.core peak

53 Volgende stadium syllabe onset rhyme margin nucleus m.core peak coda

54 Data Steven (1;9) syllabe onset rhyme margin nucleus pre-m. m.core satellite peak satellite coda app. k l  k b r o d s t u l s X a p

55 Data Steven (1;9) syllabe onset rhyme margin nucleus pre-m. m.core satellite peak satellite coda app. k (l)  k b (r) o d (s) t u l (s) X a p

56 Data Steven (1;9) syllabe onset rhyme (1;9) margin nucleus m.core peak coda k  k b o d t u l X a p

57 Data Steven (2;0) syllabe onset rhyme margin nucleus m.core peak coda X a p (2;0)

58 syllabe onset rhyme margin nucleus pre-m. m.core satellite peak satellite coda app. b r  n d s t r  n d h  r f st Nederlandse Syllabe (2;0)

59 syllabe onset rhyme margin nucleus pre-m. m.core satellite peak satellite coda app. s t e   Nederlandse Syllabe (2;0)

60 syllabe onset rhyme margin nucleus pre-m. m.core satellite peak satellite coda app.  X t Probleemgeval

61 syllabe onset rhyme margin nucleus pre-m. m.core satellite peak satellite coda app. s X  p Probleemgeval

62 Positionele gemarkeerdheid en segmentele gemarkeerdheid (2;2) /l/  [w] in margin core (3;10) /l/  [w] in coda


Download ppt "College 5 Features & Syllabes eerste uur: het foneem gerepresenteerd als bundel distinctieve features fonologische regels tweede uur: het foneem als onderdeel."

Verwante presentaties


Ads door Google