De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit van geestelijke verzorging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit van geestelijke verzorging"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit van geestelijke verzorging
2e Symposium Religie en Zorg Kwaliteit van geestelijke verzorging: een probleemstelling Hans Schilderman

2 Kwaliteit van geestelijke verzorging
Kwaliteit van geestelijke zorg: wiens probleem? Patienten, clienten, bewoners: afstemming op verwachtingen en behoeften Werkgever: aanstuurbare zorg en geen gedonder! Beroepsorganisatie: voldoende profiel houden in het werkveld Achtergrondgenootschappen: behoud van het traditiegoed Opleidingen: kennis-overdracht en –ontwikkeling in de geesteswetenschappen Overheden: vrijheid van godsdienst, scheiding van kerk en staat Zorgverzekeraars: betaalbaar behoud van het zorgstelsel

3 Kwaliteit van geestelijke verzorging
Qualy’s en Daly’s Qualy = QUality-Adjusted-Life-Year (jaren die door zorg toegevoegd wordt, waarbij 1 = volledig gezond en 0 = dood). Daly = Disability-Adjusted-Life-Year (aantal verloren levensjaren + aantal jaren met handicaps, geïndexeerd van 0-1).

4 Kwaliteit van geestelijke verzorging
Primair proces CVZ (2012). Rapport Pakketscan depressie. Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken. Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Publicatienummer

5 Kwaliteit van geestelijke verzorging
Een definitie: Het geheel van eigenschappen van zorg waarin persoonlijk betrouwbaar en professioneel valide aangesloten wordt op spirituele vragen en behoeften in de leefwereld. Interactieve dimensies: Dienstbaarheid: spirituele vragen, behoeften en verwachtingen uit de omgeving. Betrouwbaarheid: emotionele kwaliteiten en persoonlijke verantwoordelijkheden. Validiteit: professionele standaarden en kwalificaties van het beroepsdomein. spirituele vragen en behoeften professionele vereisten emotionele competenties

6 Kwaliteit van geestelijke verzorging
Dimensie 1: dienstbaarheid van geestelijke verzorging Kwaliteit is het vermogen om in de geestelijke zorg goed te beantwoorden aan spirituele vragen, behoeften, verwachtingen, en problemen van patiënten, cliënten, bewoners. Identiteitscluster: verstoorde zingeving betekeniscrisis in het eigen leven verlies van geloof of vertrouwen in het leven behoefte tot het opmaken van de levensbalans Normaliteitscluster: morele of ethische vragen schuld, schaamte, vergeving vragen over de zin van een behandeling problemen met sociaal-culturele veranderingen of tijdsgewricht Contingentiecluster: vragen over het levenseinde, sterven, voortbestaan omgaan met verlies, in het bijzonder (stagnerende) rouw stagnatie bij veranderde levensverwachting Ritualiteitscluster: vormgeven van spiritualiteit behoefte aan verbondenheid en gemeenschap behoefte tot uitdrukken van herinneringen en verwachtingen Overtuigingscluster: verbinding met spirituele tradities verstoorde zingeving, hopeloosheid, depressie vragen over levensdoelen en levensinrichting Habilitatiecluster: beleven van waardigheid en respect integratie in de leefwereld problemen bij sociaal isolement of integratieverlies bij ziekte, handicap of stoornis Schilderman, J.B.A.M. (2009). Geloven in de GGZ. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 12(52), 23-32

7 Kwaliteit van geestelijke verzorging
Dimensie 2: betrouwbaarheid van geestelijke verzorging Kwaliteit van geestelijke zorg is het vermogen om de bejegening authentiek en persoonlijk betrouwbaar vorm te geven. Zelfbewustzijn: o emotioneel zelfbewustzijn o correcte zelfbeoordeling o zelfvertrouwen Zelfbepaling: o zelfcontrole o betrouwbaarheid o zorgvuldigheid o aanpassingsvermogen o zelfvernieuwing Zelfmotivatie: o prestatie-oriëntatie o betrokkenheid o initiatief o optimisme Empathie o inlevingsvermogen o bewustzijn van de leefwereld o dienstbaarheid o zorgzaamheid naar anderen o aandacht voor diversiteit Sociale vaardigheden o leiderschap o communicatie o invloed genereren o verandering bewerken o conflict-hantering o vertrouwen genereren o samenwerken o teamgeest Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam.

8 Kwaliteit van geestelijke verzorging
Dimensie 3: validiteit van geestelijke verzorging Kwaliteit van geestelijke zorg is het vermogen om op valide wijze aan kerncompetenties en standaarden van geestelijke verzorging te beantwoorden Kerncompetenties: Geestelijke begeleiding Rituele verzorging Ethische advisering Academische standaarden: is kundig in een of meer wetenschappelijke discipline(s); is bekwaam in onderzoeken; is bekwaam in ontwerpen; heeft een wetenschappelijke benadering; beschikt over intellectuele basisvaardigheden; is bekwaam in samenwerken en communiceren; houdt rekening met de temporele en maatschappelijke context. observeren analyseren participeren representeren evalueren .

9 Kwaliteit van geestelijke verzorging
Programma 13.00     Ontvangst in het collegezalencomplex 13.30    Kwaliteit van geestelijke verzorging: een probleemstelling Prof. Dr. Hans Schilderman, leeropdracht Religie en Zorg 13.50     Narratieve kwaliteit Dr. Michael Scherer-Rath, docent religiewetenschappen 14.10     Morele kwaliteit Dr. Christoph Hübenthal, docent theologie en religiewetenschappen 14.30     Rituele kwaliteit Dr. Thomas Quartier, docent religiewetenschappen 14.50     Pauze 15.10     Kwalificaties in de geestelijke verzorging Susette van Geffen MA, religiewetenschapper 15.30     Kwaliteit van geestelijke verzorging in de intramurale setting Dr. Moniek Steggerda MA, religiewetenschapper 15.50     Kwaliteit van geestelijke verzorging in de extramurale setting Drs. Joleen Kieneker, medisch socioloog en student religiewetenschap 16.10     Forumdiscussie met bezoekers in de zaal 16.45     Uitwisseling: drankje in het cultuurcafé (ter plaatse) .


Download ppt "Kwaliteit van geestelijke verzorging"

Verwante presentaties


Ads door Google