De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bas Koole Leen Aper Fac. Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bas Koole Leen Aper Fac. Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen"— Transcript van de presentatie:

1 Observatie consultvoering Evaluatie van een trainingsaanspak in de opleiding geneeskunde
Bas Koole Leen Aper Fac. Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Centrum voor Onderwijsontwikkeling Praxisopdracht

2 Overzicht les Inleiding Toelichting opdracht Opleiding geneeskunde
Skillslab-onderwijs Consultvoering training Toelichting opdracht

3 Opleiding geneeskunde
7 jarige opleiding (3 bach, 4 masters) Geïntegreerde curriculum opbouw Blokken Lijnen E(xploratie)-lijn V(aardigheden)-lijn P(robleemoplossing)-lijn Z(elfstandig werk) -lijn

4

5 Skillslabonderwijs Aanleren vaardigheden: - Venepunctie
- Orthopedisch onderzoek

6 Skillslabonderwijs Zelfstandige inoefenen
Boostersessies (herhalingssessies) Trainingen consultvoering (masterjaren)

7 Trainingen consultvoering

8 Trainingen consultvoering
Integratie van verschillende vaardigheden Communicatie Klinisch redeneren Technische vaardigheden

9 Trainingen consultvoering

10 Trainingen consultvoering
Actoren 1 Simulatie Instructie Patiënt (SIP) 1 Supervisor 3 Studenten geneeskunde

11 Simulatie patiënt Een simulatie-instructie patiënt:
een persoon die getraind wordt om een bepaalde patiëntenrol te spelen en ingezet wordt in het onderwijs. Voorbeeld: Je speelt de rol van een patiënt met buikpijn door galstenen en de student kruipt in de rol van arts, voert een gesprek en onderzoekt jouw buik.

12 Simulatie patiënt Allerdaagse mensen met verschillende achtergronden
Gezonde mensen veinzen een medisch probleem (volgens een script) Meerdere trainingen voorzien olv artsen om scripts in te oefenen Simulatiepatiënten worden ingezet bij trainingen, examens en videoopnames

13

14 Studenten geneeskunde
Tijdens de training consultvoering krijgen de studenten de kans de theorie en praktische vaardigheden in te oefenen in een veilige omgeving vooraleer in contact te komen met echte patiënten.

15 Studenten geneeskunde
Voordelen Studenten kunnen in gecontroleerde omstandigheden meermaals hetzelfde oefenen Studenten leren de patiënt gericht te bevragen in een veilige omgeving Studenten kunnen bepaalde onderzoeksvaardigheden oefenen vb. het onderzoek van de borstkas Studenten krijgen individueel feedback van de supervisor

16 Studenten geneeskunde

17 Supervisor Huisartsen Deeltijds verbonden aan het skillslab
Praktijkwerkzaamheden buiten skillslab Opdrachten Ontwikkelen lesmateriaal Ontwikkelen scripts  In samenspraak met specialisaties

18 Supervisor Trainingen SIP  inoefenen scripts
studenten geneeskunde  tijdens consultsessie feedback over het ingeoefende consultonderdeel

19

20 Trainingsessie consultvoering
Structuur van het consult wordt ingeoefend: Intake Reason for Encounter ICE: ideeën, bezorgheden, verwachtingen Anamnese Klinisch onderzoek Uitleg, Advies en Planning Afsluiting

21 Als onderzoeker aan de slag …

22 Referentiekader onderwijskunde
Bron: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap

23 Bron: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap
Microniveau Bron: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap

24 De praxisopdracht Exploratief onderzoek: Doelstelling:
In groepjes van 8 studenten (inschrijven via Minerva) Exploratief onderzoek: Observatie van consultvoering Doelstelling: Optimalisering van de begeleiding door concreet advies te formuleren ten aanzien van de supervisoren

25 Observatie consultvoering
Uitvoeren van een exploratief onderzoek: Wat speelt een rol bij de begeleiding van de supervisor tijdens de training consultvoering ? We zoeken naar factoren die belangrijk zijn in de geneeskundige context maar we weten nog niet welke factoren belangrijk zijn bij de begeleiding, daarom een exploratief onderzoek

26 Observatie consultvoering
Wat willen we in kaart brengen? 1. Het werkelijke gedrag van de supervisor tijdens de training 2. Het perspectief van de studenten geneeskunde 3. Het perspectief van de supervisor zelf Het perspectief van de studenten geneeskunde die de training volgden Het perspectief van de begeleider zelf

27 Observatie consultvoering
Triangulatie: (gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden) Observaties Video-opname Semi-gestructureerde interviews Voordeel: 1. informatie van verschillende perspectieven, enkel een interview met de supervisor zou zorgen voor een vertekend beeld dus we gaan ook kijken in de realiteit (observatie) 2. Gebruik van verschillende methoden Terugkoppeling naar onderwijskundig referentiekader: we belichten vooral de supervisor (als observator en begeleider van de student) waarbij we ook de lerende betrekken. De SIP nemen we niet op in het onderzoek, deze is niet getraind om een oordeel te vellen over zowel de student als de supervisor.

28 1. Het werkelijk gedrag van de supervisor tijdens de training
Hoe? Het observeren van verschillende sessies consultvoering bij een welbepaalde supervisor Verzamelen van gegevens TIJDENS: 1. In vivo aan de hand van een observatieformulier (SUPERCONSULT) 2. Alles opnemen op video In maart naar het UZ komen om één voormiddag te observeren. Als onderzoeker is het essentieel tijdens een observatie de onzichtbaarheid na te streven. Het is niet de bedoeling om te interfereren maar enkel kijken: wat gebeurt daar en dat registreren.

29 1. Het werkelijk gedrag van de supervisor tijdens de training
Verzamelen van gegevens NADIEN: 3. De video-opnames worden door alle groepsleden herbekijken Daarbij wordt: - Het observatieformulier SUPERCONSULT door alle groepsleden opnieuw ingevuld - Eén groepslid vult het instrument TIMECONSULT in

30 2. Het perspectief van de studenten geneeskunde
Hoe? Afname van een semi-gestructureerd interview bij 4 studenten geneeskunde Verzamelen van gegevens De leidraad van het interview ligt vast (instrument INTERSTUDENT) + de “vrijheid” om nog enkele bijkomende vragen te stellen = semi-gestructureerd

31 3. Het perspectief van de supervisor zelf
Hoe? Deelname aan een focusgroep met de supervisor (groepsinterview) Verzamelen van gegevens De leidraad van het interview ligt vast (instrument INTERSUP) + de “vrijheid” om nog enkele bijkomende vragen te stellen/discussie

32 Evaluatie van een trainingsaanpak in de opleiding geneeskunde
Op basis van de verzamelde gegevens de begeleiding van een welbepaalde supervisor in kaart brengen  Doel: Het concreet formuleren van 5 tips hoe de supervisor zijn/haar begeleiding kan optimaliseren

33 Alle informatie: http://users.ugent.be/~mvalcke/consult/ consult.htm
Voor verder vragen:


Download ppt "Bas Koole Leen Aper Fac. Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google