De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Recursie: De Torens van Hanoi David Joseph Koen Mahieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Recursie: De Torens van Hanoi David Joseph Koen Mahieu."— Transcript van de presentatie:

1 Recursie: De Torens van Hanoi David Joseph Koen Mahieu

2 Recursie? Een recursieve procedure roept zichzelf telkens op om zijn resultaat te bekomen vb. Iemand is een Jood zijn of haar moeder een Jood is zij de vrouw is van Abraham to isJood:persoon IF (persoon = Abrahams’ vrouw) [PRINT ( SE :persoon is joods) STOP] isJood :moeder_van_persoon end Pseudocode !

3 Recursie bepaalde recursieve eigenschap van het probleem maakt probleem plots veel simpeler moeilijkste taak: deze eigenschap ontdekken oplossingsprocedure (argument n) roept op oplossingsprocedure (argument n - 1) roept op oplossingsprocedure (argument n - 2) …. stopconditie keert terug

4 De Torens van Hanoi (historiek) Uitgevonden door een Franse wiskundige, Edouard Lucas en als spel op de markt gebracht in 1883 Speldoos : “ De Toren van Hanoi”

5 De Torens van Hanoi (historiek) Inspiratie door een mythe over een hindoetempel met een koepel op 3 diamanten zuilen Op 1 zuil : 64 gouden schijven van steeds kleinere diameter Schijven verplaatsen volgens bepaalde regels

6 Hanoi Spel verplaats alle schijven van 1ste zuil naar de 2de met behulp van de 3de Regels (1) Slecht 1 schijf per keer verplaatsen (2) Geen grotere schijf boven een kleinere

7 Hanoi Test Probeer zelf het probleem op te lossen met 4 à 5 schijven. http://www.hallofscience.nl/old/kidscorner/nl/cool/Towers /Tower.htm http://www.hallofscience.nl/old/kidscorner/nl/cool/Towers /Tower.htm

8 Recursieve eigenschap van Hanoi ? Oplossing : stap voor stap: http://chemeng.p.lodz.pl/zylla/games/hanoi6e.html automatisch: http://schoolweb.gemeenschapsonderwijs.be/bs/kruibek e/reyn/spel/Hanoi/Hanoi.html

9 Recursieve eigenschap van Hanoi ? Welke van deze 4 schijven is de belangrijkste om eerst op de doel staaf te verplaatsen ? (vergeet even de regels) bron doel hulp Hoe kunnen we dit bereiken?

10 Recursieve stap Stap 1 : bovenste schijven naar de hulp staaf verplaatsen bron doelhulp

11 Recursieve stap Stap 2 : grootste schijf naar de “doel” staaf verplaatsen bron doelhulp

12 Recursieve stap Stap 3 : bovenste 3 schijven er terug op plaatsen bron doelhulp

13 Recursieve stappen Welke problemen blijven nog over? Stap 1 Het verplaatsen van de bovenste 3 schijven van de bron staaf naar de hulp staaf. Stap 3 Het verplaatsen van deze 3 schijven van de hulp naar de doel staaf.

14 Recursieve stappen Stap 1 Het verplaatsen van de bovenste 3 schijven van de bron staaf naar de hulp staaf. bron doel hulp

15 Recursieve stappen Stap 1 Het verplaatsen van de bovenste 3 schijven van de bron staaf naar de hulp staaf. bron doel hulp

16 Recursieve stappen Stap 3 Het verplaatsen van deze 3 schijven van de hulp naar de doel staaf. bron doel hulp

17 Recursieve stappen Stap 3 Het verplaatsen van deze 3 schijven van de hulp naar de doel staaf. bron doel hulp

18 Recursieve stap Probleem van het verplaatsen van een toren van 4 schijven gereduceerd tot het verplaatsen van 3 schijven  RECURSIVITEIT Verplaats 4 schijven B  D Verplaats bovenste 3 schijven B  H Verplaats bovenste 3 schijven H  D Verplaats onderste schijf B  D Verplaats 2 schijven B  D Verplaats 2 schijven D  H Verplaats ond.schijf B  H Verplaats 2 schijven H  B Verplaats 2 schijven B  D Verplaats ond.schijf H  D Verplaats bovenste schijf B  H Verplaats bovenste schijf H  D Verplaats onderste schijf B  D Verplaats bovenste schijf D  B Verplaats bovenste schijf B  H Verplaats onderste schijf D  H Verplaats bovenste schijf H  D Verplaats bovenste schijf D  B Verplaats onderste schijf H  B Verplaats bovenste schijf B  H Verplaats bovenste schijf H  D Verplaats onderste schijf B  D

19 Hanoi algoritme Schrijf in logo een programma dat de volgende uitvoer geeft:

20 Hanoi algoritme ;verplaats een :aantal schijven van :bron naar :doel m.b.v :hulp to hanoitext :aantal :bron :doel :hulp verplaatsen van (aantal - 1) schijven van bron naar hulp m.b.v doel verplaatsen van een onderste schijf van bron naar doel verplaatsen van (aantal - 1) schijven van hulp naar doel m.b.v bron end to hanoitext :aantal :bron :doel :hulp hanoitext (:aantal-1) :bron :hulp :doel print (SE "verplaats "schijf "van :bron "naar :doel) hanoitext (:aantal-1) :hulp :doel :bron end

21 Hanoi: algoritme Probleem? to hanoitext :aantal :bron :doel :hulp hanoitext (:aantal-1) :bron :hulp :doel print (SE "verplaats "schijf "van :bron "naar :doel) hanoitext (:aantal-1) :hulp :doel :bron end stopt niet ! Gevaar bij elk recursief algoritme

22 Hanoi: algoritme Stopconditie nodig to hanoitext :aantal :bron :doel :hulp if (:aantal = 0)[STOP] hanoitext (:aantal-1) :bron :hulp :doel print (SE "verplaats "schijf "van :bron "naar :doel) hanoitext (:aantal-1) :hulp :doel :bron end stopconditie

23 Tekenen Hanoi met LOGO Opgave : Maak een visuele voorstelling van de Torens van Hanoi. Demonstratie…

24 Deelproblemen Wat moeten we tekenen? Staven + grondlijn Schijven Verplaatsen van een schijf Daarna : + Hanoi algoritme

25 Afmetingen van de staven -300-2000200300 100200 150 (0,0)0 x,y

26 Implementatie van staven to staven pu setxy -300 0 pd setxy 300 0 pu for [i -200 200 200] [ setxy :i 0 pd setxy :i 150 pu] end Teken van de grondlijn Teken van een staaf (3x)

27 Tekenen van een schijf Wat hebben we nodig? Welke staaf? Welke laag? Welke grootte?

28 Afmetingen van de schijf laag 0 laag 1 laag 2 laag 3 10 bitblock :grootte 9 9 ps: de grootte van de schijf wordt meegegeven

29 Implementatie van schijf to schijf :staaf :laag :grootte pu if :staaf = 1 [setxy -200 0] if :staaf = 2 [setxy 0 0] if :staaf = 3 [setxy 200 0] sety ((:laag)*10) setx xcor - ((:grootte)/2) bitblock :grootte 9 end positionering aan de voet van de juiste staaf tekenen van de schijf in het midden van de staaf positionering op de juiste hoogte

30 vb procedure schijf vb oproep: “schijf 3 5 80” (200,0) 50 40 80 9

31 Tekenen van de beginsituatie Teken een aantal meegegeven schijven op de eerste staaf. Wat gaan we gebruiken? procedure staven procedure schijf Opmerking: grootte van de onderste schijf is “aantal” * 10. De volgende schijf is 10 kleiner enz…

32 Implementatie van beginfase to begin :aantal staven for [laag 0 (:aantal-1) 1] [ make "schijfgrootte ( (:aantal*10) - (:laag*10) ) schijf 1 :laag :schijfgrootte] end tekenen van de schijven

33 Verplaatsen van een schijf 3 deelproblemen verwijderen van een schijf teken van een schijf opnieuw tekenen van de staven wat hebben we nodig? van naar grootte laag ‘van’ en laag ‘naar’ Meegeven als attribuut Opslaan als variabele

34 Aantal schijven op de staven We gaan het aantal schijven op de staven bijhouden dmv variabelen to begin :aantal staven for [laag 0 (:aantal-1) 1] [ make "schijfgrootte (:aantal*10-(:laag)*10) schijf 1 :laag :schijfgrootte] make "toren1laag :aantal make "toren2laag 0 make "toren3laag 0 end

35 Implementatie van verplaats to verplaats :grootte :van :naar verwijder :grootte :van teken :grootte :naar staven end

36 Verwijderen van een schijf Wat hebben we nodig? Overtekenen van de zwarte schijf met een witte schijf staaf (gegeven) grootte (gegeven) laag van staaf

37 Implementatie verwijder to verwijder :grootte :van setfc [255 255 255] if (:van = 1) [make "toren1laag (:toren1laag - 1) schijf :van :toren1laag :grootte] if (:van = 2) [make "toren2laag (:toren2laag - 1) schijf :van :toren2laag :grootte] if (:van = 3) [make "toren3laag (:toren3laag - 1) schijf :van :toren3laag :grootte] end Zet kleur op wit tekent de schijf over in het wit

38 Tekenen van een schijf Idem aan het verwijderen van een schijf

39 Implementatie teken to teken :grootte :naar setfc [0 0 0] if (:naar = 1) [ schijf :naar :toren1laag :grootte make "toren1laag (:toren1laag + 1)] if (:naar = 2) [ schijf :naar :toren2laag :grootte make "toren2laag (:toren2laag + 1)] if (:naar = 3) [ schijf :naar :toren3laag :grootte make "toren3laag (:toren3laag + 1)] end Zet kleur op zwart tekent de schijf in het zwart

40 Maken van de animatie Wat hebben we nodig? beginsituatie tekenen verplaatsen van toren (=stapel schijven) van staaf 1 naar staaf 2. Hoe? Algoritme van Hanoi  gebruik maken van recursie !  gebruik maken van de procedure verplaats (1 schijf)

41 Implementatie van hanoi to hanoi :aantal begin :aantal verplaats_toren :aantal 1 2 3 end to verplaats_toren :aantal :van :naar :hulp if(:aantal = 0) [STOP] verplaats_toren (:aantal-1) :van :hulp :naar wait 50 verplaats :aantal*10 :van :naar verplaats_toren (:aantal-1) :hulp :naar :van end stopconditie verplaats deeltoren verplaats onderste schijf verplaats deeltoren Waarom juist hier?

42 Verklaring wait-probleem verplaats_toren 7 … verplaats_toren 6 … … verplaats_toren 1… verplaats_toren 0 …STOP verplaats_toren 0 …STOP verplaats (schijf) ………

43 Torens van Hanoi: mooiere versie Demonstratie torenhanoi :aantal :van :naar :andere Thuis eens proberen?


Download ppt "Recursie: De Torens van Hanoi David Joseph Koen Mahieu."

Verwante presentaties


Ads door Google