De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

klasblog: via schoolwebsite of

Verwante presentaties


Presentatie over: "klasblog: via schoolwebsite of"— Transcript van de presentatie:

1 klasblog: via schoolwebsite of www.bloggen.be/6a_kcd
Verwelkoming klasblog: via schoolwebsite of Jaarkalender 13/9 sportbeurs 19/9 pedagogische studiedag 24/9 scholenveldloop 28 /9 facultatieve verlofdag 10/10 pedagogische studiedag 13/10 nazomerfeest 26/10 oudercontact risico’s en 27/10 rapport 28/11 pedagogische studiedag Al deze data worden ook nog eens in de agenda meegedeeld.

2 Klasverdeling 3 klassen. We werken nauw samen (wekelijks weekschema opstellen en de lessen lopen ongeveer gelijk). We hebben regelmatig overlegmomenten met de 4 klastitularissen.

3 Meeste zaken zijn gekend.
Schoolreglement Meeste zaken zijn gekend. Drinken in de klas: water (liefst flesje voorzien). Koeken in klas Verjaardagen (geen snoep) Warme maaltijden annuleren voor 9u45. Betalen via overschrijving. Leerlingen worden op straat opgewacht, verlaten de school via de Collegestraat of via de Nieuwstraat. Gebruik parking is verboden. Opvang: ’s morgens vanaf 7.00u in de Lindestraat ’s avonds tot 18.30u in de Lindestraat (ook op woensdag!!) ’s avonds tot 18.30u in de Vrijheidsstraat (ook op woensdag) Vooraf inschrijven via “ Ten Kouter”/OCMW / Afwezigheden: meer dan 3 dagen afwezig doktersattest, minder volstaat wit briefje (max. 4 maal). Maximumfactuur: 70 euro

4 Het kind in het zesde leerjaar:
Meer zelfstandigheid: takenbord, heel vaak individueel werken… Grotere brok leerstof om te verwerken, ook veel zelfstandiger studeren Leren leren en leren plannen (studieplanners e.d.)

5 Agenda: ‘talentenagenda’ Schoolreglement achterin 1x per week nakijken en tekenen a.u.b.! Indien huiswerk niet in orde kan zijn: geldige reden in agenda a.u.b. Grote toetsen worden lang op voorhand aangekondigd: plannen! Toetsen en taken handtekenen (zie toets- en takenmapjes) Briefjes en bestelbonnen op tijd mee terug geven a.u.b.

6 Vakken in het zesde leerjaar:
Godsdienst: 3u/week Frans: > elke week ongeveer 1 Contact (luisteren, voc., lezen, spraakkunst/grammaire, oefeningen) > Na elk contact= toets, soms een extra toets van de werkwoorden > Dagelijks oefenen: lezen, de woordjes herhalen, de werkwoorden opzeggen.. > Woordjes: schriftelijk oefenen, hoewel schrijffouten nog niet meetellen hecht ik wel belang aan juist schrijven (zie middelbaar!!!) > Regelmatig spreken voor de klas + toneeltjes > Woordjes studeren = alle woordjes schrijven in schriftje. > Tijdens de lessen heel weinig Nederlands (zie ook witte kaart) > Oefenen op de computer: (of beaufort zesde leerjaar intikken op google) > Na elke toets zelfevaluatie

7 Wero Actua: > Lln brengen zelf nieuwsfeiten aan via witbord, deze nieuwtjes worden in de lessen verweven en besproken. Wero: > Start met thema over watervervuiling (n.a.v. boottocht op Dender 25/9). > Nieuwe handleiding: Mikado. > Na elke stukje wordt een woordspin gemaakt met de belangrijkste elementen: studiewijzer, leren samenvatten > Leerwerkboek + bronnenboek > Ook info op internet > werken met beamer en computers.

8 Taal: Leesbundel: gevarieerde leesopdrachten, soms ook mogelijkheid tot bibbezoek, steeds voor de voorziene datum in orde zijn, zelf te plannen!!! spelling= aparte handleiding, apart oefenboek. De handleiding werkt met ongeveer 1 woordpakket per week. Regelmatig de woordjes thuis herhalen, elke dinsdag spellingles en elke donderdag dictee. spreken wordt steeds belangrijker: veel toneeltjes en spreekoefeningen dit jaar: leren spreken voor groep, assertiviteit…

9 Wiskunde: = vooral herhaling vanaf januari= grootste blok: breuken, percenten voorbereiding toetsen: a-oef in klas, b-oef thuis als extra voorbereiding. Deze worden voor de toets nog eens kort herhaald. Differentiatie- blaadjes (Somplex) werkboek: drie soorten oefeningen: zon=basis; maan=uitbreiding; ster=differentiatie sterke lln rekenkrant (veelal huiswerk). Leerboek; oefeningen worden gemaakt in ruitjesschrift.

10 Zwemmen = Meester Steven (om de twee weken op woensdag); Gemakkelijke kledij, geen sieraden die kunnen verloren worden! Turnen= Meester Steven (elke maandag) ICT: filmpjes maken, foto’s bewerken, blogje aanpassen, basiselementen word, powerpoint maken, … Muzo: Muzebum

11 Huistaken: weekend= weinig huiswerk alleen maken a.u.b. rustige omgeving, zo zelfstandig mogelijk ongeveer een klein uur is meer dan voldoende, indien dan nog niet klaar: pauze > indien teveel of te weinig, graag reactie in agenda. Mogelijkheid om er de tijd achter te schrijven.

12 allerlei: probleem?  altijd welkom! Ik ben op school van 8 tot 16u30. Daarbuiten mag je altijd mailen! fruitproject: geen koeken op woensdag! uitstappen: we maken regelmatig gebruik van de fiets om ons te verplaatsen, oefening baart kunst  Mega-lessen: door agent gegeven IDP: begin juni (geen invloed op eindresultaat, geen uitslagen!) CLB-brochure

13 Begeleiding studiekeuze:
CLB + op weg naar het secundair IKSO bezoeken: inleefdag Beroepenmarkt Bosklassen: Info-avond meestal donderdag voor vertrek Van 17 juni tot en met 21 juni Super fijne afsluiter van het schooljaar en van de lagere school!


Download ppt "klasblog: via schoolwebsite of"

Verwante presentaties


Ads door Google