De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen Ruimte 1 Vrijdag 3 maart 2000 12u30 tot 13u30 Oog voor jezelf en de ander ! - deel 1 Psychcom Research.

Verwante presentaties


Presentatie over: "psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen Ruimte 1 Vrijdag 3 maart 2000 12u30 tot 13u30 Oog voor jezelf en de ander ! - deel 1 Psychcom Research."— Transcript van de presentatie:

1

2 psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen Ruimte 1 Vrijdag 3 maart 2000 12u30 tot 13u30 Oog voor jezelf en de ander ! - deel 1 Psychcom Research vzw Oog voor jezelf en de ander ! - deel 1 door Psychcom Research vzw Er is vandaag veel te doen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Dit komt best tot uiting in de interesse voor emotionele intelligentie. De omgeving waarin jongeren terecht komen wordt steeds complexer, gevarieerder en ruimer. Het is belangrijk dat jongeren zichzelf voldoende leren kennen, evenals de omgeving. Know-how een stapje vooruit helpen. Een denkmodel & werkmethodiek.

3 psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen Ons verhaal begint waar andere meestal eindigen. Ons verhaal richt zich zowel tot jongeren, als hun begeleiders. Ons verhaal richt zich zowel op. hun denken. hun praten als. hun doen En wel op : En wel op het hoe ervan :. hoe samen denken. hoe samen praten. hoe samen doen En... het inoefenen ervan. Ons verhaal begint waar andere meestal eindigen. Ons verhaal richt zich zowel tot jongeren, als hun begeleiders. Ons verhaal richt zich zowel op. hun denken. hun praten als. hun doen En wel op : En wel op het hoe ervan :. hoe samen denken. hoe samen praten. hoe samen doen En... het inoefenen ervan.

4 psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen Steeds is interactief en ervaringsgericht iets kunnen opsteken onze bezorgdheid geweest. Zo vragen we naar je ervaringen en je reacties. Multimedia helpen ons hierbij. cd-rom. internet. virtuele werkruimte Werkboeken en multimedia zijn in elkaar geïntegreerd. Je vindt ze, bijvoorbeeld, gewoon samen op de cd-rom. Steeds is interactief en ervaringsgericht iets kunnen opsteken onze bezorgdheid geweest. Zo vragen we naar je ervaringen en je reacties. Multimedia helpen ons hierbij. cd-rom. internet. virtuele werkruimte Werkboeken en multimedia zijn in elkaar geïntegreerd. Je vindt ze, bijvoorbeeld, gewoon samen op de cd-rom.

5 psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Know-How van wat zich afspeelt en wat tegenspel veroorzaakt. en wat tegenspel veroorzaakt.. Know-How van hoe inspelen en samenspel tot stand brengen. samenspel tot stand brengen.. Know-How van wat zich afspeelt en wat tegenspel veroorzaakt. en wat tegenspel veroorzaakt.. Know-How van hoe inspelen en samenspel tot stand brengen. samenspel tot stand brengen.. Zichtbaar maken van zich afspelende onzichtbare processen. afspelende onzichtbare processen.. Be-grijpbaar maken van bruikbare formule-ringen. bruikbare formule-ringen.. Zichtbaar maken van zich afspelende onzichtbare processen. afspelende onzichtbare processen.. Be-grijpbaar maken van bruikbare formule-ringen. bruikbare formule-ringen.

6 psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen Wat we vonden :. Tine kan zowel lief zijn, als onvriendelijk, als vrolijk, als wild, als onaanspreekbaar, als boos, vrolijk, als wild, als onaanspreekbaar, als boos, als onbereikbaar, als speels, als ernstig, als onbereikbaar, als speels, als ernstig, als moedeloos, als enthousiast, als open, als als moedeloos, als enthousiast, als open, als teruggetrokken teruggetrokken. Rino kan zowel ruw zijn, als brutaal, als rustig, als tegenwerkend, als meewerkend, als nabij, als als tegenwerkend, als meewerkend, als nabij, als eigengereid, als grappig, als volgzaam, als kritisch, eigengereid, als grappig, als volgzaam, als kritisch, als expressief, als dominant, als zorgend als expressief, als dominant, als zorgend. Tine kan zowel lief zijn, als onvriendelijk, als vrolijk, als wild, als onaanspreekbaar, als boos, vrolijk, als wild, als onaanspreekbaar, als boos, als onbereikbaar, als speels, als ernstig, als onbereikbaar, als speels, als ernstig, als moedeloos, als enthousiast, als open, als als moedeloos, als enthousiast, als open, als teruggetrokken teruggetrokken. Rino kan zowel ruw zijn, als brutaal, als rustig, als tegenwerkend, als meewerkend, als nabij, als als tegenwerkend, als meewerkend, als nabij, als eigengereid, als grappig, als volgzaam, als kritisch, eigengereid, als grappig, als volgzaam, als kritisch, als expressief, als dominant, als zorgend als expressief, als dominant, als zorgend De vraag was :. hoe kunnen we voor Tine haar zo zijn of doen aan- spreken of hoe kan ze dit zelf activeren spreken of hoe kan ze dit zelf activeren. hoe kunnen we voor Rino zijn zo zijn of doen deactive- ren of hoe kan hij dit zelf loslaten ren of hoe kan hij dit zelf loslaten. hoe kunnen we voor Tine haar zo zijn of doen aan- spreken of hoe kan ze dit zelf activeren spreken of hoe kan ze dit zelf activeren. hoe kunnen we voor Rino zijn zo zijn of doen deactive- ren of hoe kan hij dit zelf loslaten ren of hoe kan hij dit zelf loslaten

7 psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen. Wij kunnen Rino zodanig trachten benaderen dat het brutale en ruwe in hem stoppen. We laten hem het brutale en ruwe in hem stoppen. We laten hem even alleen, zo hopen we het schema kalmeren in even alleen, zo hopen we het schema kalmeren in hem aan te spreken en het schema protest te de- hem aan te spreken en het schema protest te de- activeren. Rino kan ook zijn zelfbeheersing of activeren. Rino kan ook zijn zelfbeheersing of schema in zichzelf activeren en zijn woede de- schema in zichzelf activeren en zijn woede de- activeren. Hij kan dan het schema opwinding activeren. Hij kan dan het schema opwinding omruilen voor het schema ontspannen-zijn. omruilen voor het schema ontspannen-zijn.. Wij kunnen Rino zodanig trachten benaderen dat het brutale en ruwe in hem stoppen. We laten hem het brutale en ruwe in hem stoppen. We laten hem even alleen, zo hopen we het schema kalmeren in even alleen, zo hopen we het schema kalmeren in hem aan te spreken en het schema protest te de- hem aan te spreken en het schema protest te de- activeren. Rino kan ook zijn zelfbeheersing of activeren. Rino kan ook zijn zelfbeheersing of schema in zichzelf activeren en zijn woede de- schema in zichzelf activeren en zijn woede de- activeren. Hij kan dan het schema opwinding activeren. Hij kan dan het schema opwinding omruilen voor het schema ontspannen-zijn. omruilen voor het schema ontspannen-zijn. Ons antwoord is :. Wij kunnen Tine zodanig aanspreken of zo’n situatie of context doen ontstaan dat bepaal- de cognitieve schema’s bij haar worden geac- tiveerd. Zeggen we, bijvoorbeeld : ‘Hé, Tine ! Wat tof zeg !’ dan is er veel kans de lieve Tine aan te treffen. Tine kan ook de vrolijk meid of schema in zichzelf activeren. We zien dan een levendig en speels iemand. situatie of context doen ontstaan dat bepaal- de cognitieve schema’s bij haar worden geac- tiveerd. Zeggen we, bijvoorbeeld : ‘Hé, Tine ! Wat tof zeg !’ dan is er veel kans de lieve Tine aan te treffen. Tine kan ook de vrolijk meid of schema in zichzelf activeren. We zien dan een levendig en speels iemand.. Wij kunnen Tine zodanig aanspreken of zo’n situatie of context doen ontstaan dat bepaal- de cognitieve schema’s bij haar worden geac- tiveerd. Zeggen we, bijvoorbeeld : ‘Hé, Tine ! Wat tof zeg !’ dan is er veel kans de lieve Tine aan te treffen. Tine kan ook de vrolijk meid of schema in zichzelf activeren. We zien dan een levendig en speels iemand. situatie of context doen ontstaan dat bepaal- de cognitieve schema’s bij haar worden geac- tiveerd. Zeggen we, bijvoorbeeld : ‘Hé, Tine ! Wat tof zeg !’ dan is er veel kans de lieve Tine aan te treffen. Tine kan ook de vrolijk meid of schema in zichzelf activeren. We zien dan een levendig en speels iemand.

8 psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen Cognitieve schema’s vormen een van de voorname vernieuwende onderdelen van ons denken en onze methodiek om iemands ontwikkeling in goede banen te leiden en problemen te begrijpen en te overwinnen. Cognitieve schema’s vormen een van de voorname vernieuwende onderdelen van ons denken en onze methodiek om iemands ontwikkeling in goede banen te leiden en problemen te begrijpen en te overwinnen. Cognitieve schema’s vertonen veel gelijkenis met waarden en normen, waar we zo erg veel hoop in stellen. Ze vormen meer bepaald de persoonlijke begrips- en gedragsinvulling die iemand activeert in zichzelf of die door de omgeving worden geactiveerd. Cognitieve schema’s vertonen veel gelijkenis met waarden en normen, waar we zo erg veel hoop in stellen. Ze vormen meer bepaald de persoonlijke begrips- en gedragsinvulling die iemand activeert in zichzelf of die door de omgeving worden geactiveerd. Bij cognitieve schema’s gaat het om de denkinhoud en de gedragsinhoud, terwijl we ons tot nu meestal concentreerden op iemands denkwijze en gedragswijze. Bij cognitieve schema’s gaat het om de denkinhoud en de gedragsinhoud, terwijl we ons tot nu meestal concentreerden op iemands denkwijze en gedragswijze.

9 psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen Cognitief schema TOF ZIJN TOF ZIJN IS VOOR MIJ.................. TOF ZIJN DOE IK ZO.................. MIJN TOF ZIJN KAN JE ZO WAKKER MAKEN(OF DOVEN)...... MIJN TOF ZIJN KAN IK ZO WAKKER MAKEN (OF DOVEN)....... Cognitief schema TOF ZIJN TOF ZIJN IS VOOR MIJ.................. TOF ZIJN DOE IK ZO.................. MIJN TOF ZIJN KAN JE ZO WAKKER MAKEN(OF DOVEN)...... MIJN TOF ZIJN KAN IK ZO WAKKER MAKEN (OF DOVEN).......

10 psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen Waar draait het om, daar gaat het vaak om. Vandaar onze benaming referentiële begeleiding. Waar kan het beter om draaien, daar gaat het om. Vandaar onze benaming (p)referentiële begeleiding. Waar draait het om, daar gaat het vaak om. Vandaar onze benaming referentiële begeleiding. Waar kan het beter om draaien, daar gaat het om. Vandaar onze benaming (p)referentiële begeleiding.

11 psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen weinigveel AANDACHT & ZORG VOOR KWESTIE AANDACHT & ZORG VOOR MEZELF AANDACHT & ZORG VOOR DE ANDER AANDACHT & ZORG VOOR DE RELATIE AANDACHT & ZORG AANDACHT VOOR DE CONTEXT& ZORG VOOR HET KADER AANPASSEN VERMIJDENVECHTEN EXPLOREREN ONDERHANDELEN SAMENWERKEN assertiviteit coöperatie solidariteit Waar kan het beter om draaien ?

12 psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen Vele manieren van zijn. Vele manieren van zijn. Jij wekt energie in me op, bij jou voel ik me groot en sterk ! Jij dooft energie in me, bij jou voel ik me klein en zwak ! Wat wil jij wekken of doven ? Waarmee wil jij me helpen om te wekken of te doven ? Kan je er op letten door het een te wek- ken het ander niet te doven of andersom ! Mijn eigenwaardegevoel gaat op en neer M i j n e i g e n w a a r d e g e v o e l g a a t o p e n n e e r


Download ppt "psychcom-research Know-how een stapje vooruit helpen Ruimte 1 Vrijdag 3 maart 2000 12u30 tot 13u30 Oog voor jezelf en de ander ! - deel 1 Psychcom Research."

Verwante presentaties


Ads door Google