De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Namen en Cultuur Gemeentelijke Basis Administratie Gerrit Bloothooft.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Namen en Cultuur Gemeentelijke Basis Administratie Gerrit Bloothooft."— Transcript van de presentatie:

1 1 Namen en Cultuur Gemeentelijke Basis Administratie Gerrit Bloothooft

2 2 Burgerlijke stand Voor 1811 –Doop-, trouw- en begraafboeken –Doop- en huwelijksregistratie verplicht na Concilie van Trente (1545-1563) Na 1811 –Oud Burgerlijke Stand –Openbaar in archieven met gegevens tot »100 jaar voor geboorten, 80 jaar voor trouwen, 50 jaar voor overlijden Digitalisering –Ingang via www.genlias.nlwww.genlias.nl –Nog niet compleet –Verificatie?

3 3 Persoonskaart Verplicht vanaf 1 januari 1940 –Zie www.cbg.nlwww.cbg.nl –Kaarten van overledenen worden bij Centraal Bureau voor Genealogie bewaard –Decentrale organisatie, registratie per gemeente »tot op heden is dat zo, maar… »beveiligingsrisico »Tweede Wereldoorlog

4 4 voorbeeld

5 5

6 6 Gemeentelijke Basis Administratie http://www.bprbzk.nlhttp://www.bprbzk.nl >GBA etc Vanaf 1994 digitaal

7 7 Organisatie GBA Per gemeente (443) –Veiligheidsoverwegingen –Vanaf 2008 echter ook centraal en koppeling met andere gegevensbestanden meer compleet mogelijk Vanaf 1994, elektronisch in persoonslijst –Convertering van persoonskaarten geen persoonslijst voor personen die voor 1994 zijn overleden niet noodzakelijk om kinderen op te nemen die voor 1969 zijn geboren

8 8 GBA-gegevens, beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek Op grond van artikel 67 Besluit GBA Voornamen –Uitgebreid inclusief familierelaties Familienamen –Beperkt wordt privacygevoeliger geacht

9 9 Categoriën in GBA persoonslijst Nummer Naam (donkerblauw: voornamen | lichtblauw: familienamen) 01/51 Persoon 02/52 Ouder1 03/53 Ouder2 04/54 Nationaliteit (Nederlandse of daarmee gelijkgestelden) 05/55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap 06/56 Overlijden 07 Inschrijving 08/58 Verblijfplaats 09/59 Kind (x n) 10/60 Verblijfstitel 11/61 Gezagsverhouding 12 Reisdocument 13 Kiesrecht 14/64 Afnemersindicatie persoonslijst 15 Aantekening

10 10 Basis naamelementen GBA Categorie Persoon / Ouder1 / Ouder2 / Kind(eren) / Partner Elem.nr. Rubrieknaam 01.10 A-nummer persoon 01.20 BurgerService-nummer persoon 02.10 Voornamen persoon 02.20 Adellijke titel/predikaat persoon 02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon 02.40 Geslachtsnaam persoon 03.10 Geboortedatum persoon 03.20 Geboorteplaats persoon 03.30 Geboorteland persoon (niet voor kind) 04.10 Geslachtsaanduiding (niet bij kind)

11 11 rollen Iemand kan voorkomen als Persoon –indien levend in 1994 Kind –indien ouders niet voor 1994 overleden zijn (maar aanwezigheid niet verplicht als kind voor 1966 is geboren) Ouder –indien kind(eren) niet voor 1994 overleden is/zijn wat is dan te verwachten als vroegste geboortejaar in de GBA?

12 12 A-nummer Uniek eigen nummer –vergelijk burgerservice nummer Bij persoon –A-nummer van ouders erbij –relaties met kinderen eigenlijk niet nodig staan bij kinderen zelf –complete genealogie mogelijk

13 13 Wie zijn de grootouders van Jan? Wie is de broer van Jan? Wie is twee keer getrouwd? Jan persoon_id = 5 moeder_id = 768 vader_id = 996 Dirk persoon_id = 996 moeder_id = 1678 vader_id = 1987 Piet persoon_id = 1987 moeder_id = 726 vader_id = 729 Chris persoon_id = 292 moeder_id = 3998 vader_id = 3009 Marie persoon_id = 768 moeder_id = 290 vader_id = 292 Johanna persoon_id = 290 moeder_id = 398 vader_id = 399 Marie persoon_id = 1678 moeder_id = 4315 vader_id = 5012 Klaas persoon_id = 13 moeder_id = 768 vader_id = 996 Adriana persoon_id = 201 moeder_id = 280 vader_id = 292

14 14 Wat mag? Voornamen (ter beoordeling van de ambtenaar Burgerlijke Stand / rechter) –gepast ter bescherming van het kind –geen bestaande familienaam ter voorkoming van dubbele namen probleem bij patroniemen Familienaam (ter beoordeling van de rechter/bij Koninklijk Besluit) –bij naamsverandering: geen bestaande familienaam

15 15 Onbepaald (1) Lengte van een naam (hoe kort / hoe lang) –Samuel H.J. (punten?) –I Gusti Semmi Karang (vgl J’adore) Aantal namen (al dan niet met koppelteken) –Jhesu Immacolato Cuore di Maria Johannes Bernardus Carolus Magnus Augustus Aegidius Jacobus Exuperius Hermes Marcus Nicola Eric Etienne Genevieve Mars Castor Casimir –Prince-Fritz-Cruene-August-Willem-Jan-Hendrik-Dick Dicky Lidwoorden en voorzetsels? Wat bepaalt een naam? –Charlotte Pomme-d’ Or Marie –Maria do Livramento de La Salete

16 16 Onbepaald (2) Welke tekens? –Andrea Sij=a –Nikki_J, –Bastiaan, Seán –4real –Jelle Schelte Pietersz. –Saar-tje Janne vgl Mar-griet –Lou’Lou’ Hoofdletters/kleine letters –djovann Ariandy –Chaldrik Marlon jr Quidon –CorNel (middenhoofdletters/camel case) Wat worden de initialen?

17 17 vorm een mening!

18 18 Naamrecht (voorstellen!) Uitgangspunten Naam is onderdeel identiteit van persoon Belang van kind moet gewaarborgd zijn Gelijke behandeling van mannen en vrouwen –A woman becomes a mother when she gives birth to her child. A man becomes a father when he gives his name … Gelijke behandeling van kinderen (in en buiten het huwelijk) Gelijke behandeling van paren van gelijk en verschillende geslacht De naam mag niet dienen om te profiteren van imago Administratief niet belemmerend zijn

19 19 aandachtspunten familienamen Meerdere nationaliteiten (welk naamrecht?) Namenreeks Naamkeuze per kind of per gezin? Dubbele familienaam – complex! –Ten Houte de Lange Fentener van Vlissingen –Schouten de Vries Jonkman Bij adoptie Eis dat familienaam geen voornaam is laten vervallen Verruimen mogelijkheden naamsverandering?

20 20 dubbele familienaam Patrilineair tot 1991 –altijd familienaam van vader 1991: vadersnaam of moedersnaam –voor alle kinderen | adel in protest Voorstel: ook beide namen mogelijk Spaans-Portugees >> Europees model dubbele dubbele namen

21 21 naamswijziging Voornaam –0-1 jaar gemakkelijk mits gepast –1-18 jaar liever niet –18+ eenmaal zonder opgaaf van redenen, daarna alleen met gewichtige reden Familienaam –0-1 jaar gemakkelijk –1-18 jaar liever niet –18+ nee tenzij en dan: Niet onuitspreekbaar Niet bespottelijk of onwelgevoeglijk Niet de schijn wekken een ander te zijn


Download ppt "1 Namen en Cultuur Gemeentelijke Basis Administratie Gerrit Bloothooft."

Verwante presentaties


Ads door Google