De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN"— Transcript van de presentatie:

1 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN

2 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
FODOR’S EMPIRISCHE HYPOTHESE: MENSEN DENKEN MET BEHULP VAN EEN TAAL VAN HET DENKEN (LANGUAGE OF THOUGHT – ‘MENTALESE’)

3 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
WAT HOUDT DE LANGUAGE OF THOUGHT HYPOTHESE IN? DAT SYMBOLEN (ZINNEN UIT DE TAAL VAN HET DENKEN) IN ONS HOOFD ZITTEN

4 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
WAT HOUDT DE LANGUAGE OF THOUGHT HYPOTHESE IN? DAT SYMBOLEN (ZINNEN UIT DE TAAL VAN HET DENKEN) IN ONS HOOFD ZITTEN DAT DEZE ZINNEN IN ONS HOOFD GESCHREVEN ZIJN

5 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
ZINNEN LET OP ONDERSCHEID TUSSEN TYPE EN TOKENS DEZELFDE TYPE ZIN KAN OP MEERDERE MANIEREN IN MEERDERE MEDIA WORDEN GEREALISEERD LET OP ONDERSCHEID TUSSEN INHOUD EN VEHIKEL VAN REPRESENTATIE: BIJVOORBEELD: INHOUD ‘STOP!’, VEHIKEL: ARMGEBAAR, VERKEERSBORD, UITROEP, AFBEELDING, GESCHREVEN ZIN, LICHTRECLAME

6 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
TAAL VAN HET DENKEN HYPOTHESE: ZINNEN VAN MENTALESE ZITTEN IN HET HOOFD, DAT WIL ZEGGEN: ALS IEMAND EEN GEDACHTE HEEFT, DAN IS HET VEHIKEL VAN DIE GEDACHTE EEN ZIN HET MEDIUM WAARIN DIE GEDACHTE WORDT GEREALISEERD IS EEN NEURALE STRUCTUUR IN DE HERSENEN

7 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
ONDERLIGGENDE GEDACHTE: DE HERSENEN ZIJN EEN SOORT COMPUTER WAARIN DE NEURONEN EN SYNAPSEN DIENEN ALS PRIMITIEVE PROCESSOREN. COMBINATIES VAN DE PROCESSOREN REALISEREN ZINNEN UIT DE TAAL VAN HET DENKEN.

8 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
TAAL VAN HET DENKEN HYPOTHESE: TWEE COMPONENTEN COMPUTATIONELE COMPONENT (SYNTAX) REPRESENTATIONELE COMPONENT (SEMANTIEK)

9 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
COMPUTATIE STELLING: VOOR IEDER DENKEND SUBJECT X, EN EEN PROPOSITIONELE HOUDING, A DAT P, GELDT DAT ER EEN COMPUTATIONEEL DEFINIEERBARE RELATIE C BESTAAT, ZODANIG DAT: X HEEFT PROPOSTIONELE HOUDING A DAT P, INDIEN EN ALLEEN INDIEN ER EEN REPRESENTATIE BESTAAT DIE COMPUTATIONEEL BEREKEND KAN WORDEN IN X EN DIE REPRESENTATIE BETEKENT DAT P.

10 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
WHAT IS ‘COMPUTATION’? “EVERY COMPUTATIONAL DEVICE IS A COMPLEX SYSTEM WHICH CHANGES PHYSICAL STATES IN SOME WAY DETERMINED BY PHYSICAL LAWS. IT IS FEASIBLE TO THINK OF SUCH A SYSTEM AS A COMPUTER JUST INSOFAR AS IT IS POSSIBLE TO DEVISE SOME MAPPING WHICH PAIRS PHYSICAL STATES OF THE DEVICE WITH FORMULAE IN A COMPUTING LANGUAGE IN SUCH A FASHION AS TO PRESERVE DESIRED SEMANTIC RELATIONS AMONG THE FORMULAE.” Fodor, The Language of Thought, p. 73.

11 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
SYNTAXIS WORDT DUS VAN SEMANTIEK GESCHEIDEN ZONDER TE BEWEREN DAT DE REPRESENTATIES GEEN REPRESENTATIES ZIJN! (CONTRA SEARLE)

12 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
VERGELIJK ONDERSCHEID BEWIJSTHEORIE EN MODELTHEORIE IN DE LOGICA: BEWIJSTHEORIE STREEFT CONSISTENTIE NA (ALLE WELGEVORMDE FORMULES VAN DE PROPOSITIE-LOGICA ZIJN TAUTOLOGIEËEN)

13 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
VERGELIJK ONDERSCHEID BEWIJSTHEORIE EN MODELTHEORIE IN DE LOGICA: BEWIJSTHEORIE STREEFT CONSISTENTIE NA (ALLE WELGEVORMDE FORMULES VAN DE PROPOSITIE-LOGICA ZIJN TAUTOLOGIEËEN) MODELTHEORIE GEEFT EEN INTERPRETATIE VAN PROPOSITIES VAN EEN LOGISCHE KUNSTTAAL DIE BEPAALT WELKE WAAR EN WELKE ONWAAR ZIJN

14 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
LANGUAGE OF THOUGHT SYNTAXIS HOUDT ZICH ENKEL BEZIG MET DE VORM VAN WOORDEN (UIT HOEVEEL LETTERS BESTAAT DAT WOORD? IS HET EEN ZELFSTANDIG NAAMWOORD OF EEN WERKWOORD?) SEMANTIEK HOUDT ZICH BEZIG MET WAAR WOORDEN VOOR STAAN (WAT BETEKENT DAT WOORD? WAAR VERWIJST HET WOORD NAAR?)

15 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
WAT REPRESENTEERT EEN ZIN UIT DE TAAL VAN HET DENKEN? AFHANKELIJK VAN 1. WOORDBETEKENIS 2. WOORDVOLGORDE ‘ILJA HOUDT VAN ELLEN’ VERSUS ‘ELLEN HOUDT VAN ILJA’

16 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
TAAL VAN HET DENKEN: MENTALESE IS COMPOSITIONEEL CONTRASTEER COMPOSITIONELE TAAL MET EEN NIET COMPOSITIONELE TAAL (VLAGSIGNALEN VERSUS NATUURLIJKE TAAL)

17 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
TAAL VAN HET DENKEN HYPOTHESE: WANNEER EEN DENKER EEN OVERTUIGING HEEFT DAT P, DAN IS ER EEN ZIN DIE DAT P BETEKENT IN ZIJN HOOFD GESCHREVEN. HET VEHIKEL VAN DIE ZIN IS LINGUISTISCH, HET MEDIUM EEN NEURALE STRUCTUUR IN DE HERSENEN.

18 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
ARGUMENTEN VOOR DE TAAL VAN HET DENKEN: SYSTEMATICITEIT VAN HET DENKEN IEMAND DIE KAN DENKEN ‘ILJA HOUDT VAN ELLEN KAN OOK DENKEN ‘ELLEN HOUDT VAN ILJA

19 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
ARGUMENT: DE BESTE VERKLARING VOOR DE COMPOSITIONALITEIT VAN HET BEGRIJPEN VAN BETEKENIS IS DAT DE TAAL VAN HET DENKEN OOK COMPOSITIONEEL IS.

20 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
ARGUMENTEN VOOR DE TAAL VAN HET DENKEN: SYSTEMATISCH DENKEN VERSUS ASSOCIATIEF DENKEN

21 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
IK WIL NAAR SCHIERMONNIKOOG. IK KAN GAAN LOPEN OF MET DE BOOT GAAN. ALS IK GA LOPEN STAAT MIJ EEN UNIEKE ERVARING TE WACHTEN OP HET WAS, ZIE IK MISSCHIEN ZEEHONDEN, SNUIF IK DE WIND OP, MAAR LOOP IK DE KANS DAT IK VERDWAAL EN IN IEDER GEVAL KRIJG IK VIEZE SCHOENEN. ALS IK MET DE BOOT GA, MOET IK GELD UITGEVEN, MAAR ZIT IK WARM EN LOOP IK DE KANS NOG AARDIGE MENSEN TE ONTMOETEN. BOVENDIEN KAN IK MEER BAGAGE MEENEMEN. NA LANG WIKKEN EN WEGEN NEEM IK TOCH DE BOOT.

22 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
IK WIL NAAR SCHIERMONNIKOOG. IK KAN GAAN LOPEN OF MET DE BOOT GAAN. IK WORD WAKKER EN HOOR MEEUWEN KRIJSEN. MEEUWEN DOEN ME ALTIJD DENKEN AAN EEN ZEEREIS, DUS IK NEEM DE BOOT.

23 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
FODOR: EEN WETENSCHAPPELIJKE PSYCHOLOGIE DIE GEDRAG WIL VERKLAREN MET BEHULP VAN WETMATIGHEDEN MOET ER VAN UITGAAN DAT MENSEN LOGISCH REDENEREN. VRIJE ASSOCIATIE KOMT WEL VOOR, MAAR DE MEESTE MENTALE PROCESSEN ZIJN SYSTEMATISCH EN RATIONEEL.

24 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
DENKEN IN MENTALESE GESCHIEDT LOGISCH BIJVOORBEELD: INDIEN IK IN MANTUA BEN, BEZOEK IK PALAZZO TE. IK BEN IN MANTUA. DERHALVE: IK BEZOEK PALAZZO TE.

25 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
GELDIGE REDENERING: MODUS PONENDO PONENS DE REDENERING IS GELDIG, WANT UIT WARE PREMISSEN TREKKEN WE EEN WARE CONCLUSIE.

26 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
FODOR: HET DENKEN IN MENTALESE IS NET ZO: DE OVERGANGEN TUSSEN ONZE GEDACHTEN ZIJN WAAR DANKZIJ HUN VORM. MAAR DAN MOETEN ZE OOK EEN VORM HEBBEN!

27 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
DE HERSENEN ZIJN NET ALS EEN COMPUTER: SYMBOLEN IN EEN COMPUTER HEBBEN ZOWEL FORMELE ALS SEMANTISCHE EIGENSCHAPPEN. DE PROCESSOREN IN DE COMPUTER ZIJN ALLEEN GEVOELIG VOOR DE FORMELE EIGENSCHAPPEN. DAT WIL ZEGGEN DAT ALLEEN DE FORMELE (SYNTACTISCHE) EIGENSCHAPPEN DE COMPUTER CAUSAAL BEINVLOEDEN.

28 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
DE CAUSALE EIGENSCHAPPEN WEERSPIEGELEN DE FORMELE EIGENSCHAPPEN EN DE FORMELE EIGENSCHAPPEN WEERSPIEGELEN DE SEMANTISCHE EIGENSCHAPPEN.

29 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
‘P & Q’ WAARHEID BLIJFT ‘BEWAARD’ ‘IF YOU TAKE CARE OF THE SYNTAX, THE SEMANTICS WILL TAKE CARE OF ITSELF.’

30 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
“COMPUTERS SHOW US HOW TO CONNECT SEMANTICAL WITH CAUSAL PROPERTIES FOR SYMBOLS […] YOU CONNECT THE CAUSAL PROPERTIES OF A SYMBOL WITH ITS SEMANTIC PROPERTIES VIA ITS SYNTAX […] WE CAN THINK OF ITS SYNTACTIC STRUCTURE AS AN ABSTRACT FEATURE OF ITS […] SHAPE. BECAUSE, TO ALL INTENTS AND PURPOSES, SYNTAX REDUCES TO SHAPE, AND BECAUSE THE SHAPE OF A SYMBOL IS A POTENTIAL DETERMINANT OF ITS CAUSAL ROLE, IT IS FAIRLY EASY […] TO IMAGINE SYMBOL TOKENS INTERACTING CAUSALLY IN VIRTUE OF THEIR SYNTACTIC STRUCTURES. THE SYNTAX OF A SYMBOL MIGHT DETERMINE [ITS] CAUSES AND EFFECTS […] IN MUCH THE SAME WAY THAT THE GEOMETRY OF A KEY DETERMINES WHICH LOCKS IT WILL OPEN.”

31 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
DE REPRESENTATIONELE EIGENSCHAPPEN VAN HET DENKEN WORDEN VERBONDEN MET DE CAUSALE EIGENSCHAPPEN, DOOR MIDDEL VAN DE SYNTAXIS DIE GEREALISEERD WORDT IN DE HERSENEN.

32 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
DENKEN IS COMPUTATIONEEL: REPRESENTATIES WORDEN GEMANIPULEERD VOLGENS FORMELE REGELS.

33 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
WELKE FORMELE REGELS? EERSTE ORDE LOGICA VISUELE COMPUTATIES (ZIE DAVID MARR: VISION) SYNTACTISCHE STRUCTUREN (NOAM CHOMSKY)

34 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
PROBLEMEN VOOR DE TAAL VAN HET DENKEN HYPOTHESE

35 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
HOMUNCULI (HOE KRIJGEN DE ZINNEN UIT DE TAAL VAN HET DENKEN BETEKENIS?) OMDAT ZE DOOR IEMAND GEBRUIKT WORDEN IN JE HOOFD? KUNNEN ZE EEN EFFECT HEBBEN OP HET GEDRAG VAN EEN DENKER, ZONDER DAT DE ZINNEN UIT DE TAAL VAN HET DENKEN BEWUST BEGREPEN WORDEN?

36 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
HET VOLGEN VAN EEN REGEL VERSUS HET CONFORMEREN AAN EEN REGEL DE PLANETEN VOLGEN HUN BAAN OVEREENKOMSTIG DE WETTEN VAN KEPLER, MAAR ZE GEHOORZAMEN DIE WETTEN NIET. ANTWOORD: DIE REGELS WORDEN IMPLICIET GEKEND EN GEVOLGD DOOR EEN DENKER. WEDERVRAAG: WAT IS IMPLICIETE KENNIS?

37 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
REGELS ZIJN NORMATIEF, MAAR DE REGELS VAN DE TAAL VAN HET DENKEN ZIJN ONDERDEEL VAN EEN VERKLARENDE, BESCHRIJVENDE THEORIE. KAN DAT? ANTWOORD: DE TAAL VAN HET DENKEN HYPOTHESE IS EEN IDEALISATIE, EEN MODEL VAN WAT CONCRETE DENKERS DOEN EN DENKEN. HET MAAKT, NET ZOALS DE ANDERE WETENSCHAPPEN GEBRUIK VAN CETERIS PARIBUS CLAUSULES.

38 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
HOE KRIJGEN DE ZINNEN UIT DE TAAL VAN HET DENKEN BETEKENIS? FODOR: ASYMMETRISCHE AFHANKELIJKHEIDSTHEORIE

39 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
CAUSALE THEORIEËN VAN MENTALE INHOUD: VEROORZAAKT KOE-REPRESENTATIE

40 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
CAUSALE THEORIEËN VAN MENTALE INHOUD: VEROORZAAKT KOE-REPRESENTATIE

41 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
DISJUNCTIE-PROBLEEM KOE OF PAARD VEROORZAAKT KOE-GEDACHTE OPLOSSINGEN: IDEALE OMSTANDIGHEDEN (CIRCULAIR)

42 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
FODOR: ASYMMETRISCHE AFHANKELIJKHEIDSTHEORIE PAARDEN KUNNEN ALLEEN MAAR KOE-GEDACHTEN VEROORZAKEN, OMDAT KOEIEN DAT AL DOEN. KOEIEN KUNNEN DAARENTEGEN WEL KOE-GEDACHTEN VEROORZAKEN, ALS PAARDEN DAT NIET ZOUDEN DOEN.

43 COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN
KRITIEK: FODOR ZEGT EIGENLIJK: VERGISSINGEN ZIJN PARASITAIR OP WARE OVERTUIGINGEN. O.K. MAAR WAT BEPAALT OF WE ONS VERGISSEN? DE VRAAG BLIJFT: HOE KOMEN ZINNEN UIT DE TAAL VAN HET DENKEN AAN HUN BETEKENIS?


Download ppt "COMPUTATIONELE REPRESENTATIONELE THEORIE VAN HET DENKEN"

Verwante presentaties


Ads door Google