De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keteninformatisering Jan Grijpink 1. Belang van ketendenken ketens worden steeds belangrijker door:ketens worden steeds belangrijker door: –voortschrijdende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keteninformatisering Jan Grijpink 1. Belang van ketendenken ketens worden steeds belangrijker door:ketens worden steeds belangrijker door: –voortschrijdende."— Transcript van de presentatie:

1 Keteninformatisering Jan Grijpink 1

2 Belang van ketendenken ketens worden steeds belangrijker door:ketens worden steeds belangrijker door: –voortschrijdende specialisatie –toenemende onderlinge afhankelijkheden –hogere maatschappelijke eisen –toenemende interactie en samenwerking een keten is een moeilijk terreindoor:een keten is een moeilijk terrein door: –geen overkoepelend gezag –gemeenschappelijke belangen vaak beperkt en onduidelijk –irrationaliteit en onvoorspelbaarheid troef –het dominant ketenprobleem is de ‘baas’ in de keten! 2

3 ‘Keten’ en ‘ketensamenwerking’ Samenwerking tussen grote aantallen organisaties en professionals: a)geen hiërarchische verhouding b)steeds wisselende combinaties, afhankelijk van het geval c)streven naar een maatschappelijk product (veiligheid, gezondheid, welzijn) d)daarbij in de wielen gereden door een dominant ketenprobleem 33

4 In de informatiekunde ontlenen we inzichten vaak aan kleinschalige situaties (organisatie) en passen die klakkeloos toe op grootschalige situaties (keten). We maken dan een niveauvergissing, want inzichten zijn niveaugebonden! Niveauvergissing 44

5 Een grootschalige kijk toont andere aspecten en risico’s dan een kleinschalige! Voorbeeld: een oplichter gebruikt andermans naam (alias): a)kleinschalig: niet erg, het gaat om het daderschapsbewijs b)grootschalig: wel erg: een onschuldige krijgt een strafblad en alle strafbladen worden onbetrouwbaar! Keteninzicht 55

6 Grootschalige stelsels werken in de praktijk anders dan kleinschalige! Voorbeelden: nationale patiëntdossier EPD, biome- trische visa, EU-uitwisseling van strafvonnissen Keteninzicht 6

7 Ketenpartijen kijken vanuit de eigen organisatie naar ketens: zo overschatten ze kansen en onderschatten ze problemen en risico’s. Dat leidt tot uit de hand lopende ICT-projecten. 7

8 Ingrediënten van de ketenvisie Geen overkoepelend gezag: irrationaliteit Dominant ketenprobleem Informatiseren op twee niveaus 8

9 Enkele ketenwetten 1.Voor een grote oplossing is ieder draagvlak te klein; geleidelijkheid is uitgangspunt 2. Niet bemoeien met interne aangelegenheden: a. eerst informatiseren, dan reorganiseren; b. infrastructuur: hoe ‘kaler’, hoe beter; c. geen dwang, wel drang of belonen. 3. Het probleem is de baas in de keten 4. Crisis creëert verandering 9

10 Ingrediënten van de ketenvisie Geen overkoepelend gezag: irrationaliteit Dominant ketenprobleem Informatiseren op twee niveaus 10

11 Dominant ketenprobleem 1.Een probleem dat overal in de keten voelbaar is, en dat geen van de partijen op eigen kracht kan oplossen. 2.Alleen goede samenwerking kan voorkómen, dat stelselmatig falen de keten als geheel in opspraak brengt. 3.Een gecoördineerde aanpak moet het hebben van het krachtenveld dat een dominant ketenprobleem oproept. 11

12 Identiteitsketen bron- document officieel identiteits- bewijs pasje of persoons- nummer transactie dominant ketenprobleem: bestrijding valse documenten documentfraude dominant ketenprobleem: bestrijding verkeerde personen identiteitsfraude geleidelijke verschuiving

13 Criteria voor dominante ketenproblemen Wel: Levensgevaar Incidenten met ernstige gevolgen Risico op herhaling Risico op escalatie Publieke verontwaardiging Schade voor imago van de keten Internationale politieke druk 13

14 Niet (in het algemeen): Efficiency Kosten Baten Doelmatigheid Informatievoorziening Wet- en regelgeving Criteria voor dominante ketenproblemen 14

15 Het dominante ketenprobleem bepaalt de keten! wat is de gemeenschappelijke ketenopgave welke ketenpartner heeft welke invloed welke communicatie is kritisch welke keteninformatiesystemen zijn nodig 15

16 Ingrediënten van de ketenvisie Geen overkoepelend gezag: irrationaliteit Dominant ketenprobleem Informatiseren op twee niveaus 16

17 Twee analyseniveaus voor ketens grondvlak van een keten bronregister keten-niveau keteninformatiesysteem verbinding tussen bronregister en keteninformatiesysteem Legenda : verbinding tussen bronregisters collectieve proces is irrationeel individuele ketenpartners handelen rationeel 17

18 Informatiseren op twee niveaus het ‘grondvlak’ van een keten bronregister het ‘keten-niveau’ keteninformatiesysteem verbinding tussen bronregister en keteninformatiesysteem Legenda: bronregisters keteninformatiesysteem verbinding tussen bronregisters LCMR Addictis 18

19 Keteninformatisering voor de verslavingszorg arts LCMR-nr verwijzing verslavingszorg-keten medisch dossier coördinerende instantie/arts LCMR- chipkaart kaartnummer en biometrisch template Patiënt bekend en is de juiste persoon! Coördinator is dr X behandelingsadvies patiënt- admini- stratie keten-niveaugrondvlak van de keten grondvlak van de keten laatste contact 19

20 ketenniveau Keteninformatisering voor rampenbestrijding alarm Toezichthouders en inspecties mobiele commandopost coördinaten objecten en verwijzingen signalering bijzondere risico’s waarschuwing meldkamer spoedadvies GIS met verwijs index Register van objecten met bijzondere risico’s en hun coördinaten abonnement Grondvlak van de keten 20

21 preventie van uitkeringsfraude door gedetineerden > 80 detentie- inrichtingen TULP Verwijsindex VIP-nr BSN >500 uitkerings- instanties verwijzingen strafketen sociale zekerheid uitkerings- verwijzing verwijzingen signalering uitkerings- instantie nummer- conversie hit insluitings- verwijzing

22 Keteninformatisering: andere oplossingen! betere ketenprestaties door stroomlijning van informatie-uitwisseling (bijvoorbeeld minder fouten) privacybevordering door compartimentering (tussen ketens) sommige informatieproblemen binnen en tussen ketens zijn anders niet op te lossen (je weet niet waar de informatie zich bevindt) 22

23 Verschillen tussen keteninformatisering communicatie keten gemeenschappelijke informatie ‘kale’ informatie- infrastructuur klassieke automatisering registratie eigen organisatie eigen informatie eigen toepassing met alle inhoudelijke gegevens

24 Keteninformatisering: andere methode! Gericht op grootschaligheid Waakt tegen niveauvergissingen Scheidt registratie van communicatie Gaat uit van irrationele besluitvorming op ketenniveau Gaat ervan uit dat keteninformatisering om het dominante ketenprobleem aan te pakken meer kans heeft dan welke andere ketenbrede informatisering dan ook Alleen een geleidelijke aanpak/implementatie werkt! Biedt een heldere normatieve toetsingsmethode 24

25 Toetsingskader 25

26 Toetsingskader Ketenprojecten Doelprofiel Doelstelling Noodzaak Samenwerkingsprofiel Organisatienetwerk Haalbaarheid Coördinatieprofiel Proces Noodzaak Informatieprofiel Gegevensuitwisseling Noodzaak 26

27 Is het keteninformatiesysteem onmisbaar voor het overbruggen van breuklijnen in de informatiehuishouding van de keten? Denkschema keteninformatisering Wat is het dominante ketenprobleem? Welke ketenpartijen? Wat zijn de processtappen van de keten? Wat is het kritische gegeven? Welke partij bezit dat, welke heeft het nodig? Welk keteninformatie- systeem is daarvoor nodig? Is dat keteninformatiesysteem onmisbaar voor de ketencoördinatie? Is het als gemeenschappelijke voorziening op ketenniveau haalbaar? 27

28 Voorbeeld Haalbaarheid 28

29 2. Samenwerkingsprofiel Haalbaarheid 29

30 Samenwerkingsprofiel Ontwikkelings- fasen Processen op ketenniveau Informeel overleg Formeel overleg Samen beslissen Keten- project Keten- orgaan 30

31 Samenwerkingsprofiel Ontwikkelings- fasen Processen op ketenniveau Informeel overleg Formeel overleg Samen beslissen Keten- project Keten- orgaan Onder- steuning Uitvoering Beleid 31

32 Samenwerkingsprofiel Ontwikkelings- fasen Processen op ketenniveau Informeel overleg Formeel overleg Samen beslissen Keten- project Keten- orgaan Onder- steuning Uitvoering Beleid A C D B E 32

33 Voorbeeld Noodzaak 33

34 2. Coördinatieprofiel Noodzaak 34

35 Coördinatieprofiel Coördinatie- mechanisme Processtructuur 1 Parallel X X 2 Liniair X X X X 3 Convergent X X X X 4 Divergent X X X X 5 Knoop X X X X X X 6 Wiel X X X X X X ProductieregelsStandaardisatie deskundigheden Keteninformatie systeem Standaardisatie van het product Standaardisatie van werkwijze Informele afstemming 35

36 Einde 36


Download ppt "Keteninformatisering Jan Grijpink 1. Belang van ketendenken ketens worden steeds belangrijker door:ketens worden steeds belangrijker door: –voortschrijdende."

Verwante presentaties


Ads door Google