De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eric Van Tilburgh Dienst Dierenwelzijn FOD Volksgezondheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eric Van Tilburgh Dienst Dierenwelzijn FOD Volksgezondheid"— Transcript van de presentatie:

1 Eric Van Tilburgh Dienst Dierenwelzijn FOD Volksgezondheid
Meerjarenplan Katten Eric Van Tilburgh Dienst Dierenwelzijn FOD Volksgezondheid Welkom Korte inleiding, elf slides. Bijscholing past in het meerjarenplan. Hebben gewacht op de doctoraatsverdediging van Nathalie Porters om bijscholing in te richten. Publikaties komen eraan in diverse veterinaire tijdschriften, nationaal en internationaal

2 Resultaat: aantal honden en katten in asielen
2 Aantal dieren Chiens Chats Dienst dierenwelzijn houdt al meer dan 20 jaar statistieken bij over de opvang van dieren in asielen Leidraad bij het uitwerken van wetgeving Terwijl tendens bij de honden dalend was, bleek die bij katten te stijgen en dan nog zonder rekening te houden met het toenemend aantal zwerfkatten Uitleg : alle maatregelen die genomen werden grepen in in de verkooppsstroom van honden, maar die van katten valt daar volledig buiten; geen vat op de handel in katten Jaren

3 De instroom van katten in asielen
Deze cijfers vermelden niet de zwerfkatten die niet in asielen terechtkomen Bron: dienst Dierenwelzijn (2013)

4 De bestemming van opgevangen katten
Percent geadopteerde katten is niet teruggelopen Ook het percent terug aan de eigenaar gegeven katten is gestege Bron: dienst Dierenwelzijn (2013)

5 Advies Raad voor dierenwelzijn
Werkgroepen met dierenbeschermers, -asielen, dierenartsen, kattenkwekers en consumentenverenigingen 2 luiken : Controle van de voortplanting (van huiskatten) Algemene sterilisatieplicht (uitz voor fokkers) Verplichte identificatie en registratie Actieplan voor de zwerfkatten Minister vroeg advies aan de Raad voor Dierenwelzijn en concrete voorstellen.

6 Wetgeving :meerjarenplan (1)
De Ministerraad heeft in het meerjarenplan goedgekeurd: Sinds september 2012 moeten alle volwassen katten in asielen = gesteriliseerd = geïdentificeerd = geregistreerd Sinds maart 2014 alle asielkatten (vroegsterilisatie) Vanaf September 2014: alle verhandelde katten Wetgeving voorziet uitbreiding tot alle katten (jaarlijkse evaluatie) Ministerraad zag geen heil in een onmiddellijke maatregel van verplichte sterilisatie, maar stemde in met een geleidelijke invoering van de sterilisatieplicht met dan telkens tussentijdse evaluaties In 2012 is dan ook al beslist om naar het voorbeeld van de asielen uit te breiden naar de particulieren en kwekers in september 2014 Het laatste luik dat voorzag in een algemene sterilisatieplicht van àlle katten geboren na 2014 is “on hold “ gezet, dat wil zeggen dat de Ministerraad de evaluatie wilde afwachten Ik herinner eraan dat deze maatregel genomen is vooraleer er sprake was van regionalisering van dierenwelzijn * Uitzondering voor kweek

7 Zwerfkatten (2) Ministeriële omzendbrief naar alle steden en gemeenten
Met een voorbeeld van actieplan Met oproep inwoners te sensibiliseren om hun kat te laten steriliseren Meer dan 200 gemeenten voeren momenteel reeds een actieplan uit ivm zwerfkatten. Maar er zijn meer dan 500 gemeenten in ons land Ter info : de Raad stelde dat de kat niet thuishoort in onze natuur, geen predatoren kent en het dus de bedoeling moet zijn om het aantal zwerfkatten op termijn tot nul te herleiden

8 Vroegsterilisatie - al vrij ingeburgerd in de VS en het VK , nog vrij nieuw in de EU - gebaseerd om een vierjaren durend onderzoek aan de faculteit - nu opgenomen in opleiding van dierenartsen - bijscholing - publikaties

9 Uitdagingen Controle op de maatregel
Sensibilisatie ( informatie aan alle spelers) Het effect : mentaliteitswijziging ? Regionalisering van dierenwelzijn Het is niet aan de praktijkdierenarts om hier politieagent te spelen en uw klanten te controleren. Die functie ligt bij de overheid. Dat is een uitdaging en ook de resultaten daarvan zullen meegenomen worden in de evaluatie Sensibilisatie is natuurlijk wel een taak die u op zich kan nemen, wij zullen dat ook doen en plannen daarvoor nog de verspreiding van informatie. Moeilijkheid is dat we in een overgangsfase zitten tussen federale en vlaamse niveau en daardoor tot 1 juli tussen twee stoelen zitten Stilzitten en nietsdoen was een optie maar die hebben we nog niet overwogen

10 Dank U Steriliseren = Beschermen


Download ppt "Eric Van Tilburgh Dienst Dierenwelzijn FOD Volksgezondheid"

Verwante presentaties


Ads door Google