De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College voor Cardiale Heelkunde Prof.dr.I.Rodrigus Dr.J.M.De Smet Dr.P.Kolh Dr.C.Van Kerrebroeck Dr.F.Van Praet Prof.dr.G.Van Nooten 11 december 2006 BACTS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College voor Cardiale Heelkunde Prof.dr.I.Rodrigus Dr.J.M.De Smet Dr.P.Kolh Dr.C.Van Kerrebroeck Dr.F.Van Praet Prof.dr.G.Van Nooten 11 december 2006 BACTS."— Transcript van de presentatie:

1 College voor Cardiale Heelkunde Prof.dr.I.Rodrigus Dr.J.M.De Smet Dr.P.Kolh Dr.C.Van Kerrebroeck Dr.F.Van Praet Prof.dr.G.Van Nooten 11 december 2006 BACTS -Belgian Association of Cardio-Thoracic Surgery BVCTH -Belgische Vereniging voor Cardio-thoracale Heelkunde SBCCT -Société Belge de Chirurgie Cardio-thoracique

2 Cardiochirurgie in België 100 tal cardiochirurgen 29 B3 centra BACTS (BVCTH – SBCCT) –Studie van aspecten van cardiothoracale pathofysiologie stimuleren –Toenadering van alle betrokken geneesheren bevorderen –Onderwijs en opleiding (regionaal, federaal, Europees) ter hand nemen –Symposia beleggen –Beroepsbelangen verdedigen en behartigen –Tussenkomen in al wat verband houdt met de sector van Cardiothoracale pathofysiologie –www.bacts.org www.bacts.org College Cardiale Heelkunde

3 Registratie Verplichte registratie van activiteit volgens KB’s zorgprogramma’s “cardiale pathologie” 15 juli 2004

4 Proces : algemeen Database Comite (DBC) –7 cardiochirurgen –Data-manager –Data-analyst Elk B3 centrum –arts verantwoordelijk voor registratie van activiteit voor elke ingreep ( uniek patiëntnummer, datum en uur, chirurg, CPT code ) –Electronisch doorgestuurd naar data-manager –DM anonimiseert gegevens ( unieke code per centrum, geheim voor leden van DBC, jaarlijkse wijziging ) Data kunnen op geen enkele wijze doorgegeven worden aan derden (BACTS Board, Overheid, Industrie)

5 CPT ® codes Current Procedural Terminology codes Gedetailleerde codering van procedures, niet van ingrepen USA Financiering –Voorbeeld: CABG met 2 mammaria’s en 3 veneuze grafts, endoscopisch gepreleveerd –Belgie: RIZIV code 229 585 N2250 –CPT codes: 33534-33519-33508 2003: 13 635 operaties = > 25 000 codes te verwerken Voordeel: complete en zeer gedetailleerde registratie Nadeel: moeilijk te verwerken

6 Proces : algemeen Codes worden “verwerkt” met behulp van statistici Limburgs Universitair Centrum Overzicht van “crude” data Data-manager maakt overzichten (totaal en per cenrum) Elk centrum krijgt Belgische cijfers, en cijfers van eigen centrum (benchmark) Jaarlijks rapport goedgekeurd door de BACTS Board en door het College Verspreiding

7 Jaarrapport 2003 en 2004

8 Cardiochirurgie in cijfers CABG alleen : 55 % (30 % OPCAB) Klep alleen : 16 % CABG + klep : 9 % “Andere” : 20 % –Congenitale, pericardpathologie, VSR, longembolen, IABP... KB 14/8/06 + OPCAB code 229611 N1890

9 Activiteit B3 centra in België 2003 Operaties per centrum, inclusief IABP plaatsen en verwijderen ! Mediaan: 373 Gemiddelde: 470

10 % leeftijdsverdeling CABG 2003

11 % OPCAB per centrum Mediaan: 12,38 % Gemiddelde: 26,77 % 1811

12 Aantal enkelvoudige klepoperaties (AK, MK, TK, PK) per centrum Mediaan: 51 Gemiddelde: 72,7 1415

13 Nog meer grafieken.... MV + CABG Mediaan: 12 Gemiddelde: 20 Leeftijdsverdeling AVR + CABG

14 Kwaliteitsindicatoren Mortaliteit Het opmaken van een “ranking” van centra op basis van mortaliteitsgegevens is zinloos en gevaarlijk Voorstelling onder vorm van “cumulative risk adjusted mortality” aan de hand van de EuroSCORE

15 EuroSCORE risico factoren Patiënt factoren –Leeftijd > 65 jaar –Vrouw –Chronische longlijden –Extracardiale arteriopathie –Neurologische dysfunctie –Redo operatie –Creatinine > 2.27 mg/dl –Actieve endocarditis –Critische preoperatieve status Cardiale Factoren –Instabiele angor –Verminderde LV functie –Slechte LV functie –Recent Myocard infarct –Pulmonale Hypertensie Operatieve Factoren –Urgentie –Andere dan geïsoleerde CABG –Heelkunde op de thoracale aorta –Postinfarct ventrikel septum ruptuur

16 EuroSCORE Additieve EuroSCORE: –Laag risico: < 2 (= mortaliteit <1%) –Gemiddeld risico: 3-5 (= mortaliteit <5%) –Hoog risico: > 5 (= mortaliteit >5%) Logistische EuroSCORE –Mortaliteitsrisico in percentage Voorbeeld –Man, 57j, recent infarct : CABG Additieve ES: 2, Logistische ES: 1,51 % –Vrouw, 82 j, recent infarct,VSR, creat 3 mg/dl, IABP Additieve ES: 18, Logistische ES: 75,49 %

17 Cumulative Risk Adjusted Mortality 27

18 Cumulative Risk Adjusted Mortality AVR < 75 years N = 136 Log Euroscore = 5.25 (1.51-43.47) Predicted Mortality = 7.1 pts Observed Mortality = 0 AVR >75 years N = 56 Log Euroscore = 13.30 (3.87-83.8) Predicted Mortality = 7.5 pts Observed Mortality = 6

19 CRAM plot Radboud

20 CRAM plots B3 centra ? Survey on the practice of Cardiac Surgery in Belgium –Deelname: 24/29 http://www.bacts.org/doc/10440 –4/24 centra: alleen minimale gegevens –11/24 centra berekenen EuroSCORE –12/24 centra sturen vrijwillig EuroSCORE gegevens in naar DBC –14/24 centra houden regelmatig een Morbiditeit & Mortaliteit meeting

21 Revisie voor bloeding Mediaan: 2,96 % Gemiddelde: 2,96 % Foutieve rapportering !

22 Survey 2006 : VAD gebruik 2002-2005 Postcardiotomie falen (PCCS): “goedkope devices” –122 VAD’s PCCS: 92 Shock: 25 Myocarditis: 5 Bridge to transplant (BTT): “implanteerbare devices” 20 / jaar, Eurotransplant wachtlijst,Transplantatiecentrum 97 VAD’s in 87 patiënten,waarvan 43 getransplanteerd en 38 overlevers (43 %) In 2005: 33 VAD’s als BTT ! 30 VAD’s gebruikt voor niet terugbetaalde indicatie

23 BACTS-DBC-College-Overheid


Download ppt "College voor Cardiale Heelkunde Prof.dr.I.Rodrigus Dr.J.M.De Smet Dr.P.Kolh Dr.C.Van Kerrebroeck Dr.F.Van Praet Prof.dr.G.Van Nooten 11 december 2006 BACTS."

Verwante presentaties


Ads door Google