De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College voor Cardiale Heelkunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "College voor Cardiale Heelkunde"— Transcript van de presentatie:

1 College voor Cardiale Heelkunde
BACTS-Belgian Association of Cardio-Thoracic Surgery BVCTH-Belgische Vereniging voor Cardio-thoracale Heelkunde SBCCT-Société Belge de Chirurgie Cardio-thoracique College voor Cardiale Heelkunde Prof.dr.I.Rodrigus Dr.J.M.De Smet Dr.P.Kolh Dr.C.Van Kerrebroeck Dr.F.Van Praet Prof.dr.G.Van Nooten 11 december 2006

2 Cardiochirurgie in België
100 tal cardiochirurgen 29 B3 centra BACTS (BVCTH – SBCCT) Studie van aspecten van cardiothoracale pathofysiologie stimuleren Toenadering van alle betrokken geneesheren bevorderen Onderwijs en opleiding (regionaal, federaal, Europees) ter hand nemen Symposia beleggen Beroepsbelangen verdedigen en behartigen Tussenkomen in al wat verband houdt met de sector van Cardiothoracale pathofysiologie College Cardiale Heelkunde

3 Registratie Verplichte registratie van activiteit volgens KB’s zorgprogramma’s “cardiale pathologie” 15 juli 2004

4 Proces : algemeen Database Comite (DBC) Elk B3 centrum
7 cardiochirurgen Data-manager Data-analyst Elk B3 centrum arts verantwoordelijk voor registratie van activiteit voor elke ingreep (uniek patiëntnummer, datum en uur, chirurg, CPT code) Electronisch doorgestuurd naar data-manager DM anonimiseert gegevens (unieke code per centrum, geheim voor leden van DBC, jaarlijkse wijziging) Data kunnen op geen enkele wijze doorgegeven worden aan derden (BACTS Board, Overheid, Industrie)

5 CPT® codes Current Procedural Terminology codes
Gedetailleerde codering van procedures, niet van ingrepen USA Financiering Voorbeeld: CABG met 2 mammaria’s en 3 veneuze grafts, endoscopisch gepreleveerd Belgie: RIZIV code N2250 CPT codes: 2003: operaties = > codes te verwerken Voordeel: complete en zeer gedetailleerde registratie Nadeel: moeilijk te verwerken

6 Proces : algemeen Codes worden “verwerkt” met behulp van statistici Limburgs Universitair Centrum Overzicht van “crude” data Data-manager maakt overzichten (totaal en per cenrum) Elk centrum krijgt Belgische cijfers, en cijfers van eigen centrum (benchmark) Jaarlijks rapport goedgekeurd door de BACTS Board en door het College Verspreiding

7 Jaarrapport 2003 en 2004

8 Cardiochirurgie in cijfers
CABG alleen : 55 % (30 % OPCAB) Klep alleen : 16 % CABG + klep : 9 % “Andere” : 20 % Congenitale, pericardpathologie, VSR, longembolen, IABP... KB 14/8/06 + OPCAB code N1890

9 Activiteit B3 centra in België 2003
Operaties per centrum, inclusief IABP plaatsen en verwijderen ! Mediaan: 373 Gemiddelde: 470

10 % leeftijdsverdeling CABG 2003

11 % OPCAB per centrum Mediaan: 12,38 % Gemiddelde: 26,77 % 18 11

12 Aantal enkelvoudige klepoperaties (AK, MK, TK, PK) per centrum
Mediaan: 51 Gemiddelde: 72,7 14 15

13 Nog meer grafieken.... Leeftijdsverdeling AVR + CABG MV + CABG
Mediaan: 12 Gemiddelde: 20

14 Kwaliteitsindicatoren
Mortaliteit Het opmaken van een “ranking” van centra op basis van mortaliteitsgegevens is zinloos en gevaarlijk Voorstelling onder vorm van “cumulative risk adjusted mortality” aan de hand van de EuroSCORE De ideale patiënt ???

15 EuroSCORE risico factoren
Patiënt factoren Leeftijd > 65 jaar Vrouw Chronische longlijden Extracardiale arteriopathie Neurologische dysfunctie Redo operatie Creatinine > 2.27 mg/dl Actieve endocarditis Critische preoperatieve status Cardiale Factoren Instabiele angor Verminderde LV functie Slechte LV functie Recent Myocard infarct Pulmonale Hypertensie Operatieve Factoren Urgentie Andere dan geïsoleerde CABG Heelkunde op de thoracale aorta Postinfarct ventrikel septum ruptuur

16 EuroSCORE Additieve EuroSCORE: Logistische EuroSCORE Voorbeeld
Laag risico: < 2 (= mortaliteit <1%) Gemiddeld risico: 3-5 (= mortaliteit <5%) Hoog risico: > 5 (= mortaliteit >5%) Logistische EuroSCORE Mortaliteitsrisico in percentage Voorbeeld Man, 57j, recent infarct : CABG Additieve ES: 2, Logistische ES: 1,51 % Vrouw, 82 j, recent infarct,VSR, creat 3 mg/dl, IABP Additieve ES: 18, Logistische ES: 75,49 %

17 Cumulative Risk Adjusted Mortality
27

18 Cumulative Risk Adjusted Mortality
AVR < 75 years N = 136 Log Euroscore = 5.25 ( ) Predicted Mortality = 7.1 pts Observed Mortality = 0 AVR >75 years N = 56 Log Euroscore = ( ) Predicted Mortality = 7.5 pts Observed Mortality = 6

19 CRAM plot Radboud

20 CRAM plots B3 centra ? Survey on the practice of Cardiac Surgery in Belgium Deelname: 24/29 4/24 centra: alleen minimale gegevens 11/24 centra berekenen EuroSCORE 12/24 centra sturen vrijwillig EuroSCORE gegevens in naar DBC 14/24 centra houden regelmatig een Morbiditeit & Mortaliteit meeting

21 Foutieve rapportering !
Revisie voor bloeding Mediaan: 2,96 % Gemiddelde: 2,96 % Foutieve rapportering !

22 Survey 2006 : VAD gebruik Postcardiotomie falen (PCCS): “goedkope devices” 122 VAD’s PCCS: 92 Shock: 25 Myocarditis: 5 Bridge to transplant (BTT): “implanteerbare devices” 20 / jaar, Eurotransplant wachtlijst,Transplantatiecentrum 97 VAD’s in 87 patiënten,waarvan 43 getransplanteerd en 38 overlevers (43 %) In 2005: 33 VAD’s als BTT ! 30 VAD’s gebruikt voor niet terugbetaalde indicatie

23 BACTS-DBC-College-Overheid


Download ppt "College voor Cardiale Heelkunde"

Verwante presentaties


Ads door Google