De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Antibioticumprofylaxe in de heelkunde: Ervaringen in het Jessa Ziekenhuis vzw Reinoud Cartuyvels 16 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Antibioticumprofylaxe in de heelkunde: Ervaringen in het Jessa Ziekenhuis vzw Reinoud Cartuyvels 16 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Antibioticumprofylaxe in de heelkunde: Ervaringen in het Jessa Ziekenhuis vzw Reinoud Cartuyvels 16 januari 2014

2 1.Inleiding 2.Projecten ‒ Richtlijnen ‒ Logistiek ‒ Campagne ‒ Opvolging 3.Accreditatie 4.Besluit 2 Inhoud

3 1.Inleiding 2.Projecten 3.Accreditatie 4.Besluit 3 Inhoud

4 Jessa Ziekenhuis vzw www.jessazh.be Fusieziekenhuis, 3 campussen ‒ Virga Jesseziekenhuis ‒ Salvator Ziekenhuis ‒ Sint-Ursula Ziekenhuis Fusie 2010, herorganisatieproces “ongoing” 4

5 Jessa Ziekenhuis vzw www.jessazh.be 988 bedden + 211 bedden daghospitalisatie 2012: 37 695 opnames 66 512 dagopnames 43 480 spoedopnames 211 693 raadplegingen 2134 bevallingen 37 079 ingrepen 3062 personeelsleden – 2325 FTE 293 stafleden, 72 toegelaten artsen, 50 ASO’s 5

6 Jessa Ziekenhuis vzw www.jessazh.be 988 bedden + 211 bedden daghospitalisatie 2012: 37 695 opnames 66 512 dag-opnames 43 480 spoedopnames 211 693 raadplegingen 2134 bevallingen 37 079 ingrepen 3062 personeelsleden – 2325 FTE 293 stafleden, 72 toegelaten artsen, 50 ASO’s 6

7 Jessa - ICT EPD: klassieke afdelingen spoed, OK, ICU VJ OK, ICU SA E medicatie-voorschrift: VJ SA Jessa 7 C2M (Cegeka)  “?” MetaVision (iMDsoft) Eigen systeem  MetaVision C2P (Cegeka) MCB (Partezis)  Medicatiebeheer (INFOHOS)  “?”

8 Antibiotherapiebeleidsgroep - ABTBG Opgericht in 1999 Leden uit diverse disciplines ‒ Microbiology (3) ‒ Infectious Diseases (3) ‒ Pharmacy (4) (pharmacy director, clinical pharmacist) ‒ Emergency Medicine (1) ‒ Intensive Care Unit (2) ‒ Internal Medicine other (3) (nephrology, geriatrics, haematology) ‒ Surgery (1) ‒ Paediatrics (1) ‒ ID Nurse (1) ‒ Medical director (1) Meesten volgden IU Antibiotic Management Course 6-8 meetings per jaar 8

9 9 Antibioticumprofylaxe: historie <2006: terugbetaling AB-profylaxe obv. ingreep sinds 2006 deel van medicatieforfait  toenemende financiële druk Diverse initiatieven rond AB-profylaxe in heelkunde ‒ ABTBG bv. richtlijnen ‒ Ziekenhuishygiëne bv. registraties PWI ‒ zorgcluster OK & kritische diensten bv. procedures  Oprichting Ad Hoc Werkgroep 2008 ‒ vertegenwoordigers OK, heelkunde, anaesthesie, ZHH, ABTBG ‒ Doel = coördinatie verschillende initiatieven

10 1.Inleiding 2.Projecten 3.Accreditatie 4.Besluit 10 Inhoud

11 Overzicht projecten Richtlijnen Logistiek Campagne Opvolging: éénmalige projecten ‒ Real-time registraties (campus SA, VJ) ‒ Registratie in kader van Ziekenhuisnetwerk Leuven ‒ Registratie PWI (bv. abdominale heelkunde) Opvolging op continue basis Navigator Metavision 11

12 Richtlijnen Voorbereiding door ABTBG Op basis van ‒ Nationale richtlijnen bv. Sanford, HGR, … ‒ Internationale richtlijnen bv. IDSA, SWAB, SIGN, … Bespreking desbetreffende specialisme Goedkeuring Publicatie op Zorgnet Geen gedrukte versie Communicatie bv. krans, stafvergaderingen, … 12

13

14

15 15

16 Logistiek Goede logistiek = Noodzaak! ‒ Strikte taakverdeling ‒ Voorraadbeheer ‒ Procedures OK ‒ Time-out procedure 16

17 17 Logistiek - taakverdeling Strikte afspraken over verantwoordelijkheid Voorschrift  Chirurg Toediening  Anesthesist ‒ IC Gyssens. Preventing Postoperative Infections. Drugs 1999, 57(2):175-185 ‒ Van Kasteren MEE et al. Antibiotic Profylaxis and the Risk of Surgical Site Infections following Total Hip Arthroplasty: Timely Administration is the Most Improtant Factor.Clinical Infectious Diseases 2007, 44:921-927. ‒ IC Gyssens, et al. Optimizing the Timing of Antimicrobial Prophylaxis in Surgery an Intervention Study. The Brtiish Society for Antimicrobial Chemotherapy 1996, 38:301-308. ‒ IC Gyssens et al. The anaesthesist as determinant Factor of Quality of Surgical Antimicrobial Prophylaxis in a University Hospital. Pharmacy World & Science 1997, 19(2). ‒ ecdc, Technical Report, Systematic review and evidence based guidance on perioperative antibiotic prophylaxis. www.ecdc.europe.eu.

18 Logistiek - taakverdeling Chirurg verantwoordelijk voor voorschrift bezorgt lijst geplande ingrepen aan OK per ingreep: profylaxis ja/neen, keuze AB maakt voorschrift via C2P ‒ vooraf gedefinieerde profielen bv. cefazoline met tijdstippen van evt. vervolgtoedieningen (8u, 16u) Anaesthesist Verantwoordelijk voor toediening antibioticum 18

19 Logistiek - Voorraadbeheer Bereiding AB-oplossingen in apotheek Stock klaargemaakte AB-oplossingen in koelkast OK Recente overschakeling naar “gekoppeld systeem” Profylaxe voor & tijdens ingreep uit voorraad OK Profylaxe na ingreep van apotheek naar afdeling Registratie toediening in OK via Metavision  creëert naschrift, chirurg ondertekent Op afdeling via C2P  apotheek houdt voorraad OK op peil & factureert 19

20 Logistiek - Problemen Gebrek aan plaats pre-operatieve ruimte SA > VJ Gebrek aan tijd bij kleine ingrepen vb. stomatologie, ORL  afwijkende procedure – toediening op dienst Afwijkende werkwijze bepaalde artsen – geen consensus Facturatie afhankelijk van registratie 20

21 Time-out Procedure 21 Antibioticumprofylaxe onderdeel van Time-Out procedure

22 Richtlijnen - campagne Brochure Posters in OK Reeks bijscholingen Cartoons niet weerhouden 22

23 Richtlijnen - campagne 23 Brochure voor elke chirurg & anaesthesist

24 Richtlijnen - campagne 24 Poster in elke operatiezaal ‒ basisprincipes ‒ afwasbaar!

25 Richtlijnen - campagne 25

26 Waar willen we naar toe? Chirurg stuurt E lijst met geplande ingrepen naar OK Automatische selectie profiel profylaxe zo nodig Mogelijkheid tot gemotiveerde afwijking Koppeling aan allergievlag in EPD Automatische aanmaak E voorschrift, te “confirmeren” Apotheek bezorgt AB (gekoppelde systeem) aan OK of afdeling Facturatie op basis van registratie toediening in EPD 26

27 Opvolging Antibioticumprofylaxe Opvolging éénmalige projecten ‒ Real-time registraties (campus SA, VJ) ‒ Registraties in kader van Ziekenhuisnetwerk Leuven ‒ Registratie PWI abdominale heelkunde Opvolging continu ‒ Navigator ‒ Metavision 27

28 Opvolging: eenmalige projecten ‒ Directe observaties door arts of verpleegkundige Project 1: campus SA ‒ 70 ingrepen - observaties door microbioloog & vplk ‒ geen problemen mbt. productkeuze ‒ timing soms suboptimaal 28

29 Opvolging: eenmalige projecten? Project 2: Campus VJ directe observaties in OK door ID-verpleegkundige meerdere dagen: 8 (!!) observaties ;-( (3 abdominale heelkunde, 3 neurochirugie, 2 orthopedie) ‒ 1x geen profylaxe, ondanks indicatie ‒ 1x profylaxe, maar geen registratie Metavision ‒ 1x bloedleegte niet geregistreerd in Metavision ‒  t tussen insnijden & registratie: 2 min (0-7 min) ‒  t tussen start AB profylaxe & registratie: 7 min (0-17 min) 29

30 Opvolging: eenmalige projecten? Project 2: Campus VJ directe observaties in OK door ID-verpleegkundige meerdere dagen: 8 (!!) observaties ;-( (3 abdominale heelkunde, 3 neurochirugie, 2 orthopedie) ‒ 1x geen profylaxe, ondanks indicatie ‒ 1x profylaxe, maar geen registratie Metavision ‒ 1x bloedleegte niet geregistreerd in Metavision ‒  t tussen insnijden & registratie: 2 min (0-7 min) ‒  t tussen start AB profylaxe & registratie: 7 min (0-17 min) 30

31 Opvolging: directe observatie + Real-time observatie Accurate info over profylaxe over proces bv. registratie Metavision! 31 - Kleine reeksen Tijdrovend! Bias bv. impact aanwezigheid onderzoeker bv. beperkte steekproef artsen, ingrepen, …

32 Opvolging: eenmalige projecten Registratie klinische indicatoren VZN KU Leuven 19 netwerkziekenhuizen Deelname 2011 & 2012 Initiatief medische directie Retrospectieve analyse patiëntendossiers + facturatiegegevens apo Uitgevoerd door medisch directeur, stafmedewerker & klinisch apotheker 32

33 Opvolging: eenmalige projecten Indicator: Starten profylactische AB heup- en knieprothese ‒ correcte product volgens lijst ‒ 1 dosis preoperatief ‒ correcte timing (< 60’ voor incisie) Indicator: Stoppen profylactische AB heup- en knieprothese < 24 u na einde chirurgie ‒ 2 dosissen postoperatief ‒ stop na 2 dosissen 33

34 Opvolging: eenmalige projecten 34 %2011 correcte start89,10 correcte stop40

35 Opvolging: eenmalige projecten Extra criterium tov andere ziekenhuizen in 2011: correcte timing toediening dosissen post-op!! Niet meer toegepast in 2012. 35

36 Opvolging: eenmalige projecten 36 %2011 correcte start89,1093,50 correcte stop40100

37 Opvolging: Dossieranalyse + Te plannen 37 - Afhankelijk van kwaliteit dossiers! Arbeidsintensief Kleine aantallen

38 Opvolging: eenmalige projecten -Opvolging Post-Operatieve Wondinfecties (POWI) = resultaatsindicator -dienst abdominale heelkunde -dec 2010 – maart 2011 -112 patiënten -POWI volgens criteria -3/112 POWI  nakijken AB-profylaxe: OK 38

39 Opvolging Antibioticumprofylaxe Opvolging éénmalige projecten ‒ Real-time registraties (campus SA, VJ) ‒ Ziekenhuisnetwerk Leuven ‒ PWI abdominale heelkunde Opvolging continu ‒ Navigator ‒ Metavision 39

40 Opvolging KI: Navigator product van Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, KU Leuven 40

41 Opvolgen KI: Navigator Sinds 2010: Initiatief Medische directie! 14.3.6. Aantal patiënten met een heelkundige ingreep t.h.v. het colon dat profylactisch antibiotica krijgt. 14.3.8. Aantal patiënten dat een heuparthroplastie krijgt dat profylactisch antibiotica krijgt 14.3.12. Aantal patiënten met een CABG-operatie met uitsluitend thoraxincisie dat profylactisch antibiotica krijgt Sinds 2013: 14.3.3. Aantal patiënten met een keizersnede dat profylactisch antibiotica krijgt 14.3.4. Aantal patiënten met een appendectomie dat profylactisch antibiotica krijgt 41

42 Opvolging KI: Navigator ‒ gegevens per kwartaal verzameld vanuit Metavision ‒ rapporten met historische opvolging ‒ vergelijking met overige ziekenhuizen ‒ actieve opvolging door de ABTBG 42

43 Opvolging KI: Navigator Problemen ‒ geen andere ziekenhuizen voor geselecteerde KI!! ‒ “ruwe registratie” (+ of -, geen timing, dosis, duur) ‒ verhuis GE heelkunde & orthopedie campus SA, voorlopig zonder Metavision)  extra indicatoren 43

44 Opvolging KI: Navigator Juistheid registratie Metavision?  controle obv. facturatiegegevens apotheek bv. lopende AB-therapie, registratie in OK vergeten 44

45 Opvolgen KI: Metavision Query Query op gegevens uit MetaVision (EPD OK, spoed, IZ)  Resultaten in Excel-tabellen  Gerichte query op basis van bv. specialisme bv. ingreep bv. product … 45

46 Opvolgen KI: Metavision Query Orthopedie, neuro-HK, cardio-thoracale HK, abdominale HK Patiënt (patiëntnummer, geboortedatum, …) Chirurg – anaesthesist Ingreep (datum, gepland, uitgevoerd, start, duur, …) Antibiotica Product Dosis Tijdstip Aantal  t (incisie-medicatie), … 46

47 Opvolgen KI: Metavision Query 47

48 Opvolgen KI: Metavision Query 48

49 Opvolgen KI: Metavision Query 49

50 Opvolgen KI: Metavision Query 50 Voorbeeld 1: Timing

51 Opvolgen KI: Metavision Query 51 Ogenschijnlijk “dramatische” resultaten!!  Analyse!! Voorbeeld 2: Abdominale heelkunde

52 Opvolgen KI: Metavision Query 52

53 Opvolgen KI: Metavision Query Verklaringen: -productkeuze: Therapie versus profylaxe -Timing: Afhankelijk van registratie in MetaVision -Gebrek aan consensus onder specialisten -Logistieke problemen bij abdominale ingrepen door werken op 2 campussen -Dosis metronidazole: 1,5 g ipv. 0,5 g -Toediening cefazoline in 100 mL infuus 53

54 Opvolgen KI: Metavision Query Acties: 1.Aanpassing en verduidelijking richtlijn AB-profylaxe Abdominale Heelkunde vb. zwangeren, allergie, dosis kinderen, … 2.Toelichting op stafvergadering - consensus 3.Aanpassen dosis metronidazole naar 0,5 g 4.Toediening cefazoline in 50 mL infuus 5.Verhuis volledige dienst abdominale heelkunde naar campus SA (probleem verplaatsing blijft voor spoed) 54

55 Opvolgen KI: Metavision Query Voorbeeld 3: Orthopedie profylaxe bij ingrepen met protheses of implantaten oktober - november 2012 controle data met facturatiegegevens apotheek Vb. Oktober 2012: 89/128 (69%) profylaxe 82% timing correct 3 x onder behandeling, 3 x correcte prophylaxe, 1 x foute prophylaxe (clindamycine bij MRSA- patiënt) 55

56 Opvolgen KI: Metavision Query Voorbeeld 3: Orthopedie 56

57 Opvolgen KI: Metavision Query Voorbeeld 3: Orthopedie 57

58 Projecten - ecdc ecdc publicatie 06-2013 Technical Report Guidance on perioperative antibiotic prophylaxis (PAP) www.ecdc.europa.eu www.ecdc.europa.eu 58

59 Projecten - ecdc 5 sleutelfactoren ter verbetering van compliantie bij gezondheidswerkers voor toediening, timing, dosis, duur van PAP ter preventie van POWI 59

60 Projecten - ecdc 1.Multidisciplinair team voor ontwikkelen, implementatie & update PAP-protocol, geven van feedback 2.Verantwoordelijkheid voor toediening bij anaesthesist 3.Toediening van PAP < 60 minuten voor incisie 4.Dosis & duur van PAP: toedienen van 1 enkele dosis 5.Duur & stop van PAP: Stop aan eind van ingreep  Definitie van kwaliteitsindicatoren (KI) per factor 60

61 Projecten - ecdc 61

62 1.Inleiding 2.Projecten 3.Accreditatie en AB-profylaxe 4.Besluit 62 Inhoud

63 Accreditering NIAZ Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Accreditering Ziekenhuis sinds 2008 normenkader zeer algemeen & ruim normen toepasbaar op alle afdelingen en deelgebieden systeem van zelf-evaluatie (self-assesment): contactpersoon verzamelt informatie van instelling en communiceert naar NIAZ “Norm 431.12, eis 3-4: De instelling beschikt over een regeling voor het voorschrijven en toedienen van antibiotica.” 63

64 Accreditering NIAZ 13 mei 2013: samenwerking NIAZ & Accreditation International Canada volgende audit (eind 2015-2016) volgens “NIAZ 3.0 Qmentum International (QI) norm”: meer naar afdelingsspecifieke normen en een zorg- gestuurde benadering. “eigenaars of “voorzitters van kwaliteitsdiensten” van afdeling zelf (ipv. 1 contactpersoon) 3 niveaus van accreditering: goud, platina of diamant met toenemend aantal eisen 64

65 Accreditering NIAZ NIAZ 3.0 QI norm: weinig over antibioticumbeleid QI Infection Prevention and Control: niet QI Medication Management: niet QI Surgical Care Service: Specifieke eis 7.6, platina niveau, “Gekwalificeerde teamleden dienen profylactisch antibiotica toe om POWI te voorkomen”. 65

66 Accreditering NIAZ 66

67 1.Noodzaak duidelijke richtlijnen & consensus 2.Noodzaak performante logistiek 3.Opvolging kwaliteitsindicatoren: ‒ éénmalig & continue opvolging ‒ KI: indicatie, product, dosis, timing, stop ‒ Proces-, structuur en resultaatsindicatoren ‒ ICT (mogelijkheden vs. beperkingen) ‒ Intra-hospitaal vs. inter-hospitaal data 4.Never ending story 67 Besluit

68 Dank voor uw aandacht! 68


Download ppt "Antibioticumprofylaxe in de heelkunde: Ervaringen in het Jessa Ziekenhuis vzw Reinoud Cartuyvels 16 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google