De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UREG Doelstellingen, Methodologie en Planning

Verwante presentaties


Presentatie over: "UREG Doelstellingen, Methodologie en Planning"— Transcript van de presentatie:

1 UREG Doelstellingen, Methodologie en Planning
Dienst Datamanagement DG Gezondheidszorg FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

2 1. Doelstellingen 1 Early Warning systeem
Het opzetten en opvolgen van een Early Warning systeem Meer bepaald wensen we zo snel mogelijk op te volgen: Het totaal aantal aanwezigheden binnen de spoeddiensten Het aantal aanwezigheden per ziektegroep Wat is er zeker nodig om deze doelstellingen te kunnen realiseren: Een 24/7 online activiteit (en verantwoordelijkheid) Gegevens per contact met een spoeddienst Een in – en uit datum en tijdstip per contact Een éénduidige bepaling en een zo correct en compleet mogelijke invulling van de ziektegroepen

3 1. Doelstellingen 2 Indicatoren Het opstellen van indicatoren (tellers/noemers) om de spoedgevallendiensten toe te laten zichzelf met de overige diensten en het totaal te kunnen vergelijken. Daar waar het Early Warning systeem het aantal aanwezigheden zal opvolgen, kunnen statistieken hier worden gebaseerd op de ontslagen. Extra informatie die mee wordt opgevraagd bij de datastroom van UREG (en die kunnen bijdragen tot de opstelling van indicatoren) zijn o.a. het geslacht, het geboortejaar, de verzekeringsstatus van de patiënt, …

4 UREG = spoedMZG + 3 indicatoren extra ONLINE
KORT: UREG = spoedMZG + 3 indicatoren extra ONLINE

5 2. Methodologie en planning
Online doorzenden van bestaande registratie spoed voor MZG Deadline: test tot 1/1/2015 (aanpassing ICT ziekenhuis) Online doorzenden van bijkomende parameters: Aanmeldklacht (ICD 9 – 1O - SNOMED) Omstandigheden (vaste lijst) Oriëntatie / diagnose (ICD 9 –10 - SNOMED) Deadline: 1/1/2016 (aanpassing ICT spoedgevallendienst) Online doorzenden van andere parameters (ifv. Internationale eisen) Deadline: afh. Europa

6 3. UREG versus MZG Online vs. In bulk per 6 maand
Niet-gevalideerd vs. gevalideerd Geen vs. Wel financiële consequenties van registratie Bijkomende klinische indicatoren voor ambulante EARLY WARNING SYSTEM vs POST HOC EVALUATION

7 4. Monitoring Overheid: cfr. Early warning
Terugkoppeling via Gezondheidsinspecteurs Ziekenhuis: cfr. Eigen gebruik - Evolutie ziekenhuis, regio, land… Terugkoppeling via webapplicatie Bvb: aantal inschrijvingen op de spoedgevallendienst

8 5. De medische variabelen
1. Soort van opvolging Code Omschrijving A Uitschrijving met aanbevolen opvolging B Uitschrijving zonder aanbevolen opvolging C Hospitalisatie De waarde “Uitschrijving met aanbevolen opvolging” stemt overeen met medische opvolging van de patiënt door een geneesheer eens deze de spoedgevallen heeft verlaten.

9 5. De medische variabelen
2. Specifieke omstandigheden Vaste lijst: zie richtlijnen. Bvb: Val, brand en/of explosie, ramp, zwangerschap,… Sommige waarden vragen ook een precisering: bvb, met de waarde A « verkeersongeval of ongeval met een vervoermiddel » dient u de rol in het incident te specificeren (bv. Voetganger) en gebruikt vervoersmiddel (bv. Auto): ook uit een vaste lijst. De belangrijkste oorzaak aan te duiden!!

10 5. De medische variabelen
3. Aanmeldklacht/symptoom We vragen u om in dit veld de reden van aanmelding op de spoedgevallendienst aan te duiden: bv. hoofdpijn, buikpijn, braken, … Meerdere antwoorden mogelijk. De FOD Volksgezondheid heeft ervoor gekozen om de verzending van zowel een ICD-9, een ICD-10 als een SNOMED-code toe te staan => het door u gebruikte systeem => geen tweede codering => verzwaart de werklast niet Enkel de code doorsturen

11 5. De medische variabelen
4. Triage Code Omschrijving 1 Manchester Triage Scale 2 Australian Triage Scale 3 Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale 4 Emergency Severity Index 5 Andere De 4 meeste gebruikte triagesystemen. Als u een ander gebruikt, geef de waarde ‘5. Andere’ in. Code Omschrijving 1 Zeer hoog risico 2 Hoog risico 3 Minder risico 4 Niet risico 5 Niet urgentie

12 5. De medische variabelen
5. Voorlopige diagnose In dit veld dient u de (voorlopige) diagnose door te geven op het ogenblik dat de patiënt de spoedgevallendienst verlaat. Meerdere antwoorden mogelijk De FOD Volksgezondheid heeft ervoor gekozen om de verzending van zowel een ICD-9, een ICD-10 als een SNOMED-code toe te staan => het door u gebruikte systeem => geen tweede codering => verzwaart de werklast niet Enkel de code doorsturen

13 5. De medische variabelen
6. Therapeutische aktes Vaste lijst: zie richtlijnen. Bvb: Monitoring vitale parameters, infuus en/of medicatie, reanimatie, bevalling,… Dit veld herneemt de verschillende medische handelingen die uitgevoerd werden tijdens het verblijf van de patiënt op de spoedgevallendienst. Meerdere antwoorden mogelijk, maximum 10.

14 6. UREG-contactpersoon Initiatief aangekondigd in rondzendbrief van 24 maart 2014 Sinds april 2014 zendt de dienst Datamanagement praktische informatie + kopie rondzendbrief over UREG via naar de UREG-contactpersoon van elk ziekenhuis (SPOC: Single Point of Contact) → Info doorgeven aan alle UREG-medewerkers Praktische informatie, zoals: - Tijdelijke onderbrekingen - Informatie over de richtlijnen - Updates

15 6. UREG-contactpersoon 15 De rondzendbrieven worden nog steeds per mail opgestuurd naar de Algemeen Directeur, de Medische Directeur, de verantwoordelijke van de spoedgevallendienst Alle communicatie aan UREG-contactpersoon op website: -> - Gezondheidszorg - Zorginstellingen – Registratiesystemen – UREG (Urgentie registratie) Communicatie 2014 15

16 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "UREG Doelstellingen, Methodologie en Planning"

Verwante presentaties


Ads door Google