De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 UREG Doelstellingen, Methodologie en Planning Dienst Datamanagement DG Gezondheidszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 UREG Doelstellingen, Methodologie en Planning Dienst Datamanagement DG Gezondheidszorg."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 UREG Doelstellingen, Methodologie en Planning Dienst Datamanagement DG Gezondheidszorg FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 1. Doelstellingen 1Early Warning systeem Het opzetten en opvolgen van een Early Warning systeem Meer bepaald wensen we zo snel mogelijk op te volgen: Het totaal aantal aanwezigheden binnen de spoeddiensten Het aantal aanwezigheden per ziektegroep Wat is er zeker nodig om deze doelstellingen te kunnen realiseren: Een 24/7 online activiteit (en verantwoordelijkheid) Gegevens per contact met een spoeddienst Een in – en uit datum en tijdstip per contact Een éénduidige bepaling en een zo correct en compleet mogelijke invulling van de ziektegroepen …

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1. Doelstellingen 2Indicatoren Het opstellen van indicatoren (tellers/noemers) om de spoedgevallendiensten toe te laten zichzelf met de overige diensten en het totaal te kunnen vergelijken. Daar waar het Early Warning systeem het aantal aanwezigheden zal opvolgen, kunnen statistieken hier worden gebaseerd op de ontslagen. Extra informatie die mee wordt opgevraagd bij de datastroom van UREG (en die kunnen bijdragen tot de opstelling van indicatoren) zijn o.a. het geslacht, het geboortejaar, de verzekeringsstatus van de patiënt, … 3

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KORT: UREG = spoedMZG + 3 indicatoren extra ONLINE 4

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2. Methodologie en planning Online doorzenden van bestaande registratie spoed voor MZG Deadline: test tot 1/1/2015 (aanpassing ICT ziekenhuis) Online doorzenden van bijkomende parameters: -Aanmeldklacht (ICD 9 – 1O - SNOMED) -Omstandigheden (vaste lijst) -Oriëntatie / diagnose (ICD 9 –10 - SNOMED) Deadline: 1/1/2016 (aanpassing ICT spoedgevallendienst) Online doorzenden van andere parameters (ifv. Internationale eisen) Deadline: afh. Europa 5

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3. UREG versus MZG - Online vs. In bulk per 6 maand - Niet-gevalideerd vs. gevalideerd - Geen vs. Wel financiële consequenties van registratie - Bijkomende klinische indicatoren voor ambulante - EARLY WARNING SYSTEM vs POST HOC EVALUATION 6

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4. Monitoring -Overheid: cfr. Early warning Terugkoppeling via Gezondheidsinspecteurs -Ziekenhuis: cfr. Eigen gebruik - Evolutie ziekenhuis, regio, land… Terugkoppeling via webapplicatie 7 Bvb: aantal inschrijvingen op de spoedgevallendienst

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5. De medische variabelen CodeOmschrijving A Uitschrijving met aanbevolen opvolging B Uitschrijving zonder aanbevolen opvolging C Hospitalisatie 8 1. Soort van opvolging De waarde “Uitschrijving met aanbevolen opvolging” stemt overeen met medische opvolging van de patiënt door een geneesheer eens deze de spoedgevallen heeft verlaten.

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5. De medische variabelen 2. Specifieke omstandigheden 9 Vaste lijst: zie richtlijnen. Bvb: Val, brand en/of explosie, ramp, zwangerschap,… Sommige waarden vragen ook een precisering: bvb, met de waarde A « verkeersongeval of ongeval met een vervoermiddel » dient u de rol in het incident te specificeren (bv. Voetganger) en gebruikt vervoersmiddel (bv. Auto): ook uit een vaste lijst. De belangrijkste oorzaak aan te duiden!!

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5. De medische variabelen 3. Aanmeldklacht/symptoom 10 We vragen u om in dit veld de reden van aanmelding op de spoedgevallendienst aan te duiden: bv. hoofdpijn, buikpijn, braken, … Meerdere antwoorden mogelijk. De FOD Volksgezondheid heeft ervoor gekozen om de verzending van zowel een ICD-9, een ICD-10 als een SNOMED-code toe te staan => het door u gebruikte systeem => geen tweede codering => verzwaart de werklast niet Enkel de code doorsturen

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5. De medische variabelen 4. Triage 11 CodeOmschrijving 1Manchester Triage Scale 2Australian Triage Scale 3Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale 4Emergency Severity Index 5Andere CodeOmschrijving 1Zeer hoog risico 2Hoog risico 3Minder risico 4Niet risico 5Niet urgentie De 4 meeste gebruikte triagesystemen. Als u een ander gebruikt, geef de waarde ‘5. Andere’ in.

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5. De medische variabelen 5. Voorlopige diagnose 12 In dit veld dient u de (voorlopige) diagnose door te geven op het ogenblik dat de patiënt de spoedgevallendienst verlaat. Meerdere antwoorden mogelijk De FOD Volksgezondheid heeft ervoor gekozen om de verzending van zowel een ICD-9, een ICD-10 als een SNOMED-code toe te staan => het door u gebruikte systeem => geen tweede codering => verzwaart de werklast niet Enkel de code doorsturen

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5. De medische variabelen 6. Therapeutische aktes 13 Vaste lijst: zie richtlijnen. Bvb: Monitoring vitale parameters, infuus en/of medicatie, reanimatie, bevalling,… Dit veld herneemt de verschillende medische handelingen die uitgevoerd werden tijdens het verblijf van de patiënt op de spoedgevallendienst. Meerdere antwoorden mogelijk, maximum 10.

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6. UREG-contactpersoon Initiatief aangekondigd in rondzendbrief van 24 maart 2014 Sinds april 2014 zendt de dienst Datamanagement praktische informatie + kopie rondzendbrief over UREG via email naar de UREG-contactpersoon van elk ziekenhuis (SPOC: Single Point of Contact) → Info doorgeven aan alle UREG-medewerkers Praktische informatie, zoals: - Tijdelijke onderbrekingen - Informatie over de richtlijnen - Updates 14

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 6. UREG-contactpersoon De rondzendbrieven worden nog steeds per mail opgestuurd naar de Algemeen Directeur, de Medische Directeur, de verantwoordelijke van de spoedgevallendienst Alle communicatie aan UREG-contactpersoon op website: -> www.health.belgium.be/eportal - Gezondheidszorg - Zorginstellingen – Registratiesystemen – UREG (Urgentie registratie)www.health.belgium.be/eportal Communicatie 2014

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 16 Bedankt voor uw aandacht! info.ureg@gezondheid.belgie.be www.health.fgov.be


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 UREG Doelstellingen, Methodologie en Planning Dienst Datamanagement DG Gezondheidszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google