De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mei 2013. Onderwerpen 1. Sollicitatie en contactavonden 2.Verlengen van Erkenning als PO 3. Achtergrondinformatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mei 2013. Onderwerpen 1. Sollicitatie en contactavonden 2.Verlengen van Erkenning als PO 3. Achtergrondinformatie."— Transcript van de presentatie:

1 Mei 2013

2 Onderwerpen 1. Sollicitatie en contactavonden 2.Verlengen van Erkenning als PO 3. Achtergrondinformatie

3 1.CONTACTAVONDEN en SOLLICITATIE Hoe was de ervaring met de contactavonden, hoe is de sollicitatie verder verlopen ? Wat zijn de ICE van de PO’s en welke boodschap neemt Overstag mee naar bespreking met ICHO ivm sollicitatie ?

4 MATCHING PO - HAIO Overstag is van mening dat een ernstige sollicitatie/selectie met correcte afspraken, slechts kan gebeuren als er een evenwicht is tussen het aantal opleidingsplaatsen en het aantal Haio’s Aan deze randvoorwaarde werd dit jaar opnieuw niet voldaan. Niettegenstaande de vraag van Overstag om maximaal 5% “overschot” aan opleidingsplaatsen te creëren, werden er dit jaar bijna 20% te veel opleidingsplaatsen georganiseerd (hoewel het Icho max 10% had beloofd)

5 VOORSTELLEN uit de groep ? Hoe kan een optimaal evenwicht tussen PO’s en Haio’s worden bereikt ? (Hoe kan voor de Haio’s een optimale opleidingsplaats worden gegarandeerd, en voor de PO een optimaal aanbod aan goede Haio’s ?) Hoe kan de verdeling onderling optimaal gebeuren ? (anciënniteit, solo-groep, HA-ziekenhuis, competenties etc……)

6 Kan de contactpersoon uit de seminariegroep een samenvatting maken van de visie van de PO’s ? En doorsturen naar overstag@overstag.be Waarvoor dank

7 2.Verlenging van erkenning als opleider Meerdere PO’s kregen de afgelopen weken een brief toegestuurd van FOD dat hun erkenning als PO afgelopen was in dezelfde week van de brief, en dat er een verlenging van de erkenning moest worden aangevraagd Deze aanvraag “diende” te gebeuren 6 maand voor het einde van de erkenning !! Dit zonder enige verwittiging 6 maand vooraf, door FOD of ICHO

8 De zaak was voorheen al besproken met het FOD, dat beloofde om, zoals vroeger, tijdig de PO's wiens contract moet hernieuwd worden aan te schrijven (wat blijkbaar niet gebeurd is.) Er wordt opnieuw contact opgenomen met FOD. Er werd ook gevraagd om via ICHO Actua de huidige toestand te duiden. Wie onzeker is over het al of niet verlopen van zijn erkenning wordt aangeraden dit zo snel mogelijk na te zien Binnen de week na de verwittiging wordt de PO van de lijst van erkende PO’s geschrapt (http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/healthcareprofessions/Doctors/GPs/Stagemeesters.stageplaatsen/17336531)

9 Formulier voor verlenging van de erkenning als PO Op het formulier voor verlenging van erkenning worden opnieuw datum van diploma, van erkenning als HA en inschrijving bij de Orde gevraagd, alsook kopies van de originele documenten (aangetekend te versturen). In werkelijk volstaat het (gelukkig) om op het formulier te vermelden dat de gegevens reeds in het bezit zijn van FOD. (Het aanvraagformulier voor verlenging “werd nog niet aangepast”)

10 3.Achtergrondinformatie Verslag van vergadering van Overstag en van de POC/Sui/Werkgroepen Icho etc… Kopie vandeze en vorige presentaties van Kwartiertje Overstag en reacties … Vind je op www.overstag.be


Download ppt "Mei 2013. Onderwerpen 1. Sollicitatie en contactavonden 2.Verlengen van Erkenning als PO 3. Achtergrondinformatie."

Verwante presentaties


Ads door Google