De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Past and present status of Primula vulgaris Huds. in an agricultural landscape: evolution of distribution and populational traits.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Past and present status of Primula vulgaris Huds. in an agricultural landscape: evolution of distribution and populational traits."— Transcript van de presentatie:

1 Past and present status of Primula vulgaris Huds. in an agricultural landscape: evolution of distribution and populational traits

2 Inleiding - probleemstelling Materiaal & methoden Resultaten & conclusies Discussie Overzicht

3 Inleiding - probleemstelling halfnatuurlijke habitats in landbouwlandschap habitatdestructie habitatkwaliteit plantenpopulaties in KLE

4 Inleiding - probleemstelling halfnatuurlijke habitats in landbouwlandschap habitatdestructie habitatkwaliteit plantenpopulaties in KLE

5 Inleiding - probleemstelling halfnatuurlijke habitats in landbouwlandschap habitatdestructie habitatkwaliteit plantenpopulaties in KLE

6 Inleiding - probleemstelling halfnatuurlijke habitats in landbouwlandschap habitatkwaliteit habitatdestructie plantenpopulaties in KLE

7 Habitat Bloei - reproductie Verbreiding Langlevende soort Inleiding - probleemstelling

8

9 inventarisatie potentiële standplaatsen op basis van: –oude verspreidingsgegevens –gegevens lokale natuurverenigingen Primula vulgaris: »Oedelem-Sijsele-Donk »Zedelgem »Vladslo Materiaal & methoden inventaristaie

10 standplaatsgegevens type helling & expositie grondgebruik bodemfactoren vegetatie-opnamen 1 x 1 m bedekking hoogte Opnamen omgevingsvariabelen Materiaal & methoden gebiedsdekkend

11 levensstadium # rozetten bloei? stylie Opnamen populatiegrootte & -structuur Materiaal & methoden

12 Resultaten temporele evolutie

13

14 a. Evolutie verspreiding Resultaten temporele evolutie

15 b. Evolutie populaties (n = 34) Resultaten temporele evolutie

16 b. Evolutie populaties (n = 34)

17 Conclusies temporele evolutie verdere versnippering verspreidingsareaal evolutie naar groter aandeel kleine populaties evolutie populatie afhankelijk van initiële populatiegrootte (cfr. MVP-concept)

18 Resultaten populatie-onderzoek

19

20 Relatie gemiddeld aantal rozetten - populatiegrootte (n = 89) Resultaten populatie-onderzoek

21 Relatie stylie - populatiegrootte (n = 89) Resultaten populatie-onderzoek

22 groot aandeel zeer kleine populaties onevenwicht stylie neemt toe bij afname populatiegrootte achterblijvende verjonging in kleinere populaties kleine populaties -> enkele oude (forse) adulten (gemiddeld aantal rozetten hoog) Conclusies populatie-onderzoek

23 Resultaten verspreidingsecologie aard standplaatsen (n = 89)

24

25 omgevend grondgebruik (n = 89) Resultaten verspreidingsecologie

26

27

28 i.t.t. Engeland / Frankrijk weinig bospopulaties meestal langsheen lintvormige KLE invloed van omgevend grondgebruik relatief groot drift herbiciden inwaai meststoffen achterblijvende verjonging naast akkers Conclusies verspreidingsecologie

29 MVP’s P. vulgaris populaties: weinig vitale relicten? deterministische processen stochastische processen  fitness populatiedynamica Consequenties voor het beheer van KLE soort- & habitatbescherming coherent plattelandsbeleid Discussie


Download ppt "Past and present status of Primula vulgaris Huds. in an agricultural landscape: evolution of distribution and populational traits."

Verwante presentaties


Ads door Google