De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LECTIO The Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and Renaissance Impulsfinanciering Humane Wetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LECTIO The Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and Renaissance Impulsfinanciering Humane Wetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 LECTIO The Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and Renaissance Impulsfinanciering Humane Wetenschappen 11/01/2011

2 Overzicht Structuur LECTIO Samenwerkingsverband Onderzoek Methodologisch luik Missie LECTIO-huis

3 Structuur LECTIO Stuurgroep –Russell Friedman (De Wulf-Mansioncentrum/HIW) –Michèle Goyens (OE Frans, Italiaans en vergelijkende taalkunde/LETT) –Johan Leemans (OE Geschiedenis van Kerk en theologie/THEO) –Brigitte Meijns (OE Geschiedenis Middeleeuwen/LETT) –Jan Papy (OE Latijnse literatuurstudie/LETT) –Stefan Schorn (OE Geschiedenis Oudheid/LETT) –Peter Van Deun (OE Griekse Studies/LETT) –Gerd Van Riel (De Wulf-Mansioncentrum/HIW) –acad. secr.: dr. Pieter De Leemans (IMRS/LETT en DWMC/HIW) –adm. secr.: dr. An Faems –1 Decaan –Vicerector Humane Wetenschappen –Groepsbeheerder Humane Wetenschappen International Advisory Board Leden

4 Samenwerkingsverband Institutioneel –Interdisciplinair Centrum met eigen plaats in organogram, eigen locatie –Niet beperkt tot leden van de Stuurgroep –Evenmin tot de OE van de leden van de Stuurgroep Inhoudelijk –Intellectuele Geschiedenis van pre-moderne periodes Methodologisch –Tekstanalyse, tekstkritiek, teksteditie –Laboratory for Critical Text Editing

5 Onderzoek Algemene onderzoeksfocus: Intellectuele Geschiedenis, “History of Ideas” Gezamenlijk onderzoeksthema voor 5 jaar: autoriteit Historische periodisering: zelf-bepaling ten opzichte van het verleden Benadrukken van breuk-momenten, met intrinsiek veralgemenend spreken over de voorafgaande periode Belangrijkste breuk (in hedendaagse perceptie): overgang naar “moderne tijd” Wat met het “pre-moderne”? Ontdoen van agenda van rechtvaardiging van het moderne > Intellectuele geschiedenis toegepast op pre-moderne periode(s)

6 Onderzoek Belangrijk aspect: omgang met “autoriteit” (onderzoeksthema voor komende 5 jaar) Op drie vlakken: –1. (hermeneutisch) autoriteit van teksten, en interpretatie van gezaghebbende teksten, o.a. ter rechtvaardiging van de eigen opvattingen –2. (epistemologisch) gezaghebbende argumentatie in wetenschap: auctoritas of zintuiglijke waarneming? –3. (politiek) gezag in geïnstitutionaliseerde context > 3 werkpakketten

7 Methodologisch luik Laboratory for Critical Text Editing Leuvense traditie van tekstkritiek, met recente aanzetten tot vernieuwing a.h.v. statistische analyses In context van onderzoeksprogramma: aandacht voor verhouding tussen “grote” auteurs (gezaghebbende teksten) en “minores” Vanuit perspectief van History of Ideas is dit onderscheid op zich niet vanzelfsprekend Aandacht voor “minores” (pseudo’s, of compilatoren, of anonymi,…) als getuigen van een bredere cultuur en wereldbeeld > nood aan methodologisch luik –ontsluiting van teksten, aandacht voor ontstaanscontext (bv. van verzamelbanden), materiële condities, tekstoverlevering –concreet: regelmatige bijeenkomsten met uitwisseling van tekstkritische expertise

8 Missie van LECTIO Financiering van doctorandusbeurzen Aantrekken van extra financiering Organisatie van Summer School / Postgraduaat Organisatie/ondersteuning van colloquia, workshops Organisatie van doctoraatsseminaries

9 Financiering van doctorandi tot 20.000 euro enkel als aanvullende financiering bij bestaande projecten infrastructuur ter beschikking gesteld door LECTIO Geen beperking qua affiliatie Voorwaarden moet passen binnen de algemene thematiek en de onderzoeksfocus steun van LECTIO moet worden vermeld (in publicaties en andere) co-promotor uit een andere discipline die bij LECTIO betrokken is toekenning gebeurt op beslissing van de Stuurgroep

10 LECTIO-huis (Blijde-Inkomststraat) Kantoren voor medewerkers Lees- en scanapparatuur voor microfilms Vergader- en seminarielokaal Database van microfilm-collectie

11 Ideeën, suggesties, vragen?


Download ppt "LECTIO The Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and Renaissance Impulsfinanciering Humane Wetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google