De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 1 Orthodoxie : Proces & Product.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 1 Orthodoxie : Proces & Product."— Transcript van de presentatie:

1 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 1 Orthodoxie : Proces & Product

2 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 2 Onderzoeksgroepen Onderzoekers : dr. Joseph Lössl Dirk Claes Wim François Anthony Njoku Donato Ogliari Karim Schelkens Jonathan Yates Marleen Verschoren Wim Verschooten + 2 doctoraatsstudenten MerriganSystematischeTheologie Onderzoekers : dr. Stijn Van den Bossche Johan Ardui Christophe Brabant Yves De Maeseneer Annekatrien Depoorter Hans Geybels Lea Verstricht + 4 doctoraatsstudenten (1 KUL, 1 UCL, 2 ICP) Onderzoekers : Joris Geldhof Kristof Struys + 6 doctoraatsstudenten Lamberigts Kerk - geschiedenisBoeveSystematischeTheologie

3 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 3 Orthodoxie = theologisch begrip voor waarheid Orthodoxie : Proces & Product

4 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 4 Onderzoeksthema De aard van theologische waarheid De bepaling van theologische waarheid

5 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 5 De aard van theologische waarheid : probleemstelling *Theologische waarheid claimt universaliteit *Maar, altijd gebonden aan particuliere, historisch bepaalde, contingente gebeurtenissen. Probleemstelling : Is het mogelijk om universele waarheid te claimen, gebaseerd op particuliere, contingente gebeurtenissen?

6 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 6 Bepaling van theologische waarheid *Wie bepaalt welke interpretatie van particuliere, historisch bepaalde, contingente gebeurtenissen orthodox wordt genoemd. *Welk model van besluitvorming bepaalt wat orthodox is ? -1- consensus model -2- autoritair model -3- expert model

7 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 7 Samenvattend: de vraag naar theologische waarheid betreft... … de aard van theologische waarheid : –van particulariteit naar universaliteit ? … de bepaling van theologische waarheid : –wie beslist over orthodoxie / heterodoxie ?

8 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 8 Het belang van de onderzoekspistes in het licht van het onderzoeksthema ORTHODOXY: ORTHODOXY : Proces & Product Moderniteit * Newman *Vaticanum II Postmoderniteit * theologische epistemologie * interreligieuze dialoog Augustinus & Receptie van Augustinus

9 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 9 Het belang van de onderzoekspistes in het licht van het onderzoeksthema -1-Band met GOA-onderzoeksproject -2-Inbedding in bestaand onderzoek -3- Relevantie voor de hedendaagse theologie

10 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 10 Augustinus & receptie van Augustinus

11 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 11 Augustinus en Augustinus-receptie Onderzoeksgroep Lamberigts -1-Band met GOA-onderzoeksproject -2-Inbedding in bestaand onderzoek -3- Relevantie voor de hedendaagse theologie Link met het onderzoek van de groep Boeve

12 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 12 Augustinus en Augustinus-receptie -1-Band met GOA-onderzoeksproject * Pelagius & Julianus van Aeclanum * Augustinus en Luther

13 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 13 -2-Inbedding in bestaand onderzoek * bepaling van heterodoxie * de Schrift als norm voor orthodoxie ? Augustinus en Augustinus-receptie

14 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 14 -3- Relevantie voor de hedendaagse theologie * identiteit van het Christendom * nuancering van waarheidsaanspraken Augustinus en Augustinus-receptie

15 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 15 Augustinus en receptie van Augustinus Link met het onderzoek van de groep Boeve Modern en postmodern neo-Augustinianisme : * Anti-moderne theologen * J. Milbank: Radical Orthodoxy

16 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 16 Moderniteit Onderzoeksgroep Merrigan Onderzoeksgroep Lamberigts John H. Newman Tweede Vaticaans Concilie

17 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 17 -1- Band met het GOA-onderzoeksproject -2- Inbedding in bestaand onderzoek -3- Relevantie voor hedendaags theologisch onderzoek Moderniteit

18 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 18 -1- Band met het GOA-onderzoeksproject * Newman : theologie in de geschiedenis * Vaticanum II : dialoog met de geschiedenis Moderniteit

19 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 19 Moderniteit -2- Inbedding in bestaand onderzoek * Newman : waarheid als historisch bepaald * Vaticanum II : proces van waarheidsbepaling : consensus- en expertmodel

20 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 20 Moderniteit -3- Relevantie voor hedendaags theologisch onderzoek * hermeneutische wending * continuïteit temidden van discontinuïteit * nood aan interdisciplinair onderzoek

21 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 21 Postmoderniteit Theologische epistemologie Onderzoeksgroep Boeve Theologie van de godsdiensten interreligieuze dialoog Theologie van de godsdiensten en interreligieuze dialoog Onderzoeksgroep Merrigan

22 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 22 Postmoderniteit Theologische epistemologie -1- Band met het GOA-onderzoeksproject -2- Inbedding in bestaand onderzoek -3- Relevantie voor hedendaags theologisch onderzoek

23 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 23 -1- Band met het GOA-onderzoeksproject Postmoderniteit Theologische epistemologie -1- Band met het GOA-onderzoeksproject * waarheid en context: recontextualisering * relatie tussen universaliteit en particulariteit * voor-moderne en moderne waarheidsopvattingen

24 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 24 * postmoderne herontdekking van de particulariteit * theologie uitgedaagd door de postmoderne context -2- Inbedding in bestaand onderzoek Postmoderniteit Theologische epistemologie -2- Inbedding in bestaand onderzoek

25 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 25 * postmoderne aandacht voor particulariteit * waarheid en religieuze veelheid -3- Relevantie voor hedendaags theologische onderzoek Postmoderniteit Theologische epistemologie -3- Relevantie voor hedendaags theologische onderzoek

26 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 26 -1- Band met het GOA-onderzoeksproject -2- Inbedding in bestaand onderzoek -3- Relevantie voor hedendaags theologisch onderzoek Postmoderniteit Theologie van de godsdiensten en interreligieuze dialoog

27 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 27 -1- Band met het GOA-onderzoeksproject Postmoderniteit Theologie van de godsdiensten en interreligieuze dialoog -1- Band met het GOA-onderzoeksproject * conflicterende waarheidsclaims * orthopraxis in plaats van orthodoxie ?

28 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 28 -2- Inbedding in lopend onderzoek Postmoderniteit Theologie van de godsdiensten en interreligieuze dialoog -2- Inbedding in lopend onderzoek * specificiteit van het christendom * het eigen karakter van christelijke waarheid

29 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 29 -3- Relevantie voor hedendaags theologisch onderzoek Postmoderniteit Theologie van de godsdiensten en interreligieuze dialoog -3- Relevantie voor hedendaags theologisch onderzoek * dialoog als voorwaarde voor co-existentie * theologische waarheid als historische waarheid

30 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 30 Augustinus & receptie van Augustinus Moderniteit * Newman * Vaticanum II Postmoderniteit * theologische epistemologie * interreligieuze dialoog FOCUS CONCEPT HYPOTHESE

31 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 31 Onderzoeksfocus * kerkhistorisch en systematisch-theologisch onderzoek naar de aard en de bepaling van theologische waarheid * geen theologische waarheid ondanks maar dankzij de particulariteit * traditieontwikkeling als recontextualisering

32 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 32 Onderzoeksconcept *De methodologische metavraag naar de verhouding tussen kerkhistorisch onderzoek en systematische reflectie *De herontdekking van de particulariteit als nieuwe kans voor een vruchtbare interactie

33 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 33 Onderzoekshypothese *particulariteit als leessleutel *verleden reconceptualiseren in het heden *particulariteit als conditio sine qua non voor theologische waarheid

34 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 34 De meerwaarde van methodologische interdisciplinariteit “ Het doorbreken van de methodologische schotten ”

35 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 35 De meerwaarde van methodologische interdisciplinariteit Vanuit het perspectief van kerkhistorisch onderzoek

36 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 36 De meerwaarde van methodologische interdisciplinariteit Vanuit het perspectief van systematisch-theologisch onderzoek

37 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 37 Waarom nu ? Aanwezigheid van : * kritische massa * interdisciplinaire expertise * top-laboratorium

38 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 38 Onderzoeksmiddelen 1996-2001 *Projecten –3 OT (2) –3 FWO (2) –1 VNC (1) –1 OOI (1) –2 Krediet aan navorsers (1) *Mandaten –1 postdoc FWO –1 postdoc OF –2 OF-fellows (1) –4 aspiranten (4) –4 OF- doct. buitenl. (2) –1 bijz. doct. mandaat. (1)

39 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 39 -1-Ontwikkeling van geïntegreerde onderzoekscultuur -2- Uitbouw van een Centre of Excellence : voortgaande internationalisering -3- Intensieve interdisciplinaire masterclasses -4- Ontwikkeling van een internationaal onderzoeksprofiel : co-publicaties, congressen, symposia Onderzoeksactiviteiten

40 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 40 -1-permanente, structurele discussiebasis -2- model voor orthodoxie -3- synergie tussen kerkhistorisch en systematisch-theologisch onderzoek Te verwachten onderzoeksresultaten

41 30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 41 Augustinus & receptie van Augustinus Moderniteit * Newman * Vaticanum II Postmoderniteit * theologische epistemologie * interreligieuze dialoog Leuvense School voor Kerkhistorisch & Systematisch-theologisch Onderzoek


Download ppt "30-10-2001Presentatie GOA - aanvraag Orthodoxie : Proces en Product 1 Orthodoxie : Proces & Product."

Verwante presentaties


Ads door Google