De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 8: Volmaakte mededinging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 8: Volmaakte mededinging."— Transcript van de presentatie:

1 1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 8: Volmaakte mededinging Economie, een Inleiding

2 2 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht

3 3 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 1. Prijsnemerschap 2. Vrije toe- en uittreding 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht

4 4 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Prijsnemerschap  Merk op: verschil tussen marktvormen l Volmaakte mededinging (met prijsnemerschap) l Oligopolie l Monopolie maken wij aan aanbodzijde  Prijsnemerschap, aan aanbodzijde: l Individuele producent:  Heeft verwaarloosbaar rechtstreeks effect op prijs gegeven output van concurrenten  Heeft verwachting dat zijn outputbeslissing niet leidt tot reactie van concurrenten

5 5 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Prijsnemerschap  Indicatoren van mate van prijsnemerschap: l Aantal ondernemingen en hun grootte  Zeer veel kleine ondernemingen (marktatomisme)  Hoge mate van prijsnemerschap  Kleine concentratiemaatstaf  Beperkt aantal grote ondernemingen  Kleine mate van prijsnemerschap  Grote concentratiemaatstaf

6 6 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Prijsnemerschap  Indicatoren van mate van prijsnemerschap: l Homogeniteit van geproduceerde goederen  Homogene goederen  Hoge mate van prijsnemerschap  Gedifferentieerde goederen  Kleine mate van prijsnemerschap  Invloed op prijzen is mogelijk  Monopolistische mededinging: marktmacht dankzij differentiatie en merknamen, wel nog mededinging van andere merken

7 7 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Prijsnemerschap  Indicatoren van mate van prijsnemerschap: l Mate van prijsinformatie  Perfecte informatie  Hoge mate van prijsnemerschap  Imperfecte informatie  Invloed op prijzen is mogelijk

8 8 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 1. Prijsnemerschap 2. Vrije toe- en uittreding 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht

9 9 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. Vrije toe- en uittreding  Toetredingsbelemmeringen l Technologische belemmeringen  Moeilijk imiteerbare producten  Schaalvoordelen l Wettelijke beperkingen

10 10 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht

11 11 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2. Individueel aanbod van de competitieve onderneming  Prijsnemerschap vereenvoudigt de twee gedragsregels l Marginale outputregel l Sluitingsregel

12 12 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 1. Gemiddelde en marginale ontvangsten voor de competitieve onderneming 2. Het aanbod van de individuele onderneming op korte termijn 3. Het aanbod van de individuele onderneming op lange termijn 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht

13 13 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. Gemiddelde en marginale ontvangsten voor de competitieve onderneming  Ondernemingsvraag: perfect prijselastisch l Vraagcurve horizontaal l Prijs exogeen (prijsnemerschap), onafhankelijk van out- putniveau individuele onderneming l Totale opbrengsten: l Gemiddelde opbrengsten: l Marginale opbrengsten:

14 14 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

15 15 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 1. Gemiddelde en marginale ontvangsten voor de competitieve onderneming 2. Het aanbod van de individuele onderneming op korte termijn 3. Het aanbod van de individuele onderneming op lange termijn 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht

16 16 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. Het aanbod van de individuele onderneming op korte termijn  Korte termijn: l Marginale kostencurve op korte termijn l Gemiddelde variabele kostencurve l Gemiddelde totale kostencurve (inclusief gemiddelde vaste kosten) is irrelevant, want deze vaste kosten kunnen toch niet vermeden worden  Zelfs als onderneming zou beslissen om niets te produceren

17 17 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

18 18 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. Het aanbod van de individuele onderneming op korte termijn  Outputregel:  Snijpunt A of B? l Winstmaximum: Snijpunt in stijgend gedeelte van de marginale kostencurve

19 19 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. Het aanbod van de individuele onderneming op korte termijn  Sluitingsregel:  Productie op korte termijn is verantwoord: l Als prijs minstens gemiddelde variabele kosten dekt l Als variabele winst niet-negatief is

20 20 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. Het aanbod van de individuele onderneming op korte termijn  Constructie van aanbodcurve op korte termijn: l a) Voor een marktprijs onder het minimum van de GVK- curve is het aanbod van de competitieve onderneming gelijk aan nul (sluitingsregel); l b) Voor prijzen gelijk aan of hoger dan het minimum van de GVK-curve volgt het aanbod het stijgende deel van de (KT) MK-curve

21 21 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

22 22 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 1. Gemiddelde en marginale ontvangsten voor de competitieve onderneming 2. Het aanbod van de individuele onderneming op korte termijn 3. Het aanbod van de individuele onderneming op lange termijn 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht

23 23 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.3. Het aanbod van de individuele onderneming op lange termijn  Lange termijn: l Marginale kostencurve op lange termijn  Vlakker dan marginale kostencurve op korte termijn  Meer ruimte voor optimale combinatie inputs l Gemiddelde totale kosten  Alle kosten zijn variabel

24 24 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.3. Het aanbod van de individuele onderneming op lange termijn  Outputregel:  Sluitingsregel:  Productie op lange termijn is verantwoord: l Als prijs minstens gemiddelde kosten dekt l Als winst niet-negatief is

25 25 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.3. Het aanbod van de individuele onderneming op lange termijn  Constructie van aanbodfunctie op lange termijn: l a) Voor een marktprijs onder het minimum van de (LT) GK- functie is het aanbod van de competitieve onderneming gelijk aan nul (sluitingsregel); l b) Voor prijzen gelijk of hoger dan de (LT) GK-functie volgt het aanbod het stijgende deel van de (LT) MK-functie

26 26 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

27 27 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht

28 28 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3. Het marktevenwicht onder perfecte mededinging  Marktvraag en -aanbod l Individuele vraagfuncties  Marktvraag l Individuele aanbodfuncties  Marktaanbod  Prijs l Exogeen voor individuele consumenten (assumptie) en individuele producenten (perfecte mededinging) l Endogeen op niveau van markt

29 29 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 1. De marktvraag als horizontale sommatie van individuele gevraagde hoeveelheden 2. Het competitieve evenwicht op korte termijn 3. Het competitieve evenwicht op lange termijn 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht

30 30 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. De marktvraag als horizontale sommatie van individuele gevraagde hoeveelheden  Marktvraag: som van gevraagde hoeveelheden bij gegeven prijs  Beschouw markt met l 100 vragers type X l 50 vragers type Y  Bij marktprijs = €2,5 l Totale gevraagde hoeveelheid = 600 (5*100 + 2*50)

31 31 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

32 32 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 1. De marktvraag als horizontale sommatie van individuele gevraagde hoeveelheden 2. Het competitieve evenwicht op korte termijn 3. Het competitieve evenwicht op lange termijn 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht

33 33 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Het competitieve evenwicht  Marktaanbod: som van aangeboden hoeveelheden bij gegeven prijs  Onderscheid l Korte termijn  Sommige productiefactoren vast  Individuele aanbodfunctie ~ KT marginale kostenfunctie l Lange termijn  Alle productiefactoren variabel  Individuele aanbodfunctie ~ LT marginale kostenfunctie (minder steil)  Vrije toe- en uittreding

34 34 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. Het competitieve evenwicht op korte termijn  Competitief marktevenwicht op korte termijn l a) uit winstmaximalisatie door individuele onderneming volgt dat prijs = marginale kosten op korte termijn; l b) uit prijsmechanisme volgt prijs waarbij vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn  Figuur 8.5.: competitief marktevenwicht l a) prijs = marginale kosten (KT) = 3,4 l b) vraag = aanbod (80*35) = 2800

35 35 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

36 36 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 1. De marktvraag als horizontale sommatie van individuele gevraagde hoeveelheden 2. Het competitieve evenwicht op korte termijn 3. Het competitieve evenwicht op lange termijn 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht

37 37 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.3. Het competitieve evenwicht op lange termijn  Lange termijn l Beschouwt marginale en gemiddelde kostenfuncties op lange termijn: elastischer l Aantal ondernemingen is niet gegeven, dit aantal wordt endogeen bepaald

38 38 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.3. Het competitieve evenwicht op lange termijn  Competitief marktevenwicht op lange termijn l a) uit winstmaximalisatie door individuele onderneming volgt dat prijs = marginale kosten; l b) uit vrije toetreding volgt dat prijs = minimum van gemiddelde kostenfunctie, zodat geen winst meer wordt gemaakt; l c) aantal ondernemingen is zodanig dat marktvraag = marktaanbod  Figuur 8.6.: competitief marktevenwicht l a) prijs = marginale kosten (LT) = 3 l b) prijs = minimum gemiddelde kostenfunctie (LT) = 3 l c) vraag = aanbod (150*20) = 3000

39 39 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

40 40 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.3. Het competitieve evenwicht op lange termijn  Indien alle ondernemingen identieke kostenstructuur l Marktaanbod op lange termijn volledig horizontaal l Prijsstijging: winstperspectief: toetreders l Prijsdaling: verlies: uittreders l Vraag bepaalt enkel aantal bedrijven in markt en daaruit voortvloeiende totale productie  Indien ondernemingen verschillende kostenstructuur l Verschillende technologie: verschillende kostenstructuur l Marktaanbod op lange termijn niet horizontaal

41 41 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.3. Het competitieve evenwicht op lange termijn  Beschouw Figuur 8.7.: l Ondernemingen type A (links)  Max 50  Betere productietechnologie l Onderneming type B (rechts)  Onbeperkt in aantal  Slechtere productietechnologie  Vlakke aanbodcurve vanaf prijs = 3,6 l Vanaf dan biedt ook type B aan (onbeperkte technologie)

42 42 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

43 43 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.3. Het competitieve evenwicht op lange termijn  Ondernemingen van type A: inframarginale toetreders l Maken wel degelijk ‘winst’ l = Economische rente  Meest efficiënte ondernemingen halen economische rente binnen omdat zij toegang hebben tot schaarse technologie

44 44 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht

45 45 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4. Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht  Normatieve uitspraken over marktgebeuren l Bijvoorbeeld: vrije markt = ‘beste’ manier om economische beslissingen te nemen

46 46 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht 1. Het criterium van Pareto 2. Welvaartsinterpretatie van vraag en aanbod 3. Het eerste welvaartstheorema 4. Het welvaartsverlies bij het niet tot stand komen van het marktevenwicht 5. De signaal- en coördinatiefunctie van het prijsmechanisme 6. Beperkingen van het eerste welvaartstheorema

47 47 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.1. Het criterium van Pareto  Maatschappelijke toestand is Pareto-efficiënt indien het onmogelijk is wijziging door te voeren, waarbij welvaart van ten minste één individu toeneemt, zonder dat welvaart van ten minste één ander individu afneemt  Paretoverbetering: verandering zó dat minstens één individu erbij wint zonder dat iemand erbij verliest  Grafisch: Paretogrens geeft weer hoeveel welvaart het ene individu maximaal kan verwerven, wanneer welvaart van alle andere individuen is vastgelegd

48 48 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

49 49 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.1. Het criterium van Pareto  Pareto-efficiënt: l Punten A, B, C, D, E, … l Meer algemeen: Paretogrens  Pareto-inefficiënt: l Punten M, N, … l Meer algemeen: onder Paretogrens l Mogelijke oorzaken van inefficiëntie:  Weinig aanbieders  Externe effecten  Publieke goederen

50 50 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.1. Het criterium van Pareto  Kritiek op criterium van Pareto: l Veel punten zijn onvergelijkbaar  Voorbeeld: punten C en M l Pareto-efficiënte punten, maar welk is ‘best’?  Voorbeeld: punt A beter dan punt C???

51 51 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht 1. Het criterium van Pareto 2. Welvaartsinterpretatie van vraag en aanbod 3. Het eerste welvaartstheorema 4. Het welvaartsverlies bij het niet tot stand komen van het marktevenwicht 5. De signaal- en coördinatiefunctie van het prijsmechanisme 6. Beperkingen van het eerste welvaartstheorema

52 52 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.2. Welvaartsinterpretatie van vraag en aanbod  Veronderstel: l Waarde van goed = Bereidheid tot betalen voor dat goed l Consumentensoevereiniteit  Consumentensurplus (stijgt met afname prijs) = Totale bereidheid tot betalen (OABC) – Hetgeen alle consumenten samen werkelijk betalen (Op 0 BC)  Producentensurplus (daalt met afname prijs) = Totale opbrengsten (Op 1 EF) – Totale kosten (ODEF)  Perfecte concurrentie met identieke ondernemingen (vlakke aanbodcurve): producentensurplus = 0

53 53 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

54 54 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht 1. Het criterium van Pareto 2. Welvaartsinterpretatie van vraag en aanbod 3. Het eerste welvaartstheorema 4. Het welvaartsverlies bij het niet tot stand komen van het marktevenwicht 5. De signaal- en coördinatiefunctie van het prijsmechanisme 6. Beperkingen van het eerste welvaartstheorema

55 55 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.3. Het eerste welvaartstheorema  Eerste welvaartstheorema: l “Wanneer prijsvorming vrij wordt gelaten in markt van perfecte concurrentie, leidt de evenwichtsprijs tot een Pareto-efficiënte situatie”  Beschouw Figuur 8.10.: l Voor 200ste broodje: bereidheid tot betalen (hier €4) > marginale productiekosten (€2) l Potentiële ruilmogelijkheden blijven onbenut l Stel: extra broodje geproduceerd en verkocht tegen €3,5  Goed voor consument (bereidheid tot betalen > €3,5)  Goed voor producent (marginale kosten < €3,5)

56 56 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

57 57 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.3. Het eerste welvaartstheorema  Pareto-efficiëntie: Som van consumentensurplus en producentensurplus is maximaal l d.w.z. alle Paretoverbeteringen zijn uitgeput

58 58 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht 1. Het criterium van Pareto 2. Welvaartsinterpretatie van vraag en aanbod 3. Het eerste welvaartstheorema 4. Het welvaartsverlies bij het niet tot stand komen van het marktevenwicht 5. De signaal- en coördinatiefunctie van het prijsmechanisme 6. Beperkingen van het eerste welvaartstheorema

59 59 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.4. Het welvaartsverlies bij het niet tot stand komen van het marktevenwicht  Beschouw gekleurde driehoek in Figuur 8.11.: l Welvaartsverlies l Verliesdriehoek l Deadweight loss l Excess burden  Maximumprijs verhindert pareto-efficiëntie l Producentensurplus: SEK  LMK  Verlies: LSEM l Consumentensurplus: SRE  LRQM  Verlies: TQE  Winst: LSTM l Finaal verlies: MQE

60 60 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

61 61 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht 1. Het criterium van Pareto 2. Welvaartsinterpretatie van vraag en aanbod 3. Het eerste welvaartstheorema 4. Het welvaartsverlies bij het niet tot stand komen van het marktevenwicht 5. De signaal- en coördinatiefunctie van het prijsmechanisme 6. Beperkingen van het eerste welvaartstheorema

62 62 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.5. De signaal- en coördinatiefunctie van het prijsmechanisme  Marktmechanisme l Uitkomst van ongecoördineerde handelingen in veran- derende omstandigheden op Paretogrens houden l Juiste incentives l Juiste allocatie van middelen  Partieel versus algemeen evenwicht l Studie van algemeen evenwicht: complex  Walrasiaans evenwicht: simultaan evenwicht in alle markten

63 63 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Volmaakte mededinging - Inhoudstafel 1.Kenmerken van de competitieve marktvorm 2.Individueel aanbod van de competitieve onderneming 3.Het marktevenwicht onder perfecte mededinging 4.Welvaartsinterpretatie van het competitieve evenwicht 1. Het criterium van Pareto 2. Welvaartsinterpretatie van vraag en aanbod 3. Het eerste welvaartstheorema 4. Het welvaartsverlies bij het niet tot stand komen van het marktevenwicht 5. De signaal- en coördinatiefunctie van het prijsmechanisme 6. Beperkingen van het eerste welvaartstheorema

64 64 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.6. Beperkingen van het eerste welvaartstheorema  Perfecte concurrentie l Vrije prijsvorming leidt tot welvaartsoptimum in markt met perfecte concurrentie l Weinig markten vertonen perfecte concurrentie l Assymetrische informatie, productdifferentiatie, weinig aanbieders, prijsafspraken…

65 65 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.6. Beperkingen van het eerste welvaartstheorema  Publieke goederen en externe effecten l Agenten beslissen zonder rekening te houden met effecten op andere agenten l Traditionele marktfalingen  Verdeling l Eerste welvaartstheorema zegt niets over verdeling  Overheidsfalingen l Doelstellingen overheid stroken niet altijd met doelen van burgers

66 66 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.6. Beperkingen van het eerste welvaartstheorema  Overheid en markt l Stap 1: Is er een duidelijke marktfaling? l Stap 2: Wat is daarop het ‘ideale’ overheidsantwoord? l Stap 3: Wat zijn de gevolgen van de interventie? l Stap 4: Beslissing


Download ppt "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 8 – VOLMAAKTE MEDEDINGING © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 8: Volmaakte mededinging."

Verwante presentaties


Ads door Google