De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Topic: Elektrische energievoorziening Elektrische centrales kenmerk 1: gebruikte primaire energie scheikundige processen –steenkool, stookolie, gas, vuilnis,...

Verwante presentaties


Presentatie over: "Topic: Elektrische energievoorziening Elektrische centrales kenmerk 1: gebruikte primaire energie scheikundige processen –steenkool, stookolie, gas, vuilnis,..."— Transcript van de presentatie:

1 Topic: Elektrische energievoorziening Elektrische centrales kenmerk 1: gebruikte primaire energie scheikundige processen –steenkool, stookolie, gas, vuilnis,... nucleaire processen –splitsing: uranium, plutonium –kernfusie: zwaar water thermodynamische energie –geothermie (Ijsland) plaatsenergie –hydraulische centrales, getijdencentrales zonneenergie –lokaal –duur

2 Topic: Elektrische energievoorziening Elektrische centrales kenmerk 2: omzettingsproces –via mechanische energie onrechtstreekse omzetting: thermische centrales »Rankine-kringproces »Atkinson-kringproces »Diesel-kringproces –beperkt rendement (< Carnotcyclus) rechtstreekse omzetting »hydraulische centrales »geothermische centrales

3 Topic: Elektrische energievoorziening Klassieke thermische centrales productie van warmte –verbranding 12 g C + 32 g O 2  44 g CO 2 + 410 kJ (CO)  2 g H 2 + 16 g O 2  18 g H 2 O + 289 kJ 32 g S + 32 g O 2  64 g SO 2 + 293 kJ (SO 3 )  –brandstof: kolen: –moeilijke aanvoer en opslag, stof –0.5 kg/kWh (125 MW  50000 ton / maand) stookolie: –brandstof opwarmen, via pijpleidingen gas: –makkelijke aanvoer –iets lager rendement (85% ipv 90%)

4 Topic: Elektrische energievoorziening Klassieke thermische centrale met stoomcyclus vergelijk met auto !

5 Topic: Elektrische energievoorziening Rankine-cyclus pomp condensor ketel turbine hoge entropie lage entropie lage druk isobare opwarming isobare opwarming isobare afkoeling isobare afkoeling adiabatisch oppompen adiabatisch oppompen adiabatische ontspanning adiabatische ontspanning

6 Topic: Elektrische energievoorziening Klassieke thermische centrale met stoomcyclus pomp turbine –stoom expandeert  drukval, T-val –mechanische energie condensor –warmtewisselaar –gevoelig hoger rendement generator –mechanische energie  elektrische energie –50 Hz, 20 kV –gelijkheid opgewekt en verbruikt vermogen grote probleem: OPSLAG v. elektriciteit, daarom: dag-, nacht-, en dubbeltarief vraagje: Zijn er natuurlijke bronnen van elektrische energie ?

7 Topic: Elektrische energievoorziening Klassieke thermische centrale met stoomcyclus ketel (typisch 45 m hoog) water 150 bar  stoom  oververhitte stoom (540  C, 125 bar)

8 Topic: Elektrische energievoorziening STEG-eenheden: Stoom En Gas Gasturbines waarvan restwarmte gebruikt wordt in stoomcyclus zeer hoog rendement (55%) korte bouwtijd beperkte investeringen enkel aardgas –alle nieuwe eenheden in België

9 Topic: Elektrische energievoorziening Klassieke centrales: productie in België Totaal: ca. 7200 MW, ca. 26.000 GWh, 38 % (26 10 3 ) 10 9 3600 = 9.36 10 16

10 Topic: Elektrische energievoorziening Nucleaire thermische centrales productie van warmte –gecontroleerde nucleaire splitsing door beschieting met neutronen massadefect: massa kern < som massa’s nucleonen (nucleon: 1.27 10 -27 kg) verschil in massadefect E = mc 2 (1 kg -> (3 10 8 ) 2 = 9 10 16 J) bouwelementen –brandstof: 235 U –moderator: H 2 O, D 2 O (zwaar water), grafiet snelle  thermische neutronen –regelstaven, veiligheidsstaven: boor, cadmium regeling vermogen –koelmiddel: water, CO 2, He, … –afscherming: staal (thermische afscherming) beton (biologische afscherming)

11 Topic: Elektrische energievoorziening Nucleaire thermische centrales –reactor met water onder druk (150 bar, 300 ° C) met warmtewisselaar (2 kringen) vrij laag rendement t.o.v. klassieke centrales Doel, Tihange –kokend water reactoren (40-70 bar) verdampte water doorloopt Rankinecyclus eenvoudig doch zeer radioactief zelfregulerend: water  stoom: minder moderator –gasgekoelde reactoren (CO 2 ) zeer grote kern –metaalgekoelde reactoren (vloeibaar Na) Na wordt sterk radioactief –kweekreactoren 238 U bekleding  Pu geen moderator: werken met snelle neutronen

12 Topic: Elektrische energievoorziening Nucleaire thermische centrales productie van mechanische energie –hoge temperatuur: zie klassieke centrales –matige temperatuur (250-300 °C) voor gelijk vermogen dubbel massadebiet in turbines erosie rendement typisch 35 %

13 Topic: Elektrische energievoorziening Nucleaire centrales: productie in België Totaal: ca. 5500 MW, ca. 41.000 GWh, 60 %

14 Topic: Elektrische energievoorziening Hydraulische centrales werking: –potentiële energie in water op hoogte –water met groot debiet –waterturbine –hoog rendement: 75 % theoretisch vermogen P = 9.81 Q H [W] 44 10 12 kWh mogelijk, klein deel benut bergcentrales –problemen: debiet, op afgelegen plaatsen

15 Topic: Elektrische energievoorziening Hydraulische centrales Pompcentrales –als opslag –rendement 70 tot 75 % –groot prijsverschil tussen opgenomen en afgegeven energie –Belgie Coo: 4000000 m 3 op 250 m, 1164 MW

16 Topic: Elektrische energievoorziening Transport en distributie lange-afstandstransport –probleem: 1000 MVA, 20 kV  50 kA thermische belasting –oplossing: 400 kV  2.5 kA, weinig verliezen

17 Topic: Elektrische energievoorziening Transport en distributie hoogspanningsnet (70, 150, 230, 400 kV) –reserve geïnstalleert vermogen kleiner –transport –verbinding met buitenland

18 Topic: Elektrische energievoorziening Transport en distributie laagspanningsnet –10 of 15 kV –230of 400 V –mazen


Download ppt "Topic: Elektrische energievoorziening Elektrische centrales kenmerk 1: gebruikte primaire energie scheikundige processen –steenkool, stookolie, gas, vuilnis,..."

Verwante presentaties


Ads door Google