De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oefenseminarie taal en structuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oefenseminarie taal en structuur"— Transcript van de presentatie:

1 Oefenseminarie taal en structuur

2 Doelstellingen van de oefening
Je leert: Een onderwerp afbakenen Bronnen scannen Een inhoudsopgave opstellen Een blauwdruk van één paragraaf maken Een blauwdruk van één alinea maken Zinnen laten samenhangen binnen één alinea

3 Onderwerp afbakenen: titel kiezen
Functie van de titel  Kernachtig de inhoud van je tekst weergeven Evaluatie van de titel Wat verwacht je van de wiki als je de titel leest? Hoeveel woorden denk je over het onderwerp te kunnen schrijven? Is verfijning van je titel nodig? Functie van de titel De titel geeft kernachtig de inhoud van een tekst weer. Dat betekent dat als je je tekst aanpast, dat je ook je titel aanpast, zodat de titel een vlag blijft die de lading dekt. Waarom dan nu al een titel kiezen en niet wachten tot de tekst klaar is? Een titel laat je toe om gericht informatie te gaan zoeken en zorgt dus voor een eerste afbakening van je onderwerp. Evaluatie van de gekozen titel oefening per twee – peer feedback 1 A4 = 600 woorden

4 Bronnen scannen Waarom? 1 2 3 Zo werkt het schrijfproces NIET
Onderwerp bepalen 2 Bronnen zoeken 3 Schrijven Waarom? Zo werkt het schrijfproces NIET

5 Bronnen scannen Schrijven Waarom? Dit is een realistischere weergave:
Onderwerp bepalen Bronnen zoeken Waarom? Dit is een realistischere weergave: Je bepaalt een topic Zoekt bronnen Bakent zo je topic veel beter af. Zoekt meer bronnen rond dat specifieke topic. Schrijft Merkt op dat er nog hiaten zijn Zoekt weer naar nieuwe bronnen Bakent je topic nog beter af. Etc. Schrijven

6 Bronnen scannen DUS: in de eerste fase ga je nog niet elke bron in detail nalezen, maar kan je SCANNEN. Wat is scannen? Titel en tussentitels lezen/interpreteren. Abstracts van artikels lezen. Afbeeldingen bij de tekst bekijken. De eerste zin van elke alinea lezen. De inleiding en conclusie van de tekst lezen.

7 Opdracht: scannen van een bron
Scan één van de bronnen die je partner heeft meegebracht. Beantwoord volgende vragen: Wat is de essentie van die bron? Is de bron bruikbaar voor de wikipagina van je partner? Studenten die geen bron hebben meegebracht, scannen een stuk uit het handboek van W. Vande Walle.

8 Inhoudsopgave maken Inhoudsopgave?
Beknopte weergave van de tekstinhoud De titel is de meest beknopte weergave van een tekst, de inhoudsopgave komt op de tweede plaats.

9 Opdracht: inhoudsopgave maken
Som zo veel mogelijk thema’s op die je bij je onderwerp wil vermelden Thema’s uit de bron die je net hebt gescand Thema’s uit andere bronnen die je al hebt gelezen Thema’s waar je nog geen bron over hebt gevonden

10 Opdracht: inhoudsopgave maken
2. Ga na of je bepaalde thema’s kan groeperen --> elementen die in een encyclopedie aanwezig moeten zijn legt een begrip uit verklaart het belang van het begrip verklaart de ontwikkeling ervan verhaalt hoe het begrip zich verhoudt tot een meer algemeen kennisgebied verwijst naar eventuele onderdelen, afgeleiden en deelgebieden

11 Opdracht: inhoudsopgave maken
3. Ontbreken er nog thema’s? Het kan zijn dat niet al de onderwerpen die een encyclopedie zou moeten bevatten in het artikel/ de artikels aanwezig zijn. Studenten zullen in dat geval artikels moeten zoeken waarin de ontbrekende elementen worden beschreven.

12 Opdracht: inhoudsopgave maken
4. Zoek een logische volgorde voor de verschillende thema’s

13 Opdracht: inhoudsopgave maken
Is je inhoudstafel nu af? Neen –> work in progress Blijf je inhoudstafel aanpassen als je nieuwe artikels hebt gelezen

14 Opvolging titel Is het nodig om je titel aan te passen aan je inhoudstafel? Als de inhoudstafel verandert, zullen studenten ook telkens nagaan of ze hun titel moeten bijstellen.

15 Blauwdruk van paragraaf en alinea
Paragraaf vs. alinea? AL INEA PARAGRAAF AL INEA Uitleg over het verschil tussen beide AL INEA

16 Opdracht: blauwdruk van één paragraaf maken
Kies een thema uit je inhoudstafel (= een thema dat in het net gescande artikel wordt besproken) Wat zijn de verschillende kerngedachten die je van dit thema zal bespreken? Zet de kerngedachten in een goede volgorde Voor iedere kerngedachte zal je in een volgende stap een nieuwe alinea schrijven

17 Opdracht: blauwdruk van één alinea maken
Per alinea wordt één kerngedachte verder uitgewerkt aan de hand van argumenten en voorbeelden Ga nog eens terug naar je bron kijken: bestudeer telkens van elke alinea de eerste zin.  De kerngedachte van elke alinea zit vervat in de eerste zin van die alinea. Een goede schrijver streeft ernaar om elke alinea te laten starten met een inleidende zin die de rest van de alinea aankondigt. Je alinea's zijn ongeveer even lang: tussen de 5 en 15 zinnen

18 Opdracht: blauwdruk van één alinea maken
Opdracht: blauwdruk van de abstract Aan welke vragen beantwoordt een abstract? Wie? Wat? Waar? Wanneer? …? 2. Geef de verschillende elementen weer die je in je abstract wil beschrijven. 3. Zet deze elementen in een logische volgorde  Kerngedachte = situering van je onderwerp

19 Zinnen laten samenhangen
De zinnen in een alinea moeten samenhangen: hoe werkt tekst?

20 Vergelijk Mijn moeder heet Marianne. Koken doet ze erg graag. In de keuken waar veel nieuwe toestellen staan, doet ze dat het liefst. Om werk te besparen, gebruikt ze het liefst de keukenrobot. Mijn moeder heet Marianne. Zij kookt erg graag. Dat doet ze het liefst van al in haar vernieuwde keuken, waar ze veel mooie nieuwe toestellen heeft staan. De keukenrobot gebruikt ze het liefst van al, omdat die haar veel werk bespaart.

21 Hoe werkt tekst? Efficiënt informatie ordenen =
Thema (= begin van de zin) – focus (= einde van de zin) Thema (= bekend) – focus (= nieuwe informatie) Bv. Mijn moeder heet Marianne. Zij kookt erg graag. Dat doet ze het liefst van al in haar vernieuwde keuken, waar ze veel mooie nieuwe toestellen heeft staan. De keukenrobot gebruikt ze het liefst van al, omdat die haar veel werk bespaart. Efficiënt informatie ordenen = Vooraan: informatie die verwijst naar het voorgaande midden Achteraan: informatie die in wat volgt nog opgepikt wordt

22 Hoe werkt tekst? Inefficiënt informatie ordenen =
Bv. Mijn moeder heet Marianne. Koken doet ze erg graag. In de keuken waar veel nieuwe toestellen staan, doet ze dat het liefst. Om werk te besparen, gebruikt ze het liefst de keukenrobot. Vooraan: nieuwe informatie Midden Achteraan: informatie die naar voorgaande informatie verwijst.

23 Hoe werkt tekst? Inefficiënt informatie ordenen =
Mijn moeder heet Marianne. Koken doet ze erg graag. In de keuken waar veel nieuwe toestellen staan, doet ze dat het liefst. Om werk te besparen, gebruikt ze het liefst de keukenrobot. Vooraan: nieuwe informatie Midden Achteraan: informatie die naar voorgaande informatie verwijst.

24 Hoe werkt tekst? Zin 1 Info die naar het voorgaande verwijst
Nieuwe informatie Zin 2 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Bv. Mijn moeder heet Marianne Zij kookt erg graag.

25 Hoe werkt tekst? Zin 1 Info die naar het voorgaande verwijst
Nieuwe informatie Zin 2 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Bv. Mijn moeder heet Marianne Zij kookt erg graag.

26 Hoe werkt tekst? Lineair patroon
Zin 1 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Zin 2 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Zin 3 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie De zin pikt telkens in op de vorige zin. De lezer kan gemakkelijk volgen. Bv. Mijn moeder heet Marianne. Zij kookt erg graag. Dat doet ze het liefst in de nieuwe keuken

27 Hoe werkt tekst? Continu patroon
Zin 1 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Zin 2 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Zin 3 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Bv. De hobby’s van mijn moeder zijn zeer uiteenlopend. Koken doet ze het liefst. Naar de film gaan vindt ze ook heerlijk. Ten slotte haalt ze ook uit wielrennen veel plezier.

28 Hoe werkt tekst? Zin 1 Info die naar het voorgaande verwijst
Nieuwe informatie Zin 2 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Zin 3 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Bv. De hobby’s van mijn moeder zijn zeer uiteenlopend. Koken doet ze het liefst. Naar de film gaan vindt ze ook heerlijk. Ten slotte haalt ze ook uit wielrennen veel plezier. Elke zin linkt terug naar een algemeen thema. Ook dat geeft houvast aan de lezer.

29 Voorbeeld: BBC.co.uk The earthquake and tsunami of March 11, 2011 were natural disasters of a magnitude that shocked the entire world. Although triggered by these cataclysmic events, the subsequent accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant cannot be regarded as a natural disaster. It was a profoundly manmade disaster - that could and should have been foreseen and prevented... Our report catalogues a multitude of errors and wilful negligence that left the Fukushima plant unprepared for the events of March 11. And it examines serious deficiencies in the response to the accident by Tepco, regulators and the government.

30 Voorbeeld: BBC.co.uk The earthquake and tsunami of March 11, 2011 were natural disasters of a magnitude that shocked the entire world. Although triggered by these cataclysmic events, the subsequent accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant cannot be regarded as a natural disaster. It was a profoundly manmade disaster - that could and should have been foreseen and prevented... Our report catalogues a multitude of errors and wilful negligence that left the Fukushima plant unprepared for the events of March 11. And it examines serious deficiencies in the response to the accident by Tepco, regulators and the government. ? Waarom geen verwijzing naar voorgaande bij ‘our report’? Cf. vorige slide  hier begint een nieuwe alinea Eerste alinea: lineair patroon Tweede alinea: continu patroon

31 Beoordeling van tekst op een wikipagina
Doihara: 1883 – 1948 Na het september 18 incident stelde Doihara voor van Noordoost China een marionettenstaat te maken onder leiding van Puyi. Het kantô leger hielp in maart 1932 om de afgezette laatste Manchu-keizer van China , Puyi, uit Bejing te ontsnappen en maakte hem staatshoofd van het nieuwe land: Manshûkoku. Het resultaat van deze actie was dat heel Noordoost China nu een Japanse kolonie was geworden. Deze kolonie zou 14 jaar stand houden. Achtergrond Doihara: Japanse spion in China Veroordeeld voor zijn oorlogsmisdaden door het Internationale Militaire Tribunaal van het Verre Oosten. Wat is het probleem hier? De tweede zin start met nieuwe informatie en laat de lezer totaal aan zijn lot over. Je moet wachten tot het midden van de zin vooraleer je weet wat die met de vorige te maken heeft en dat maakt deze zin/tekst moeilijk leesbaar.

32 Opdracht: abstract van je wiki schrijven
Maak van de blauwdruk van je abstract een stuk tekst Opmerking: voorlopige versie!

33 Opdracht: Abstract van je partner beoordelen
Aandacht besteden aan:  Leidt de eerste zin van de abstract de rest van de alinea in? Hangen de zinnen samenhangen? Sluit de schrijver met elke zin voldoende aan bij het voorgaande? Kan je de tekst gemakkelijk begrijpen? Beantwoordt de schrijver alle w-vragen?

34 Tips Hou rekening met de feedback die je krijgt na de eerste taalscreening. goed schrijven kan je leren/is niet aangeboren: hou rekening met je werkpunten en tracht die te verbeteren alles begint met een goede structuur (inhoudstafel!/alineastructuur) Laat je tekst nalezen door zoveel mogelijk lezers. Gebruik de spellingcheck. Gebruik Thesaurus

35 Thesaurus

36 Deadline eerste tekst van 500-700 woorden op wikipagina = 23/12
Veel succes!


Download ppt "Oefenseminarie taal en structuur"

Verwante presentaties


Ads door Google