De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O EFENSEMINARIE TAAL EN STRUCTUUR. Doelstellingen van de oefening Je leert: Een onderwerp afbakenen Bronnen scannen Een inhoudsopgave opstellen Een blauwdruk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "O EFENSEMINARIE TAAL EN STRUCTUUR. Doelstellingen van de oefening Je leert: Een onderwerp afbakenen Bronnen scannen Een inhoudsopgave opstellen Een blauwdruk."— Transcript van de presentatie:

1 O EFENSEMINARIE TAAL EN STRUCTUUR

2 Doelstellingen van de oefening Je leert: Een onderwerp afbakenen Bronnen scannen Een inhoudsopgave opstellen Een blauwdruk van één paragraaf maken Een blauwdruk van één alinea maken Zinnen laten samenhangen binnen één alinea

3 Onderwerp afbakenen: titel kiezen Functie van de titel  Kernachtig de inhoud van je tekst weergeven Evaluatie van de titel –Wat verwacht je van de wiki als je de titel leest? –Hoeveel woorden denk je over het onderwerp te kunnen schrijven? –Is verfijning van je titel nodig?

4 Bronnen scannen Waarom? 1 Onderwerp bepalen 2 Bronnen zoeken 3 Schrijven

5 Bronnen scannen Waarom? Onderwerp bepalen Bronnen zoeken Schrijven

6 Bronnen scannen DUS: in de eerste fase ga je nog niet elke bron in detail nalezen, maar kan je SCANNEN. Wat is scannen? Titel en tussentitels lezen/interpreteren. Abstracts van artikels lezen. Afbeeldingen bij de tekst bekijken. De eerste zin van elke alinea lezen. De inleiding en conclusie van de tekst lezen.

7 Opdracht: scannen van een bron Scan één van de bronnen die je partner heeft meegebracht. Beantwoord volgende vragen: 1.Wat is de essentie van die bron? 2.Is de bron bruikbaar voor de wikipagina van je partner?

8 Inhoudsopgave maken Inhoudsopgave?  Beknopte weergave van de tekstinhoud

9 Opdracht: inhoudsopgave maken 1.Som zo veel mogelijk thema’s op die je bij je onderwerp wil vermelden Thema’s uit de bron die je net hebt gescand Thema’s uit andere bronnen die je al hebt gelezen Thema’s waar je nog geen bron over hebt gevonden

10 Opdracht: inhoudsopgave maken 2. Ga na of je bepaalde thema’s kan groeperen --> elementen die in een encyclopedie aanwezig moeten zijn 1.legt een begrip uit 2.verklaart het belang van het begrip 3.verklaart de ontwikkeling ervan 4.verhaalt hoe het begrip zich verhoudt tot een meer algemeen kennisgebied 5.verwijst naar eventuele onderdelen, afgeleiden en deelgebieden

11 Opdracht: inhoudsopgave maken 3. Ontbreken er nog thema’s?

12 Opdracht: inhoudsopgave maken 4. Zoek een logische volgorde voor de verschillende thema’s

13 Opdracht: inhoudsopgave maken Is je inhoudstafel nu af? Neen –> work in progress Blijf je inhoudstafel aanpassen als je nieuwe artikels hebt gelezen

14 Opvolging titel Is het nodig om je titel aan te passen aan je inhoudstafel?

15 Blauwdruk van paragraaf en alinea Paragraaf vs. alinea? PARAGRAAFPARAGRAAF ALINEAALINEA ALINEAALINEA ALINEAALINEA

16 Opdracht: blauwdruk van één paragraaf maken Kies een thema uit je inhoudstafel (= een thema dat in het net gescande artikel wordt besproken) Wat zijn de verschillende kerngedachten die je van dit thema zal bespreken? Zet de kerngedachten in een goede volgorde Voor iedere kerngedachte zal je in een volgende stap een nieuwe alinea schrijven

17 Per alinea wordt één kerngedachte verder uitgewerkt aan de hand van argumenten en voorbeelden Ga nog eens terug naar je bron kijken: bestudeer telkens van elke alinea de eerste zin.  De kerngedachte van elke alinea zit vervat in de eerste zin van die alinea. Een goede schrijver streeft ernaar om elke alinea te laten starten met een inleidende zin die de rest van de alinea aankondigt. Je alinea's zijn ongeveer even lang: tussen de 5 en 15 zinnen Opdracht: blauwdruk van één alinea maken

18 Opdracht: blauwdruk van de abstract 1.Aan welke vragen beantwoordt een abstract? -Wie? -Wat? -Waar? -Wanneer? -…? 2. Geef de verschillende elementen weer die je in je abstract wil beschrijven. 3. Zet deze elementen in een logische volgorde  Kerngedachte = situering van je onderwerp Opdracht: blauwdruk van één alinea maken

19 Zinnen laten samenhangen De zinnen in een alinea moeten samenhangen: hoe werkt tekst?

20 Vergelijk Mijn moeder heet Marianne. Koken doet ze erg graag. In de keuken waar veel nieuwe toestellen staan, doet ze dat het liefst. Om werk te besparen, gebruikt ze het liefst de keukenrobot. Mijn moeder heet Marianne. Zij kookt erg graag. Dat doet ze het liefst van al in haar vernieuwde keuken, waar ze veel mooie nieuwe toestellen heeft staan. De keukenrobot gebruikt ze het liefst van al, omdat die haar veel werk bespaart.

21 Hoe werkt tekst? Thema (= begin van de zin) – focus (= einde van de zin) Thema (= bekend) – focus (= nieuwe informatie) Bv. Mijn moeder heet Marianne. Zij kookt erg graag. Dat doet ze het liefst van al in haar vernieuwde keuken, waar ze veel mooie nieuwe toestellen heeft staan. De keukenrobot gebruikt ze het liefst van al, omdat die haar veel werk bespaart. Efficiënt informatie ordenen = Vooraan: informatie die verwijst naar het voorgaande middenAchteraan: informatie die in wat volgt nog opgepikt wordt

22 Hoe werkt tekst? Inefficiënt informatie ordenen = Bv. Mijn moeder heet Marianne. Koken doet ze erg graag. In de keuken waar veel nieuwe toestellen staan, doet ze dat het liefst. Om werk te besparen, gebruikt ze het liefst de keukenrobot. Vooraan: nieuwe informatie MiddenAchteraan: informatie die naar voorgaande informatie verwijst.

23 Hoe werkt tekst? Inefficiënt informatie ordenen = Mijn moeder heet Marianne. Koken doet ze erg graag. In de keuken waar veel nieuwe toestellen staan, doet ze dat het liefst. Om werk te besparen, gebruikt ze het liefst de keukenrobot. Vooraan: nieuwe informatie MiddenAchteraan: informatie die naar voorgaande informatie verwijst.

24 Hoe werkt tekst? Zin 1 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Zin 2 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Bv. Mijn moeder heet Marianne. Zij kookt erg graag.

25 Hoe werkt tekst? Zin 1 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Zin 2 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Bv. Mijn moeder heet Marianne. Zij kookt erg graag.

26 Hoe werkt tekst? Lineair patroon Zin 1 Info die naar het voorgaand e verwijst Nieuwe informatie Zin 2 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Bv. Mijn moeder heet Marianne. Zij kookt erg graag. Dat doet ze het liefst in de nieuwe keuken Zin 3 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie De zin pikt telkens in op de vorige zin. De lezer kan gemakkelijk volgen.

27 Hoe werkt tekst? Continu patroon Zin 1 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Bv. De hobby’s van mijn moeder zijn zeer uiteenlopend. Koken doet ze het liefst. Naar de film gaan vindt ze ook heerlijk. Ten slotte haalt ze ook uit wielrennen veel plezier. Zin 2 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Zin 3 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie

28 Hoe werkt tekst? Bv. De hobby’s van mijn moeder zijn zeer uiteenlopend. Koken doet ze het liefst. Naar de film gaan vindt ze ook heerlijk. Ten slotte haalt ze ook uit wielrennen veel plezier. Elke zin linkt terug naar een algemeen thema. Ook dat geeft houvast aan de lezer. Zin 1 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Zin 2 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie Zin 3 Info die naar het voorgaande verwijst Nieuwe informatie

29 Voorbeeld: BBC.co.uk The earthquake and tsunami of March 11, 2011 were natural disasters of a magnitude that shocked the entire world. Although triggered by these cataclysmic events, the subsequent accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant cannot be regarded as a natural disaster. It was a profoundly manmade disaster - that could and should have been foreseen and prevented... Our report catalogues a multitude of errors and wilful negligence that left the Fukushima plant unprepared for the events of March 11. And it examines serious deficiencies in the response to the accident by Tepco, regulators and the government.

30 Voorbeeld: BBC.co.uk The earthquake and tsunami of March 11, 2011 were natural disasters of a magnitude that shocked the entire world. Although triggered by these cataclysmic events, the subsequent accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant cannot be regarded as a natural disaster. It was a profoundly manmade disaster - that could and should have been foreseen and prevented... Our report catalogues a multitude of errors and wilful negligence that left the Fukushima plant unprepared for the events of March 11. And it examines serious deficiencies in the response to the accident by Tepco, regulators and the government. ?

31 Beoordeling van tekst op een wikipagina Doihara: 1883 – 1948 Na het september 18 incident stelde Doihara voor van Noordoost China een marionettenstaat te maken onder leiding van Puyi. Het kantô leger hielp in maart 1932 om de afgezette laatste Manchu- keizer van China, Puyi, uit Bejing te ontsnappen en maakte hem staatshoofd van het nieuwe land: Manshûkoku. Het resultaat van deze actie was dat heel Noordoost China nu een Japanse kolonie was geworden. Deze kolonie zou 14 jaar stand houden.

32 Opdracht: abstract van je wiki schrijven Maak van de blauwdruk van je abstract een stuk tekst Opmerking: voorlopige versie!

33 Opdracht: Abstract van je partner beoordelen Aandacht besteden aan:  Leidt de eerste zin van de abstract de rest van de alinea in?  Hangen de zinnen samenhangen?  Sluit de schrijver met elke zin voldoende aan bij het voorgaande?  Kan je de tekst gemakkelijk begrijpen?  Beantwoordt de schrijver alle w-vragen?

34 Tips Hou rekening met de feedback die je krijgt na de eerste taalscreening.  goed schrijven kan je leren/is niet aangeboren: hou rekening met je werkpunten en tracht die te verbeteren  alles begint met een goede structuur (inhoudstafel!/alineastructuur) Laat je tekst nalezen door zoveel mogelijk lezers. Gebruik de spellingcheck. Gebruik Thesaurus

35 Thesaurus

36 VEEL SUCCES! Deadline eerste tekst van 500-700 woorden op wikipagina = 23/12


Download ppt "O EFENSEMINARIE TAAL EN STRUCTUUR. Doelstellingen van de oefening Je leert: Een onderwerp afbakenen Bronnen scannen Een inhoudsopgave opstellen Een blauwdruk."

Verwante presentaties


Ads door Google