De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Websurvey opstellen in Limesurvey

Verwante presentaties


Presentatie over: "Websurvey opstellen in Limesurvey"— Transcript van de presentatie:

1 Websurvey opstellen in Limesurvey
Infosessie 26 november 2009 Infosessie 26 februari 2010 soc.kuleuven.be/limesurvey2

2 Limesurvey Opstellen van een websurvey zonder te moeten kunnen programmeren Open Source Survey en resultaten staan op de soc-server

3 Limesurvey Informatie over de software: http://www.limesurvey.org/
Manual -> zie limesurvey.org ‘Documentation’ Wiki-site met uitleg Vanaf “creating surveys”!!!

4 PHP Surveyor Toegang tot de server:
Registratie via Mariek Vanden Abeele Mailtje met Verantwoording (promotor, titel meesterproef) Naam S-nummer Je krijgt mailtje met paswoord en login (je s-nummer) ToegangsURL: https://soc.kuleuven.be/limesurvey2

5 1. Aanmaak nieuwe survey Een woordje over privacy & misbruik

6 Structuur Hiërarchische structuur Niveau administration Niveau Survey
Beheren van verschillende surveys Niveau Survey Beheren van verschillende ‘groepen van vragen’ Niveau ‘groepen van vragen’ Beheren van verschillende vragen Niveau ‘vraag’ Beheren van de eigenschappen van de vraag Niveau ‘answers’

7 VOORBEELD Belevingsonderzoek naar aanleiding Valentijn Gender, Partner
Valentijn gevierd? Indien ja: Hoe heeft men het gevierd? In welke mate waarderen mensen verschillende typische Valentijnscadeau’s en/of activiteiten?

8 1. Aanmaak nieuwe survey Niveau administration
Icoon ‘plus’ = nieuw object aanmaken Aangeven: Naam survey (werktitel) Welcome = welkomsttekst bezoekers Admin + mail admin Plaats hier JOUW volledige naam Jouw officieel KUL-mailadres Create survey

9 1. Aanmaak nieuwe survey Aangemaakt, maar niet ACTIEF
er worden geen resultaten bewaard Alles kan en mag nog veranderd worden

10 Tabblad Presentation & Navigation
Edit current survey Tabblad Presentation & Navigation Format (Q by Q of Group by group) Template (lay-out) Allow Saves End-url

11 1. Aanmaak nieuwe survey Tabblad Publication & Access control: OK
Tabblad Notification & Data management: Date stamp: YES Evt. save IP-address & referring URL Tabblad Upload Resources Management: OK

12 2. Beheren Survey Niveau Survey: LINKS = eigenschappen survey
Rood blokje: Activeer survey Dit hou je tot op het allerlaatst!!! Groen rad: Do survey (testen) Icoon potloodje: Edit Survey Aanpassen eigenschappen survey (naam, …) Icoon printer: Printbare versie van je survey Icoon rood kruisje: Delete Survey

13 2. Beheren Survey Niveau Survey: RECHTS:
Icoon plus = nieuwe groep aanmaken Vragen kunnen enkel aangemaakt worden binnen een ‘groep’ Volgorde groepen kan gewijzigd worden Best meteen logisch te werk gaan

14 2. Beheren Survey Voorbeeld: 3 groepen van vragen
1. Sociodemo’s (gender, partner) 2. Valentijn gevierd? Indien ja, hoe? 3. Score Valentijnscadeau’s

15 2. Beheren Survey Groep 1: Groep 2: Groep 3:
Title = 1 Description Indien je invult, verschijnt tekst in survey “Eerst willen we je twee eenvoudige vraagjes stellen.” Groep 2: Title = 2 Groep 3: Title = 3 Op niveau survey kan je nu scrollen tussen de verschillende groepen!

16 3. Beheren groep Niveau groep LINKS = edit group, delete group
RECHTS = new question

17 4. Beheren groep Code = naam variabele
Keep it simple Question = vraag die op scherm verschijnt Help = boodschap onderaan om iets te verduidelijken Mandatory: best ‘no’! Type of Question = type vraag

18 4. Beheren vraag VOORBEELD Code = 1 Question = “Ben jij een…”
Question Type = List (radio)

19 5. Beheren antwoord Wit rooster = add answers
Answer = antwoord dat op het scherm verschijnt Code = code die wordt weggeschreven naar de database indien een bepaald antwoord gekozen wordt

20 5. Beheren antwoord Voorbeeld Code = M Code = F “Add” (idem partner)
Answer = man Code = F Answer = vrouw “Add” (idem partner)

21 5. Beheren vraag Voorbeeld ‘partner’ Code = 2
Description: “Heb je een partner?” Type of question = list (radio) “add question” Answers: Code = Y, answer = Ja Code = N, answer = Nee

22 5. Beheren vraag LINKS Icoon dubbele bladen = COPY QUESTION
Vraag selecteren die je wilt kopiëren Copy question Nieuwe code (en evt. description) geven Eventueel toewijzen aan andere groep “add question”

23 5. Beheren vraag Voorbeeld: Selecteer vraag Partner Copy question
Code = 3 Description: “Hebben jullie iets gedaan voor Valentijn?” Group = 2 Copy answers aanvinken “add question”

24 5. Beheren vraag CONDITIES
Vraag 3 moet enkel gesteld worden indien antwoord vraag 2 = JA Icoon ‘atomium’ Pop-up: LINKS “Question”: selecteer vraag die voorwaarde vormt RECHTS “equals answers” selecteer antwoord dat moet gekozen worden om door te linken naar je vraag

25 5. Beheren vraag Voorbeeld Vraag 3 -> icoon atomium
LINKS: selecteer vraag “Heb je een partner?” RECHTS: selecteer antwoord “Ja” Betekenis: Indien “ja” op vraag 2 “Heb je een partner”, stel dan vraag 3

26 4. Beheren vraag Type of question
Short / long / huge free text = kort / lang / enorm open antwoord Opmerking: kies best dit formaat voor bijvoorbeeld een geboortedatum!

27 4. Beheren vraag Voorbeeld Code = 4
Description: “Kan je beschrijven wat jij en je partner gedaan hebben voor Valentijn?”

28 4. Beheren vraag Type of question = array (flexible labels)
Meerdere items op scherm Voor elk item een antwoord aanduiden uit vaste reeks (bvb. Likert schaal) VOORBEELD Vraag 5: “Hoe tevreden zou je zijn met volgende cadeaus?”

29 5. Beheren antwoord Wit rooster = add answers ITEMS VOORBEELD
Code = 1, antwoord = parfum Code = 2, antwoord = bloemen Code = 3, antwoord = kaartje

30 5. Beheren antwoord Wit rooster met blauwe streep = label set (antwoordcategorieën). Er bestaan reeds veel eerder aangemaakte label sets! Zoek eerst naar een eerder aangemaakte!!! Indien nieuwe aanmaken: geef herkenbare naam, ook voor buitenstaanders! Wijzig géén bestaande label sets!

31 5. Beheren antwoord Nieuwe label set: Zinvolle naam “Add”
Code = 1, Answer = helemaal oneens, “add” Code = 2, Answer = eerder oneens, “add” Enz..

32 5. Beheren antwoord Label set krijgt nummer
Op niveau vraag (edit question): Flexible labels: selecteer label set die wilt

33 5. Beheren antwoord VOORBEELD Keuze label set: nr. 83 “tevredenheid”

34 5. Beheren vraag Tekst op scherm ZONDER antwoordmogelijkheden
Boilerplate question Voorbeeld: instructies geven, afronden, …

35 6. Afronden… Groen rad niveau survey = test Indien tevreden:
Rood blokje = ACTIVATE Resultaten worden bewaard!!! Geen wijzigingen meer aanbrengen!!!

36 7. Resultaten Icoon vergrootglas “Browse responses”
Om antwoorden te exporteren best kiezen voor cilinder met uitgaande pijl “Export results to application”

37 7. Resultaten Kies voor ‘Filter incomplete answers’ DISABLED Questions
Question codes Answers Answer codes Format Microsoft Excel “Export data”

38 7. Resultaten De-activeren = resultaten wissen!!!
De-activeer je survey NOOIT voor je onderzoek volledig afgerond is! Klaar? Delete je eigen survey, en verwittig me dat ik je account mag verwijderen...

39 TIPS / FAQs Help, de survey is opeens niet toegankelijk
Survey draait op de SOC-server. Indien de SOC-server (of bij uitbreiding de volledige KUL-servers) problemen hebben, kan het zijn dat je survey tijdelijk ontoegankelijk is Help, de survey blokkeert Gebruik voor titels & variabelennamen eenvoudige namen zonder leestekens Test de survey uitvoerig Op Mac & Windows (Safari, Firefox, Internet explorer, Chrome) Vertrek van een volledig uitgewerkte papieren versie!!! Hou het kort

40 Help? Mariek: Veel succes!!
Toegang + onoverbrugbare problemen met programmatie GEEN inhoudelijke vragen GEEN evidente, zelf-oplosbare vragen Veel succes!!


Download ppt "Websurvey opstellen in Limesurvey"

Verwante presentaties


Ads door Google