De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anemoon project Vijfde Anemoon forum 16 juni 2000.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anemoon project Vijfde Anemoon forum 16 juni 2000."— Transcript van de presentatie:

1

2 Anemoon project Vijfde Anemoon forum 16 juni 2000

3 Anemoon project K.U.Leuven PROGRAMMA VIJFDE ANEMOON FORUM 16 JUNI 2000 VOORWOORD DE PLANNING IN VOGELVLUCHT A. Depuydt ANEMOON NUMERIEK M. Leroy NIEUWE RELEASE ‘ENJOY SAP’ J. Storms INTERNET STRATEGIE SAP ‘MYSAP.COM’ A. Depuydt

4 Anemoon project PLANNING

5 Anemoon project K.U.Leuven ADMINISTRATIEVE ORGANISATIEOPBOUW LOGISTIEK EN TECHNIEK PERSONEEL ONDERZOEK ONDERWIJS STUDENTEN FINANCIEN BELEIDSINFO / BUSINESS INTELLIGENCE / KENNISBEHEERRELEASEOVERGANGENINTERNET / WORKFLOW / EDMS OVERZICHT PLANNINGEN

6 Anemoon project K.U.Leuven NOVEMBER 2000  RELEASE 4.6C !! 199819992000200120022003 OVERGANG NAAR 4.6 ? (DEV,QUALITY,PROD) 4.6B4.6C INSTALLATIE NT 4.0B4.5A3.1H OVERGANG UNIX EN UPGRADE 4.5B (ENKEL DEV) 4.5B4.5A MAAR OOK NOG APARTE RELEASEPROGRAMMA’S OPVOLGEN VOOR ADD ONS…. SAP R/3 VERPLICHT RELEASES TE VOLGEN VAN ZODRA CAMPUS MGT. GEDEELTELIJK IN PRODUCTIE ? L2 4.5 L3 4.6 L4 4.6 ? CAMPUS MANAGEMENT ADD ON TIJDENS ONTWIKKELING L1 4.5 ? EN OOK NOG APARTE RELEASEPROGRAMMA’S VOOR ONDERLIGGENDE SYSTEEMSOFTWARE …. TEST 4.6

7 Anemoon project K.U.Leuven BELEIDSINFO / BUSINESS INTELLIGENCE / KENNISBEHEER 199920002001200220032004 SAS VOOR KNOWLEDGE WORKERS, STRATEGISCHE INFORMATIE ? BW VOOR OPERATIONELE/TACTISCHE RAPPORTERING ? TEST PILOOT ? (financiên) ? TEST PILOOT ? (financiën) ? KENNISBEHEER ANEMOON RESULTATEN IN KW VOORSTUDIE GEBRUIK BW/SAS ? BELEIDSINFO / BUSINESS INTELLIGENCE Gestructureerde kennis Niet gestructureerde kennis PILOOT (draaiboek) ? ? ANDERE BEDRIJFSKENNIS IN KW/IXOS PILOOT (versl.raden) ? BESTAANDE SAS AANPASSEN

8 Anemoon project K.U.Leuven CROSS APPLICATION - INTERNET/WORKFLOW/EDMS 19992000200120022003 EDMS EN ARCHIVERING INSCANNEN FACTUREN ARCHIVERING GESTRUCTUREERDE INFORMATIE ALLE FUNCTIONELE DOMEINEN ANDERE ? (afh. analyses domeinen) Analyses domeinen INTERNET PORTALS ESS Analyses domeinen ANDERE ? (afh. analyses domeinen) GOEDKEURING FACTUREN WORKFLOW Analyses domeinen Workflow INTERNETSCENARIO’S ANDERE ? (afh. analyses domeinen) Analyses domeinen RAAMWERK !!!

9 Anemoon project K.U.Leuven 199819992000200120022003 FINANCIEN BASIS FINANCIEN: BOEKHOUDING, KREDIETEN, INKOMSTEN, UITGAVEN UITBREIDING BASIS FIN. (FUNC/RAPPORT) BEHEER ONDERZOEKSCONTRACTEN BOEKEN LONEN MAGAZIJNEN/VERKOOP FINANCIELE ASPECTEN ANDERE PROJECTEN VOLGEN INTEGRATIE (FPM) FINANCIELE ASPECTEN CAMPUS MANAGEMENT VERANTW. EN TERUGBET. ONKOSTEN UITROL GEBRUIKERSPROCESSEN FUNCTIONELE DOMEINEN CENTR. FIN. ADMIN.LRD PERSONEEL ONDERZOEK LOGISTIEK EN TECHNIEK ONDERWIJS / STUDENTEN DEC. EXT. VORDERINGEN INTERNE VERREKENINGEN ONDERHOUD EN RELEASE OVERGANGEN BELEIDSVERANTW. BELEGGINGEN ? VERZEKERINGEN ? 1 REST EXPLOITATIE S 3 13 2 45 6 CENTR.FIN.ADMIN. K.U.LEUVEN DECENTR. FIN. ADMIN. LRD 2 DECENTR.FIN. ADM. K.U.L. INDIVIDU (self-service) GROEP 1 EXPLOITATIES GROEP 2 EXPLOITATIES p VOLLEDIGE CONSOLIDATIE !!!

10 Anemoon project K.U.Leuven 199819992000200120022003 LOGISTIEK EN TECHNIEK EXTERNE AANKOPEN LOGISTIEKE ASPECTEN ANDERE PROJECTEN VOLGEN LOGISTIEKE ASPECTEN CAMPUS MANAGEMENT MAGAZIJNEN ONROERENDE GOEDEREN OVERIGE OPERATIONELE RISICO’S ? EXTRA FACILITAIRE DIENSTEN ? INVESTERINGSPROJECTEN ? UITROL GEBRUIKERSPROCESSEN FUNCTIONELE DOMEINEN ONDERWIJS / STUDENTEN 1 UITBR. EXT.AANK. (FUNC/RAPPORT) 3 CENTRALE ADMINISTRATIE (magazijnen) LOG. ASPECTEN EXPLOITATIES FINANCIEN 2 5 6 9 ONDERHOUD EN RELEASE OVERGANGEN 1 GEVAARLIJKE STOFFEN AFVAL BEHEER ONDERHOUD PATRIMONIU M 7 8 areopa CENTRALE ADMINISTRATIE (ext.aankoop) BELEIDSVERANTW. INDIVIDU (self-service) VERKOOP (extern/intern) 4 ? p DECENTRALE ADMINISTRATIE (magazijnen) 2 DECENTRALE ADMINISTRATIE (ext.aankoop)

11 Anemoon project K.U.Leuven 199819992000200120022003 PERSONEEL PERSONEELSADMINISTRATIE FUNCTIONELE DOMEINEN LOONADMINISTRATIE UITROL GEBRUIKERSPROCESSEN UITBREIDING PA/PD/WS (FUNC/RAPPORT) LOONADMINISTRATIECELLEN ANDERE DECENTRALE ADMINISTRATIES ASPECTEN PERSONEEL ANDERE PROJECTEN VOLGEN OVERSCHAKELING P-NRS ASPECTEN PERSONEEL ONDERZOEK ONDERZOEK DIVERSEN ASPECTEN PERSONEEL CAMPUS MANAGEMENT ONDERWIJS / STUDENTEN BEGROTING EN OPVOLGING (FPM) 13 2 4 OPLEIDINGEN ? TESTEN ? 7 6 1 2 3 ONDERHOUD EN RELEASE OVERGANGEN PERSONEELSBEHEERSCELLEN PD ATP /PD APBIODOC / LRD WERVING EN SELECTIE 15 DEFINITIEVE OPL. >1 CONTRACT (start van zodra beschikbaar in SAP) BELEIDSVERANTW. INDIVIDU (self-service) JOBD FACULTEITEN DEPARTE- MENTEN Oude nrs enkel voor interfaces MF

12 Anemoon project K.U.Leuven ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE OPBOUW 199819992000200120022003 ASPECTEN AOO ANDERE PROJECTEN VOLGEN (ADMINISTRATIEVE VERANKERING) ORGANISATORISCHE ASPECTEN CAMPUS MANAGEMENT 1 ONDERZOEKSTEAMS ONDERWIJS EN STUDENTEN ONDERZOEK LOGISTIEK EN TECHNIEK INTEGRATIE FINANCIELE STRUCTUUR (FUND CENTRES) ORGANISATORISCHE STRUCTUUR PUBLICATIESTRUCTUREN SAMENSTELLING RADEN VERANKERING PERSONEEL PERSONEEL FINANCIEN TOEWIJZING RUIMTE ONDERHOUD EN RELEASE OVERGANGENUITBREIDING (FUNC/RAPPORT) 3 FUNCTIONELE DOMEINEN UITROL GEBRUIKERSPROCESSEN 2 DEC. ADM. (o.a. onderhoud raden) CENTRALE ADMINISTRATIE 1 BELEIDSVERANTW. INDIVIDU (self-service) TOEWIJZING PERSONEEL 2 DECENTRALE ADMINISTRATIE

13 Anemoon project K.U.Leuven 19992000200120022003 ONDERZOEK BEHEER ONDERZOEKSCONTRACTEN FUNCTIONELE DOMEINEN UITROL GEBRUIKERSPROCESSEN ASPECTEN ONDERZOEK ANDERE PROJECTEN VOLGEN FINANCIEN/LOGISTIEK ASPECTEN ONDERZOEK CAMPUS MANAGEMENT CAMPUS MANAGEMENT ONDERHOUD EN RELEASE OVERGANGEN BASIS FINANCIEN CENTR. ADM. (contracten) 2 1 1 2 VALORISATIE ONDERZOEKSRESULTATEN ? ONDERZOEKSEVALUATIE ? ONDERZOEKSAPPARATUUR ? PROGRAMMA’S, VOOR- STELLEN EN AANVRAGEN 4 5 DECENTR. ADM. (contracten) ASPECTEN ONDERZOEK PERSONEEL (teams, toewijzing, projectmedewerkers,...) PERSONEEL ONDERZOEKSINVENTARIS ? EXPERTPROJECTSAMENW. 3 TEAM BELEIDSVERANTW. INDIVIDU (self-service) VORDERINGEN

14 Anemoon project K.U.Leuven 199920002001200220032004 TESTEN OP SYSTEEM K.U.LEUVEN L2 ONDERWIJS EN STUDENTEN ONTWIKKELING CAMPUS MANAGEMENT DOOR SAP UITROL PROCESSEN NAAR K.U.LEUVEN GEBRUIKERS ? L3L4GA TESTEN OP OP SYSTEEM WALLDORF WORKSHOPS EN ANALYSES TEST

15 Anemoon project K.U.Leuven CAMPUS MANAGEMENT 199920002001200220032004 L2 4.5b L3 4.6b L4 4.6c L5 ? TEST ‘Kwaliteitsrace ! Nieuwe architectuur ! Aantal punten naar L5 verschoven’ zegt SAP ‘Vrij volledig en kwalitatief sterk product’ zegt SAP DEMO WEEK Intern voor K.U.Leuven (30 mei tot 8 juni) Andere universiteiten in de buurt die SAP gebruiken (september) Fit/gap analyses ! Tekortkomingen doorgeven aan SAP Oplossing klaar voor L5 Brede scope ? PLANNEN SAP en K.U.Leuven stellen planning op en bepalen scope van eerste project (o.b.v. L5) SAP top komt naar K.U.Leuven om dit te bekrachtigen (12 juli) INTERNET PORTAL STUDENTEN Voorstel: eerste realisatie CM voor K.U.Leuven = een internetportal voor elke student ???? ?

16 Anemoon project K.U.Leuven 199819992000200120022003 2 3 4 5 1 Opleidingen-studiejaren-opleidingsonderdelen Bursalen Studentengegevens ONDERWIJS EN STUDENTEN - ANALYSES ONDERWIJSAANBOD Studentengegevens Beheer onderwijsaanbod en onderwijsopdrachten Toelating Diploma’s en onderwijsinstellingen MASTERDATA STUDENTEN Beheer onderwijsaanbod en onderwijsopdrachten Registratie ‘Student account’ BEHEER ONDERWIJSAANBOD EN ONDERWIJSOPDRACHTEN TOELATING EN REGISTRATIE STUDENT ACCOUNT OVERZICHT Planning academiejaar Beheer individueel studieprogramma Student account Beheer examenprogramma per student / Organisatie examens / Examenverwerking / Kwaliteitsbewaking / Alumni / Huisvesting / Uitwisselingsakkoorden / Studieloopbaanbegeleiding /...

17 Anemoon project K.U.Leuven PLANNING - RISICO’S wijzigende planningen en uitlopen deelprojecten bestaande systemen slorpen veel projectresources op onderschatten aantal projectactiviteiten (conversie, opkuis gegevens interfaces, nazorg) onzekerheden SAP als leverancier alles doorkruisende release overgang overbelaste sleutelgebruikers Continuïteit projectmedewerkers

18 Anemoon project K.U.Leuven ANEMOON NUMERIEK

19 Anemoon project K.U.Leuven SAP-gebruikers Aankoop en Financiën > 600 cursisten 520 bestelcellen waarvan 76% actief

20 Anemoon project K.U.Leuven 60.000 documenten

21 Anemoon project K.U.Leuven 48 milj. EURO of 11 milj. EURO per maand * zonder middelenreservaties

22 Anemoon project K.U.Leuven Soort documenten per maand 8.500/maand 1.500/maand 1.000/maand 400/maand > 75 % door faculteiten 400/maand

23 Anemoon project K.U.Leuven Externe aankopen

24 Anemoon project K.U.Leuven Inkoopdocumenten per bestelcel 2 bestelcellen > 1000 15 bestelcellen > 500 50 bestelcellen > 200

25 Anemoon project K.U.Leuven Inkoopdocumenten per leverancier > 1000 leveranciers 20 leveranciers > 60 bestellingen 1 leverancier > 460 bestellingen 1 op 2 leveranciers = 1 bestelling

26 Anemoon project K.U.Leuven Soort uitgaven

27 Anemoon project K.U.Leuven Top 10 bestelde artikelen 1 op 2 bestellijnen voor labo-artikelen of scheikundige producten

28 Anemoon project K.U.Leuven NIEUWE RELEASE SAP R/3 4.6C

29 Anemoon project K.U.Leuven OVERZICHT (server) SAP R/3 TOEPASSINGEN DATABASE (client) SAP R/3 INTERFACE SAPGUI (installatie op PC) WEBGUI (via browser) 4.5b HUIDIGE RELEASE SAPGUI 4.5b Internet explorer Netscape versie 6 ? SAPGUI 4.6c LIGHT VERSIE SAPGUI 4.6c ENJOY VERSIE +/- = 4.6c NIEUWE RELEASE + SAP EASY ACCESS + SAP ENJOY TRANSACTIES 6 NOV 2000

30 Anemoon project K.U.Leuven VERANDERINGEN VOOR BASIS NAAR 4.6 (server) SAP R/3 TOEPASSINGEN DATABASE (client) SAP R/3 INTERFACE SAPGUI (installatie op PC) (WINGUI / JAVAGUI) WEBGUI (via browser) 4.5b HUIDIGE RELEASE 4.6c NIEUWE RELEASE 6 NOV 2000 SAPGUI 4.5b SAPGUI 4.6c LIGHT VERSIE SAPGUI 4.6c ENJOY VERSIE +/- = Internet explorer Netscape versie 6 ? + SAP EASY ACCESS +/- = + SAP ENJOY TRANSACTIES VANAF 1 SEPTEMBER VOOR 1 NOVEMBER

31 Anemoon project K.U.Leuven HUIDIG GRAFISCH ONTWERP SAPGUI 4.5b huidige gui

32 Anemoon project K.U.Leuven NIEUW GRAFISCH ONTWERP SAPGUI 4.6c enjoy gui

33 Anemoon project K.U.Leuven LIGHT OF ENJOY: KEUZE AAN GEBRUIKER ! SAPGUI 4.6c LIGHT VERSIE SAPGUI 4.6c ENJOY VERSIE

34 Anemoon project K.U.Leuven VERANDERING KNOPPENBALKEN / HOOFDING SAPGUI 4.5b huidige gui SAPGUI 4.6c light gui SAPGUI 4.6c enjoy gui

35 Anemoon project K.U.Leuven VERANDERING ZOEKHULP SAPGUI 4.5b huidige gui

36 Anemoon project K.U.Leuven VERANDERING ZOEKHULP SAPGUI 4.6c light gui

37 Anemoon project K.U.Leuven VERANDERING ZOEKHULP SAPGUI 4.6c enjoy gui

38 Anemoon project K.U.Leuven OVER SMAKEN EN KLEUREN…. SAPGUI 4.6c enjoy gui

39 Anemoon project K.U.Leuven VERANDERINGEN VOOR BASIS NAAR 4.6 (server) SAP R/3 TOEPASSINGEN DATABASE (client) SAP R/3 INTERFACE SAPGUI (installatie op PC) (WINGUI / JAVAGUI) WEBGUI (via browser) 4.5b HUIDIGE RELEASE 4.6c NIEUWE RELEASE 6 NOV 2000 SAPGUI 4.5b SAPGUI 4.6c LIGHT VERSIE SAPGUI 4.6c ENJOY VERSIE +/- = Internet explorer Netscape versie 6 ? + SAP EASY ACCESS +/- = + SAP ENJOY TRANSACTIES VANAF ?????

40 Anemoon project K.U.Leuven INTERFACE STRATEGIE Windows 32 Bit Java Application R/3 4.6 native Windows 32 Bit Browser based Windows 16 Bit Unix / Motif Mac OS/2 Browser WinGUI JavaGUI R/3 3.1R/3 4.0 / 4.5 R/3 3.0 native Mac native OS/2 native Motif native Windows 16 Bit Java Applet-based HTML Template based Installatie nodig !!! Geen Installatie nodig !!! SAP GUI Web GUI

41 Anemoon project K.U.Leuven WEB GUI = SAP GUI SAPGUI 4.6c enjoy gui = Daarnaast ook nog?

42 Anemoon project K.U.Leuven VERANDERINGEN NA BASIS NAAR 4.6 (server) SAP R/3 TOEPASSINGEN DATABASE (client) SAP R/3 INTERFACE SAPGUI (installatie op PC) (WINGUI / JAVAGUI) WEBGUI (via browser) 4.5b HUIDIGE RELEASE 4.6c NIEUWE RELEASE 6 NOV 2000 SAPGUI 4.5b SAPGUI 4.6c LIGHT VERSIE SAPGUI 4.6c ENJOY VERSIE +/- = Internet explorer Netscape versie 6 ? + SAP EASY ACCESS +/- = + SAP ENJOY TRANSACTIES VANAF 6 NOVEMBER

43 Anemoon project K.U.Leuven VERANDERING MENU SAPGUI 4.6c enjoy gui BASIS 4.5 SAPGUI 4.5b huidige gui

44 Anemoon project K.U.Leuven VERANDERING MENU SAPGUI 4.6c Light gui BASIS 4.6c SAPGUI 4.6c enjoy gui BASIS 4.6c ROLLEN !

45 Anemoon project K.U.Leuven VERANDERINGEN NA BASIS NAAR 4.6 (server) SAP R/3 TOEPASSINGEN DATABASE (client) SAP R/3 INTERFACE SAPGUI (installatie op PC) (WINGUI / JAVAGUI) WEBGUI (via browser) 4.5b HUIDIGE RELEASE 4.6c NIEUWE RELEASE 6 NOV 2000 SAPGUI 4.5b SAPGUI 4.6c LIGHT VERSIE SAPGUI 4.6c ENJOY VERSIE +/- = Internet explorer Netscape versie 6 ? + SAP EASY ACCESS +/- = + SAP ENJOY TRANSACTIES LATER ???

46 Anemoon project K.U.Leuven NU - VERSCHILLENDE SCHERMEN NODIG Beginscherm Kopscherm Overzicht Lijnen Detail lijn

47 Anemoon project K.U.Leuven Hoofding Overzicht lijnen Detail lijn NIEUW - ALLES OP 1 SCHERM

48 Anemoon project K.U.Leuven 1 3 2 Van 3 schermen naar... NU - VOORBEELD AD HOC QUERY

49 Anemoon project K.U.Leuven NIEUW - ALLES OP 1 SCHERM

50 Anemoon project K.U.Leuven (server) SAP R/3 TOEPASSINGEN DATABASE (client) SAP R/3 INTERFACE SAPGUI (installatie op PC) WEBGUI (via browser) 4.5b HUIDIGE RELEASE 4.6c NIEUWE RELEASE 6 NOV 2000 SAPGUI 4.5b SAPGUI 4.6c LIGHT VERSIE SAPGUI 4.6c ENJOY VERSIE +/- = Internet explorer Netscape versie 6 ? + SAP EASY ACCESS +/- = + SAP ENJOY TRANSACTIES VOORBEELD INDIVIDUELE OVERGANG

51 Anemoon project K.U.Leuven (server) SAP R/3 TOEPASSINGEN DATABASE (client) SAP R/3 INTERFACE SAPGUI (installatie op PC) WEBGUI (via browser) 4.5b HUIDIGE RELEASE 4.6c NIEUWE RELEASE 6 NOV 2000 SAPGUI 4.5b SAPGUI 4.6c LIGHT VERSIE SAPGUI 4.6c ENJOY VERSIE +/- = Internet explorer Netscape versie 6 ? + SAP EASY ACCESS +/- = + SAP ENJOY TRANSACTIES VOORBEELD INDIVIDUELE OVERGANG

52 Anemoon project K.U.Leuven VOORBEELD INDIVIDUELE OVERGANG (server) SAP R/3 TOEPASSINGEN DATABASE (client) SAP R/3 INTERFACE SAPGUI (installatie op PC) WEBGUI (via browser) 4.5b HUIDIGE RELEASE 4.6c NIEUWE RELEASE 6 NOV 2000 SAPGUI 4.5b SAPGUI 4.6c LIGHT VERSIE SAPGUI 4.6c ENJOY VERSIE +/- = Internet explorer Netscape versie 6 ? +/- = + SAP EASY ACCESS + SAP ENJOY TRANSACTIES

53 Anemoon project K.U.Leuven (server) SAP R/3 TOEPASSINGEN DATABASE (client) SAP R/3 INTERFACE SAPGUI (installatie op PC) WEBGUI (via browser) 4.5b HUIDIGE RELEASE 4.6c NIEUWE RELEASE 6 NOV 2000 SAPGUI 4.5b SAPGUI 4.6c LIGHT VERSIE SAPGUI 4.6c ENJOY VERSIE +/- = Internet explorer Netscape versie 6 ? +/- = + SAP EASY ACCESS + SAP ENJOY TRANSACTIES

54 Anemoon project K.U.Leuven OOK NIEUWE FUNCTIONALITEIT FPM: funds and position management Uitbreiding Belgische loonberekening Bevat onderliggende functionaliteit nieuwe ESS (employee self-service) CCMS: central system management preconditie voor mysap.com andere … Naast nieuwe interface en transacties

55 Anemoon project K.U.Leuven RELEASE OVERGANG BESLISSING: overgang naar release 4.6c start van zodra beschikbaar (juni) in productie 6 november (overgang van 1 tot 5 november) 3 november SAP-loze dag !!!!!!!! MOTIVATIE Volgende venster pas eind 2001 Nieuwe mogelijkheden, vooral op gebied van internet Support verzwakt indien te oude release Stabiele mainframe toepassingen  SAP met upgrades nieuwe technologie - nieuwe/verbeterde functionaliteit

56 Anemoon project K.U.Leuven mei junijuliaugseptoktnov Voorbereiding 4.6B-INTAKE Voorbereiding op 4.6C-INTAKE LEVERING 4.6C Voorbereiding BASIS op 4.6c UPGRADE ONTWIKKELING UPGRADE QUALITY UPGRADE PRODUCTIE INSTALLATIE SAPGUI 4.6 (keuze enjoy/light versie) SAP EASY ACCESS gevolgen ? instructies LATER: enjoy transacties bijkomende functionaliteit bijkomende opleiding nodig Wat betekent dit voor de gebruikers ? PLANNING

57 Anemoon project K.U.Leuven NIEUWE INTERNET STRATEGIE MYSAP.COM

58 Anemoon project K.U.Leuven Workplace Marketplace Application Hosting OVERZICHT

59 Anemoon project K.U.Leuven Grenzen bedrijf binnen buiten MYSAP.COM WORKPLACE Web browser access Workplace single sign- on FM LO HR CRM KM B2B BW + mySAP.com components !! open Internet standards R/2 non mySAP.com 3rd party 3rd party legacy Market- place Market- place Partner SAP mySAP.com Internet services other Internet services ESS Cock- pits Cock- pits CM Voor elke werknemer Voor elke student ?

60 Anemoon project K.U.Leuven R/3 Business Scenarios Employee Self Service SAP Office Externe links WORKPLACE Kennis beheer (bw/kw) Rol: Aankoper Rol: Boekhouder

61 Anemoon project K.U.Leuven ROL AFHANKELIJKE SCENARIO‘S Aankoop via B2B Internet scenario Aankoop via basis R/3 Professionele aankoper Occasionele aankoper

62 Anemoon project K.U.Leuven Demo URL: http://ides.sap.com WORKPLACE - VOORBEELD

63 Anemoon project K.U.Leuven ESS - WHO IS WHO

64 Anemoon project K.U.Leuven ESS - TRAVEL PLANNING

65 Anemoon project K.U.Leuven INTERNET SCENARIO’S

66 Anemoon project K.U.Leuven ROLLEN

67 Anemoon project K.U.Leuven junijuliaugseptoktnov PLANNING ? Onderhandelingen contract omvormen tot mysap.com contract dec2001 Onderzoek mogelijkheden op administratief vlak ? Plaats in globale internetstrategie K.U.Leuven ? REALISATIE ?

68 Anemoon project K.U.Leuven Mijn kalendertje met op de achterzijde al mijn paswoorden Mijn spreadsheet met veelgebruikte kostenplaatsen Mijn lievelingskoe Mijn veelgebruikte telefoonnummers Mijn handleiding met mijn notities Mijn geheugensteuntje Mijn ShortCuts Mijn communicatie middel MIJN ECHTE WERKPLEK ?


Download ppt "Anemoon project Vijfde Anemoon forum 16 juni 2000."

Verwante presentaties


Ads door Google