De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 1 26 maart 2001 De milieusector: een eerste kennismaking Joris De Schutter

Verwante presentaties


Presentatie over: "SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 1 26 maart 2001 De milieusector: een eerste kennismaking Joris De Schutter"— Transcript van de presentatie:

1 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 1 26 maart 2001 De milieusector: een eerste kennismaking Joris De Schutter Joris.DeSchutter@mech.kuleuven.ac.be Technologie en Economische Sectoren K.U.Leuven - Afdeling PMA Departement werktuigkunde SEGHERSbetter technology Group

2 De milieusector: een eerste kennismaking - 2 26 maart 2001 Doelstelling Kennismaking met problematiek en industriële sector –geen exhaustief overzicht Idee van omvang (ordegrootten) Kennismaking met een aantal technologieën –geen exhaustief overzicht

3 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 3 26 maart 2001 Inhoud: algemeen overzicht Uitvoerig: Behandeling van vast afval Behandeling van afvalwater Kort: Recyclage van afvalwater (http://www.scientecmatrix.com) Behandeling van rioolslib (http://www.scientecmatrix.com)

4 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 4 26 maart 2001 Afval... Denkt u aan? Of eerder aan?

5 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 5 26 maart 2001 Inhoud: behandeling van vast afval Het afvalprobleem Thermische afvalverwerking: basisprincipes Afvalverbranding: hoe werkt het? Afval als bron van groene stroom

6 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 6 26 maart 2001 Inhoud Het afvalprobleem Wat is een afvalstof? Hoeveel afval wordt er geproduceerd? Waarom is afval een probleem? Hoe kan het afvalprobleem op duurzame wijze aangepakt worden? Wat zijn de huidige verwerkingsmethodes?

7 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 7 26 maart 2001 Wat is een afvalstof? Technisch: een stof die door zijn producent niet gewenst is opm. kan dus nog wel bruikbaar zijn als secundaire grondstof voor anderen! Economisch: een product waarvoor de producent moet betalen om er zich van te ontdoen Juridisch: “elke stof of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.” Verschillende onderverdelingen mogelijk: volgens afkomst, samenstelling, enz.

8 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 8 26 maart 2001 Hoeveel afval wordt er geproduceerd in Vlaanderen? 1998, Bron: OVAM

9 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 9 26 maart 2001 Hoe evolueert de productie van huishoudafval? Bron: OVAM

10 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 10 26 maart 2001 Waarom is afval een probleem? Afval = Ongewenst Milieubelastend Niet ‘duurzaam’

11 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 11 26 maart 2001 Wat is dan wel een duurzame aanpak? vermijden verminderen, o.a. door hergebruik selecteren in afzonderlijke fracties die men kan –composteren (GFT) –recycleren (papier, glas) –hergebruiken op een andere manier (plastics) thermische verwerking met energierecuperatie van het niet- recycleerbare deel –te veel gemengd, dus scheiden niet haalbaar –recuperatie economisch niet interessant –recyclage technisch niet mogelijk andere technieken?

12 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 12 26 maart 2001 Wat zijn de huidige verwerkingsmethodes? 62% wordt gerecycleerd 22% wordt verbrand in 12 installaties (1,1 miljoen ton/jaar) 16% wordt gestort

13 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 13 26 maart 2001 Inhoud Het afvalprobleem Thermische afvalverwerking: basisprincipes Waaruit bestaat afval? Wat is verbranding? Hoe kan men energie uit afval halen? Hoeveel energie kan men uit afval halen?

14 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 14 26 maart 2001 Samenstelling van (rest-)afval Dus: afval bevat ongeveer 75% (naar gewicht) biomassa!

15 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 15 26 maart 2001 Samenstelling

16 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 16 26 maart 2001 “3 ton afval storten = 1 ton steenkool begraven” Wat is de verbrandingswaarde van afval? 1 kg afval = gemiddeld 9 MegaJoule (MJ) (bereik: 4 - 16 MJ) Opmerking: Onderste VerbrandingsWaarde Ter vergelijking: –1 kg huisbrandolie = 42 MJ –1 kg steenkool = 30 MJ –1 kg droog hout = 15 MJ –1 kg droge turf = 12 MJ Trend is stijgend: 9 MJ/kg (1990) -> 10 MJ/kg (2000)

17 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 17 26 maart 2001 Wat gebeurt er als men afval verbrandt? Verbranden = oxyderen = reageren met zuurstof 1. De brandbare delen reageren met de zuurstof uit de lucht C + O 2 -> CO 2 (koolzuur) + 33 MJ/kg H 2 + 1/2 O 2 - > H 2 O (waterdamp) + 121 MJ/kg 2. Het water verdampt (grootste deel van vrijgekomen warmte) 3. De niet-brandbare delen veranderen niet

18 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 18 26 maart 2001 Inhoud Het afvalprobleem Thermische afvalverwerking: basisprincipes Afvalverbranding Hoe verloopt het verbrandingsproces? Hoe werkt een roosteroven? Hoe ziet een stoomketel eruit bij afvalverbranding? Verschuift verbranding het probleem niet naar luchtvervuiling?

19 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 19 26 maart 2001 Algemene opbouw van een afvalverbrandings- installatie Oven+Stoomketel Afvalontvangst Rookgasreiniging Slakken- behandeling Stoom-/ condensaatcircuit Restafval ElectriciteitSlakkenMetalenResidu's+ ketelasPropere rookgassen Verbrandings -lucht Water, Chemicaliën

20 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 20 26 maart 2001 Hoe werkt een roosteroven? oven turbine rookgasreiniging

21 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 21 26 maart 2001 Hoe werkt een roosteroven? Horizontaal 1. Drogen 2. Vergassing 3. Uitbrand Verticaal 4. Gasverbranding 5. Gasuitbrand 2 1 3 4 5 Verbranding is een opeenvolging van verschillende fysico-chemische processen

22 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 22 26 maart 2001 Horizontale ketel

23 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 23 26 maart 2001 Doorzet:2 x 50.000 TPA / 2 x 17 MWth Energierecuperatie: gepland (12 MWe) Rookgasreiniging: Elektrofilter, Halfnat+Nat DeDiNOx systeem: Catalytische vernietiging van NOx en dioxines. Opgestart in mei ‘00 IVAGO Rookgasemissieresultaten: Voorbeeld

24 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 24 26 maart 2001 IVAGO DeDiNOx eerste meetresultaten September 2000: dioxines < 0.001 ngTEQ/Nm³ = 1/100ste van norm

25 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 25 26 maart 2001 Inhoud Het afvalprobleem Thermische afvalverwerking: basisprincipes Afvalverbranding Afval als bron van groene stroom Wat is het energiepotentieel van afval? Is afval een biomassa en dus ‘hernieuwbare energie’? Hoe verhoudt zich dit tot andere biomassa’s?

26 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 26 26 maart 2001 Wat is het ‘groene stroom’potentieel van afval? (In Vlaanderen niet erkend als groene stroom!) 5,5 miljoen ton geproduceerd (huishoud + gelijkgesteld) 60% gerecupereerd ———————————————————————————————————— = 2,2 miljoen ton restafval x verbrandingswaarde 9GJ/ton (2.500 kWh/ton afval) ———————————————————————————————————— = 19,8 PJ = 5.500 GWh = 0,5 MTOE = 3,2% van het aardolieverbruik (‘95) x omzettingsrendement 20% (500 kWh/ton afval) ———————————————————————————————————— = 1.100 GWh/jaar elektriciteit = verbruik van 320.000 gezinnen x percentage biomassa in huisvuil 60% (60% OVW afkomstig van biomassa) ———————————————————————————————————— = 660 GWh/jaar groene stroom = verbruik van 190.000 gezinnen Of: 120 kWh groene stroom per persoon per jaar uit diens restafval Van dit potentieel is minder dan 50% gerealiseerd.

27 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 27 26 maart 2001 Besluit: vast afval Afval is een waardevolle bron van groene stroom: het zou potentieel 1,5 tot 2% van het huidige electriciteitsverbruik kunnen dekkken in de vorm van groene stroom. Ongeveer 12% van het electriciteitsverbruik van een modaal gezin kan bestaan uit stroom geproduceerd uit het afval van dat gezin. Het grootste deel hiervan is groene stroom. Thermische afvalverwerking is een belangrijke schakel in de afvalverwerkingsketen en tegelijk een potentieel belangrijke bron van hernieuwbare energie. Er gelden zeer strenge emissienormen voor de rookgassen.

28 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 28 26 maart 2001 Inhoud: behandeling van afvalwater Het afvalwaterprobleem Afvalwaterbehandeling: principes En … er ontstaat een nieuw probleem: slib En … recyclage tot drinkwater...

29 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 29 26 maart 2001 Inhoud Het afvalwaterprobleem Welke soorten afvalwater zijn er? Hoeveel huishoudelijk afvalwater produceren we? Hoe verloopt de productie in de tijd? Wat zit er in het afvalwater?

30 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 30 26 maart 2001 Welke soorten afvalwater zijn er? Stads- en huishoudelijk afvalwater steden, gemeenten, dorpen hotels, campings,... Industrieel afvalwater voedingsindustrie: brouwerijen, suikerrafinaderijen, slachthuizen, … chemie: meststoffenfabrikanten, staalindustrie papierindustrie petrochemie farmaceutische industrie ‘Tussenin’ bv. diermest

31 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 31 26 maart 2001 Hoeveel huishoudelijk afvalwater produceren we?

32 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 32 26 maart 2001 Hoe verloopt de productie in de tijd? Dagvariatie: debiet waterafvoer i.f.v. de tijd (gemiddeld) Pieken (+200-300%) door neerslag!

33 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 33 26 maart 2001 Seizoensvariatie

34 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 34 26 maart 2001 Voornaamste karakteristieken van samenstelling 1 bevolkingsequivalent (b.e.) = 180 l/d - 54 g/d BZV - 190 g/d TVS - 90 g/d TZVS BZV: (Biochemisch ZuurstofVerbruik): hoeveelheid organisch materiaal dat kan geoxideerd worden door micro- organismen TVS: Totaal Vaste Stoffen TZVS: Totaal Zwevende Vaste Stoffen

35 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 35 26 maart 2001 Inhoud Het afvalwaterprobleem Afvalwaterbehandeling: principes Wat zijn de verschillende stappen in afvalwaterbehandeling? Kan men afvalwater recycleren tot drinkwater?

36 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 36 26 maart 2001 Stappen in afvalwaterbehandeling voorbehandeling buffer (optioneel) primaire behandeling secundaire behandeling slibbehandeling nabehandeling (optioneel) ontsmetting

37 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 37 26 maart 2001 Voorbehandeling Mechanisch: Schermen Verbrijzelaars Zandvangers

38 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 38 26 maart 2001 Buffer (optioneel) Om sterke debietvariaties op te vangen

39 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 39 26 maart 2001 Primaire behandeling Fysicochemische behandeling toevoeging van chemicaliën coagulatie/flocculatie + drijven (vetten, oliën) coagulatie/flocculatie + bezinken (metalen) productie van primair slib

40 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 40 26 maart 2001 longitudinale decantatie met brugmechanisme Gemeentelijke RWZI Brugge circulaire decantatie met brugmechanisme 1 2 3 4 5 inlaat schraapbrug afvoer verzameling drijvende laag verwijdering bezonken laag 1 2 3 5 4

41 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 41 26 maart 2001 Biologische behandeling Bacteriën eten biologisch afbreekbare verbindingen op Verantwoordelijk voor ca. 80% van de zuivering Meest gebruikte methode: ‘actief slib’ (bacteriënmassa)

42 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 42 26 maart 2001 1. biologische oxidatie 2. scheiding voedingsstoffen actief slib zuurstof afvoer afvalwater recyclage actief slib afvoer overschot slib

43 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 43 26 maart 2001 BRUGGE primaire bezinking beluchting (biologie) secundaire bezinking pomp + scherm zandvanger

44 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 44 26 maart 2001 Nabehandeling (optioneel) Zandfiltratie

45 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 45 26 maart 2001 Nabehandeling (optioneel) Ontsmetting (doden van overblijvende bacteriën) Vooraleer te lozen in het milieu (rivier/kanaal) met chloor met UV-licht Membraantechnologieën In staat om zuiver drinkwater te produceren!

46 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 46 26 maart 2001 Brugge Gemeentelijke RWZI capaciteit 305 000 b.e. InfluentEffluent debiet (m³/h)2950 BZV-belasting 16470 (kg BZV/day) BZV (mg/l)350-400<20 CZV (mg/l)700<100 TZVS (mg/l)200-250<30 totaal N (mg/l)60<30 totaal P (mg/l)7-8<1.5 Enkele cijfers...

47 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 47 26 maart 2001 Besluit: afvalwater Zuivering is mogelijk tot drinkwaterkwaliteit! Voorbeeld: IWVA Koksijde gezuiverd afvalwater infiltreren in waterwinningsgebied: watercyclus is gesloten! http://www.scientecmatrix.com Er ontstaat een nieuw probleem: slib! Gevaren + oplossingen voor slib: http://www.scientecmatrix.com

48 SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 48 26 maart 2001 Algemeen besluit Milieuproblematiek is gevolg van welvaartspeil Straks zijn we met zijn 10 miljard... Levensstandaard ontwikkelt zich zeer snel in bepaalde regio’s Milieusector wordt zeer belangrijke sector in de toekomst


Download ppt "SEGHERSbetter technology Group De milieusector: een eerste kennismaking - 1 26 maart 2001 De milieusector: een eerste kennismaking Joris De Schutter"

Verwante presentaties


Ads door Google