De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joodse traditie - periodes Periode van totstandkoming Torah Periode van totstandkoming Torah -voor de Babylonische ballingschap (Israële en Juda) - Bouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joodse traditie - periodes Periode van totstandkoming Torah Periode van totstandkoming Torah -voor de Babylonische ballingschap (Israële en Juda) - Bouw."— Transcript van de presentatie:

1 Joodse traditie - periodes Periode van totstandkoming Torah Periode van totstandkoming Torah -voor de Babylonische ballingschap (Israële en Juda) - Bouw van de tweede tempel - Hellenistische periode Periode van de Misjna Periode van de Misjna - Saddukim en Peruchim - Na de vernieling van de tempel; diaspora Totstandkoming van de Talmoed Totstandkoming van de Talmoed Van de Talmoed tot de klassieke Codes Van de Talmoed tot de klassieke Codes Verlichting en moderniteit Verlichting en moderniteit

2 Joodse traditie - totstandkoming Torah Torah Torah = wijzing/wet, eerste 5 boeken Hebreeuwse Bijbel - toegeschreven aan Mozes - Maar aangevuld en herschreven tot in hellenistische tijd Periode van de koningen: Periode van de koningen: - cultus van Jhwh als nationale dynastiegod, eerste Tempel - eerste rechtsboeken e.d. - Sterker monotheïstisch v.a. koning Josia (639-609 vC) Babylonische verovering (597/586) Babylonische verovering (597/586) - hofhouding gedeporteerd naar Babylon; Tempel vernield - Grotere rol profeten als kritische stem - Reconstructie in Jeruzalem onder Darius (520-486) - Wending in de religie: -Verbondstheologie (voluntarisme) -Gehoorzaamheid aan Torah als een utopische wet / Dekaloog

3 Joodse traditie - vastlegging Bijbel Hellenistische periode (v.a. Alexander de Grote) Hellenistische periode (v.a. Alexander de Grote) - verspreiding Joden - vastlegging canon aan heilige teksten (Torah, historische boeken, profeten, wijsheidsboeken) - Torah krijgt kracht van (goddelijke) wet - Eenmaal gecanoniseerde teksten worden onveranderlijk - Enkel aan profeten toegeschreven boeken worden gecanoniseerd Inhoudelijke kenmerken Inhoudelijke kenmerken - Monotheïsme - Eschatologie i.p.v; cyclische opvatting - Segregatiestreven; nadruk op onderscheidende kenmerken (sabbat, spijswetten) Ontstaan van verschillende stromingen Ontstaan van verschillende stromingen - Saddukim - Ebionim / Peruschim

4 Joodse traditie - van Torah naar Misjna Na de vastlegging van de Torah Na de vastlegging van de Torah - scheiding tekst en uitleg - verschillende genres van uitleg ontstaan -Midrasj op de Halacha -Midrasj op de Aggadah -Plichtenleer ontwikkeld uit studie (Misjna) van de Torah: mondelinge Torah; wijzing is niét afgesloten met de schriftelijke Torah alleen Romeinse verovering (63 vC) Romeinse verovering (63 vC) - Saddukim: recht = inrichting van de samenleving - Peruschim (waaruit de Tannaim): recht =individueel volgen van een bovennatuurlijke wet - ontstaan christendom / breuk met rabbijnse jodendom Na de verwoesting van de tweede Tempel (70 nC): Na de verwoesting van de tweede Tempel (70 nC): - diaspora (verspreiding); vaak assimilatie; enkel het rabbijnse jodendom leeft voort

5 Joodse traditie - codificatie Misjna Kenmerken van het rabbijnse jodendom Kenmerken van het rabbijnse jodendom - geen tempelpriesters, maar schriftgeleerden - Religie = naleving van de goddelijke Torah, uitgewerkt tot plichtenleer (orthopraxie) Rabbijnse literatuur Rabbijnse literatuur - Pesjat - Halachische Midrasj (allegorische interpretatie) - Misjna-literatuur - Haggada-midrasj (parabels) « Codificatie » « Codificatie » - definitief vastleggen Tenach; vastleggen liturgie - Codificeren Misjna (170-220 nC), in 6 boeken - Interpretatie is niét gestopt door codificatie

6 Joodse traditie - ontstaan Talmoed Interpretatie « scholen » (bet ha-midrash) onder leiding van Amoraim Interpretatie « scholen » (bet ha-midrash) onder leiding van Amoraim - thematische discussies (sugyot) - vele interpretatiemethoden (tekstuele + allerlei verborgen betekenissen) - ontstaan van een derde « laag » tekst: de Gemara Codificatie ervan in de Talmoed (door de Amoraim) Codificatie ervan in de Talmoed (door de Amoraim) - 2 Talmoeds (Jeruzalem ca. 400 nC; Babylon 5e eeuw) - gelaagd: Torah = Misjna + Gemara = Talmoed - De uiteenlopende meningen worden opgenomen Inhoud van de Halacha: voornamelijk plichtenleer Inhoud van de Halacha: voornamelijk plichtenleer - 613 mitzvot - verder secundaire plichten (gezeirah)

7 Joodse traditie - na de Talmoed Interpretatie gaat door in de scholen Interpretatie gaat door in de scholen Rechstsbronnen buiten de Talmoed Rechstsbronnen buiten de Talmoed - uitspraken rabbinale rechtbanken; adviezen rabbijnen (psak) - Decreten (takannot) - Gewoonterecht (minhag) - adviezen van schriftgeleerden (divré sofriem) Verhouding met recht van het land (Dhina de Malkhuta Dina) Verhouding met recht van het land (Dhina de Malkhuta Dina) - vaak zelfbesturende lokale gemeenschappen Nieuwe generaties schriftgeleerden in het Midden-Oosten: Nieuwe generaties schriftgeleerden in het Midden-Oosten: - Savoroim (6e eeuw) - Geonim (7e-11e eeuw): grote rabbijnse commentaren; eerste « codes » van wetten (vanaf 9e eeuw) Joodse geleerdheid in nieuwe centra in West-Europa (vanaf 11e eeuw): Rishonim Joodse geleerdheid in nieuwe centra in West-Europa (vanaf 11e eeuw): Rishonim - glossatoren van de Talmoed: Rashi en de Tosafot (combineren verschillende interpretaties) - Spaanse school: instituten en novellen - compendia en codes, vooral Maimonides’ Mishneh Torah (1187) De Acharonim (vanaf 16e eeuw) De Acharonim (vanaf 16e eeuw) - Shulhan Arukh (« Code » van Joseph Caro, 16e eeuw)

8 Joodse traditie - talmoedisch recht Personaliteitsbeginsel: Personaliteitsbeginsel: - geldt enkel voor de joden - afstamming via de moeder Rechtsbronnen: Rechtsbronnen: -rabbijnse arbitrale rechtscolleges - dominante rol van schriftgeleerden - geen hiërarchie in het leergezag: wetenschap van ontdekking van de wetten van de bovennatuurlijke morele orde - sociale ethiek (plichtenleer),transcendent model van gerechtigheid, geen inrichting van de samenleving - familierecht

9 Joodse traditie - moderne tijden Stromingen vanaf 18e eeuw Stromingen vanaf 18e eeuw - Mitnagdim: traditionele schriftgeleerden - Chassidim: charismatische vorrmheidsbeweging - Maskalim: joodse verlichting (Haskalah) (o.a. Mendelssohn) Vanaf 19e eeuw Vanaf 19e eeuw - Politieke achtergrond / antijudaïsme - Zionisme - terugkeer naa Israël Rol religieus recht vandaag: Rol religieus recht vandaag: - in landen met personaliteitsbeginsel - arbitraal Stromingen vandaag Stromingen vandaag - verschillende types orthodoxen - Masorti (gematigden) - Liberalen / reformisten (historisering van de Schrift)

10 Israël - hist. inleiding Ottomaanse periode: Ottomaanse periode: - Milletler: personaliteitsbeginsel - Niet-familierecht: codificatie in Medjelle 1870 Britse periode 1918-1948 Britse periode 1918-1948 - bij lacunes in bestaande recht: aangepast common law - deelcodificaties, bv. Civil wrongs ordinance - immigratie en clandestiene zelforganisatie Einde Brits mandaat 15 mei 1948: Einde Brits mandaat 15 mei 1948: - Israël roept onafhankelijkheid uit in deel van Palestina - Arabische inval: wapenstilstandslijn 1949 - gevolgen : Aliyah / Nakba Rechtsontwikkeling Rechtsontwikkeling - reeks constitutionele wetten vanaf 1958 - na Foundations of Law Act 1980 reeks deelcodificaties privaatrecht

11 Israël - instellingen Politieke instellingen - Parlementaire republiek / sterke positie uitvoerende macht - Knesset (éénkamerparlement) - Regering heeft ± residuaire bevoegdheid Grondwet: Grondwet: - gespreid over meerdere Basic Laws - meestal wijzigbaar bij gewone meerderheid - wel toetsing wet aan de grondwet Grondrechten: 2 Basic Laws 1992/1994: Grondrechten: 2 Basic Laws 1992/1994: - Human dignity and liberty - Values of Israel as a Jewish and democratic state - Pijnpunten: religieuze rechtsregels; compromis in 4 punten Gerecht: Gerecht: - Piramide aan gewone rechtbanken; bovenaan Hooggerechtshof - Familierecht grotedndeels bij religieuze rechtbanken per religie

12 Israël - privaatrecht Gemengd rechtsstelsel (civil / common law) Gemengd rechtsstelsel (civil / common law) - continenatle systematiek - common law rechtsfiguren - invloed joods recht beperkt buiten familierecht Rechtsbronnen Rechtsbronnen - wetgeving primaire rechtsbron (niet enkel correctie common law) - tegelijk binding force of precedent - Grote rol van algemene rechtsbeginselen


Download ppt "Joodse traditie - periodes Periode van totstandkoming Torah Periode van totstandkoming Torah -voor de Babylonische ballingschap (Israële en Juda) - Bouw."

Verwante presentaties


Ads door Google