De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Midden Oosten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Midden Oosten."— Transcript van de presentatie:

1 Het Midden Oosten

2 Wat is het Midden Oosten?
Term bedacht in het westen We bedoelen “Het gebied, waar Arabieren wonen die Islamiet zijn.” Dat ligt aan je uitgangspunt: Geografisch Marokko, Algerije, Tunesië, Libië “uit de richting” Etnisch Turken, Iraniërs(Perzen) en Joden geen Arabieren Religieus Joden geen Islamieten en religieuze minderheden

3 Waarom dit thema? 1-Actueel conflict Israël-Palestijnen/ Irak/Afghanistan enz. 2-Islam wereldgodsdienst → ook in ons land veel invloed 3-Economisch belangrijk Suezkanaal, olie 4-Politiek belangrijk betrokkenheid grootmachten → risico wereldoorlog 5-Geografisch belangrijk → kruispunt 3 werelddelen

4 Geografische omstandigheden
Groot deel van het Midden oosten is woestijn (of bergachtig) Maar 10 % geschikt voor landbouw (vooral langs de grote rivieren) → daar wonen de meeste mensen → politieke verdeeldheid →aparte staten in de vruchtbare gebieden Er is weinig industrie -weinig grondstoffen (behalve olie) -geen afzetmarkt van betekenis -weinig technische kennis

5 Geschiedenis van het Midden Oosten
Eerste volk, dat zich van het hele gebied meester maakt is het Perzische volk. Daarna Alexander de Grote en daarna de Romeinen. 622 Mohammed sticht de Islam In het kader van de Jihad veroveren de Arabieren het Midden Oosten Binnen de Islam geen centrale organisatie die gezag uitoefent en regels stelt→ verschil van mening over de uitleg van de Koran en de Sharia (weg die gevolgd moet worden)

6 Wat is een Arabier? -letterlijk: hij die in de vlakte leeft (nomade, pastoraal, tribaal) -iemand die de Arabische wereld bewoont Vaag→ wat maakt iemand tot Arabier? Criteria -etnisch -cultureel -religieus Probleem -etnische minderheden -subculturen -religieuze minderheden

7 Oplossing Hij die Arabisch spreekt en zich Arabier voelt (trots is op de Arabische geschiedenis en de Arabische mentaliteit heeft) ongeacht ras of godsdienst. Belangrijk onderdeel van de Arabische cultuur is het belang van de familie -strenge sociale controle -strenge rangorde -verplichting tot onderlinge hulp -bloedwraak

8 Splitsing in de Islam Soennieten Sjiieten -kalief uit de stam -kalief uit de familie van Mohammed van Mohammed -wereldlijke leider -geestelijk leider boven geestelijk is wereldlijk leider leider -Soenna, Koran en -ook uitspraken van Sharia enige ayatollahs geloofsbron geloofsbronnen

9 Turken (Ottomaanse of Osmaanse Rijk)
11de eeuw Turken o.l.v. sultan veroveren het Midden Oosten -nemen de Islam over -vermengen zich niet met de Arabieren -Turken houden een eigen taal en cultuur Ze dringen hun taal en cultuur niet aan de Arabieren op→ geen verzet van de Arabieren (ondanks verlies van zelfstandigheid en zware belastingen)

10 15de eeuw Turken veroveren het Byzantijnse rijk (Constantinopel→Istanboel) en de Balkan tot Wenen. 19de eeuw Turkse rijk sterk verzwakt (“zieke man van Europa”) -conservatieve houding -slechte leiders -geen Industriële Revolutie -groeiende technologische achterstand op het westen -nationalisme onder etnische minderheden (maken zich los van het rijk) -modern imperialisme -opdringen van Rusland en Oostenrijk/Hon - garije

11 Reacties in Turkije Fundamentalisten -terugkeren naar de ware leer van de Islam -westerse invloed weren Reformisten/Modernisten (Jong Turken) onder leiding van Mustafa Kemal (Kemal Ataturk) -moderniseren van de Islam -westerse techniek en ideeën inpassen in de Turkse cultuur -westerse invloed beperken -Turkificeren In 1908 grepen de Jong Turken de macht (met behulp van het leger wordt sultan afgezet)

12 Reactie van de Arabieren
-ontstaan Arabisch nationalisme (Panarabisme) -Arabische taal nieuw leven ingeblazen -stroom van geschriften en krantjes

13 Midden Oosten

14 Het Ottomaanse rijk

15 De Jong Turken

16 Kemal Ataturk


Download ppt "Het Midden Oosten."

Verwante presentaties


Ads door Google