De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie: een nieuwe opdracht van de DGEC

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie: een nieuwe opdracht van de DGEC"— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie: een nieuwe opdracht van de DGEC
Dr. M. Bossens DGEC

2 Evaluatie: kenmerken globaal, op alle zorgverleners
statistisch / gebruik van databanken preventief in eerste instantie niet vrijblijvend

3 Evaluatie: spectrum Doelmatig handelen Correct aanrekenen nomenclatuur
EBM

4 Evaluatie: sectoren medische verrichtingen geneesmiddelen
medische hulpmiddelen forfaits enz.

5 Evaluatie: interactief

6 Evaluatie: cyclisch

7 Klinische zorg bij TURP

8 TURP algemeen TransUrethrale Resectie van de Prostaat
courante chirurgische ingreep indicaties chirurgische behandeling BPH: - ernstige prostatismeklachten - complicaties (stenen, divertikels)

9 TURP Perioperatieve zorg

10 TU versus Open prostatectomie Guidelines
TURP comprises 95% of all surgical procedures and is the treatment of choice for prostates sized between 30 and ml. Open surgery is the treatment of choice for large glands (> ml), associated complications or if resection of bladder diverticula is indicated. EAU guidelines, 2001

11 TU versus Open prostatectomie Aantal ingrepen per ziekenhuis

12 TURP Perioperatieve technische verrichtingen Uitgaven per ziekenhuis per opname

13 TURP Urografie Urography was the classical method of investigation for many years, but is not needed in an ordinary straithforward case of prostatism. J. Blandy, (!) There is consensus that if imaging of the upper urinary tract is performed, ultrasonography is the method of choice. EAU guidelines on BPH, 2001

14 TURP Urografie Percentage per ziekenhuis

15 TURP Interne urethrotomie
“Worden verscheidene heelkundige bewerkingen in een zelfde opereerstreek tijdens een zelfde zitting verricht, dan wordt alleen de hoofdbewerking gehonoreerd” Nomenclatuur, artikel 15 §3

16 TURP Interne urethrotomie Percentage per ziekenhuis

17 TURP Immunohistologisch onderzoek
Immunoperoxidase for high molecular weight cytokeratin demonstrating basal cells should be performed in all cases with atypical glands suspicious for malignancy. W Delprado Backgrounds, methods and protocols for the histophatological diagnosis of prostate carcinoma, 2001

18 TURP Immunohistologisch onderzoek Percentage per ziekenhuis

19 TURP Spoelvloeistoffen Mediaan volume (in liter) per ziekenhuis

20 TURP Longfunctietesten
■ = systematisch x = op indicatie dyspnee invaliditeit preoperatief astma/ COPD hoge luchtweg interstitieel thoraxwand slaapstoornis longresectie andere 1° evaluatie follow-up spirometrie residubepaling x diffusiecapaciteit compliantie volgens “Pathologieafhankelijke selectie van longfunctietests”, Longziekten, M. Demedts, 1999

21 TURP Longfunctietesten Percentages voor outlier-ziekenhuizen

22 TURP Algehele narcose Spinal anesthesia is the most frequently employed anesthetic for TURP in the US and is believed to be the technique of choice by many. V. Malhotra Anestesiology Clinics of North America, 2000

23 TURP Algehele narcose Percentage per ziekenhuis

24 TURP Relatie kinesitherapie – ligduur Per ziekenhuis percentage kine versus ligduur

25 TURP LM-heparine thromboprofylaxe
In patients ondergoing TU or other low risk urologic procedures, we recommend that no specific prophylaxis other than prompt ambulation be used (grade 1C). ACCP consensus on antithrombotic therapy, 2001

26 TURP LM-heparine thromboprofylaxe Percentage per ziekenhuis

27 TURP P50 outlier-ziekenhuis P50 België

28 Intensive care

29 Intensive care bij chirurgie Methodologie

30 Intensive care bij chirurgie Methodologie
selectie 33 courante chirurgische ingrepen doelmatigheid van - cardiovasculaire monitoring - kunstmatige beademing

31 Intensive care bij chirurgie Voorbeelden
Mineure chirurgie : appendectomie Majeure chirurgie : knieprothese Cardiochirurgie : bypass

32 Intensive care bij chirurgie Appendectomie Per ziekenhuis percentage cardiovasculaire monitoring

33 Intensive care bij chirurgie Implantatie knieprothese Per ziekenhuis percentage invasieve monitoring >1 dag

34 Intensive care bij chirurgie Coronaire bypass Per ziekenhuis percentage kunstmatige beademing >1 dag

35 Intensive care bij chirurgie Profiel van een ziekenhuis voor invasieve monitoring >1 dag
Abd chirurgie Urologie NKO Orthopedie

36 Intensive care bij chirurgie Profiel van een ziekenhuis voor invasieve monitoring >1 dag
Orthopedie Traumatologie

37 Intensive care bij chirurgie Conclusies
Mineure chirurgie: ondoelmatig gebruik van ECG-monitoring Majeure chirurgie: verlengd gebruik invasieve monitoring (>1d) Cardiovasculaire chirurgie: verlengde beademingsduur (>1d)

38 Carpal tunnel chirurgie

39 Carpal tunnel chirurgie Carpal tunnel syndroom
n. medianus carpaal ligament

40 Carpal tunnel chirurgie Technieken (1)
Splitsen carpaal ligament

41 Carpal tunnel chirurgie Technieken (2)
Splitsen carpaal ligament + Interne neurolyse

42 Carpal tunnel chirurgie Technieken: kostprijs
Splitsen carpaal ligament nummer / € Splitsen carpaal ligament + Interne neurolyse nummer / €

43 Carpal tunnel chirurgie Praktijkverschillen tussen ziekenhuizen

44 Carpal tunnel chirurgie Technieken: outcome
“RCT’s identified by a systematic review found no significant difference in symptoms between open carpal tunnel release alone and open carpal tunnel release plus internal neurolysis in symptoms” Clinical Evidence, 2006 “None of the existing alternatives to standard open carpal tunnel release seems to offer better relief in the short- or long term” Cochrane, 2003

45 Carpal tunnel chirurgie Incidentie volgens MKG 2004
MKG-registratie RIZIV Carpal-tunnelchirurgie CTR Neurolyse

46 Carpal tunnel chirurgie Preventiebrief
Aan Dr. xxxx xxxxxx Aanrekenen van chirurgische behandeling van carpaal tunnel syndroom Geachte collega Uit onderzoek van onze dienst is gebleken dat sommige zorgverleners het nomenclatuurnummer ‘Intrafasciculaire neurolyse onder operatiemicroscoop’ (K180, vergoeding 260,03 €) aanrekenen in het kader van een primaire chirurgische behandeling van een carpaal tunnel syndroom. Wij wensen hierover het volgende te melden. Er bestaat een specifiek nummer voor carpal tunnel release, nl ‘Vrijmaken van het handwortelkanaal’ (N125, vergoeding 110,79 €). Uit verschillende gecontroleerde studies (zie referenties onderaan) blijkt dat interne neurolyse geen betere resultaten geeft dan eenvoudige carpal tunnel release. Er is dus geen medische evidentie om in het kader van een heelkundige behandeling van een carpaal tunnel syndroom systematisch een interne neurolyse uit te voeren. In de toekomst zullen we de aanrekening van carpaal tunnel ingrepen opvolgen in onze gegevens en verder evalueren in het licht van deze mededeling. Hoogachtend, Dr. B. Hepp Geneesheer-directeur-generaal

47 Carpal tunnel chirurgie Preventiebrief (vervolg)
Referenties Chapell R, Coates V, Turkelson C. Poor outcome for neural surgery (epineurotomy or neurolysis) for carpal tunnel syndrome compared with carpal tunnel release alone: a meta-analysis of global outcomes. Plast Reconstr Surg Sep 15;112(4):983-90; discussion Gerritsen AA, Uitdehaag BM, van Geldere D, Scholten RJ, de Vet HC, Bouter LM. Systematic review of randomized clinical trials of surgical treatment for carpal tunnel syndrome. Br J Surg Oct;88(10): Review. Scholten RJ, Gerritsen AA, Uitdehaag BM, van Geldere D, de Vet HC, Bouter LM. Surgical treatment options for carpal tunnel syndrome. The Cochrane Database of Systematic Reviews Oct 18;(4):CD Review. Ashworth N. Carpal tunnel syndrome. Clin Evid Dec;(12): Review. Ting J, Weiland AJ. Role of ancillary procedures in surgical management of carpal tunnel syndrome: epineurotomy, internal neurolysis, tenosynovectomy, and tendon transfers. Hand Clin May;18(2): Review. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Diagnostiek en behandeling van het carpale-tunnelsyndroom. Evidence-based richtlijn Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES). Chirurgie du syndrome du canal carpien idiopathique : étude comparative des techniques à ciel ouvert et des techniques endoscopiques. Déc Holmgren-Larsson H, Leszniewski W, Linden U, Rabow L, Thorling J. Internal neurolysis or ligament division only in carpal tunnel syndrome-results of a randomized study. Acta Neurochir (Wien). 1985;74(3-4): Holmgren H, Rabow L. Internal neurolysis or ligament division only in carpal tunnel syndrome. II. A 3 year follow-up with an evaluation of various neurophysiological parameters for diagnosis. Acta Neurochir (Wien). 1987;87(1-2):44-7 Gelberman RH, Pfeffer GB, Galbraith RT, Szabo RM, Rydevik B, Dimick M. Results of treatment of severe carpal-tunnel syndrome without internal neurolysis of the median nerve. J Bone Joint Surg Am Jul;69(6): Lowry WE Jr, Follender AB. Interfascicular neurolysis in the severe carpal tunnel syndrome. A prospective, randomized, double-blind, controlled study. Clin Orthop Relat Res Feb;227:251-4.


Download ppt "Evaluatie: een nieuwe opdracht van de DGEC"

Verwante presentaties


Ads door Google