De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Draagkracht en mondiale verschuivingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Draagkracht en mondiale verschuivingen"— Transcript van de presentatie:

1 Draagkracht en mondiale verschuivingen

2 Ecologische voetafdruk

3 Verschillen in levensstijl
A B

4 A : B : Levensstijl in rijke industrielanden
Kantoorgebouwen, druk autoverkeer, reclame, technologie, gsm, uitgaan, verzorgde kledij,… B : Levensstijl in arme ontwikkelingslanden Hutten, voedselverzamelaars, jacht, natuur, weinig kledij,primitievere levensstijl… Wie op de foto’s heeft de grootste impact op het leefmilieu ? De rijke industrielanden !

5 Is onze levensstijl wel in evenwicht met de draagkracht van de aarde?
Inleiding ecologische voetafdruk Wij verbruiken constant natuurlijke rijkdommen, of het nu is om te eten, voor onze huisvesting, om ons te verplaatsen of om ons afval te verwerken. Kan onze planeet deze rijkdommen wel genoeg blijven aanleveren en het afval verwerken dat uit onze activiteiten voortkomt? Is onze levensstijl wel in evenwicht met de draagkracht van de aarde?

6 Ecologische voetafdruk
De impact van de menselijke activiteiten op het leefmilieu kan men uitdrukken in de… EVA = Ecologische voetafdruk De oppervlakte aarde die nodig is om te voorzien in de levensstijl van een persoon, stad of land. OPMERKING ! De ecologische voetafdruk kan berekend worden voor een individu of gezin, voor een bedrijf, voor een bepaalde activiteit, voor een land of voor de wereldbevolking in zijn geheel.

7 Hoe evolueert de totale EVA van de wereld de laatste decennia?
Een continue stijging. De draagkracht (biocapaciteit) van de aarde is al een tijdje overschreden!!

8 Verklaring? De toenemende wereldbevolking en de veranderde levensstijl.

9 Welke landen veroorzaken de grootste druk op de aarde?
De rijke industrielanden USA, West-Europa Japan,…

10 Bereken zelf je ecologische voetafdruk !
De ecologische voetafdruk van de Belgen Als iedereen dezelfde levensstijl zou hebben als de Belgen, zouden we meer dan 3 planeten nodig hebben. Ons land heeft de 17de grootste ecologische voetafdruk ter wereld, met een gemiddelde van 8 hectare per Belg per jaar. Belgen verbruiken samen meer dan 4 keer het equivalent van de natuurlijke rijkdommen die ons land jaarlijks kan produceren.

11

12 EAA = Eerlijk Aarde-aandeel
De bruikbare ruimte op aarde gedeeld door het aantal inwoners op aarde. Het Eerlijk Aarde-aandeel bedraagt 1,6 hectare per inwoner. Het EAA daalt gestadig en dit komt doordat de wereld-bevolking groeit en omdat er goede grond verloren gaat door erosie. 1900 : 6 ha per wereldbewoner 1950 : 3 ha per wereldbewoner

13 EVA vs EAA Land EVA (per persoon) (ha) EVA (totaal land) (km²)
EAA (totaal land) (km²) België 6,5 USA 9,6 India 0,8 Eritrea 0,35 14 000 76 000 Industrielanden gebruiken meer dan ze toebedeeld krijgen Ontwikkelingslanden gebruiken minder dan ze toebedeeld krijgen

14 Conclusie : De geïndustrialiseerde landen, waartoe België ook behoort, laten een grote ecologische voetafdruk na in vergelijking met ,en ten nadele van, de ontwikkelingslanden.

15 Ecologische schuld van het Noorden tegenover het Zuiden
De ecologische schuld van het Noorden tegenover het Zuiden bevat de nooit berekende kosten voor het gebruik van genetische reserves, dumping van afval, industriële vervuiling, voor de verdwenen niet-hernieuwbare hulpbronnen: biodiversiteit, olie, woud,… We moeten niet zozeer meer geven aan de ontwikkelingslanden, maar: hen minder ontnemen!

16

17

18 Duurzame ontwikkeling
Brundtland rapport 1987 : Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.

19 Duurzame ontwikkeling steunt op 3 fundamenten :
-sociale rechtvaardigheid -economische efficiëntie -behoud van milieu en natuurlijke bronnen De economische groei moet niet stoppen en we moeten niet inboeten aan levenskwaliteit, maar we moeten op zoek gaan naar middelen en technieken die rechtvaardiger zijn en beter voor het milieu.

20 Hoe kunnen we zelf duurzaam omgaan met:
Energie : Spaarlampen, zuinige electro-toestellen, zonnepanelen en zonneboilers, standby-lichtjes vermijden, licht niet onnodig laten branden, … Voeding: Seizoensgebonden eten, minder ingevoerde (exotische) voedingswaren, minder vlees eten,…

21 Huisvesting : Passief huis (energiezuinig), goed isoleren, compact (ruimtebesparend) bouwen, geen tropische houtsoorten gebruiken, … Transport en mobiliteit: Fiets of te voet voor korte afstanden, carpoolen, openbaar vervoer, minder snel rijden, hybride en elektrische wagens,…


Download ppt "Draagkracht en mondiale verschuivingen"

Verwante presentaties


Ads door Google