De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Inductie !! Om recursie te begrijpen moeten we eerste recursie begrijpen. Het beschrijven van.

Verwante presentaties


Presentatie over: " CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Inductie !! Om recursie te begrijpen moeten we eerste recursie begrijpen. Het beschrijven van."— Transcript van de presentatie:

1  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Inductie !! Om recursie te begrijpen moeten we eerste recursie begrijpen. Het beschrijven van een begrip in termen van zichzelf Klassiek voorbeeld: Recursieve methode faculteit int faculteit( int n ) { if ( n == 1 ) { return 1; } else { return n * faculteit( n-1 ); } Base Case

2  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Recursie als problem solver Torens van Hanoi Kennis van het probleem Mooie code. public void move( int n, Toren a, Toren b, Toren c ) { if ( n > 0 ) { // there is some to move move ( n - 1, a, c, b ); // move all but one to c b.add( a.remove() ); // move last tot b move ( n - 1, c, b, a ); // move all from c to b } // else done } A C B

3  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Torens van Hanoi: aantal benodigde stappen H voor N stenen geeft rij H 0 = 0, H 1 = 1, H 2 = 3, H 3 = 7 (0,1,3,7….) Recurente betrekking H 0 = 0 H n = 2 * H n-1 + 1 voor n > 0 Zie ook faculteit: (zie ook code) f 0 = 1 f n = n * fac( n-1 ) Of Fibonacci (oefening)

4  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Fibonacci Het ‘konijnenrijtje’ gaf de oplossing voor een probleempje dat Fibonacci in 1202 formuleerde: Een boer koopt op de markt in Pisa twee jonge konijnen: een mannetje en een vrouwtje. De eerste maand brengt dit stel nog geen kleintjes voort, maar na de tweede maand worden de eerste twee konijnen geboren: een mannetje en een vrouwtje. Gedurende de daaropvolgende maanden brengt dit eerste stel konijnen steeds twee konijnen van verschillend geslacht ter wereld. Maar ook de nakomelingen van dit stel gaan, nadat ze een maand oud zijn, zich voortplanten en brengen elke maand een stel konijnen ter wereld. Het Fibonaccirijtje geeft aan hoeveel konijnenparen de boer in de opeenvolgende maanden heeft, als er vanuit wordt gegaan dat geen enkel stel doodgaat

5  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Fractals (Mandelbrot) Berekendn door recursie bv Koch’s sneeuwvlok: // deel van de vlok public void drawLine( Graphics g, int x0, int y0, int x1, int y1, int level) { //System.out.println("Draw ("+ ++count +") at depth "+level); g.drawLine( x0,y0, x1,y1 ); if ( level > 0 ) { int xa = x0 + (x1-x0)/3; int ya = y0 + (y1-y0)/3; int xb = x1 - (x1-x0)/3; int yb = y1 - (y1-y0)/3; int xc = x0 + (x1-x0)/2 - (y1 - y0)/3; int yc = y0 + (y1-y0)/2 + (x1 - x0)/3; drawLine(g, x0,y0, xa,ya, level-1); drawLine(g, xa,ya, xc,yc, level-1 ); drawLine(g, xc,yc, xb,yb, level-1 ); drawLine(g, xb,yb, x1,y1, level-1 ); } “Mandelbrot” Koch’s sneeuwvlok

6  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Recursieve Objecten Aanroep zelfde methode, ander object van zelfde type Gebruikt bij lijsten, bomen en grafen. Recursieve lijst (met Sentinel) RecListSentinel “E”“G”“B” RecList public int size() { int size = 0; if (! isSentinel() ) { size = 1 + next.size(); } return size; }

7  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Recursieve lijst: add(“F”) Plaats object in sentinel, nieuwe sentinal RecList “E”“G”“B” RecList “F” RecList “E”“G”“B” RecList “F” RecList

8  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Recursieve lijst: addAfter(“B”, “F”) Plaats object in sentinel, nieuwe sentinal RecList “E”“G”“B” RecList “F” RecList “E”“G”“B” RecList “F” RecList

9  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Recursieve lijst: remove(“B”) Verwijder volgende RecList ipv huidige RecList “E”“G”“B” RecList “E”“G”“B” RecList

10  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Recursieve Boom (TreeMap) Gesorteerd met (Comparabel)key en value Zoeksnelheid : 2 log n ipv n/2 “G” “K” “S” “A” “D” “U” public int size() { int size = 0; if ( ! isSentinel() ) { size = 1 + left.size() + right.size(); } return size; } public V get( K aKey) { V found = null; if ( ! isSentinel() ) { int compare = key.compareTo( aKey ); if ( compare == 0 ) { found = value; } else if ( compare > 0 ) { left.get( aKey ); } else { right.get( aKey ); } return found; }

11  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Recursieve Boom (TreeMap) Key moet Comparable (methode compareTo) zijn, kun je afdwingen met Generics ! public class TreeMap, V> {…} TreeMap tree put(“E”, iets); put(“Z”, ietsAnders); “G” “K” “S” “A” “D” “U” “E” leftright tree “Z”

12  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Recursieve Boom (TreeMap) remove(“S”) -> opzoeken -> gat opvullen met left.largest -> largest removen “G” “K” “S” “A” “D” “U” leftright tree “E” “L” “G” “K” “L” “A” “D” “U” leftright tree “E” Wordt sentinel left.largest() right.smallest()

13  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Recursieve Boom als lijst Inorder: ((A)D(E))G((K(L))S(U)) Preorder:G(D(A)(E))(S(K(L))(U)) Postorder:((A)(E)D)(((L)K)(U)S)G “G” “K” “S” “A” “D” “U” leftright tree “E” “L”

14  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Recursieve Boom groeit scheef ! Sneller zoeken bij balans ofwel minder hoogte Balanseren na put en remove ! Weight Balanced (duur) Swimlane RD.1: WBSTree Implementeren Testen Meten tov java.util.TreeMap AVL (todo?) RedBlack (todo?) “G” “K” “S” “A” “D” “U” leftright tree “E” “L”

15  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Torens van Hanoi in H stappen Verplaats een voor een de stenen van pilaar 1 naar pilaar 3m, eventueel via pilaar 2. Er mag telkens maar èèn steen tegelijk verplaatst worden en nooit een grotere op een kleinere steen. Hoeveel stappen heb je nodig: mbv recurrente betrekking: H 0 = 0 H n = 2*H n-1 +1 voor n > 0 Vermoeden: H n = 2 n -1: bewijs mbv volledige inductie public void move( int n, T a, T b, T c ) { if ( n > 0 ) { // there is some to move move ( n - 1, a, c, b ); // all but one to c b.add( a.remove() ); // move last tot b move ( n - 1, c, b, a ); // all from c to b } // else done }

16  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Torens van Hanoi in H stappen Recurrente betrekking: H 0 = 0 H n = 2*H n-1 +1 voor n ≥ 0 Vermoeden: H n = 2 n -1: bewijs mbv volledige inductie Voor n = 0 geldt: H 0 = 0 en 2 0 - 1 = 1 – 1 = 0 Stel: H n = 2 n – 1 voor k ≥ 0 => H n+1 = 2*H n +1 = 2*(2 n –1)+1 = 2 n+1 –2+1 = 2 n+1 -1 Bewijs: H n = 2 n -1 voor elke n ≥ 0

17  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Wiskundig Intermezzo Rijen, Reeksen Rekenkundige rij: is van de vorm: a 0 = a a n = a n-1 + v voor n > 0 Voorbeeld: a 0 = 2, v = 3 a n = a n-1 + 3 voor n > 0 Dit is de rij 2, 5, 8, 11, 14, 17, … met expliciete definitie: a n = 2 + n*3 voor n = 0, 1, 2, … Merk op: bij een rekenkundige rij is het verschil tussen twee opeenvolgende getallen constant

18  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Wiskundig Intermezzo Rijen, Reeksen Rekenkundige reeks: is de som van de termen van een rekenkundige rij: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ….. + 100 = ? 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + ….. + 302 = ? Oplossing van Gauss: 1 + 2 + 3 + 4 + … + 100 100 + 99 + 98 + 97 + … + 1 + 101 + 101 + 101 + 101 + … + 101 100 = 1+ 2+ 3+ … + 100 = 100 * 101/2 = 5050 i= 1 n Algemeen: (a+iv) = a+(a+v)+(a+2v)+…+(a+nv) = ½ (2a+nv)(n+1) i=0 ∑ ∑

19  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Wiskundig Intermezzo Rijen, Reeksen Meetkundige rij is in de vorm: a 0 = a a n = r* a n-1 voor n > 0 (r heet ‘reden’) Voorbeeld: a 0 = 2 a n = 3*a n-1 voor n > 0 (reden = 3) Dit is de rij: 2, 6, 18, 54, 162 …. met expliciete definitie: a n = 2*3 n voor n = 0,1,2 …. Bij een meetkundige rij is het quotiënt van de twee opeenvolgende getallen constant !

20  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Wiskundig Intermezzo Rijen, Reeksen Meetkundige reeks is de som van de termen van een meetkundige rij S n = a+ar+ar 2 +ar 3 +...+ +...+ar n Er geldt S n = a+ar+ar 2 +ar 3 +...ar n r*S n = ar+ar 2 +ar 3 +...ar n +ar n+1 - S n –r*S n = a - ar n+1 ofwel: (1-r)*S n = a*(1 - r n+1 ) Dus als r ≠ 1 => S n = a*(1 - r n+1 ) / (1- r) n a*r i = a*(1-r n+1 ) / (1 – r) i=0 ∑

21  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Grafen het probleem van Köngsberg Leonard Euler gebruikte een graaf (1736).

22  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Grafen Graaf: Knopen(vertices) verbonden met buurknopen door zijden(edges) Toepassing: Routeplanners Computer netwerken Informatiesystemen Proplem solving (doolhof, project planning, pathfinding…. etc Verbindingsmatrix (r->c)

23  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Grafen, varianten Enkelvoudige graaf Meervoudige graaf (E/M) Gerichte graaf (E/M, G) Gewogen graaf MAS AMS EIN RTM

24  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Grafen, doorzoeken Depth first Voor elke buur bezoek buur bezoek diens buren Breath first Elke buur in queue Voor elke buur in queue bezoek buur diens buren in queue

25  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Grafen, Depth first Start bij knoop 1 bezoek ( knoop ) { doe iets markeer knoop als bezocht // cycle detection (sync) voor elke buurknoop { als buurknoop niet bezocht bezoek (buurknoop ) }

26  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Grafen, Breath first Start bij knoop 1 maak wachtrij plaats startknoop in wachtrij zolang knopen in wachtrij { haal knoop uit wachtrij doe iets met knoop voor elke buurknoop { als buurknoop niet bezocht plaats buurknoop in wachtrij markeer buurknoop als geplaatst }

27  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Virtuele Grafen, Kannengiet probleem Definieer toestand (2 kannen) bv (8,5) Vanuit ene toestand (0,0) naar andere (8,0) Elke toestand is een knoop Buurknopen conform spelregels Let op cycles Vind ik het kortste pad ?? Demo …..

28  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Virtuele Grafen, Kannengiet probleem Definieer toestand (2 kannen) bv (8,5) Vanuit ene toestand (0,0) naar andere (8,0) public class Situation { private int largeVolume; private int largeVolume; private int smallVolume; private int smallVolume; public Situation( int aLargeVolume, int aSmallVolume ) { public Situation( int aLargeVolume, int aSmallVolume ) { largeVolume = aLargeVolume; largeVolume = aLargeVolume; smallVolume = aSmallVolume; smallVolume = aSmallVolume; } public int getLargeVolume() { public int getLargeVolume() { return largeVolume; return largeVolume; } public int getSmallVolume() { public int getSmallVolume() { return smallVolume; return smallVolume; } public boolean equals( Object other ) { public boolean equals( Object other ) { assert other instanceof Situation: “Must be Situation"; assert other instanceof Situation: “Must be Situation"; Situation situation = (Situation)other; Situation situation = (Situation)other; return largeVolume == situation.largeVolume && return largeVolume == situation.largeVolume && smallVolume == situation.smallVolume; smallVolume == situation.smallVolume; } public String toString() { public String toString() { return "("+largeVolume+","+smallVolume+")"; return "("+largeVolume+","+smallVolume+")"; }}

29  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Virtuele Grafen, Kannengiet probleem Probeer alle toestanden Depth first public boolean solve() { public boolean solve() { List visited = new ArrayList (); List visited = new ArrayList (); Situation start = new Situation( 0, 0 ); Situation start = new Situation( 0, 0 ); return solve( start, visited ); return solve( start, visited ); } public boolean solve( Situation situation, List visited ) { public boolean solve( Situation situation, List visited ) { boolean finished = isFinished( situation ); boolean finished = isFinished( situation ); visited.add( situation ); // mark visited visited.add( situation ); // mark visited if ( finished ) { if ( finished ) { System.out.println("Finished : "+ situation); System.out.println("Finished : "+ situation); } else { } else { List neighbours = getPosibilities( situation ); List neighbours = getPosibilities( situation ); for ( Situation neighbour: neighbours ) { for ( Situation neighbour: neighbours ) { if ( ! visited.contains( neighbour ) ) { if ( ! visited.contains( neighbour ) ) { finished = solve( neighbour, visited ); finished = solve( neighbour, visited ); if ( finished ){ if ( finished ){ break; break; } } } } if ( finished ) { if ( finished ) { System.out.println( "->"+situation ); // shortest path? System.out.println( "->"+situation ); // shortest path? } return finished; return finished; }

30  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Virtuele Grafen, Kannengiet probleem Achterhaal de buren ! public List getPosibilities( Situation from ) { int largeVolume = from.getLargeVolume(); int largeVolume = from.getLargeVolume(); int smallVolume = from.getSmallVolume(); int smallVolume = from.getSmallVolume(); List situations = new ArrayList (); List situations = new ArrayList (); // make large empty // make large empty situations.add( new Situation( 0, smallVolume ) ); situations.add( new Situation( 0, smallVolume ) ); // make small empty // make small empty situations.add( new Situation( largeVolume, 0 ) ); situations.add( new Situation( largeVolume, 0 ) ); // make large full // make large full situations.add( new Situation( LARGE, smallVolume ) ); situations.add( new Situation( LARGE, smallVolume ) ); // make small full // make small full situations.add( new Situation( largeVolume, SMALL ) ); situations.add( new Situation( largeVolume, SMALL ) ); // pour large to small // pour large to small if ( largeVolume < SMALL-smallVolume ) { if ( largeVolume < SMALL-smallVolume ) { situations.add( new Situation( 0, smallVolume+largeVolume ) ); situations.add( new Situation( 0, smallVolume+largeVolume ) ); } else { } else { situations.add( new Situation( largeVolume-(SMALL-smallVolume), SMALL ) ); situations.add( new Situation( largeVolume-(SMALL-smallVolume), SMALL ) ); } // pour small to large // pour small to large if ( smallVolume < LARGE-largeVolume ) { if ( smallVolume < LARGE-largeVolume ) { situations.add( new Situation( largeVolume+smallVolume, 0 ) ); situations.add( new Situation( largeVolume+smallVolume, 0 ) ); } else { } else { situations.add( new Situation( LARGE, smallVolume-(LARGE-largeVolume) ) ); situations.add( new Situation( LARGE, smallVolume-(LARGE-largeVolume) ) ); } return situations; return situations;}

31  CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Grafen en problem solving, Oefening: maak gewogen, gerichte graaf (deadline 22 dec) te gebruiken in Swimlane RDS.2 Puzzeldoolhof Deadline 12 januari


Download ppt " CII Saxion Hogeschool Enschede Recursieve Datastructuren Inductie !! Om recursie te begrijpen moeten we eerste recursie begrijpen. Het beschrijven van."

Verwante presentaties


Ads door Google