De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers examenkandidaten BB en KB Voor ouders/verzorgers examenkandidaten BB en KB Hub van Doornecollege – Schooljaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers examenkandidaten BB en KB Voor ouders/verzorgers examenkandidaten BB en KB Hub van Doornecollege – Schooljaar."— Transcript van de presentatie:

1 EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers examenkandidaten BB en KB Voor ouders/verzorgers examenkandidaten BB en KB Hub van Doornecollege – Schooljaar 2013-2014

2 Hoeveel procent geslaagden hadden we de afgelopen jaren op HC? 2

3 2007: 97,8% 2008: 100 % 2009: 99,2% 2010: 96,4% 2011: 96,4% 2012: 99,4% 2013: 98,0% 3

4 Hub van Doornecollege 2013 Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne Op examen Afgewezen Geslaagd (%) Basisberoepsgerichte leerweg (BB) 108298,1 Basisberoepsgerichte leerweg, leerwerktraject (BB lwt) 40100 Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) 87297,7 Totaal 199498,0 4

5 Hoeveel sectoren, opleidingsrichtingen heeft het Hub van Doornecollege en welke zijn dat? 5

6 Sectoren Hub van Doornecollege 1. Zorg en Welzijn 2. Economie 3. Techniek 4. Groen 6

7 In hoeveel vakken moet uw kind examen doen en welke vakken zijn dat? 7

8 8 Vakkenpakket BB + KB (6 vakken) 2013-2014 1 = Zorg & Welzijn 2 = Groen Gemeenschappelijk deel (3) 1.Nederlands 2.Engels 3.Maatschappijleer 1 Kunstvakken 1 Lichamelijke opvoeding 1.Nederlands 2.Engels 3.Maatschappijleer 1 Kunstvakken 1 Lichamelijke opvoeding Sectordeel (2) 4. Wiskunde 5. Biologie 4. Wiskunde 5. Biologie Vrije deel (1) 6. Zorg & Welzijn breed6. Landbouw breed Totaal 66

9 9 Vakkenpakket BB + KB (6 vakken) 2013-2014 3 = Techniek 4 = Economie Gemeenschappelijk deel (3) 1.Nederlands 2.Engels 3.Maatschappijleer 1 Kunstvakken 1 Lichamelijke opvoeding 1.Nederlands 2.Engels 3.Maatschappijleer 1 Kunstvakken 1 Lichamelijke opvoeding Sectordeel (2) 4. Wiskunde 5. Nat/Scheikunde 1 4. Wiskunde 5. Economie Vrije deel (1) 6. Bouw breed of Techniek breed 6. Handel + verkoop of Handel + administratie of Consumptief breed Totaal 66

10 10 Vakken met alléén SCHOOLEXAMEN (SE) Vakken met SCHOOLEXAMEN (SE) + CENTRAAL EXAMEN (CE) Maatschappijleer 1 (cijfer) Kunstvakken 1 (b) Lichamelijke opvoeding (b) De drie beschermde vakken: b = beoordeling voldoende of goed Geldend voor alle overige vakken en/of programma’s Het examen

11 Wat zijn de overeen- komsten en de verschillen tussen het SE (schoolexamen) en het CE (centraal examen)? 11

12 VMBO KBSE (1)CE (1) en CSPE (1) 12 VMBO BBSE (1)CE (1) en CSPE (1) VMBO GTSE (1)CE (1) CSE HAVO VWO SE (1)CE (1) CSE Gewicht school- en centraal examen

13 13 LEERJAAR 3 1 e periode2 e periode3 e periode4 e periode Gemiddelde van de 4 rapporten = ED1 LEERJAAR 4 1 e periode2 e periode3 e periode4 e periode ED2 ED3 ED4 CE Elke periode bestaat uit 9 of 10 weken In leerjaar 4 in periode 4 Centraal Examen

14 Het schoolexamen BB en KB Regelt de school zelf door het jaar heen. Toetsen zijn: schriftelijk, mondeling, praktisch of combinatie. Proefwerken, overhoringen, competenties, praktische opdrachten en handelingsdelen. Alles samen = ED-cijfer.

15 Afronding schoolexamen Handelingsdelen moeten op het einde van elke periode afgesloten zijn. Is hier niet aan voldaan dan stelt de mentor de ouders hiervan op de hoogte. De kandidaat werkt daarna aan het HD in zijn vrije tijd. Het is mogelijk dat hij tijdelijk niet in de les wordt toegelaten. Soms wordt de kandidaat niet tot het CE toegelaten.

16 Uit welke twee delen bestaat het CE (centrale examen)? 16

17 Centraal Examen BB en KB 2. Centraal schriftelijk praktisch examen (CSPE) Een gecombineerd examen van het praktijkvak en de bijbehorende theorie. Ook de computer wordt daarbij ingezet. 1. Centraal schriftelijk examen (CSE) Vier algemene vakken worden getoetst in de vorm van een digitaal examen.

18 Wat zijn de voordelen van digitale examens? 18

19 Digitale examens i.p.v. papieren examens Betreft vakken: Ne, En, Wi, Bi, Ec, Nsk1. Tijdstip van afname is variabel. Er zijn verschillende versies van elk examen. Niet alleen leesopdrachten, maar ook beeld- en geluidsfragmenten, die de leerling in eigen tempo kan afspelen.

20 Digitale examens algemene vakken BB + KB Er zijn ook speciale dyslexie-versies. Het grote voordeel: een examenvorm die beter past bij de leerlingen van deze tijd. Oefenen via de ‘Proef op de som’. In april 2014 krijgen de leerlingen het examenrooster voor de digitale examens.

21 Wat is een PTA en wat is een PTA op maat? 21

22 Programma Toetsing en Afsluiting Wat examenkandidaten per periode moeten kennen en kunnen en hoe het werk beoordeeld wordt, staat beschreven in het PTA. Ga naar: www.ivo-deurne.nl en kies:www.ivo-deurne.nl Hub van Doornecollege - Onderwijs - Examens - Brieven en informatie Brief PTA ouders Examenreglement IVO-Deurne Algemeen gedeelte PTA Basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 3 + 4 Kaderberoepsgerichte leerweg Leerjaar 3 + 4

23 HC levert maatwerk: PTA op maat Uitzonderingen worden vastgelegd in een PTA op maat. Bijv.: Instroom vanuit andere school; Wijziging van leerweg; Lichamelijke handicap; Dyslexie, dyscalculie, enz.; Langdurige ziekte van een leerling (of docent).

24 Heeft uw kind recht op herkansing en hoe vaak? 24

25 Herkansingen-herexamens Bij schoolexamens is één herkansing per vak mogelijk in de 1 e en 2 e periode voor BB (in de laatste periode niet meer). Voor KB is één herkansing mogelijk na periode 2. Maatschappijleer: alleen herexamen als eindcijfer lager is dan 6. 1 CSE en/of CSPE (praktijkexamen) herkansen mag. Hoogste cijfer telt.

26 Hoe worden u en uw kind geïnformeerd over examenzaken? 26

27 Informatie? Elke kandidaat krijgt per 1 oktober digitaal: – PTA, schoolexamen per vak – Algemeen gedeelte PTA – Examenreglement (SE en CE) Examenvoorlichting per klas in leerjaar 4 Examengids (soort samenvatting/vertaling) Internetsites o.a. www.examenblad.nl

28 28 Wanneer is uw kind geslaagd?

29 Uitslagregeling BB en KB 1 x 5 en rest voldoende. 2 x 5 (of 1 x 4), 1 x 7 en rest voldoende. Beroepsgericht vak telt 2x (een 5 voor het praktijkvak is dus 2 x 5). CE-gemiddelde = 5.5 of hoger`. LO en Kunstvakken 1 ‘voldoende’ of ‘goed’. Nederlands moet 5 of hoger zijn (nieuw!). Deelname aan rekentoets is verplicht (nieuw!).

30 Vak/voorbeeld1234567 1. Ne 6669854 2. En 6673846 3. Ma 6669867 Kv1 VVVGVVG Lo VVVG…VG 4. Wi 6559968 5. Sectorvak 5559968 6. Vrije-deel-vak (= praktijkvak) 6669868 Resultaatgvag zsntva Cijfervoorbeelden 1

31 Vak/voorbeeldSECEEindSECEEind 1. Ne 7,25,767,05,76 2. En 6,87,477,05,66 3. Ma 6,467,07 Kv1 Vold Lo Vold 4. Sectorvak 1 5,24,557,04,76 5. Sectorvak 2 5,85,157,05,06 6. Vrije-deel-vak (= praktijkvak) 6,46,067,06,07 Gem: 5,7 Gem: 5,4 ResultaatGeslaagd!Voorlopig afgewezen Cijfervoorbeelden 2

32 32 Juni 2014? Dat zou mooi zijn!! Geslaagd op het Hub van Doornecollege JUNI 2014? DAT ZOU MOOI ZIJN!!


Download ppt "EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers examenkandidaten BB en KB Voor ouders/verzorgers examenkandidaten BB en KB Hub van Doornecollege – Schooljaar."

Verwante presentaties


Ads door Google