De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF 2007 - 2013 1 Informatiebijeenkomst SZW ESF 2007 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF 2007 - 2013 1 Informatiebijeenkomst SZW ESF 2007 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 ESF 2007 - 2013 1 Informatiebijeenkomst SZW ESF 2007 - 2013

2 ESF 2007 - 2013 2 Opzet Presentatie wordt verzorgd Pedro Blanco van de Voort oProjectleider ESF oOntwikkelen effectiever inzet instrument scholing Eugene van Well oProjectleider ESF; project Jobcoach

3 ESF 2007 - 2013 3 Welke Gemeente heeft in de ESF programmaperiode 2000-2006, na de eindcontrole van het agentschap SZW, vastgesteld dat haar project financieel succesvol is geweest?

4 ESF 2007 - 2013 4 UWV ESF Bureau ESF-bureau consultant

5 ESF 2007 - 2013 5 Stuurgroep Stuurgroep UWV Programmamanager UWV Staf IR Afdeling FEZAccountantsdienst Projectleiders UWV ESF-bureau consultant

6 ESF 2007 - 2013 6 Doelgroep en waarom ESF Cliënten met een arbeidshandicap die zijn beoordeeld op basis van het aangepaste schattingsbesluit (ASB) Doelgroep vereist specifieke aanpak en dus extra financiële middelen Afstemming directies UWV, SoZaWe, Agentschap vond plaats

7 ESF 2007 - 2013 7 Aanbesteding ESF-consultancy Doel: ondersteuning bij opzet ESF-bureau UWV, aanvraag en begeleiding tot en met einddeclaratie Gegunde partijen: Haute Finance, in samenwerking met Het Grote Oost en Stachanov

8 ESF 2007 - 2013 8 Aanbesteding re-integratietrajecten 1 oktober 2004 (ingang 1 januari 2005): 49 contracten 1 juli 2006: 56 contracten Scholing eerst via 3 offerte-model, later via Scholingsmakelaar

9 ESF 2007 - 2013 9 ESF-aanvragen 51 aanvragen (per re-integratiebedrijf per regio) Totaal ruim 58 Miljoen Euro subsidie gevraagd Eind 2006 herbeschikt naar ruim 38 miljoen euro UWV gebruikt apart systeem (Proquestor) voor ESF-administratie, koppeling met primaire UWV-systeem SIR Betalingen via Peoplesoft, inlezen betalingen achteraf

10 ESF 2007 - 2013 10 De re-integratiebedrijven Agens, Alexander Calder, Krew, Plexus, Argonaut, Randstad, Mind at Work, Lelie Hollander, TWCA, Salto, Fourstar, Van Dreumel Depiro, CBB, ADeux, Hoensbroek, Remedie, Entree, Kliq, Transferpunt Zorg Later vele naamswijzigingen en overnames Per 1 juli 2006 deel bedrijven nieuwe gunning

11 ESF 2007 - 2013 11 Melding Aanmaken dossier en registreren Uitval ? Plaatsing ? Controleren doelgroep en klantkeuze Voordragen klant Beoordelen en bevestigen plaatsingsplan Nee Ja Einde proces Geslaagd traject Einde proces Ja Nee Volgen traject Bevestigen, registreren en afsluiten dossier Terug in proces? Terug in proces? Ja Nee Ja

12 ESF 2007 - 2013 12 Dossiers UWV Originele dossiers: bij bedrijven, inclusief alle ESF-vereiste documenten tot einde traject of projecten Originele facturen: apart per UWV locatie Per ESF-aanvraag projectdossier Alle betaalinformatie bank Alle stukken worden uiteindelijk bewaard bij ESF-bureau

13 ESF 2007 - 2013 13 Beheersmaatregelen Audit bij de bedrijven voor gunning Audits bij bedrijven tijdens de duur van de trajecten Tussentijdse bezoeken aan de bedrijven en kwartaalgesprekken Risicoprofiel bedrijven op basis van audits AO/IC-beschreven Controle van dossiers bij terugontvangst Diverse bijeenkomsten met de bedrijven Controles op inbreng Proquestor en SIR Tussentijdse controles Agentschap en eigen Accountant

14 ESF 2007 - 2013 14 Criteria subsidiabiliteit Soort factuurCondities PlaatsingsplanPersoonsgegevens gecontroleerd Kopie ID-bewijs Re-ïntegratievisie Opdrachtbrief Plaatsingsplan Factuur Plaatsingsplan 1e 50% Toeleiding naar Plaatsing Voortgangsrapportage Factuur 1e 50% Toeleiding naar plaatsing 2e 50% Toeleiding naar Plaatsing Eindrapportage Factuur 2e 50% Toeleiding naar plaatsing

15 ESF 2007 - 2013 15 ResultaatESF-audits Doel controles –Uitgangspunt: inzicht krijgen in opzet, invulling en inhoud van de ESF- dossiers (=RIB-dossier) –Administratieve vereisten voor verkrijgen ESF-subsidie spelen hoofdrol –Werkprogramma en checklist vooraf vastgesteld –Opdracht: streng controleren

16 ESF 2007 - 2013 16 Controle-items Leesbare en geldige kopie-legitimatie? ESF-logo’s en ESF zin op rapportages, in ieder geval op tekenblad? Plaatsingsplan getekend door cliënt, consulent RIB en akkoord UWV-er? Is plaatsingsplan binnen 28 dagen ingediend? Is Vinkenlijst in Proquestor actueel in relatie met de activiteiten? Verder gekeken naar: dossieropbouw, kopie-facturen en start traject

17 ESF 2007 - 2013 17 De resultaten In afwijking van de presentatie d.d. 10-6-05 hieronder alleen het totaalpercentage: 68,18 % van de 1156 gecontroleerde dossiers was niet voldoende

18 ESF 2007 - 2013 18 Opmerkingen richting UWV- organisatie Opdrachtbrief m.b.t. termijn niet altijd juist Accordering plaatsingsplan niet altijd op tijd Niet altijd duidelijk wie, wanneer akkoord heeft gegeven, tevens is wijze van akkoord geven verschillend Soms onterechte aanmelding (andere doelgroep)

19 ESF 2007 - 2013 19 Hoe verder? RIB levert binnen 14 dagen plan van aanpak: * hoe bevindingen herstellen in de aanwezige dossiers * hoe administratief proces verbeteren Vervolgaudits Indien nodig (beoordeling UWV): tussentijds bezoek Rapportage richting interne UWV-organisatie

20 ESF 2007 - 2013 20 ESF projecten en cijfers ESF programmaperiode 2000 – 2006 –Hoe zijn de vorige UWV projecten afgelopen ESF Aanvragen maart 2009 –Welke aanvragen zijn er in maart 2009 gedaan –Wat zijn de risico’s en hoe zijn die ingedekt.

21 ESF 2007 - 2013 21 ESF 2000-2006 49 aanvragen re-ïntegratietrajecten voor Herbo-cliënten op grond van ASB. 12.500 cliënten; plaatsingspercentage 32,3% Subsidie € 17.412.639,00 Controle Accountantsdienst Agentschap foutief: € 2.489,= (0,14 ‰) Verbeteringsvoorstellen Werkprocessen

22 ESF 2007 - 2013 22 ESF 2007-2013 In 1e aanleg UWV beperkt bevoegd Doelgroep uitsluitend NUGGERS in samenwerking met Gemeenten In december 2008 regeling aangepast Doelgroep toegevoegd gedeeltelijk arbeidsgeschikten en 55 plussers Resulteerde in 4 aanvragen in maart 2009 Talent 55+ Scholing gedeeltelijk arbeidsgeschikten Pilot Wajong zittend bestand Jobcoach

23 ESF 2007 - 2013 23 ESF 2007-2013 risico’s Talent 55+ Tijdige registratie uren betrokken medewerkers –Tijdsregistratiesysteem (Webproject) –Intensieve controle ESF bureau en AD Scholing gedeeltelijk arbeidsgeschikten Aanbesteding / transparante inkoop –In overleg met Agentschap aanpassing expertsysteem –Controle door ESF bureau en AD

24 ESF 2007 - 2013 24 ESF 2007-2013 risico’s Pilot Wajong zittend bestand Aanbesteding –Controle door ESF bureau en AD Subsidiabele dossiers bij re-ïntegratiebedrijven –Intensieve controle dossiers door ESF bureau en AD Jobcoach Is aanbesteding noodzakelijk? –Overleg met Agentschap Subsidiabele dossiers en juistheid facturen –Intensieve controle dossiers en facturen door ESF bureau en AD

25 ESF 2007 - 2013 25 Project Jobcoach Periode tot start project 1-9-2009: Bezoek Staf Werkbedrijf Frans Lanen Dossierstudie UWV afd IR/voorzieningen: Eindhoven / Hengelo / Nijmegen / Venlo Bezoek aan jobcoachorganisaties: Agens / A. Calder / Sterk in Werk / Refrisk / Jobstap / People’s Choice

26 ESF 2007 - 2013 26 Project Jobcoach Summiere toelatingscriteria JCO Geen controle lijst toegelaten JCO Incomplete dossiers voorzieningen (10%) Ontbreken kopie geldig ID-bewijs (80%) Zeer divers registreren ingezette jobcoachuren (bij JCO) Ontbreken specificatie dagen/uren bij eindafrekening Geen systeemcontrole tussen SIR-VZ en Peoplesoft Constateringen: Verbeteractie’s: Aanvulling toelatingscriteria Audit Checklist Checklist/afspraken JCO Afspraken JCO Afspraken JCO/Aanvulling toelatingscriteria Koppeling verplichtingen / betalingen

27 ESF 2007 - 2013 27 ESF 2007-2013 highlights ProjectDirecte kostenUitvoeringskostenTotale kostenESF subsidie Talent 55+8,3 mln.0,6 mln.8,9 mln.3,3 mln. Scholing7,5 mln.0,4 mln.7,9 mln.3,0 mln. Pilot Wajong2,7 mln.0,2 mln.2,9 mln.1,1 mln. Jobcoach24,5 mln.0,6 mln.25,1 mln.9,8 mln. Totaal43 mln.1,8 mln.44,8 mln.17,2 mln. 4% van de totale kosten bedragen uitvoeringskosten (ESF maximaal 20%). Hiervan is maximaal 0,7 mln. ESF subsidiabel (40%). De uiteindelijke uitvoeringskosten zullen dan ook maximaal 1,1 mln. bedragen.

28 ESF 2007 - 2013 28 Welke Gemeente heeft in de ESF programmaperiode 2000-2006, na de eindcontrole van het agentschap SZW, vastgesteld dat haar project financieel succesvol is geweest?


Download ppt "ESF 2007 - 2013 1 Informatiebijeenkomst SZW ESF 2007 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google