De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst SZW

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst SZW"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst SZW
ESF ESF naar een effectief scholingsinzet

2 Opzet Presentatie wordt verzorgd Pedro Blanco van de Voort
Projectleider ESF Ontwikkelen effectiever inzet instrument scholing Eugene van Well Projectleider ESF; project Jobcoach ESF naar een effectief scholingsinzet

3 Welke Gemeente heeft in de ESF programmaperiode , na de eindcontrole van het agentschap SZW, vastgesteld dat haar project financieel succesvol is geweest? ESF naar een effectief scholingsinzet

4 UWV ESF Bureau ESF naar een effectief scholingsinzet

5 Stuurgroep ESF naar een effectief scholingsinzet

6 Doelgroep en waarom ESF
Cliënten met een arbeidshandicap die zijn beoordeeld op basis van het aangepaste schattingsbesluit (ASB) Doelgroep vereist specifieke aanpak en dus extra financiële middelen Afstemming directies UWV, SoZaWe, Agentschap vond plaats ESF naar een effectief scholingsinzet

7 Aanbesteding ESF-consultancy
Doel: ondersteuning bij opzet ESF-bureau UWV, aanvraag en begeleiding tot en met einddeclaratie Gegunde partijen: Haute Finance, in samenwerking met Het Grote Oost en Stachanov ESF naar een effectief scholingsinzet

8 Aanbesteding re-integratietrajecten
1 oktober 2004 (ingang 1 januari 2005): 49 contracten 1 juli 2006: 56 contracten Scholing eerst via 3 offerte-model, later via Scholingsmakelaar ESF naar een effectief scholingsinzet

9 ESF-aanvragen 51 aanvragen (per re-integratiebedrijf per regio)
Totaal ruim 58 Miljoen Euro subsidie gevraagd Eind 2006 herbeschikt naar ruim 38 miljoen euro UWV gebruikt apart systeem (Proquestor) voor ESF-administratie, koppeling met primaire UWV-systeem SIR Betalingen via Peoplesoft, inlezen betalingen achteraf ESF naar een effectief scholingsinzet

10 De re-integratiebedrijven
Agens, Alexander Calder, Krew, Plexus, Argonaut, Randstad, Mind at Work, Lelie Hollander, TWCA, Salto, Fourstar, Van Dreumel Depiro, CBB, ADeux, Hoensbroek, Remedie, Entree, Kliq, Transferpunt Zorg Later vele naamswijzigingen en overnames Per 1 juli 2006 deel bedrijven nieuwe gunning ESF naar een effectief scholingsinzet

11 ESF 2007 - 2013 naar een effectief scholingsinzet Melding
Aanmaken dossier en registreren Uitval ? Plaatsing ? Controleren doelgroep en klantkeuze Voordragen klant Beoordelen en bevestigen plaatsingsplan Nee Ja Einde proces Geslaagd traject Volgen traject Bevestigen, registreren en afsluiten dossier Terug in proces? ESF naar een effectief scholingsinzet

12 Dossiers UWV Originele dossiers: bij bedrijven, inclusief alle
ESF-vereiste documenten tot einde traject of projecten Originele facturen: apart per UWV locatie Per ESF-aanvraag projectdossier Alle betaalinformatie bank Alle stukken worden uiteindelijk bewaard bij ESF-bureau ESF naar een effectief scholingsinzet

13 Beheersmaatregelen Audit bij de bedrijven voor gunning
Audits bij bedrijven tijdens de duur van de trajecten Tussentijdse bezoeken aan de bedrijven en kwartaalgesprekken Risicoprofiel bedrijven op basis van audits AO/IC-beschreven Controle van dossiers bij terugontvangst Diverse bijeenkomsten met de bedrijven Controles op inbreng Proquestor en SIR Tussentijdse controles Agentschap en eigen Accountant ESF naar een effectief scholingsinzet

14 Criteria subsidiabiliteit
Soort factuur Condities Plaatsingsplan Persoonsgegevens gecontroleerd Kopie ID-bewijs Re-ïntegratievisie Opdrachtbrief Factuur Plaatsingsplan 1e 50% Toeleiding naar Plaatsing Voortgangsrapportage Factuur 1e 50% Toeleiding naar plaatsing 2e 50% Eindrapportage Factuur 2e 50% Toeleiding naar plaatsing ESF naar een effectief scholingsinzet

15 Resultaat ESF-audits Doel controles
Uitgangspunt: inzicht krijgen in opzet, invulling en inhoud van de ESF-dossiers (=RIB-dossier) Administratieve vereisten voor verkrijgen ESF-subsidie spelen hoofdrol Werkprogramma en checklist vooraf vastgesteld Opdracht: streng controleren ESF naar een effectief scholingsinzet

16 Controle-items Leesbare en geldige kopie-legitimatie?
ESF-logo’s en ESF zin op rapportages, in ieder geval op tekenblad? Plaatsingsplan getekend door cliënt, consulent RIB en akkoord UWV-er? Is plaatsingsplan binnen 28 dagen ingediend? Is Vinkenlijst in Proquestor actueel in relatie met de activiteiten? Verder gekeken naar: dossieropbouw, kopie-facturen en start traject ESF naar een effectief scholingsinzet

17 De resultaten In afwijking van de presentatie d.d hieronder alleen het totaalpercentage: 68,18 % van de 1156 gecontroleerde dossiers was niet voldoende ESF naar een effectief scholingsinzet

18 Opmerkingen richting UWV-organisatie
Opdrachtbrief m.b.t. termijn niet altijd juist Accordering plaatsingsplan niet altijd op tijd Niet altijd duidelijk wie, wanneer akkoord heeft gegeven, tevens is wijze van akkoord geven verschillend Soms onterechte aanmelding (andere doelgroep) ESF naar een effectief scholingsinzet

19 Hoe verder? RIB levert binnen 14 dagen plan van aanpak:
* hoe bevindingen herstellen in de aanwezige dossiers * hoe administratief proces verbeteren Vervolgaudits Indien nodig (beoordeling UWV): tussentijds bezoek Rapportage richting interne UWV-organisatie ESF naar een effectief scholingsinzet

20 ESF projecten en cijfers
ESF programmaperiode 2000 – 2006 Hoe zijn de vorige UWV projecten afgelopen ESF Aanvragen maart 2009 Welke aanvragen zijn er in maart 2009 gedaan Wat zijn de risico’s en hoe zijn die ingedekt. ESF naar een effectief scholingsinzet

21 ESF 2000-2006 49 aanvragen re-ïntegratietrajecten voor
Herbo-cliënten op grond van ASB. cliënten; plaatsingspercentage 32,3% Subsidie € ,00 Controle Accountantsdienst Agentschap foutief: € 2.489,= (0,14 ‰) Verbeteringsvoorstellen Werkprocessen ESF naar een effectief scholingsinzet

22 ESF 2007-2013 In 1e aanleg UWV beperkt bevoegd
Doelgroep uitsluitend NUGGERS in samenwerking met Gemeenten In december 2008 regeling aangepast Doelgroep toegevoegd gedeeltelijk arbeidsgeschikten en 55 plussers Resulteerde in 4 aanvragen in maart 2009 Talent 55+ Scholing gedeeltelijk arbeidsgeschikten Pilot Wajong zittend bestand Jobcoach ESF naar een effectief scholingsinzet

23 ESF risico’s Talent 55+ Tijdige registratie uren betrokken medewerkers Tijdsregistratiesysteem (Webproject) Intensieve controle ESF bureau en AD Scholing gedeeltelijk arbeidsgeschikten Aanbesteding / transparante inkoop In overleg met Agentschap aanpassing expertsysteem Controle door ESF bureau en AD ESF naar een effectief scholingsinzet

24 ESF 2007-2013 risico’s Pilot Wajong zittend bestand Aanbesteding
Controle door ESF bureau en AD Subsidiabele dossiers bij re-ïntegratiebedrijven Intensieve controle dossiers door ESF bureau en AD Jobcoach Is aanbesteding noodzakelijk? Overleg met Agentschap Subsidiabele dossiers en juistheid facturen Intensieve controle dossiers en facturen door ESF bureau en AD ESF naar een effectief scholingsinzet

25 Project Jobcoach Periode tot start project 1-9-2009:
Bezoek Staf Werkbedrijf Frans Lanen Dossierstudie UWV afd IR/voorzieningen: Eindhoven / Hengelo / Nijmegen / Venlo Bezoek aan jobcoachorganisaties: Agens / A. Calder / Sterk in Werk / Refrisk / Jobstap / People’s Choice ESF naar een effectief scholingsinzet

26 Project Jobcoach Constateringen: Verbeteractie’s:
Summiere toelatingscriteria JCO Geen controle lijst toegelaten JCO Incomplete dossiers voorzieningen (10%) Ontbreken kopie geldig ID-bewijs (80%) Zeer divers registreren ingezette jobcoachuren (bij JCO) Ontbreken specificatie dagen/uren bij eindafrekening Geen systeemcontrole tussen SIR-VZ en Peoplesoft Aanvulling toelatingscriteria Audit Checklist Checklist/afspraken JCO Afspraken JCO Afspraken JCO/Aanvulling toelatingscriteria Koppeling verplichtingen / betalingen ESF naar een effectief scholingsinzet

27 ESF highlights Project Directe kosten Uitvoeringskosten Totale kosten ESF subsidie Talent 55+ 8,3 mln. 0,6 mln. 8,9 mln. 3,3 mln. Scholing 7,5 mln. 0,4 mln. 7,9 mln. 3,0 mln. Pilot Wajong 2,7 mln. 0,2 mln. 2,9 mln. 1,1 mln. Jobcoach 24,5 mln. 25,1 mln. 9,8 mln. Totaal 43 mln. 1,8 mln. 44,8 mln. 17,2 mln. 4% van de totale kosten bedragen uitvoeringskosten (ESF maximaal 20%). Hiervan is maximaal 0,7 mln. ESF subsidiabel (40%). De uiteindelijke uitvoeringskosten zullen dan ook maximaal 1,1 mln. bedragen. ESF naar een effectief scholingsinzet

28 Welke Gemeente heeft in de ESF programmaperiode , na de eindcontrole van het agentschap SZW, vastgesteld dat haar project financieel succesvol is geweest? ESF naar een effectief scholingsinzet


Download ppt "Informatiebijeenkomst SZW"

Verwante presentaties


Ads door Google