De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fietsbalans®-2 Wassenaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fietsbalans®-2 Wassenaar"— Transcript van de presentatie:

1 Fietsbalans®-2 Wassenaar
presentatie: Piet van der Linden Landelijk bureau, beleidsadviseur, projectleider

2 Profiel Fietsersbond Sinds 1975 35.000 leden 150 lokale afdelingen,
1500 actieve vrijwilligers 45 professionals landelijk bureau in Utrecht: - onderzoek - lobby - ondersteuning lokale afdelingen - consumentenvoorlichting - digitale fietsrouteplanners - opleiding fietsdocenten - promotie 2

3 In 2010 meerjarige campagnes gestart
van NISB en Fietsersbond

4 Fietsbalans® globaal oordeel over fietsklimaat
vanaf 2000 in 140 gemeenten (waaronder de G27) in 40 gemeenten Fietsbalans-1 én 2

5 Hoog bezoek aan Fietsbalans®-2
Pieter van Geel als VROM-staatssecr. Carla Peijs als V&W-minister Wat zou u hier nu aan kunnen doen: De verkeersstructuur moet zo worden aangepast dat fietsers de kortste en snelste verbindingen krijgen. Door de omrijdfactor te verkleinen kan worden bereikt dat fietsers in veel kortere tijd op hun bestemming komen. Dit gaat prima samen met een beleid gericht op een verbetering van de veiligheid, de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid: autoverbindingen binnen de gemeente dienen zoveel mogelijk buitenom te gaan, terwijl fietsers rechtstreekse verbindingen aangeboden krijgen. Beperking van de parkeermogelijkheden in de binnenstad, concentratie van parkeren buiten de binnenstad en beprijzen van parkerenbijbelangrijke bestemmingen (winkel, station, theater, enz.) zijn effectieve maatregelen om er voor te zorgen dat de fiets de meest praktische keuze is voor een verplaatsing binnen de stad. Jet Bussemaker als VWS-staatssecr.

6 Ontwikkeling fietsgebruik
Aandeel fiets op korte afstand groeit Steeds meer typen tweewielers op fietspaden en –stroken (elektrische fietsen, bakfietsen, ‘snorscooters’, scootmobielen, e.d.) Groeiend aandeel minder vaardige fietsers door vergrijzing (minder vaardig én hogere snelheid) Jeugd steeds later zelfstandig op de fiets: (binnen 30 jaar van 6- naar ruim 9-jarige leeftijd) Verkeersveiligheid voor fietsers verbetert laatste jaren niet meer; zelfs lichte stijging door toename ziekenhuisgewonden Deze ontwikkelingen vragen om infra-aanpassingen, zowel op dimensioneringsniveau (breedte fietspaden e.d.) als op netwerkniveau

7 Vervoerswijzekeuze tot 7,5 km. Wassenaar
groei van fietsgebruik is mogelijk! Waarom zou u dat eigenlijk moeten willen, een verbetering van het fietsklimaat? Welnu, ik laat u dit overzicht zien hoe de mensen in zich in de grote steden verplaatsen op afstanden tot 7,5 km. Voor de fiets kan in ieder geval de conclusie worden getrokken dat deze een essentiële bijdrage levert aan de bereikbaarheid in elke gemeente. Want, stel dat op een dag iedereen de fiets thuis laat staan ... In Wassenaar 69% van alle verplaatsingen en 59% van alle autoritten is korter dan 7,5 km.

8 Fietsbalansscore Wassenaar

9 Mening fietsers in Wassenaar
Uit ander onderzoek: angst voor fiets-diefstal vaak reden om op korte afstand toch de auto te nemen

10 Fietsparkeren in Wassenaar (1)
Concurrentiepositie heeft grootste invloed op fietsgebruik. Parkeertarieven 2/3 van gemiddelde, 55% rittem wint fiets Angst voor fietsdiefstal en vandalisme; fietsparkere zowel kwantitatief (behalve scholen) als kwalitatief (behalve OV) Verkeersveiligheid: 55% van kruisende wegen 50 km/u (=175!), op ¼ van de 50 km.wegen geen fietsvoorziening, op 16% van deze wegen rechts parkeervakken.

11 Fietsparkeren in Wassenaar (2)
Nodig: 1) differentiatie zowel in reksoorten als in ruimtelijke oplossingen 2) publieks-voorlichting over gebruik aanbind-mogelijkheid van rek Concurrentiepositie heeft grootste invloed op fietsgebruik. Parkeertarieven 2/3 van gemiddelde, 55% rittem wint fiets Angst voor fietsdiefstal en vandalisme; fietsparkere zowel kwantitatief (behalve scholen) als kwalitatief (behalve OV) Verkeersveiligheid: 55% van kruisende wegen 50 km/u (=175!), op ¼ van de 50 km.wegen geen fietsvoorziening, op 16% van deze wegen rechts parkeervakken.

12 Concurrentiepositie fiets tov. auto
Uit Fietsbalans-onderzoek: hoe hoger de autoparkeertarieven, hoe hoger het fietsgebruik

13 In lokale gezondheidnota ‘09-’12
terugdringen overgewicht stimulering ‘verplaatsen op eigen kracht’ in actieplan? Luchtkwaliteit in Wassenaar hogere blootstelling fietser tov. automobilist, vooral bij kruising Rijksstraatweg- Papeweg Geen koppeling met fietsen stimuleren

14 Conclusie Wassenaar is op goede ‘fietsweg’
Fietsroutes nog niet geschikt genoeg voor kinderen en ouderen Meer aandacht nodig voor fietsparkeren, ook buiten het centrum Wegdekkwaliteit, concurrentiepositie én fietsgebruik kan beter

15 Aanbevelingen in Wassenaar (1)
Ontvlechting hoofdfiets- en autoroutes: Hoofdfietsroutes door rustige straten (fietsstraten) Verbind twee fietstraten aan elkaar dmv. aparte fietsoversteken over 50km-wegen tússen de drukke kruispunten in. Verbeter concurrentiepositie fiets tov. auto: Invoering betaald autoparkeren Meer ruimte op routes naar kernwinkelgebied Meer rotondes (met fietsers in voorrang) en ongelijkvloerse kruisingen

16 Voorbeeld inrichting fietstraat

17 Aanbevelingen in Wassenaar (2)
Verbetering fietsparkeervoorzieningen: binnen centrum kwantitatief, erbuiten kwalitatief Leg hoofdfietsnetwerk mét kwaliteitseisen vast Asfalteringsprogramma (in centrum: met gestanst klinkerpatroon!) Blijvend aandacht voor fietsdiefstal, ook in regioverband Verbeter fietroute Wassenaar – Voorschoten station Neem concrete doelstellingen op in begrotings- en verantwoordingscyclus

18 Asfalt met gestanst klinkerpatroon

19 Aanbevelingen in Wassenaar (3)
Voor bereiken doelstellingen op gebied van gezondheid (bewegen/overgewicht), milieu (luchtkwaliteit) en verkeer (bereikbaarheid): Stem af en verbreed (facetbeleid) Gezamenlijke projecten Fietsvaardigheidstrainingen voor ouderen, scholieren en allochtonen Voorlichting en fietspromotie ’Fijn dat u fietst!’ Informeer mensen over voor hen belangrijke veilige fietsroutes en fietsparkeerplekken Gebruik fietsvriendelijk werkgeverschap als voorbeeldfunctie


Download ppt "Fietsbalans®-2 Wassenaar"

Verwante presentaties


Ads door Google