De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Sociale Kaart. 21/07/20142 Agenda Inleiding Digitale ontwikkelingen & de 1 e lijns zorg Vinden en gevonden worden? Wat vinden we.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Sociale Kaart. 21/07/20142 Agenda Inleiding Digitale ontwikkelingen & de 1 e lijns zorg Vinden en gevonden worden? Wat vinden we."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Sociale Kaart

2 21/07/20142 Agenda Inleiding Digitale ontwikkelingen & de 1 e lijns zorg Vinden en gevonden worden? Wat vinden we belangrijk? De Sociale Kaart in de regio van Stichting Oogg Pauze Inventarisatie wensen en vragen vanuit uw praktijk

3 Er gebeurt een hoop digitaal…

4

5

6 21/07/20146 Uitgangspunten inzet digitale media Wat is het doel? Voor welke doelgroep? Waarom komt iemand naar een/je website? En hoe? 90% consumenten komt via zoekmachine Niet op homepage maar specifieke pagina’s Veelal via portals en verzamelplaatsen En verwijzers? Internet heeft verschillende functies – wat is voor jou belangrijk? En hoe organiseer je dat zo efficiënt mogelijk? Internet als communicatie/presentatie medium Internet als medium voor optimalisatie van processen

7 Verschil in doel & doelgroep Vindbaarheid? Patiënt of Verwijzer? Waar iemand vandaan komt is minder relevant. De juistheid van informatie & minimale administratieve last telt!

8 Verschil in doel & doelgroep Proces optimalisatie? Patiënt of Verwijzer? Wat helpt u in de verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van uw dienstverlening?

9 Verschil in doel & doelgroep Vindbaarheid? Patiënt of Verwijzer? Welke informatie is relevant? Ook hier weer uniformiteit, actualiteit en zo weinig mogelijk inspanning

10 Verschil in doel & doelgroep Proces optimalisatie? Patiënt of Verwijzer? Gericht op verwijzen, samenwerken, andere toepassingen?

11  Hoe vindt u nu uw weg in de zorg?  Welke bronnen gebruiken u? 21/07/201411

12  Wat wilt u eigenlijk weten?  Van wie?  Welke informatie is belangrijkst?  Regionaal/landelijk/wijk?  Ketenzorgprojecten? Anders? 21/07/201412

13 21/07/201413 Sociale Kaart Oogg/Verwijskompas Voor & door zorgverleners – wie doet wat, waar? Kwalitatieve detail informatie, actueel Regionaal & landelijk Beperking administratieve lasten voor u – centraal informatie management 1 plaats onderhouden, uniformiteit, regie Actieve redactie Oogg/Verwijskompas Kostenbesparing zorgbreed Momenteel minimaal 16 miljoen euro kosten per jaar (!!)

14 21/07/201414 Waarom een Sociale Kaart? Noodzakelijk voor een sterke eerste lijn Begin van de mogelijkheid tot samenwerking Dat kan alleen indien de informatie compleet, (zorginhoudelijk) relevant en goed vindbaar is Startpunt van beveiligde communicatie mogelijkheden Dat vraagt om een inspanning van iedereen in het veld  Niet alleen adresgegevens  Zo compleet mogelijk

15 21/07/201415 Wat is Verwijskompas? Opgezet door twee Amsterdamse huisartsen: ontstaan vanuit de praktijk, gericht op de professional. Kernwaarden 1.Doel is een volledige, up2date sociale kaart 2.Gezamenlijk, voor & door zorgverleners 3.Eénmalig opvoeren en op meerdere plaatsen publiceren (ipv op vele plaatsen gegevens updaten) 4.U blijft eigenaar van uw gegevens, u beslist altijd zelf over publicatie 5.Onafhankelijk: Geen commerciële inmenging

16 21/07/201416 Wat houdt de sociale kaart van Verwijskompas in? Volledige sociale kaart: Overzicht van up to date adressen Overzicht van aandachtsgebieden en specialisaties Overzicht van ketenzorgprojecten Eerste én de tweede lijn Lokaal overzicht én bovenregionale aanbod (landelijk) Voor de beroepsgroep: besloten, met intercollegiale gegevens (aandachtsgebied) én openbare publicaties.

17 21/07/201417 Aanpak Samen met de ROS (Regionale Ondersteuningsstructuur) en de koepels actieve opzet van de regionale Sociale Kaart met zorgprofielen Samenwerking met 1 ste Lijn Amsterdam, ZONH, Lijn 1 Haaglanden, REOS Zorg, Elann, ProGez, Oogg, Caransscoop, Roset, ROS Friesland; opmaat naar landelijk Introductie Centraal Zorgmutatieformulier voor zorgverleners, aansluiten partijen voor deelname mutatieservice (‘verhuisservice’) Actieve redactie & geavanceerd ICT platform

18 Basis Datamodel 18 Organisatie Medewerker Persoon DisciplineRegio Beroep Specialisatie Functie Specialisatie Waar WieWat

19 Redactie Publicatie Mgmt ZMF (zorg mutatie formulier Zorginzicht.nl Andere website.nl Verwijskompas.nl NIEUW CRM ACTIEF REDACTIEPROFILERINGPUBLICATIE Load (interval) Functionaliteiten: Search (openbaar/inter-collegiaal) Display (openbaar/inter-collegiaal) Triggert ZMF/ Identificatie Data structuur: NIET Relationeel: Zo plat mogelijk, weinig/geen intelligentie Functionaliteiten: Autorisatie/login beheer Wie publiceert wat? Triggert publicatie naar Online Data push (ACTIEF) naar publicatie omgevingen Webform: Zorgmutatieformulier (ZMF): Creeer en Update informatie Informatie kan tussentijds bewaard blijven Triggert push NIEUW naar Redactie, na Data structuur: ACTIEF: Relationeel (als REDACTIE systeem) NIEUW: Semi-relationeel - De gebruiker wijzigt de info, maar zoekt/selecteert niet uit de database. DISCIPLINE en MEDEWERKER zijn wel relationeel. Functionaliteiten: Verwerkt nieuwe-gewijzigde zorgaanbieders Verwerkt wijzigingen zorgaanbieders Zoekt selecteert naar relationeel model Accordeert wijzigingen/nieuw Pusht data naar ACTIEF in TRANSACTIE omgeving Data structuur: Relationeel: De redactie vertaalt de input vanuit zorgaanbieders naar het VK model. Wijziging of Nieuw Vrijgegeven Wijziging of Nieuw Overige publicaties (Gidsen) SOAP Architectuur overzicht 19 Uitnodiging Identificatie & autorisatie CRM (zuster CRM)

20 Zorgmutatie formulier 20

21 21/07/201421

22 21/07/201422 Wie voldoet er aan uw zoekcriteria: indeling in Medische, Paramedische, Bovenregionale of Overige pagina’s.

23 21/07/201423 Naar de pagina van de zorgaanbieder: bereikbaarheid, aandachtsgebieden, verwijsindicatie en registraties.

24 21/07/201424 Ketenzorgprojecten: deelnemers, protocollen, downloads.

25 21/07/201425

26 21/07/201426 Opbouw Sociale Kaart in de regio van Stichting Oogg Informatie verzameling, eerste presentatie op www.zorginzicht.nl en via iPhone en Layar mobiele telefoon apps (openbare informatie) – zie volgende slides www.zorginzicht.nl Na afronding verzamelproces, presentatie op de nieuwe website van Verwijskompas.nl (nu in ‘verbouwing’) – najaar 2012 (openbare informatie + intercollegiale informatie, incl. ‘intelligent zoeken’) Nieuwe website bevat een visuele kaart inclusief zoeken op tekst. Vormen van gerichte / gestandaardiseerde zoek ‘strings’ zijn mogelijk (doorontwikkeling) – bv jeugd GGZ

27 21/07/201427

28 21/07/201428

29 21/07/201429

30 21/07/201430 Verwijskompas op de mobiele telefoon - Layar

31 21/07/201431 Verwijskompas op de mobiele telefoon - iPhone

32 21/07/201432 Financieel / Continuïteit Opbouw van de Sociale Kaart is gefinancierd door Menzis/Oogg/Verwijskompas Partijen die aansluiten regionaal en landelijk delen mee in kosten voor onderhoud & doorontwikkeling Redactie & presentatie services Zorgverlener bepaalt informatie deling – actieve rol in doorverwijzen Publiek / Private samenwerking vanuit ROS netwerk Verwachte besparing zorgbreed: minimaal 14 miljoen euro per jaar (bij verschillende organisaties)

33 21/07/201433 Hoe verder? Vul het formulier in! Vandaag nog! Zo compleet mogelijk Andere praktijken krijgen per mail en post het formulier  Eerste inventarisatieronde & publicatie op zorginzicht.nl  Daarna tweede inventarisatieronde  Eind publicatie Sociale Kaart op Verwijskompas.nl Start doorlopende update & jaarlijkse contactrondes

34 21/07/201434 Pauze!

35  Samenwerking andere organisaties  Welke organisaties vragen nu om informatie?  Met welke organisaties zou u willen dat Oogg/Verwijskompas gaat samenwerken voor informatie uitwisseling?  Met welke organisaties absoluut niet?  Hoe staat u tegenover een Raad van Toezicht voor informatie uitwisseling en mandaat? 21/07/201435

36 21/07/201436 Vragen? Dank voor uw hulp om de Sociale Kaart tot een succes te maken!


Download ppt "Informatiebijeenkomst Sociale Kaart. 21/07/20142 Agenda Inleiding Digitale ontwikkelingen & de 1 e lijns zorg Vinden en gevonden worden? Wat vinden we."

Verwante presentaties


Ads door Google