De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christus’ overwinning op het kwaad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christus’ overwinning op het kwaad"— Transcript van de presentatie:

1 Christus’ overwinning op het kwaad
Christus in het Oude Testament 5

2 De aard van het kwaad Alvorens te spreken over de overwinning, is het van belang na te denken over de aard van het kwaad in de Bijbel. De Bijbel spreekt over de wijze waarop het kwaad deel van de schepping wordt. Eerst spreken over de verschillende factoren die het kwaad tot gevolg hebben.

3 Satan Veroorzaker van het kwaad.
In 3:1-7 nog niet benoemd als satan of duivel. Dit pas in de loop van de tijd. Jes.27:1: Leviathan = slang. Op.12:9: oude slang / satan. Op.20:2,7,20: satan als veroorzaker.

4 De zonde Verbreken van Gods gebod (Gen.3:1-6).
Het niet erkennen van grenzen die door God zijn gesteld. Niet aanvaarden van eigen plek naast je broeder (Gen.4:1-15) Recht in eigen hand nemen (Gen.4:23-24) Onnatuurlijke verhoudingen (Gen.6:1-7)

5 Vloek (1) Vloek is gevolg van zonde: ook om grenzen van de mens te leren. Vernedering van de slang en uiteindelijk de vernietiging van de duivel (Gen.3:14; Op.20:10). Moeite met de zwangerschap (Gen.3:16). Extra onderworpenheid van de vrouw (Gen.3:16).

6 Vloek (2) Vervloeking van de aardbodem (Gen.3:17-19).
De dood gaat heersen (Gen.2:17): de dood gaat de schepping bepalen. In de zondvloed een tijdelijke terugkeer naar de tijd vóór de eerste scheppingsdag. Voor Israël gold ook vloek na de zonde (Lev.26; Deut.28.

7 Het bestrijden van het kwaad
Dit zal moeten liggen in: 1. het bestrijden van de duivel. 2. de vernietiging van de zonde. 3. het wegdoen van de gevolgen van de zonde (de vloek). ! Bij de aanpak van deze problemen speelt de Messias een rol.

8 De aanpak van de zonde (1)
Onder Mozes wordt de zonde bestreden door het naleven van de Wet. De Israëlieten zijn dan zelf in staat weer zegen te ontvangen. Deels is zegen gekomen: door de toewijding van David, kwam zegen. Deze zegen liep uit op het rijk van David en Salomo en op het altijddurende verbond met David.

9 De aanpak van de zonde (2)
De geschiedenis laat echter zien dat uit eigen kracht geen zegen kan worden verworven, want het loopt uit op ballingschap. Bij de profeten (vanaf de 8-ste eeuw v.Chr.) wordt accent gelegd op het feit dat initiatief van God moet komen. De Messias speelt hierin een centrale rol.

10 Overwinning over zonde en vloek
Cruciaal is de aanpak van de zonde: daarom het plaatsvervangende lijden van de Knecht (Jes.53). Cruciaal is het nieuwe verbond met de aanpak van zonde door schuldvergeving en hartsvernieuwing vanwege Gods ingrijpen (Jer.31:31-34). De zegen van het verbond kan weer stromen door zondevergeving en hartsvernieuwing (Jer.31:35-40).

11 Zegen door de Messiaanse koning
Er waren oude beloften inzake het vermogen voor de koning uit het huis van David: de gezalfde vorst zal heerschappij over de wereld verwerven (Ps.2,72). De toekomstige koning uit het huis van David zal door zijn rechtvaardigheid elke vloek door de zonde verbreken (Jes.11:1-9); de Israëlieten (waarop de vloek mede rust) worden door de Messias teruggeleid (Jes.11:10-16).

12 Dood en Satan verslagen
De Satan zal worden verpletterd: dit is belofte uit Gen.3:14,15. Het zaad van de vrouw zal het zaad van de slang verslaan. Christus is uitvoerder van het oordeel (Opb.5); door Zijn werk wordt satan verslagen (Op.20). De dood verslagen: dit is de ultieme verbreken van de vloek, door de zonde ontstaan (Jes.25:8). Dit vervult Christus. Christus is opgestaan- dood overwonnen. De laatste vijand die wordt verslagen is de dood (1Kor.15:26-28).


Download ppt "Christus’ overwinning op het kwaad"

Verwante presentaties


Ads door Google