De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actief:ik roep Passief:ik word geroepen Medium:1. ik roep mijzelf 2. ik roep in mijn eigen belang, ik roep voor mezelf NB Er zijn ook werkwoorden die 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actief:ik roep Passief:ik word geroepen Medium:1. ik roep mijzelf 2. ik roep in mijn eigen belang, ik roep voor mezelf NB Er zijn ook werkwoorden die 1."— Transcript van de presentatie:

1 Actief:ik roep Passief:ik word geroepen Medium:1. ik roep mijzelf 2. ik roep in mijn eigen belang, ik roep voor mezelf NB Er zijn ook werkwoorden die 1 alleen in het medium voorkomen 2 in het medium een andere betekenis hebben. (zie verder p. 13; vormen op p. 10)

2 Athematische werkwoorden - actief: les 25 - medium: les 16 dunamaiduna-maiejdunamhn duna-saiejdunaso duna-taiejdunato duna-meqaejdunameqa duna-sqeejdunasqe duna-ntaiejdunanto inf.dunasqai imp. ev.dunaso imp. mv.dunasqe

3 Luw actiefmedium 1 e ev.luwejluonluomaiejluomhn 2 e ev.luei~ejlue~lueiejluou 3 e ev.lueiejlue(n)luetaiejlueto 1 e mv.luomenejluome n luomeqaejluomeq a 2 e mv.lueteejlueteluesqeejluesqe 3 e mv.luousi(n ) ejluonluontaiejluonto inf. imp.ev. imp.mv. luein lue luete luesqai luou luesqe

4 Poievw poievw 1 e ev.poiev + w =poiw` 2 e ev.poiev + ei~ =poiei`~ 3 e ev.poiev + ei =poiei` 1 e mv.poiev + omen =poiou`men 2 e mv.poiev + ete =poiei`te 3 e mv.poiev + ousi(n) = poiou`si(n) inf.poiev + ein =poiei`n

5 Poievw actief poievw medium poiw`ejpoiounpoiou`maiejpoioumhn poiei`~ejpoiei~poiei`ejpoiou poiei`ejpoieipoiei`taiejpoieito poiou`menejpoioumenpoioumeqaejpoioumeq a poiei`teejpoieitepoiei`sqeejpoieisqe poiou`si(n)ejpoiounpoiou`ntaiejpoiounto poiei`n poiei poieite (inf.) (imp.ev.) (imp. mv) poiei`sqai poiou poieisqe

6 Hoofdstuk 17: AcI ik zeg dat de man een slaaf is dico virum servum esse in het Latijn is er geen woordje ‘dat’; in het Grieks wel, maar er is ook een AcI: ik zeg dat de man een slaaf is dico virum servum esse legwton ajnqrwpon doulon eijnai legw oJtioJ ajnqrwpo~doulo~ejstin

7 PRAESENS/IMPERFECTUMAORISTUS activum mediumactivum mediumpassivum  indicativus  (heden)     ej  ej  ej  ej  ej  indicativusej  ej  ej  ej  ej  (verleden)ej  ej  ej  ej  ej  ej  ej  ej  ej  ej  ej  ej  ej  ej  ej  ej  ej  ej  ej  ej  imperativus   infinitivus 

8 praesens –nadruk op tijdsduur: handeling is/was aan de gang aoristus – tijd buiten beschouwing: handeling is verricht perfectum – door een voltooide handeling is nieuwe situatie ontstaan ---------- ik deed de was: ‘imperfectum’, dus praesens van het verleden = ik was daar mee bezig. Is het klaar? aoristus = nu ben ik klaar met wassen perfectum = ik ben klaar met wassen en nu is alles weer schoon

9 imperativus: praesens – bevel voor nu meteen aoristus – bevel voor ergens tussen nu en het moment dat het gebeurd moet zijn.

10 De aoristus / vervolg: luw – zie werkboek A pagina 129 luw heeft een ‘sigmatische’ aoristus thematische aoristus = onregelmatige aor.stam [net als bij Latijn onregelmatig perfectum  ] LET OP! aan de nieuwe stam zie je al dat het aoristus is, dus gebruikt het Grieks daarna de uitgangen van het praesens! Zie wb p. 131 lambanw.

11 Het aanwijzend voornaamwoord: dit, dat, deze, die oJde = dit, deze  hier bij mij, de spreker ouJto~ = die, dat  daar bij jou, de aangesprokene ejkeino~ = die, dat  ginds, ver weg, bij geen van ons twee. Verbuiging: pagina 128 werkboek A of p. 29 tekstboek

12 7- het werkwoord: luwpoievw 1 e ev.luwpoiev + w =poiw` 2 e ev.luei~poiev + ei~ =poiei`~ 3 e ev.lueipoiev + ei =poiei` 1 e mv.luomenpoiev + omen =poiou`me n 2 e mv.luetepoiev + ete =poiei`te 3 e mv.luousi(n ) poiev + ousi(n) = poiou`si(n ) inf.lueinpoiev + ein =poiei`n

13 luwpoievwnikavw luwpoiev + w =poiw`nikav + w =nikw` luei~poiev + ei~ =poiei`~nikavv + ei~ =nika/`~ lueipoiev + ei =poiei`nikav + ei =nika/` luomenpoiev + omen =poiou`mennikav + omen =nikw`mh n luetepoiev + ete =poiei`tenikav + ete =nika`te luousi(n ) poiev + ousi(n) =poiou`si(n)nikav + ousi(n) = nikw`si

14 Nikavw p. 51

15 De Aoristus Luw, ejlusa = sigmatisch Lambanw, ejlabon = thematisch Er zijn ook woorden met een aoristus die wel als luw gaat, maar dan zonder de sigma = pseudo-sigmatisch. –De stam eindigt op m, n, l, r –De klinker van de stam wordt verlengd – p. 55

16 Overzicht medium en passief Het Griekse werkwoord heeft 4 stammen: –Praesens –Aoristus –Perfectum –Futurum Alle stammen hebben een activum en een medium; Alleen aoristus en futurum hebben ook een passivum.

17 Waar een passief rijtje ontbreekt, wordt het medium ook gebruikt als passivum. Overzicht activum-medium-passivum met voorbeeld: Actief:ik roep Medium:1. ik roep voor mijzelf (belang) 2. ik roep mijzelf (wederkerend) 3. ik word geroepen [praes+perf.]. Passief:ik word geroepen [aoristus+fut.]

18 Hoe zie je of een praesens vorm in het medium echt medium is of passief?  Niet! Dit moet blijken uit de context.


Download ppt "Actief:ik roep Passief:ik word geroepen Medium:1. ik roep mijzelf 2. ik roep in mijn eigen belang, ik roep voor mezelf NB Er zijn ook werkwoorden die 1."

Verwante presentaties


Ads door Google