De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck1 Wat zijn natuurwetenschappen? Wat? Waarom?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck1 Wat zijn natuurwetenschappen? Wat? Waarom?"— Transcript van de presentatie:

1 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck1 Wat zijn natuurwetenschappen? Wat? Waarom?

2 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck2 De onderzoekende wetenschapper Het doel van de wetenschappen is het onderzoeken en begrijpen van de materie - in de ruimste zin - en de natuurverschijnselen. Tot de groep exacte wetenschappen behoren de biologie, de chemie en de fysica. Geschiedenis en psychologie zijn menswetenschappen.

3 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck3 Het studiegebied van de biologie Biologie bestudeert de levende wezens

4 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck4 Het studiegebied van de chemie Chemie bestudeert de omzettingen van stoffen in andere stoffen

5 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck5 Het studiegebied van de fysica Fysica bestudeert de energie in al haar vormen: o.a. elektriciteit, warmte en kernenergie

6 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck6 Er zijn ook domeinen waar de verschillende natuurwetenschappen elkaar overlappen Biochemie bestudeert de omzettingen van stoffen in andere stoffen in levende wezens bv. spijsvertering, ademhaling, fotosynthese en gisting

7 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck7 Er zijn ook domeinen waar de verschillende natuurwetenschappen elkaar overlappen Fysicochemie is het grensgebied tussen fysica en chemie bv. Opwekking van elektrische energie uit batterijen is een fysisch maar ook een chemisch verschijnsel

8 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck8 Er zijn ook domeinen waar de verschillende natuurwetenschappen elkaar overlappen Biofysica is het grensgebied tussen biologie en fysica bv. beweging veroorzaakt door spieren is fysica (beweging) maar ook biologie (spierweefsel)

9 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck9 Wetenschappelijk onderzoek Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat zowel theoretisch als experimenteel kan zijn is een zoektocht naar kennis van de materie en de natuur. Wat is het doel van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek?

10 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck10 Wetenschappers willen weten! Een betere kennis van de natuur en het heelal!

11 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck11 Wetenschappelijk onderzoek Het toegepast wetenschappelijk onderzoek is onmiddellijk gericht op toepassingen in domeinen als gezondheid, onderwijs, communicatie en verkeer, milieu en milieuzorg, energiebevoorrading Wat is het doel van toegepast wetenschappelijk onderzoek?

12 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck12 Oplossen van problemen van mens en samenleving!! Oplossen van de honger in de wereld, ontwikkelen van nieuwe materialen en geneesmiddelen, transport – en communicatietechnieken……

13 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck13 De wetenschappelijke methode Hoe?

14 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck14 Alle wetenschappen gebruiken de wetenschappelijke methode!

15 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck15 Wat is de wetenschappelijke methode? Alles begint met een probleemstelling of een vraag en waarnemingen.

16 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck16 Wat is de wetenschappelijke methode? Waarnemingen : vliegtuigen laten “sporen” achter in de lucht, ijs wordt water en water wordt waterdamp. Zijn dit fysische of chemische verschijnselen ?

17 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck17 We nemen waar met onze zintuigen. Maar zijn onze zintuigen wel zo betrouwbaar?

18 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck18 Lopen de horizontale lijnen evenwijdig?

19 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck19 Is dit een vloer of een dak?

20 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck20 Waarnemen... Kijk goed…….

21 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck21 Meten... Meten of uitvoeren van metingen is een onderdeel van de wetenschappelijke methode.

22 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck22 Informatie verzamelen. Sommige waarnemingen geven aanleiding tot meten Maar meten doe je niet zomaar. Bepaalde waarnemingen stemmen tot nadenken. Je gaat informatie verzamelen

23 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck23 Over hypothesen en theorieën... Je hebt een idee: je hebt hypothesen of veronderstellingen van hoe het zou kunnen ineenzitten en je formuleert een onderzoeksvraag. Je hebt een theorie.

24 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck24 Het belang van experimenten... Je bedenkt en ontwerpt experimenten om de natuurverschijnselen na te bootsen en te onderzoeken in een laboratorium en om je onderzoeksvraag te testen. Daarbij kun je de invloed van meerdere factoren nagaan.

25 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck25 Wetten en formules... Je voert metingen uit, rangschikt ze en zoekt naar verbanden, bijv.een wiskundig verband. Je vindt een formule of een wet. Essentieel in de wetenschap is dat die wet of formule altijd moet gelden en door iedereen geverifieerd moet kunnen worden.

26 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck26 Toetsing… Het experiment is het sluitstuk van een theorie, het moet het bewijs leveren dat de theorie en de hypothesen juist zijn. Met je besluiten moet je nu de probleemstelling of de waarnemingen van bij de start kunnen verklaren!

27 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck27 Wat wordt hier bedoeld? Nou collega, dit is een knap stukje werk. Maar wat denk je: zou dat altijd geldig zijn, of soms of nooit?

28 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck28 Het model Wat? Waarom?

29 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck29 Over dingen die je niet kan zien... De detective probeert zich een idee te vormen van wat echt gebeurd is op basis van enkele feiten en gegevens.

30 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck30 Wanneer een kernfysicus wil weten wat er gebeurt in de kern van een atoom zal hij - net als de detective - een beschrijving geven van wat hij niet kan zien! Hij ontwerpt een model.

31 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck31 Met een model probeert de kernfysicus de dingen te verklaren die we wel kunnen waarnemen. Het is als onderzoeken wat in een doos steekt zonder dat je deze mag openmaken...

32 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck32 Het model Het model en de vooropgestelde hypothesen zijn aanvaardbaar indien ze de waarnemingen kunnen verklaren. Als je bij een experiment een waarneming doet die niet in overeenstemming is met het vooropgestelde model, dan moet je het model aanpassen, verfijnen of corrigeren.

33 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck33 Het deeltjesmodel Ken je nog de hypothesen van dit model van de materie? Welke eigenschappen van de materie kan je ermee verklaren?

34 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck34 Hoe herken je een wetenschapper? Een gekke professor??…..

35 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck35 een zonderling als Professor Barabas of Zonnebloem? …

36 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck36 En wie is deze fysicus? Albert Einstein Geboren te Ulm (Duitsland) in 1879 Overleden te princeton (USA) in 1955 Grondlegger van de relativiteitstheorie

37 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck37 Test je kennis... Wie is dit koppel op de foto? Wat is zijn bekendste werk?

38 Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck38 Cartoons : A. Oosterlinck, Uitgeverij De Boeck Antwerpen


Download ppt "Natuurwetenschappen T3 - Marc Beddegenoodts, Sonja De Craemer - Uitgeverij De Boeck1 Wat zijn natuurwetenschappen? Wat? Waarom?"

Verwante presentaties


Ads door Google