De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

China China Erfenis van het Verleden De Traditionele samenleving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "China China Erfenis van het Verleden De Traditionele samenleving."— Transcript van de presentatie:

1 China China Erfenis van het Verleden De Traditionele samenleving

2 Het Familiesysteem Het Familiesysteem Westen Westen Individu voor de groep Individu voor de groep Jong is goed Jong is goed Vrouw gelijk Vrouw gelijk Leden gelijk Leden gelijk kerngezin kerngezin Oud China Oud China Groep voor de individu Groep voor de individu Oud is goed Oud is goed Vrouw ongelijk Vrouw ongelijk Formele relaties Formele relaties meergeneratie- meergeneratie- gezin gezin

3 Basis: filosofie van Confucius Staatsleer en gedragsleer gebaseerd op harmonie en Staatsleer en gedragsleer gebaseerd op harmonie en ongelijkheid (hiërarchie) ongelijkheid (hiërarchie) Daarnaast het Boeddhisme Daarnaast het Boeddhisme (sinds 2 de eeuw v.c.) (sinds 2 de eeuw v.c.) en het Taoïsme en het Taoïsme

4 Het Keizerrijk Het Keizerrijk 211 v C – 1911 n C 211 v C – 1911 n C

5 Keizer zoon des hemels Keizer heeft Hemels Mandaat Keizer heeft Hemels Mandaat (macht om te regeren komt van de goden) (macht om te regeren komt van de goden) Menselijke samenleving kent dezelfde Menselijke samenleving kent dezelfde harmonie als de natuur → natuurrampen harmonie als de natuur → natuurrampen is een verstoring van de natuurlijke orde is een verstoring van de natuurlijke orde Teken van verlies van Hemels Mandaat → Teken van verlies van Hemels Mandaat → boerenopstanden → keizer afgezet → boerenopstanden → keizer afgezet → nieuwe dynastie nieuwe dynastie

6 China centraal geregeerd -centrale wetgeving -één schrift -één munt -zelfde maten en gewichten -ambtenarenstelsel (mandarijnen)

7 Opleiding tot mandarijn - Examenstelsel (hoogste graad pas op - Examenstelsel (hoogste graad pas op latere leeftijd) latere leeftijd) - Chinese schrift leren (ingewikkeld) - Chinese schrift leren (ingewikkeld) - Leer van Confucius uit je hoofd leren - Leer van Confucius uit je hoofd leren Mandarijn had -Politieke macht -sociale en culturele status -sociale en culturele status

8 Bestuursstructuur Keizer ↓ Gouverneurs (18 provincies) ↓Prefecturen ↓Districten

9 Taken van een magistraat -handhaven van de openbare orde (met behulp van soldaten) (met behulp van soldaten)-rechtspraak -belasting innen -openbare werken

10 Sociaal-economische situatie grootgrondbezitters (mandarijnen) grootgrondbezitters (mandarijnen) ↓ boeren (80 %) boeren (80 %) ↓ handwerkers handwerkers ↓ handelaren handelaren

11 Boeren - autarkische economie - autarkische economie - hoogontwikkelde techniek - hoogontwikkelde techniek (irrigatie, bemesting, landbouwwerk- (irrigatie, bemesting, landbouwwerk- tuigen) tuigen) - belasting betalen in zilver → producten - belasting betalen in zilver → producten verhandelen op de markt en huis- verhandelen op de markt en huis- nijverheid) nijverheid) - meeste boeren leven op bestaansmini- - meeste boeren leven op bestaansmini- mum → natuurramp = hongersnood = mum → natuurramp = hongersnood = boerenopstand boerenopstand

12 Ambachtslieden - produceren voor lokale markt - produceren voor lokale markt - daarnaast grote werkplaatsen → produ- - daarnaast grote werkplaatsen → produ- ceren voor de interregionale handel ceren voor de interregionale handelProducten - porselein - zijde (zijderups) - lakwerk (tafeltjes, doosjes, kamerschermen) - jade (groene of witte steen voor kunstvoor- werpen) werpen)

13 Handelaren Profiteurs → leven van het werk van anderen Profiteurs → leven van het werk van anderen Al vanaf de Oudheid handelsroutes naar Europa Al vanaf de Oudheid handelsroutes naar Europa In de loop van de M.E. handelscontacten In de loop van de M.E. handelscontacten (Marco Polo) hersteld (Marco Polo) hersteld Sinds de Ontdekkingstochten proberen Europeanen handelsroutes over zee te openen Sinds de Ontdekkingstochten proberen Europeanen handelsroutes over zee te openen

14 Buitenlandse politiek - Sinocentrisme (China als middelpunt van de wereld) rest zijn Barbaren → rest zijn Barbaren → -Tribuutstelsel -Tribuutstelsel -Isolationisme -Isolationisme -Vreemdelingenhaat (xenofobie) -Vreemdelingenhaat (xenofobie)

15 Cultuur Kunst hoog ontwikkeld Kunst hoog ontwikkeld bouwkunst bouwkunst - Verboden stad - Verboden stad -Zomerpaleis -Zomerpaleis -Chinese muur -Chinese muur -Plein van de Hemelse vrede -Plein van de Hemelse vrede Wetenschap idem -buskruit -papier (geld) -papier (geld) -boekdrukkunst -boekdrukkunst -kompas -kompas

16 Levensgewoontes Lange nagels Lange nagels Vlecht Vlecht lelievoetjes lelievoetjes

17 Confucius (551-479 v.c.)

18 Boeddhisme

19 TAOÏSME Yin en Yang

20 Chinese munt

21 Chinese schrift

22 Hoogste ambtenaren: mandarijnen

23 Buitenlandse invloeden inpassen of weren ? Chinese muur

24 Chinees porselein

25 Zijderups

26 Chinees lakwerk

27 Jade

28 Marco Polo

29 Buskruit

30 Oud Chinees papiergeld

31 Verboden stad

32 Zomerpaleis

33 Chinese muur

34 Plein van de Hemelse vrede

35 Lange nagels

36 Chinees met vlecht

37 lelievoetjes


Download ppt "China China Erfenis van het Verleden De Traditionele samenleving."

Verwante presentaties


Ads door Google