De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erfenis van het Verleden De Traditionele samenleving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erfenis van het Verleden De Traditionele samenleving"— Transcript van de presentatie:

1 Erfenis van het Verleden De Traditionele samenleving
China Erfenis van het Verleden De Traditionele samenleving

2 Het Familiesysteem Oud China Groep voor de individu Oud is goed Vrouw ongelijk Formele relaties meergeneratie- gezin Westen Individu voor de groep Jong is goed Vrouw gelijk Leden gelijk kerngezin

3 Basis: filosofie van Confucius
Staatsleer en gedragsleer gebaseerd op harmonie en ongelijkheid (hiërarchie) Daarnaast het Boeddhisme (sinds 2de eeuw v.c.) en het Taoïsme

4 Het Keizerrijk 211 v C – 1911 n C

5 Keizer zoon des hemels Keizer heeft Hemels Mandaat (macht om te regeren komt van de goden) Menselijke samenleving kent dezelfde harmonie als de natuur → natuurrampen is een verstoring van de natuurlijke orde Teken van verlies van Hemels Mandaat→ boerenopstanden → keizer afgezet→ nieuwe dynastie

6 China centraal geregeerd
-centrale wetgeving -één schrift -één munt -zelfde maten en gewichten -ambtenarenstelsel (mandarijnen)

7 Opleiding tot mandarijn
- Examenstelsel (hoogste graad pas op latere leeftijd) - Chinese schrift leren (ingewikkeld) - Leer van Confucius uit je hoofd leren Mandarijn had -Politieke macht -sociale en culturele status

8 Keizer ↓ Gouverneurs (18 provincies) Prefecturen Districten
Bestuursstructuur Keizer ↓ Gouverneurs (18 provincies) Prefecturen Districten

9 Taken van een magistraat
-handhaven van de openbare orde (met behulp van soldaten) -rechtspraak -belasting innen -openbare werken

10 Sociaal-economische situatie
grootgrondbezitters (mandarijnen) ↓ boeren (80 %) handwerkers handelaren

11 Boeren - autarkische economie - hoogontwikkelde techniek (irrigatie, bemesting, landbouwwerk- tuigen) - belasting betalen in zilver→ producten verhandelen op de markt en huis- nijverheid) - meeste boeren leven op bestaansmini- mum→ natuurramp = hongersnood = boerenopstand

12 Ambachtslieden - produceren voor lokale markt - daarnaast grote werkplaatsen → produ- ceren voor de interregionale handel Producten - porselein - zijde (zijderups) - lakwerk (tafeltjes, doosjes, kamerschermen) - jade (groene of witte steen voor kunstvoor- werpen)

13 Handelaren Profiteurs → leven van het werk van anderen Al vanaf de Oudheid handelsroutes naar Europa In de loop van de M.E. handelscontacten (Marco Polo) hersteld Sinds de Ontdekkingstochten proberen Europeanen handelsroutes over zee te openen

14 Buitenlandse politiek
- Sinocentrisme (China als middelpunt van de wereld) rest zijn Barbaren → -Tribuutstelsel -Isolationisme -Vreemdelingenhaat (xenofobie)

15 Cultuur Kunst hoog ontwikkeld bouwkunst - Verboden stad -Zomerpaleis -Chinese muur -Plein van de Hemelse vrede Wetenschap idem -buskruit -papier (geld) -boekdrukkunst -kompas

16 Levensgewoontes Lange nagels Vlecht lelievoetjes

17 Confucius ( v.c.)

18 Boeddhisme

19 Taoïsme Yin en Yang

20 Chinese munt

21 Chinese schrift

22 Hoogste ambtenaren: mandarijnen

23 Buitenlandse invloeden inpassen
of weren ? Chinese muur

24 Chinees porselein

25 Zijderups

26 Chinees lakwerk

27 Jade

28 Marco Polo

29 Buskruit

30 Oud Chinees papiergeld

31 Verboden stad

32 Zomerpaleis

33 Chinese muur

34 Plein van de Hemelse vrede

35 Lange nagels

36 Chinees met vlecht

37 lelievoetjes


Download ppt "Erfenis van het Verleden De Traditionele samenleving"

Verwante presentaties


Ads door Google