De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.P3.nl Onderstroom management De golven zijn de dagen De dagen van het jaar Het lijkt of zij vertellen Hoe het ons vergaat Maar de onderstroom Die niemand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.P3.nl Onderstroom management De golven zijn de dagen De dagen van het jaar Het lijkt of zij vertellen Hoe het ons vergaat Maar de onderstroom Die niemand."— Transcript van de presentatie:

1 www.P3.nl Onderstroom management De golven zijn de dagen De dagen van het jaar Het lijkt of zij vertellen Hoe het ons vergaat Maar de onderstroom Die niemand ziet Bepaalt de richting Op elk gebied tekst: Stef Bos, Louis Mhlanga, Stella Khlimalo en Faith Kekana Lisette Peulen / Frans Vandennobelen

2 www.P3.nl de bovenstroom Prince2 is proces georienteerd projectmanagement, met 8 componenten die in elk fase relevant zijn Best practice Business case driven

3 www.P3.nl

4

5 Waarom is de bovenstroom niet genoeg Complexiteit wereld Complexiteit organisatie Volwassenheid mensen

6 www.P3.nl Onderstroom en onderstroommanagement 4 componenten Kenbaar en bruikbaar

7 www.P3.nl Prince2Risicobeheersing Een goede en regelmatige risicoanalyse brengt projectrisico’s in kaart; een goed ingericht risicomanagement plant en bewaakt tegenmaatregelen. Risicobeheer Handvatten om risicoanalyse en risicobeheersing uit te voeren om beter te anticiperen op bedreigingen.

8 www.P3.nl RISICO Risico’s zijn gebeurtenissen of situaties die al dan niet kunnen optreden (kans!) en die bij optreden schade veroorzaken aan het object van risicomanagement. Soorten risico’s zijn:

9 www.P3.nl ONDERSTROOM RISICO’S Onderstroom risico’s emoties van jezelf en anderen belangen van jezelf en anderen energie van jezelf en van anderen onzekerheid / traagheid bij jezelf en bij anderen

10 www.P3.nl RISICO MANAGEMENT Identificeren en analyseren Ontwerpen en implementeren van maatregelen Om kans van optreden te verkleinen En/Of impact te minimaliseren

11 www.P3.nl DE ONDERSTROOM De volgende stap in projectmanagement

12 www.P3.nl EMOTIE = VORM VAN COGNITIE GEEFT INFORMATIE OVER DE BUITENWERELD STELT VAST WELK BELANG ZAKEN EN PERSONEN VOOR ONS HEBBEN STAAT DAARMEE NIET TEGENOVER DE RATIO DEZE KENNIS OOK IN PROJECTEN GEBRUIKEN

13 www.P3.nl UITGANGSSITUATIE WERELDWIJD GEBRUIKT SYSTEEM LOCAAL BEHEER LOCAAL CONTRACT LOCAAL KENNIS EN ERVARING NIET ACCEPTABEL VOOR HQ

14 www.P3.nl BESLISSING TOT CENTRALISATIE BESLUITVORMINGSPROCES TOOLING VERVANGEN DOOR EEN ANDERE LEADERSHIP NAAR HQ KENNIS NAAR HQ LOCALE TEAM BLIJFT NIET IN TACT PROJECT OM NIEUWE OMGEVING OM TE ZETTEN

15 www.P3.nl VERVANGINGSPROJECT BOVENSTROOM SCOPE: –ALLE HUIDIGE TYPEN BERICHTEN –GLOBAL –ALLE HUIDIGE KLANTEN –OPERATIONELE OMGEVING: TRANSPORT, TRACKING EN TRACING ORGANISATIE: –PROJECTMANAGER LOCAAL, TEAMLEDEN GLOBAAL –LOCALE STUURGROEP PLANNING: ~ 4 MAANDEN DLT BUDGET: BEPERKT RISICO’S

16 www.P3.nl 4 BASIS EMOTIES BIJ BEDREIGING WOEDE vechten ANGST vluchten VERDRIET acceptatie BLIJDSCHAP ontkenning

17 www.P3.nl WERKING VAN EMOTIE GEBEURTENIS / GEDACHTE WORDT GECONFRONTEERD MET EEN BELANG VOOR HET SUBJECT WAARDOOR EEN VERANDERING IN ACTIE BEREIDHEID OPTREED DIE STUURVOORRANG KRIJGT VANWEGE URGENTIE NIET GEPLAND

18 www.P3.nl GEBEURTENIS EN BELANG INGETRAPTE RUIT VS OP GOEDE VOET BLIJVEN MET DE BUURMAN

19 www.P3.nl ACTIE BEREIDHEID EN STUURVOORRANG VLUCHTEN EN WEL ONMIDDELLIJK

20 www.P3.nl EMOTIE PLANMATIG GEBEURTENIS BELANG ACTIEBEREIDHEID STUURVOORRANG VERWACHTING BELANG DENKEN PLANNEN

21 www.P3.nl SUBJECTEN EN BELANGEN TEAMLEDEN: –POSITIE BEHOUD –ERKENNING VAN PROFESSIONALITEIT LOCAAL MANAGEMENT: –CONTINUITEIT –ONAFHANKELIJKHEID CENTRAAL: –CONTINUITEIT –GEEN GEZICHTSVERLIES = SNEL PROJECT RESULTAAT

22 www.P3.nl VOORBEELD: NIEUW BEZOEK GEBEURTENIS: ALLEEN ALS JE 3 KLANTEN IMPLEMENTEERT ACTIE BEREIDHEID: ALS HET ZO MOET KAP IK ERMEE BELANG: –ERKENNING LOOPT EEN DEUK OP –POSITIE LOOPT GEVAAR

23 www.P3.nl HANTERING HERKEN DE EMOTIONELE UITBARSTING ANALYSEER ACHTERLIGGEND BELANG VORM BEELD VAN TOTAAL BELANG ALTERNATIEVE REACTIES BIJDRAGE IN ELKE BELANG KEUZE EN ACTIE

24 www.P3.nl EMOTIE PLANMATIG GEBEURTENIS BELANG ACTIEBEREIDHEID STUURVOORRANG VERWACHTING BELANG DENKEN PLANNEN

25 www.P3.nl VOORDEEL INTEGRATIE VAN EMOTIE EN RATIO INTEGRATIE VAN DENKEN EN DOEN GEBRUIK VAN NATUURLIJKE ENERGIE DUS HOGERE DRIVE

26 www.P3.nl DE ONDERSTROOM INFORMATIE

27 www.P3.nl Alles wat u denkt, zegt en doet informeert de ander(en)

28 www.P3.nl Aspecten Kanalen Vormen Bronnen Filters Werking Toepassingsvormen

29 www.P3.nl Informatie in de Bovenstroom –Geselecteerd: Wie krijgt wat hoe en per wanneer –Een-vormig –(kanaal)

30 www.P3.nl Informatie in de Onderstroom Iedereen denkt, praat, doet verbindend element Voorbeeldproject Groningen

31 www.P3.nl Informatie als creatieve kracht Informatie is niet meer het ruilmiddel voor macht of status, maar het is het medium geworden. Iedereen leeft ervan, erdoor dus moet het overal zijn. Het karakter van informatie moet zijn overal, stromend, overvloed

32 www.P3.nl Werking van Informatie Richting Tempo Impact Sturen Verleiden Bevorderen Relevantie Urgentie

33 www.P3.nl 7 KRACHTEN MODEL NOODZAAKDOET BEWEGEN VISIEGEEFT RICHTING SUCCESDOET GELOVEN SPIRITGEEFT KRACHT CAPACITEITENMAKEN HAALBAAR STRUCTURENLOKKEN UIT SYSTEMENBEKRACHTIGEN

34 www.P3.nl Bewust gebruik informatie Het project systeem observeren Wenselijkheid interventie bepalen Nieuwe informatie “toedienen” Effe wachte… Het project systeem opnieuw observeren

35 www.P3.nl Informatie filters Ik zie de wereld niet zoals de wereld is Ik zie de wereld zoals ik ben Welke gegevens filter je uit, vind je waard om tot informatie te verwerken, laat je sturend zijn in je systeem

36 www.P3.nl Informatie bronnen Ogen en oren Het andere weten Het andere voelen

37 www.P3.nl Literatuur De aap in ons (de Waal) Leadership and the new science (Wheatley) Presencing (Scharmer cs) Hellinger/Weber diverse Appreciative Inquiry (Cooperrider, Whitney)

38 www.P3.nl OEFENVRAAG Ga na in het project waar je in bezig bent /of het team Wie vertelt welke informatie En op basis van welke informatie Wat draag je zelf bij/welke informatie verspreid jij –Onderschatting en onderbenutting van enorm potentieel –Historie-driven

39 www.P3.nl verhalen vertellen is elkaar bewust informeren

40 www.P3.nl DE ONDERSTROOM De volgende stap in projectmanagement

41 www.P3.nl Persoonlijke Strategie De Project Manager Een voorbeeld hoe je de boot kunt missen

42 www.P3.nl HET PROJECT DOEL SAP IN EUROPA IMPLEMENTATIE 1 MEI 2005, START IN MAART APPLICATIE SUPPORT VAN NL NAAR HU IT NL BUITENSPEL GEEN PROJECTLEIDER MIS IK OPNIEUW DE BOOT TOTAALBELANG BEZOEK JANUARI EERSTE DAG IN MAART

43 www.P3.nl PERSOONLIJKE STRATEGIE (1) VAL DE VIJAND ALLEEN AAN –ALS JE DE NIEUWE POSITIE WEET TE BEHOUDEN VERDEDIG TOT DIE TIJD –EN TRAIN JEZELF VOOR DE AANVAL ZOEK DE NATUURLIJKE ENERGIE –VERMOEI EEN ANDER, NIET JEZELF VASTBERADENHEID –INZICHT TOT DE NOODZAAK VAN HET NEMEN VAN RISICO

44 www.P3.nl PERSOONLIJKE STRATEGIE (2)

45 www.P3.nl TOT DE START IN MAART BESLUIT DOOR HQ GENOMEN, EUROPA MOEST VOLGEN GEFASEERD LIVE DUS: –VERDEDIGEN: BEPERKEN TOT MIGRATIE –TRAINEN: BETEKENISSEN LEREN, MENSEN LEREN KENNEN –NATUURLIJKE ENERGIE: LAAT DE LEAD AAN HET PROJECTTEAM

46 www.P3.nl BEGIN APRIL 1 MEI WORDT NIET GEHAALD –VERDER GOED OP SCHEMA HU BIEDEN GEEN IJKPUNT DUS: –AANVALLEN: DIT GAAT HELEMAAL FOUT –VERDEDIGEN: VASTHOUDEN AAN FUNCTIONALITEIT –NATUURLIJKE ENERGIE: CONSTATEREN NOT ALIGNED

47 www.P3.nl HET VOORSTEL INTEGRALE TEST KENNIS VAN IT NL INGEBRACHT KLANT EN KEURDER VOORTGANG AAN DE HAND VAN ISSUE LIJST COMMITTED

48 www.P3.nl BESLISSING LIVE GAAN 1 JUNI GEVOLGEN LIVE GAAN IEDEREEN HAD TOEGANG TOT DIE INFORMATIE

49 www.P3.nl PERSOONLIJKE STRATEGIE (1) VERDEDIGEN / AANVALLEN BEWEGEN IS ENERGIE GEBRUIKEN BEWEGEN IS NODIG VOOR NIEUWE POSITIE NATUURLIJKE ENERGIE VASTBERADENHEID

50 www.P3.nl PERSOONLIJKE STRATEGIE (2)

51 www.P3.nl DE ONDERSTROOM ZINGEVING

52 www.P3.nl ZINGEVING Als Zingeving is de Onderstroom Dan is ……. de Prince2 Bovenstroom

53 www.P3.nl Business Case De zakelijke/economische rechtvaardiging vanuit de staande organisatie voor zowel de kosten (tijd, budget, resources) van het project als de kosten voor het gebruik, onderhoud en beheer van de resultaten van het project.

54 www.P3.nl De Business Case van de Onderstroom is… De persoonlijke rechtvaardiging Vanuit de huidige situatie van de PM Voor de in tijd, kosten en inzet te leveren investering Versus de verwachte opbrengsten en risico’s tijdens en als gevolg van het project

55 www.P3.nl 1. Zingeving van het project voor de organisatie Toepassing

56 www.P3.nl 2. Zingeving van het project voor uzelf welke leerdoelen welke investeringen welke risico’s Met de billen bloot…

57 www.P3.nl 3. Voor uw drie belangrijkste medewerkers of collega’s of key users En als huiswerkvraag…

58 www.P3.nl Ik en mijn project Ik en mijn organisatie Niveaus van zingeving

59 www.P3.nl Ontbreken van Zingeving Erg druk met de verkeerde dingen Weten maar niet zeggen Tandjes lager Elkaar versterken in ongeloof en onvermogen Ja zeggen, nee doen Taakcommunicatie via PM Taakuitvoering traag / half werk

60 www.P3.nl Hoe werkt “geen zingeving” VOOR DE ZEILER ZONDER DOEL ZIJN ALLE WINDEN GUNSTIG

61 www.P3.nl Hoe meet je “geen zingeving” 37% begreep doelstelling eigen bedrijf 1 op 5 was er enthousiast over 1 op 5 zag verband tussen team en bedrijf 50% is tevreden aan eind van de week 15% ziet meerwaarde bedrijf voor eigen doelen

62 www.P3.nl Hoe werkt Zingeving wel Het ene schip zeilt naar het oosten het andere naar het westen. Het is de stand van de zeilen en niet de wind die bepaalt welk doel we bereiken Edda Wheeler Wilcox

63 www.P3.nl Zichtbare Zingeving Veel onderlinge communicatie Eigen initiatief en creativiteit Kritisch en resultaatgerichte vragen Project is hoogste prioriteit Anderen enthousiasmeren Vrolijkheid, plezier

64 www.P3.nl Persoonlijke Zingeving = EQ 4 intelligenties/capaciteitsgebieden P2 is mentale intelligentie P3 is emotionele en spirituele intelligentie bepaalt zelf de hoogste doelen en waarden neemt zelf 100% verantwoordelijkheid

65 www.P3.nl Zingeving De meeste grote veranderingen ontstonden door de keuze van 1 mens; En deze mens veranderde eerst zichzelf

66 www.P3.nl literatuur Margaret J. Wheatley Finding our way en Leadership and the new science Stephen Covey: De 7 eigenschappen en De 8ste eigenschap Senge, Scharmer, Jaworski, Flowers: Presence

67 www.P3.nl CONTACT GEGEVENS Lisette Peulen Pannestraat 31 3620 Lanaken (B) peulen@scarlet.be www.li-z.info (+31) 06 1696 8291 Frans van den Nobelen Princenhil 25 4926 EE Lage Zwaluwe h.denengelse@inter.nl.net (+31) 06 53842956


Download ppt "Www.P3.nl Onderstroom management De golven zijn de dagen De dagen van het jaar Het lijkt of zij vertellen Hoe het ons vergaat Maar de onderstroom Die niemand."

Verwante presentaties


Ads door Google