De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimteconferentie 28 oktober 2008 Dynamiek Stedelijke Milieus: Verschuiving van functies Jan Ritsema van Eck, Johan van der Schuit en Hans van Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimteconferentie 28 oktober 2008 Dynamiek Stedelijke Milieus: Verschuiving van functies Jan Ritsema van Eck, Johan van der Schuit en Hans van Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 ruimteconferentie 28 oktober 2008 Dynamiek Stedelijke Milieus: Verschuiving van functies Jan Ritsema van Eck, Johan van der Schuit en Hans van Amsterdam

2 2 Planbureau voor de Leefomgeving Sinds april 2008 vormen het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau het Planbureau voor de Leefomgeving. Het Planbureau voor de Leefomgeving analyseert en agendeert ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in (inter)nationale context, die van belang zijn voor de leefomgeving van mens, plant en dier. Gevraagd en ongevraagd brengt het planbureau wetenschappelijke verkenningen en beleidsevaluaties uit die relevant zijn voor het kabinetsbeleid.

3 3 Opbouw  Achtergrond  Methodiek  Onderscheiden milieus  Verschuivingen van banen en detailhandel  Discussie

4 4 Achtergrond  Verzoek van DGR aan RPB  Beleidsprioriteit wonen, verstedelijkingsafspraken  Update van eerdere studies door UU en OTB (2000, 2005)

5 5 Methodiek Data -CBS bodemstatiek (2000, 2003): detailhandel/horeca, openbare voorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen, bedrijventerrein, groen– en sportvoorzieningen, infrastructuur, bouw- en overige terreinen -CBS woningregister (2000, 2006): woningdichtheid -Geomarktprofiel (2002, 2006) aandeel hoogbouw -LISA (2000, 2006): banendichtheid -Bak kantorenbestand (2000, 2006): dichtheid kantooroppervlak -Locatus (2003, 2006): dichtheden verkooppunten, verkoopvloeroppervlak dagelijkse en niet-dagelijkse goederen Data vertaald naar 250 x 250 m vierkanten

6 6 Methodiek  Vierkanten dmv clusteranalyse ingedeeld in 19 milieus  Op basis van zelfde criteria ook voor 2000/03  Dichtheid en mengingsindices (0 tot 100) op basis van dichtheden van woningen, banen en verkooppunten

7 7 De onderscheiden milieus 5 Centrummilieus 5 Woonmilieus 5 Werkmilieus 3 Overige stedelijke milieus Buitengebied

8 8 Enkele voorbeelden Centrummilieu hoogstedelijk Centrummilieu laagstedelijk

9 9 Enkele voorbeelden Woonmilieu hoogstedelijk Woonmilieu laagstedelijk

10 10 Enkele voorbeelden Kantorenmilieu hoogstedelijk Kantorenmilieu perifeer

11 11 Enkele voorbeelden Perifeer detailhandelsmilieu

12 12 Ruimtelijk beeld

13 13 Ruimtelijk beeld

14 14 Verdeling banen over milieus

15 15 Verschuiving banen tussen milieus

16 16 Verdeling dagelijkse winkels

17 17 Verschuiving dagelijkse winkels

18 18 Verdeling niet-dagelijkse winkels

19 19 Verschuiving niet-dagelijkse winkels

20 20 Samenvattend en afsluitend  Banen verschuiven van hoogstedelijke milieus naar milieus aan de stadsrand en het buitengebied  Winkels voor dagelijkse goederen verschuiven van woonmilieus naar centrummilieus  Winkels voor niet-dagelijkse goederen verschuiven van andere centrummilieus naar het perifere winkelmilieu en bedrijventerreinenmilieus  Milieus aan de stadsrand, zoals perifere detailhandelsconcetraties (meubelboulevards etc), kantorenparken en (vooral kleine) bedrijventerreinen, krijgen dus steeds meer 'centrumfuncties'. Ze krijgen daarmee ook meer een publieksfunctie. Locatie en vooral inrichting van zulke 'perifere centra', passend bij deze publieksfunctie, is daarom een belangrijke opgave.


Download ppt "Ruimteconferentie 28 oktober 2008 Dynamiek Stedelijke Milieus: Verschuiving van functies Jan Ritsema van Eck, Johan van der Schuit en Hans van Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google