De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Treinongeval Wetteren 4 mei 2013 Technische aanpak Gert Van Bortel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Treinongeval Wetteren 4 mei 2013 Technische aanpak Gert Van Bortel"— Transcript van de presentatie:

1 Treinongeval Wetteren 4 mei 2013 Technische aanpak Gert Van Bortel

2 Technische aanpak Problemen :
Brand over groot oppervlak, moeilijk bereikbaar, toxische stof, wagons met vloeibaar gas betrokken (leeg maar niet gereinigd) Bluswateropvang Bluswater verwijderen om te verwerken Planning sanering opmaken Affakkelen 1,3 Butadieen Wagons verschroten 4/4/2017 INTERNAL

3 Brand over groot oppervlak, moeilijk bereikbaar, toxische stof, andere wagons (oa vloeibaar gas) betrokken. Brand : laten branden of blussen ? Laten branden : Consequentie => Op een veilige manier koelen van : 2 wagons met vloeibaar gas butadieen (GEVI 239) 1 tank met TEAL (GEVI X333) 1 tank met Ethylaluminiumdichloride (GEVI X323) Hoe koelen ? Voldoende water noodzakelijk Koelcapaciteit opstellen en dan liefst geen interventiepersoneel (gevaar) 4/4/2017 INTERNAL

4 Praktische omzetting : Starten met monitoren en voeding via autopompen
afstand tot wagons groot watervoorziening beperkt zichtbaarheid, efficientie moeilijk in te schatten Groot watertransport opbouwen en inzet Turbo Jet voorbereiden grote afstanden overbrugbaar goede watervoorziening (civiele bescherming) eenvoudig vanop veilige afstand herpositioneerbaar 4/4/2017 INTERNAL

5 Samenstelling trein + mobiele koeling
triethylaluminium ethylaluminiumdichloride butadieen acrylonitril 4/4/2017 INTERNAL

6 Beeld ter hoogte van Turbo Jet
4/4/2017 INTERNAL

7 Koeling met Turbo Jet vanuit de lucht
4/4/2017 INTERNAL

8 Koeling op 240m 4/4/2017 INTERNAL

9 Bluswateropvang En koelwateropvang organiseren :
Hoe koelwater opvangen ? Inkuiping bouwen Verspreiding in alle richtingen vermijden (horizontaal en verticaal) Praktische omzetting : Beken voorzien van schotten (grond, zandzakjes) Koeldebiet beperken (Turbo Jet slechts 4000l/min) vloeistof zo snel mogelijk verwijderen dwz afvoeren of tijdelijk opslaan of beiden Eerste opgezogen volumes afgevoerd (waterzuivering DSM Geleen Nl) Waterzuivering naast Schelde (buffer mogelijk, grote volumes afvoeren mogelijk via schepen, niet goed voor biologie vanwege concentratie AN en beluchting waterzuivering stop zetten anders te hoge concentraties in omgeving) Nieuw slib leveren aan Aqaufin zodat waterzuivering kan « gereanimeerd » worden 4/4/2017 INTERNAL

10 Koelwater opvangen 4/4/2017 INTERNAL

11 Bluswater verwijderen om te verwerken
Hoe koelwater verwijderen ? Verpompen of opzuigen afvoeren of tijdelijk opslaan Praktische omzetting : Water en product in de beken => opzuigen met Vacuumwagen en direkt afvoeren naar waterzuivering van Geleen bij aanvang In tussentijd ruimte maken in waterzuivering Wetteren Daarna water en product in nabezinkbekken waterzuivering Wetteren Dit mengsel via pomp en slangen van de civiele bescherming en koppelstukken van BASF verpompen in schepen en afvoeren 4/4/2017 INTERNAL

12 Geschikt voor klasse 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9
Vacuüm wagen BASF : Geschikt voor klasse 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9 Aanzuigopening ifv klasse Reinigen van de afgasleiding via : Water, aktief kool of specifieke oplossing Resistentie is beperkt voor bepaalde produkten 4/4/2017 INTERNAL

13 4/4/2017 INTERNAL

14 4/4/2017 INTERNAL

15 Planning sanering opmaken
Hoe planning opmaken? Werkzaamheden opsommen Tijd inschatten Praktische omzetting : Ledigen beken Ledigen wagons Ledigen pompput } => ongeveer 12 dagen Fakkelactiviteit Werfzone inrichten Wagons in stukken knippen, reinigen, meten en afvoeren TEAL en Ethylaluminiumdichloride afvoeren 4/4/2017 INTERNAL

16 Affakkelen 1,3 Butadieen Affakkelen 1,3 Butadieen Hoe fakkelen?
Gas ter plaatse verbranden Praktische omzetting : Gas naar pilootbrander brengen via leidingen Beveiligen tegen vlamterugslag (3x) Gecontroleerd verbranden Wagon vullen met water om laatste gas te verwijderen Wagon terug langzaam laten leeg lopen langs mangat en langs ventielen en intussen blijven spoelen met N2 4/4/2017 INTERNAL

17 fakkelschema brander propaan pilootbrander stikstof vlammenfilter
fakkelgas Vloeistof afscheider 4/4/2017 INTERNAL

18 4/4/2017 INTERNAL

19 4/4/2017 INTERNAL

20 4/4/2017 INTERNAL

21 4/4/2017 INTERNAL

22 Wagons verschroten Wagons verschroten Hoe aanpakken?
Werkzaamheden opsommen veilgheidsmaatregelen Tijd inschatten Praktische omzetting : Werkterrein inrichten Propere zone  vuile zone Op voorhand meten Blusinrichting klaar leggen (schuiminstelling) Reinigen na knippen Meetploegen klaar om vrij te meten => daarna afvoeren 4/4/2017 INTERNAL

23 Kan iemand mij foto’s leveren van ket knippen ?
4/4/2017 INTERNAL


Download ppt "Treinongeval Wetteren 4 mei 2013 Technische aanpak Gert Van Bortel"

Verwante presentaties


Ads door Google