De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blijspel of Drama? Laatste bedrijf? Nol Graas VOLT-Twente 15 mei 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blijspel of Drama? Laatste bedrijf? Nol Graas VOLT-Twente 15 mei 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Blijspel of Drama? Laatste bedrijf? Nol Graas VOLT-Twente 15 mei 2013
Luchthaven Twente Blijspel of Drama? Laatste bedrijf? Nol Graas VOLT-Twente 15 mei 2013

2 Thema’s voor vanavond:
Financiële rapportages Staatssteun Planning Vliegroutes Conclusie Prekwalificatie

3 Financiële rapportages
Jaarafsluiting 2012, inclusief 4e kwartaal Nog niet bekend, zelfs 4e kwartaal niet! 1e kwartaal rapportage 2013 Elk deelproject is vertraagd Indexatie rekenkundig onnavolgbaar: van 2,5 – 1% Maar 3% van de jaaruitgaven en 11% van de jaarinkomsten in het 1e kwartaal? Jaaruitgaven zijn dan maar 12% = €

4 Financiële rapportages
Begrotingwijziging 2013: Relatie met (actuele) planning ontbreekt volledig Geen onvoorzien opgenomen; strijdig met BBV! Indexatie rekenkundig onnavolgbaar: van 2,5 – 1% Risico reservering onveranderd!!!(Staatssteun !) Conclusie: Begroting 2013, met of zonder wijziging, is geen basis voor controle door Raad en Staten PS: Inkomsten verhuur van TRONED terrein gaan naar SPV!! (antwoord 8 uit verslag NV Schiphol van en antwoord 9 van )

5 Staatssteun Er is zelfs sprake van meer dan E 16,2 mln!
The €16,2 is an ADT delivery obligation to the SPV and a condition precedent. ADT have to find alternative routes and consult with the SPV on alternative ways to invest € 16,2 mln in the airport. (antwoord 12 uit verslag Egis ) Als het van Brussel niet mag dan moeten we, ADT, wel een oplossing vinden om dit bedrag, de investeringen, toch beschikbaar te stellen

6 Planning Politiek uitgangspunt, de politieke Ambitie
Eind 2014 vliegen, maar wat betekent dit: Een werkende luchthaven aan de Noordzijde Of “technisch kunnen vliegen” vanaf de oude vertrekhal (recente uitleg door directeur ADT) Dat eerste is niet meer mogelijk Er is nog niets getekend Daarnaast is onduidelijk de: tijdsduur van Staatssteun, Luchthavenbesluit, bestemmingsplan enzovoort.

7 Planning Technisch kunnen vliegen:
Uitleg hiervan is: Alle vergunningen geregeld waardoor er gevlogen zou kunnen worden. Maar wat is daarvoor mimimaal nodig: Staatssteun geregeld: vraagt ca 18 maand Daarna luchthavenbesluit: vraagt 24 maand Voorwaarde LHB: duidelijkheid Brussel en een exploitant (onbesproken gedrag) Bestemmingsplan goedgekeurd Conclusie: ook technisch vliegen is eind 2014 niet meer haalbaar, er is dan zelfs geen LHB!

8 Vliegroutes Uitgangspunt ADT: We vliegen niet over Duitsland Echter:
In de bijlagen van de Structuurvisie wordt wel over Duitsland gevlogen Informatie bijeenkomst in Alte Weberei in Nordhorn toonde veel weerstand ook aan die kant van de grens Vandaar bovenstaande uitspraak van ADT Maar is dit realistisch, kan dit vliegtechnisch?

9 Vliegroutes Er circuleren nieuwe (concept) vliegroutes en:
Inderdaad op papier niet over Duitsland Maar wie heeft routes gemaakt? ADT zelf? Consequenties van die nieuwe vliegroutes: Meer vliegen over Enschede, met meer uitstoot boven de stad, meer risico’s Aangegeven routes niet mogelijk voor B 737 De door ADT voorgestelde nieuwe vliegroutes zouden in Duitsland nooit toegestaan worden. Nederland wel?

10 CONCLUSIE Blijspel of drama: wat een blijspel had moeten worden, lijkt te gaan eindigen in een DRAMA Planning loopt volledig uit de hand Politieke ambitie: eind 2014 vliegen echt onmogelijk Vertragingen worden veroorzaakt door : HET ONMOGELIJKE, KOST WAT HET KOST, MOGELIJK TE WILLEN MAKEN !

11 CONCLUSIE Zijn Raad en Staten voldoende en/of volledig geïnformeerd over: Planning? Verplichting ADT om, bij afwijzen Staatssteun Brussel, de € 16,2 mln. toch beschikbaar te stellen? Bijbehorende risico’s en financiële dekking? Vliegroutes wel over Duitsland en dat procedure 2 – 4 jaar vertraging kan kosten? En zijn we aangekomen bij het einde van het laatste bedrijf, en is het drama compleet?

12 CONCLUSIE - Kwalificatie
Is het consortium gekwalificeerd?: Is er bewezen ervaring in het aantrekken van vliegverkeer in de afgelopen 5 jaar? Is er ervaring in het exploiteren van een luchthaven? Wel is er ervaring in het verlenen van diensten als subcontractor, o.a. bagage afhandeling; Maar een subcontractor/airport operator is nooit verantwoordelijk voor de marketing , het ontwikkelen van een luchthaven! Consortium voldoet volgens ons niet aan de uit de KADERNOTA.

13 Kwalificatie consortium
Kwalificatie eisen op basis van de Kadernota: (niet op basis RFQ: dat is afgeleid, intern ADT document wat nooit door Raad en Staten is goedgekeurd!) Tenminste 3 jaar ervaring exploiteren luchthaven met > 1mln. Pax: Nee, geen ervaring exploiteren luchthaven, wel ervaring als verlener van service, als bv. bagage afhandelaar (subcontractor rol) Ontwikkelen/exploiteren bedrijventerreinen afgelopen 5 jaar: er is maar 1 (één) referentie

14 Kwalificatie consortium
Bewezen ervaring aantrekken vliegverkeer 5 jaar: nee geen enkele aantoonbare ervaring. Bewezen solvabiliteit/financiering: aangetoond (5a 1 rating) van Reggeborgh Invest BV. Noodzaak marktconforme garantie? Good standing: onduidelijk, Bitumen affaire? Consortium agreement: niet overlegd, ingezien Tenderboard: wat is beoordeeld? - niet de response van het consortium - niet de wijziging RFQ via Information Notifications

15 Kwalificatie consortium
Voorlopige conclusie: Aan meest essentiële kwalificatie criterium wordt vooralsnog niet voldaan: bewezen ervaring aantrekken vliegverkeer afgelopen 5 jaar; Het verlenen van meerdere diensten, als subcontractor, aan een luchthavenexploitant is niet hetzelfde als ervaring in het aantrekken van vliegverkeer; Marketing is wezenlijk anders dan verlenen van operationele diensten.


Download ppt "Blijspel of Drama? Laatste bedrijf? Nol Graas VOLT-Twente 15 mei 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google