De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schiphol en Radiofrequenties Betrouwbare en structurele radioverbindingen voor spraak- en data communicatie NFO, 12 september 2012 Ing. P. van Moerkerken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schiphol en Radiofrequenties Betrouwbare en structurele radioverbindingen voor spraak- en data communicatie NFO, 12 september 2012 Ing. P. van Moerkerken."— Transcript van de presentatie:

1 Schiphol en Radiofrequenties Betrouwbare en structurele radioverbindingen voor spraak- en data communicatie NFO, 12 september 2012 Ing. P. van Moerkerken A/ASM

2 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 2 Inhoud presentatie Wat is Schiphol Group integraal risico management ether Wettelijke kader en invulling Gebiedsindeling Situatie van aanwezige en toekomstige radionetwerken Bedrijfsvoeringrisico’s Radiotechnische ontwikkelingen Samenvatting & Prioriteiten Ether Control Aanbevelingen voor nationaal frequentiebeleid

3 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 3 Wettelijk kader voor Amsterdam Airport Schiphol Onder andere zijn van toepassing: Luchtvaartwet, Schiphol Group is aangewezen als wettelijke exploitant van de luchthaven en is daarmee een privé terrein Regeling Toezicht Luchtvaart: Luchthavengebied Vaste antenne zendvermogen < 5 Watt Eirp volgens RR59540 art. 4150 VHF marifoon (1W-5W) op vliegtuigen Wet Luchtverkeer (landingsterrein + omgeving) Verbod op oprichten en gebruik van een zend-/ontvangpunt zonder vergunning van exploitant. Luchtverkeersreglement / Schiphol Regels Bouwbesluit / Gebruiksbesluit gebouwen (gemeente Haarlemmermeer) ICAO / IATA / Internationale regelgeving / EU richtlijnen / normen, Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT) De RVGLT verplicht de exploitant van een luchtvaartterrein gecertificeerd te zijn voor een veilige aanleg, inrichting, gebruik en exploitatie van het luchtvaartterrein met het oog op de orde en de veiligheid op die luchthavens en terreinen. Deze zijn vastgelegd in Schiphol Regels.

4 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 4 Locatie Schiphol met bebouwing

5 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 5 Business Continuity Management Amsterdam Airport Schiphol. Voldoen aan vigerende en toekomstige regelgeving en tijdig anticiperen op EU regelgeving (frequentie gebruik luchtcorridors, luchthavens) Waarborgen continuïteit van bedrijfsprocessen (overslag) (eigen en derden b.v. CNS, afhandelaren, Telco’s, draadloze bedrijfsnetwerken, etc.) Voldoende capaciteit aan en hoge betrouwbaarheid van energie- en communicatievoorzieningen Samenhangende integrale (vlieg)veiligheid (Veiligheidsplatform) Beperken omvang schades (directe -, gevolg-, milieu, imago-).

6 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 6 Antenne WTC DTRS-netwerk Antenne TETRA Bedrijventerrein Verschillende gebruikerscategorieen beinvloeden de vitale bedrijfsprocessen van Schiphol Antenne C2000 Terminal West

7 mei 20107 ECS 339 Project Tulips KLPD 23 april 2009 Straalverbindingen 38 GHz + WiMax

8 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 8 Landingsterrein Luchthaven Schiphol

9 mei 20109 ECS 338 T-Mobile Straalverbindingen maart 2009

10 mei 201010 ECS 352 KPN Toren Haarlem – Schiphol Straalverbinding 9 maart 2009

11 mei 201011 iFence >

12 12 Gebruik van ether: integraal risicomanagement (proactief) Voorbeelden van draadloze communicatiesystemen: baankanaal, GSM, Radar, Wifi, GPS, RFID, C2000, portofoons (Tetra), FM-radio, DVB-T etc. Ether Control Schiphol (ECS) beoogt, nu en in de toekomst, een betrouwbare communicatieoverdracht voor een veilige en storingsvrije operatie van luchthavenprocessen en daaraan gerelateerde processen te waarborgen. Het gebruik van ether voor communicatie is sterk in beweging en meer complex en storingsgevoeliger dan toepassing van vaste netwerken. Het ECS voert een integraal risicomanagement in de ether over bedrijfskritieke apparatuur mits toekenning van eenduidige verantwoordelijkheden, Ether Control Schiphol (ECS) beoogt, nu en in de toekomst, een betrouwbare communicatieoverdracht voor een veilige en storingsvrije operatie van luchthavenprocessen en daaraan gerelateerde processen te waarborgen. Het gebruik van ether voor communicatie is sterk in beweging en meer complex en storingsgevoeliger dan toepassing van vaste netwerken. Het ECS voert een integraal risicomanagement in de ether over bedrijfskritieke apparatuur mits toekenning van eenduidige verantwoordelijkheden, Terminal Grond Vb fysieke infrastructuur: Gas, ICT, elektra, gas water, CAI, baanverllichting etc. Ether/Lucht Diverse draadloze systemen, gebruik makend van radiospectrum Fysieke systemen Draadloze systemen Netwerk op SPL Landelijk Netwerk Koppel punt 1) Eindgebruiker 2) Systeemeigenaar: gebruiker van de ether 3) Ether Control Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012

13 Welke middelen heeft het Ether Control Schiphol? Afspraken kaders met stakeholders Monitorstation (AT), afspraken incidentbehandeling, veiligheidsplannen, bedrijfsnoodplan uitgangspunten beheer frequentiespectrum Schiphol (AT) afspraken beheer & Bedrijfsvoering met providers, operators, specifieke gebruikers Schiphol regels (www.schiphol.nl)www.schiphol.nl Antennedatabase (Schiphol) SGIS, Fuse, Terminal Viewer antenne register (Schiphol) Ondersteuning plaatsingsvergunning FGV Functie Gebruik Verklaring, Plaatsingsvergunning, Werkvergunningen formulier, Excel-overzicht aanmeldingen/issues, email (ethercontrol@schiphol.nl) Frequentieconflicten conflictberekeningen (software) afstemming met FM-AT, Handhaving AT communicatie via SPL/CC en Intranet/extranet Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 13

14 Stakeholders: etherbeheer, SPL gebruikers van de ether en eindgebruikers ministerie Ether Control Schiphol Agentschap Telecom Veiligheids Platform Schiphol EMC beleid Schiphol 2. Gebruikers Ether Schiphol LVNL KMARVtsPN ST KPN Vodafone T-Mobile Tele2 Ziggo4 Airlines HandlersConcess.Overig. ICT 3. Beleid/ Toezicht Ether Schiphol Proceseigenaar AAS: Aviation / Airport Operations / Airside Operations Defensie SITA Arinc 1. Eindgebruikers LVNLKMARDefensie samenwerken Storingsvrije communicatie Veilige, storingsvrije operatie Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 14

15 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 15 Risico Top-10 Bedrijfsvoering (FMECA 3,5 jaar) Gerelateerd aan telecommunicatie: 1 Airside systemen 5Draadloze verbindingen PMR 8mobiele telefonie en data Bij de risicoweging is gekeken naar de drukke uren (aanpassing load/duration en faalfrequentie) en zijn de effecten van back-up voorzieningen en ingrijpen / begeleiden door Proces Control meegenomen.

16 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 16 Communicatie- en Data systemen op Schiphol Primaire bedrijfsprocessen Passagiers afhandeling met bagage overslag Vliegtuig afhandeling en vrachtoverslag Secundaire bedrijfsprocessen Personenvervoer (transfer van / naar vliegtuig) Betaald Parkeren Commerciële voorzieningen (Horeca, winkels) (poortjes) Communicatie- & Navigatie Systems Air Traffic (CNS) Air Traffic Management (LVNL, Eurocontrol, Luchtvaart) Air Trafic Control, Airport Management Elektronische geleidingsysteem landen/starten Ondersteunende voorzieningen Safety en Security Openbare Orde & Veiligheid Terreinbewaking, gebiedsbegrenzing,vogeldectectie (radar) Draadloze spraak & data communicatie Media (Live uitzending, straalverbindingen, SNG wagens) Openbaar Vervoer (NS, Connexxion)

17 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 17 Radiotechnische Ontwikkelingen op Schiphol Microwave Instrument Landingsysteem (MIS) Navigatie apparatuur vliegtuigen en vogeldetectie en terreinafbakening (Radar) Digitale Communicatie en Data netwerken Companies Digital Trunkingsysteem TETRA (Overheid & Civil) GON (Gemeenschappelijke Operator (antenne) Netwerken of DAS) (P2000 + C2000 + DTRS + TETRA civiel / GSM + UMTS / WiFi + WiMAX) Integratie / koppelingen draadloze- en vaste netwerken met cellulaire netten, telefoonnet: ISDN, ADSL, VDSL, WAN, Ontwikkelen digitale communicatie- en data netwerken voor logistieke vervoersketens (ORLAN) Cognitieve Radio (Media, ????) Positiebepaling voertuigen (GPS) LBS, Galileo, Geo systemen zonder GPS

18 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 18 Ontwikkelplan Radiodekking en uitbreiding bebouwing Ontwikkeling Masterplan Radiodekking 2025 Schiphol met EM zonering van gebieden Gebiedsindeling in gebouwen Antenne positionering Masterplan (3D)

19 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 19 Wat zijn de kansen voor Schiphol? WiMAX Specifieke verbindingen voor camera’s op afstand OMNI directional mobiele camera’s, data communicatie beveiliging Cognitieve Radio bij juiste toepassing van CR kan de betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering op een luchthaven worden gewaarborgd, anders kan deze ernstig verstoord worden door onbeheersbare zender intermodulatie producten Nieuwe operators betekent wens/eis op indoor integrale dekking in Terminalcomplex oplossing Gemeenschappelijk Operator Netwerk (GON) / (DAS)? Automatiseren luchtvaartproces d.m.v. radiotechnieken automatisch landen en opstijgen, glijvlucht (één frequentie per vlucht?) begeleiden taxiënde vliegtuigen (korte afstanden, beter radar) Check-in via internet, traceren, volgen koffer, passagier, informatie “on the route”(LBS)

20 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 20 Prioriteiten Frequentie Management op Schiphol Storingsvrij houden baankanaal (LVNL) en baankanaal Schiphol openhouden van analoge communicatie met vliegtuigen in de 90 (150) miles zone kritieke vliegtuigroutes (‘troggen’) vrij houden van straalverbindingen Naleving en optimaliseren procedurele afspraken voor gebruik van SNG-wagens op Schiphol en omgeving betrouwbare communicatie- en dataverbindingen t.b.v. luchthavenproces efficiënt beheer van antenneopstelpunten, gebruikers, voorzieningen, databank consolideren toekomstige groei door te anticiperen op toekomstig gebruik (capaciteit luchtvaart Schiphol + EU) actief EM zone beheer maakt systemen robuust en verlaagt kan op storingen in radioverkeer.

21 Aanbevelingen voor het frequentiebeleid Telecomwet: tav uitrolverplichting en dekkingsplicht uitzondering maken voor private gebieden. We hebben in Nederland al een NFP. In de toekomst hebben we ook radiodekkingsplan nodig. Tijdig vrije frequenties bestemmen voor bedrijfsprocessen. Discussie ! Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 21

22 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 22 Ether Control Schiphol Vragen ?

23 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 23 Volgende 2 slides in Word zetten, en als A4-tje uitdelen.

24 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 24 Passagiers- en Procesgebonden Communicatie- en Data systemen op Schiphol Publiek - PABX / GSM / UMTS Passagiers FISS / FIS / Blue tooth / RFID Airliners PABX, DECT, TETRA Trunking, AM Afhandelaren PABX, DTRS, GSM, UMTS, AM Concessionarissen PABX, TETRA Trunking (DTRS / Civil ) Security en Service diensten DTRS, GSM, UMTS Veiligheidsystemen (inbraaksystemen en antidiefstal systemen) Bouw(werkzaamheden en -verkeer) PMR, GSM, UMTS (ook in het landingsterrein) Openbare Orde- en Veiligheidsdiensten C2000 (KMAR, Douane, BRW, Ambulance) Reddingsdiensten PMR, C2000 (Bedrijfsbrandweer en Ambulance) Bedrijfshulpverlening in gebouwen DTRS, DECT Straalverbindingen (satelliet met SNG) Straalverbindingen Point to Point van providers, media uitzendingen, veiligheidsdiensten (KLPD)

25 Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 25 Procesgebonden (overslag – commercie) Draadloze Communicatie- en Data Netwerken Air Traffic Management (LVNL, Eurocontrol, Luchtvaart) Air Trafic Control, Airport Management Elektronische geleidingsysteem landen/starten Volgsysteem voor taxiënde vliegtuigen (MLT) Luchtvaart Radiocommunicatie- en dataverkeer GrensbewakingVeiligheid C2000 Vogeldectectie, voertuigdetectie, i-fence (radar systemen) Vliegtuig- en Pax-afhandeling SITA en ARINC Bagageafhandeling WLAN / RFID Vrachtoverslag WLAN /RFID Security systemen (draadloze overdracht) Toegangsbeheersystemen, toegangspoortjes, liften Personenvervoer WLAN, Connexxion, Buscom Parkeerbeheer Control management systemen Commercie WiFi KPN hotspots, Media tijdens evenementen en optredens met draadloze microfoons, Live (TV, Radio) uitzendingen, Horeca (RFID, 2,4GHz voorraadbeheersing)

26 2. Gebruikers en systemen op Schiphol (Airside) SysteemGebruikerEigenaarFunctioneel Beheer Technisch BeheerIntegraal radio technisch beheer “Baankanaal 1” LVNL A/AMSECS “Baankanaal 2” SPL, LVNL, trekkers, Airs- Ops SPLAOMA/AMSECS Sleepkanaal* Onderverdeeld naar deelgebieden * SPL sleepregie SPLAOMA/AMSECS OPS-1Airside operationsSPLAOMA/AMSECS OPS-2Airside operationsSPLAOMA/AMSECS VHF kanalen luchtvaart Vliegtuigmaatschappijen Afhandelaren DiversATDiverse TD’sECS Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 26

27 2. Gebruikers en systemen op Schiphol (vervolg) SysteemGebruikerEigenaarFunctioneel BeheerTechnisch Beheer Integraal radio technisch beheer Wifi 2,4 GhzST / KPN (exploiteert) ST? ECS ILS / MLSLVNL/AirlinesLVNL?LVNL ECS Bluetooth 2,4 GhzAirport OpsST ECS C2000OOV-dienstenSchipholOverheid + Schiphol (nu: TRE) VTSPNECS Tetra (DTRS)KPN DTRS-platform (SPL, KLM, KPN) KPNECS GSM/UMTSTelco’s (of uitbesteedt) Telco’s / uitbesteedt ECS SITA (PAX /Freight)Divers (wo KLM) SITA ECS Arinc (Freight / PAX DiversArinc ECS Gebruik vrije frequenties Media, Horeca, Sercurity, PMR, detailhandel Omroep, Consessionari ssen Schiphol en Radiofrequenties NFO 12 september 2012 27


Download ppt "Schiphol en Radiofrequenties Betrouwbare en structurele radioverbindingen voor spraak- en data communicatie NFO, 12 september 2012 Ing. P. van Moerkerken."

Verwante presentaties


Ads door Google