De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET SONNET. RENAISSANCE  Herontdekking van het klassieke erfgoed  De mens is maat van alle dingen  Men streeft niet alleen meer naar zaligheid in het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET SONNET. RENAISSANCE  Herontdekking van het klassieke erfgoed  De mens is maat van alle dingen  Men streeft niet alleen meer naar zaligheid in het."— Transcript van de presentatie:

1 HET SONNET

2 RENAISSANCE  Herontdekking van het klassieke erfgoed  De mens is maat van alle dingen  Men streeft niet alleen meer naar zaligheid in het hiernamaals, maar ook naar een bevredigend aards bestaan.  Onder invloed van humanisme, ontdekkingsreizen, wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen wordt de aandacht voor de mens als individu groter.  De nieuwe kunstenaar ziet zichzelf als scheppende kracht.

3 IN DE KUNSTEN…  Zie je deze nieuwe opvatting terug: de mens wordt centraal gesteld.  Een echte nieuwigheid is het sonnet.  De sonnet begint met Petrarca (1304-1374)  Zijn invloed was enorm in West-Europa.  Er ontstaat een traditie om het na te volgen  petrarkisme.

4 HET ITALIAANSE SONNET  Ook Petrarca-sonnet genoemd  Heeft veertien regels  Verdeeld over vier strofen  De eerste twee strofen bestaan uit vier regels, de kwatrijnen. (samen octaaf)  De laatste twee strofen bestaan uit drie regels, de terzinen. (samen sextet)  Na de octaaf ligt inhoudelijk de wending (chute/ volta)

5 STIJLKENMERKEN PETRARCA-SONNET  uiterlijke beschrijving van een geliefde,  steeds dezelfde elementen die terugkeren: haren als goud, lippen als rozen, tanden als parels…  Natuurbeschrijvingen zijn vaste elementen  evenals verwijzingen naar de klassieke oudheid  Antithese, tegenstelling, oxymoron, paradox

6 DE PLÉIADE (16 DE EEUW)  De Pléiade was een groep van zeven jonge dichters. (rond 1550)  Hun ideaal was om in navolging van de klassieken en de Italiaanse letterkunde een eigen Franse letterkunde te vormen die de klassieken zou doen verbleken.  De groep geniet groot gezag in Europa.  Twee belangrijke namen: Du Bellay en de Ronsard.

7 HET SHAKESPEARE SONNET  Ook het Engelse sonnet genoemd  Ontstaat in de 16 de eeuw naar W. Shakespeare (1564-1616)  Bestaat ook uit 14 regels  De eerste drie strofen hebben vier regels (drie kwatrijnen dus!)  De laatste strofe bestaat uit twee regels, het distichon (dat vaak de ontknoping of pointe bevat)

8 IN DE NEDERLANDEN  Vooral in de zeventiende eeuw is de petrarkistische liefdespoëzie in de Nederlanden nadrukkelijk aanwezig in het werk van de grote dichters uit die tijd: P.C. Hooft (1581-1647) [Muiderkring / Muiderslot, niet van de tasjes en jasjes uit de P.C. Hooftstraat!]  En Bredero (1585-1618)

9 OPBOUW SONNET We bespreken iets uitvoeriger:  Chute  Rijmschema  Metrum

10 CHUTE  Vaak ligt de chute na het octaaf.  De chute kan echter ook op andere plaatsen liggen, in de eerste terzine, net nog in de 8 ste regel of juist in de 9 de.  In de Shakespeare sonnetten kun je niet zo eenvoudig spreken van een volta. Daar zijn de laatste twee regels vaak een conclusie/pointe.

11 HET RIJMSCHEMA  Er zijn verschillende rijmschema’s  Het meest klassieke is: abba abba cdc dcd Let op dat je in een analyse op de toets het héle schema opschrijft!!

12 HET METRUM  De versregels zijn metrisch gestructureerd, maar het metrum verschilt per taalgebied.  Jambische pentameter (moderne Nederlandse sonnet en bij de Italianen)  Alexandrijn (Franse sonnetten, ook in de sonnetten van P.C. Hooft)  Endecasillabo (Italiaanse, ook Spaanse sonnetten)

13 JAMBISCHE PENTAMETER  Het wás vandáág een héle lánge dág  Vijf versvoeten  Notatie: ̮ _

14 ALEXANDRIJN  De zee, de Zee klotst voort, in eindeloze deining  Zesvoetige jambische versregel  Notatie: ̮ _

15 ENDECASILLABO  Elf lettergrepen  De laatste klemtoon ligt altijd om de 10 de lettergreep  Twee op elkaar volgende klinkers gelden als één lettergreep  O diletti d'amor dubbi e fugaci


Download ppt "HET SONNET. RENAISSANCE  Herontdekking van het klassieke erfgoed  De mens is maat van alle dingen  Men streeft niet alleen meer naar zaligheid in het."

Verwante presentaties


Ads door Google